18 Haziran 2021 Cuma

Muallimhane Türbesi, Seydişehir, Konya

Muallimhane Türbesi, Seydişehir, Konya
Muallimhane Camii'nin duvarına bitişik olarak bulunmaktadır. 
Türbe içerisinde Muallimhane Camisi’nin ve türbeyi yaptıran Hacı Recep’in babası Pir Mehmet’in mezarı bulunmaktadır.
Diğer mezarların üzerinde yazı bulunmamakla beraber Hacı Recep ile diğer ikisinin de ailesine ait olduğu tahmin edilmektedir.

Türbe 4.10x6.55 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı bir yapı olup, kesme taştan yapılmıştır. 

Kuzey yönünde basık kemerli bir kapı ile içeriye girilmektedir. 
Giriş kapısındaki sivri kemer ve ayaklardan da anlaşıldığına göre burada günümüze gelemeyen bir revak bulunuyordu. 
Türbenin üzeri bir kubbe ile örtülmüş, batı yönündeki bir yarım kubbe de onu tamamlamıştır.
Muallimhane Camii ve Türbesi, Seydişehir, Konya
Ortada dikdörtgen biçiminde bir seki üzerine ikisi küçük, ikisi büyük dört mezar yapılmıştır.
Ortadaki mezarın şahidesinde, Muallimhane camiî’ni ve bu Türbeyi yaptıran Hâcı Recep’in babası Hacı Mehmed’e ait kitabeden (....El-merhum’el-mağfur el-hakir’el muhtac ilâ rahmetullah ....el-hac mehmed....) yazıları okunabilmektedir.Türbede Yatanlar
1-Pir Mehmet
2-Pir Mehmet'in Oğlu Hacı Recep
3-4.Aileleri
Miladi: 1529 (Hicri936)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder