21 Haziran 2017 Çarşamba

“Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla berâber olun!..” (Tevbe, 119)

Şeyh Sâdî, sâlih ve sâdıklarla ünsiyet netîcesinde meydana gelen “aynîleşme”yi “Gülistan” adlı eserinde temsîlî bir şekilde şöyle hikâye eder:

“Bir kişi hamama gider.
Hamamda dostlarından biri kendisine temizlenmesi için güzel kokulu bir kil verir.
Kilden, rûhu okşayan enfes bir râyiha yayılır.

Adam kile sorar:

“-A mübârek! Senin güzel kokunla mest oldum.
Haydi söyle, sen misk misin, anber misin?”

Kil ona cevâben şöyle der:

“-Ben misk de anber de değilim.
Alelâde bir toprağım.
Lâkin, bir gül fidanının altında bulunuyor ve gül goncalarından süzülen şebnemlerle her gün ıslanıyordum.
İşte hissettiğiniz, gönüllere ferahlık veren bu râyiha, o güllere âittir.”


“Ashâb-ı Kehf’in köpeği sâdıklarla berâber olduğu için büyük bir şeref kazandı.
Öyle ki, Kur’ân-ı Kerîm’e ve târihe geçti.
Lût Peygamber’in karısı ise fâsıklarla berâber olduğu için küfre dûçâr oldu.”


Kadir Geceniz Mübârek Olsun!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder