10 Ocak 2015 Cumartesi

Bulgaristan'a Hurda Fiyatına Satılan Osmanlı Arşivleri

Türkiye ve Mısır’ın ardından en büyük üçüncü Osmanlı arşivine sahip olan Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Milli Kütüphane görüntülendi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki kağıt fabrikasına hurda fiyatına satılan Osmanlı arşivi görüntülendi.
Cumhuriyet Dönemi Türkiye tarihi uzmanı Prof. Cengiz Hakov, 1929-31 yıllarında Osmanlı arşivinin hurda fiyatına Sofya’daki kağıt fabrikasına satılmasının ardından Panço Dorev’in devreye girerek belgeleri kurtardığını anlattı.

7 Ocak 2015 Çarşamba

Muğla Hakkında Genel BilgilerMuğla' nın İlçeleri: Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, Ula, Yatağan' dır.

Coğrafyası: Muğla İli, ülkemizin güneybatı köşesinde, Toros kıvrım sistemiyle Batı Anadolu kıvrım sisteminin iç içe girdiği dağlık ve engebeliğin Menteşe yöresinde yer almaktadır. 

Camilerinizde niçin günlük yakmıyorsunuz?

Ahmet Vefik Paşa (1823-1891). Osmanlı Sadrazamı Diplomatı, Mütercim, Oyun Yazarı
Bir Hristiyan, Ahmed Vefik Paşa'ya:
- Camilerinizde niçin günlük (bir çeşit koku) yakmıyor sunuz? diye sorduğunda, ondan şu cevabı almış:

6 Ocak 2015 Salı

Nasa Takımının Bayan Astonotu Sunita Williams Müslüman Oldu

Nasa takımının bayan astonotu Sunita Williams, yeryüzüne indikten hemen sonra müslüman olduğunu bütün dünyaya duyurdu.
Sunita Williams diyor ki:
"Bütün dünya karanlıktı sadece iki yer muhteşem bir şekilde ışıldıyordu, o görüntüler bizleri büyülemişti. Sonra o iki yerin İslamın kutsal toprakları olan Mekke ve Medine olduğunu tespit ettik."
Son olarak Ay’da sürekli "Allahu Ekber, Allahu Ekber" nidalarına şahit olduklarını ekledi.

4 Ocak 2015 Pazar

Kara Bir Gün/Süleyman Nazif

8 Şubat 1919 Cumartesi günü, Fransız generali Franchet d’Espêrey, bir fâtih (!) edâsıyla İstanbul’a girmiş ve o gün, bu münâsebetle tertiplenen parlak zafer (!) alayı, Süleyman Nazif Bey’in “Kara bir gün” adlı meşhur makalesiyle tarihimize geçmiştir. (1).
(2) Fransız generalinin dün şehrimize vürudu münasebetiyle bir kısım vatandaşlarımız tarafından (3) icra olunan nümayiş, Türk’ün ve İslam’ın kalbinde ve tarihinde müebbeden kanayacak bir ceriha (4) açtı. 
Aradan asırlar geçse ve bugünkü hüzün ve idbârımız şevk ve ikbale münkalib olsa (5) yine bu acıyı hissedecek ve bu hüzün ve teessürü evlad ve ahfadımıza nesilden nesile (6) ağlayacak bir miras terk edeceğiz.
(7) Almanya orduları 1871 senesinde Paris’e dahil olarak, -Büyük Napolyon’un
(8) neşide-i mütehaccire-i muzafferiyâtı olan- tâk-ı zafer altından geçerlerken bile Fransızlar bizim kadar (9) hakaret görmemişti. 

2 Ocak 2015 Cuma

Haram'ın Helal'e Dönüşmesi


Gencin birisi Kabe’de hep;
“Ey doğruların yardımcısı olan Allah’ım “...Ey haramdan sakınanların yardımcısı olanAllah’ım, sana hamdü sena ederim,” diye dua ederdi.

Bu durum birisinin dikkatini çekti:
“Neden hep aynı duayı yapıyorsun, başka dua bilmiyor musun?” dedi.
O da anlattı: