4 Aralık 2012 Salı

Şeyh Emin Bey Türbesi, Seydişehir, Konya

Konya'nın Seydişehir ilçesi, Alaylar Mahallesi’nde Akyol Mezarlığının kuzeydoğusunda bulunan Şeyh Mehmet Emin Bey Türbesi, sandukasının üzerindeki mermer kitabesinden öğrenildiğine göre 1854 yılında yapılmıştır.
Şeyh Emin Bey Nakşibendî tarikat şeyhlerindendir.

 Sandukanın başucundaki mermer kitabede şöyle yazılmaktadır:

Hu
El-Merhum el mağfur tarikat-i aliyye-i
ve saadattan olup terk-i
Ma'seva ile mürşid-i meşayih-i aliden
El hac Abdullah Kuddüs
Efendi Medresesinde ve rütbesinde
iken cezbe-i
Rahmani ile irtihal eden
Şeyh Muhammed Emin Efendi
Ruhuna Fatiha Sene 1271 (1854
)”.

Türbe moloz taştan yapılmış olup, 4.35x4.35 m. ölçüsünde kare planlıdır.
Türbe 2 m. yükseklikte ve üzeri açıktır.

SEYDİŞEHİR'DEKİ DİĞER TÜRBELER

SEYDİŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder