30 Ekim 2011 Pazar

Feyzullah Efendi Kütüphanesi, Fatih, İstanbul

Feyzullah Efendi Kütüphanesi, Fatih, İstanbul
İstanbul ili Fatih ilçesi, Macar Kardeşler Caddesi ile Feyzullah Efendi Sokağı’nın kesiştiği noktada bulunan bu kütüphane, Feyzullah Efendi Medresesi’nin kitabesinden öğrenildiğine göre; Sultan II. Mustafa’nın (1695–1703) hocası Şeyhülislâm Feyzullah Efendi kitaplık, mektep ve çeşme ile birlikte adeta küçük bir külliye konumunda 1700 yılında yaptırılmıştır. Mimarının kim olduğu bilinmemektedir. Ancak Şeyhülislâm Feyzullah Efendi döneminde Mimarbaşı olarak görev yapan Kayserili Mehmet Ağa tarafından planının tasarlandığı düşünülmektedir.

Hakkı Tarık Us Kütüphanesi, Eminönü, İstanbul

Hakkı Tarık Us Kütüphanesi, Eminönü, İstanbul
İstanbul Eminönü ilçesi, Beyazıt’ta Beyazıt Külliyesi’nin bir bölümünü oluşturan sıbyan mektebi yapı topluluğu ile birlikte 1505 yılında yapılmıştır. Sıbyan mektebi caminin kıble tarafında ve hazirenin biraz ilerisinde bulunmaktadır. Sıbyan mektebi 22 Temmuz 1507’de faaliyete geçmiştir. Zamanla harap bir durumda olan bu yapı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü tarafından 1960 yılında onarılmış ve burada Hakkı Tarık Us Kütüphanesi açılmıştır. Sıbyan mektebinde kurulmuş olan bu kütüphane Hakkı Tarık Us’un kitap ve gazete koleksiyonlarını kapsıyordu. Kütüphane gazeteci ve Giresun Milletvekili Hakkı Tarık Us’un (1889–1956) vasiyeti doğrultusunda kurulmuş ve 21 Ekim 1965’te ziyarete açılmıştır.

Esat Efendi Kütüphanesi, Eminönü, İstanbul

 Esat Efendi Kütüphanesi, Eminönü, İstanbul
İstanbul Eminönü ilçesi, Yerebatan Caddesi üzerinde bulunan bu kütüphane Vakanüvis Mehmet Esat Efendi tarafından kendi konağının yanına 1845 yılında yaptırılmıştır.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Eminönü, İstanbul

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Eminönü, İstanbul
İstanbul Eminönü ilçesi, Beyazıt Meydanı’nda bulunan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Devlet eli ile kurulan ilk kütüphane özelliğini taşımaktadır. Kütüphanenin ilk binası 1506’da yapılan Beyazıt Külliyesi imaretinin bir bölümüdür.

Sultan III. Ahmet Kütüphanesi, Eminönü, İstanbul

Sultan III. Ahmet Kütüphanesi, Eminönü, İstanbul
İstanbul Eminönü ilçesi, Topkapı Sarayı Müzesi üçüncü avlusunda, Arz Odası’nın arkasında bulunan Sultan III. Ahmet Kütüphanesi, Sultan III. Ahmet (1703–1730) tarafından yaptırılmıştır. Daha önce kütüphanenin bulunduğu yerde Havuzlu Bahçe Köşkü bulunuyordu. Kütüphanenin yapımına 1719 yılında başlanmış, giriş kapısı üzerindeki Arapça kitabesinden öğrenildiğine göre de aynı tarihte tamamlanmıştır.

Ayasofya Sultan I.Mahmut Kütüphanesi, Eminönü, İstanbul

Ayasofya Sultan I.Mahmut Kütüphanesi, Eminönü, İstanbul
İstanbul ili Eminönü ilçesinde, Ayasofya Müzesi’nin içerisinde bulunan kütüphaneyi Sultan I. Mahmut (1730–1754) 1736 yılında yaptırmıştır.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi, Eminönü, İstanbul

 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi, Eminönü, İstanbul
İstanbul Eminönü ilçesinde, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin bir bölümünü oluşturan kütüphane müze binası ile birlikte dönemin ünlü mimarlarından Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi hocalarından Mimar Aleixandre Vallaury tarafından yaptırılmıştır. Yeni yapılan müze binasında, antik yapıların cephe görünümlerine benzemesine özen gösterilmiştir. Özellikle dış cephenin Ağlayan Kadınlar Lahdinden ilham alınarak yapıldığı da söylenmiştir. Müze içerisinde teşhir ve düzenleme için geniş salonlara yer verilmiştir. Böylece ilk özgün müze olan bu yapının ilk bölümü 1891’de, diğer bölümleri de Sultan II. Abdülhamit’in izni ile 1903 ve 1907’de açılmıştır. Müzenin bir bölümünü oluşturan ve İmparatorluk Kütüphanesi olarak nitelenen müze kütüphanesi U şeklindeki müze binasının girişinin sağındaki bölümün üst katında Hazine Dairesi’nin yanında yer almıştır.

BOLU

29 Ekim 2011 Cumartesi

Beylerbeyi Sarayı, Üsküdar, İstanbul


Beylerbeyi Sarayı, Üsküdar, İstanbul
İstanbul ili Üsküdar ilçesi Beylerbeyi’nde bulunan Beylerbeyi Sarayı’nın bulunduğu yer ve arkasındaki geniş alanlar tarihte İstavroz Bahçeleri ismi ile tanınıyordu. İstanbul’un fethinden XIX. yüzyılın başlarına kadar geçen süre içerisinde İstavroz Bahçeleri şehrin önde gelen mesire yerlerinden birisi idi. Fatih Sultan Mehmet bu geniş araziyi Mir-i Alem’e temlik etmiş sonra da bu arazi vereseden geri alınmış ve Emlak-ı Hümayun’a katılmıştır.

Yıldız Sarayı, Beşiktaş, İstanbul

Yıldız Sarayı, Beşiktaş, İstanbul
İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde bulunan Yıldız Sarayı, deniz kıyısından başlayarak, kuzeye doğru yükselen tüm yamaçları ağaçlarla kaplı 500.000 m2 yüzölçümü olan koruluk ve bahçeler içerisindeki köşklerden, saraylardan ve çeşitli yapılardan meydana gelmiştir. Sarayın bulunduğu “Hazine-i Hassa”ya kayıtlı bu arazi Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri padişahlar tarafından av sahası olarak kullanılmaktaydı.

Beyhan Sultan Sahil Sarayı, Beşiktaş, İstanbul

İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde, Arnavutköy Akıntıburnu’nda bulunan bu saray günümüze gelememiştir. Beyhan Sultan (1766–1824), Sultan III. Mustafa’nın kızı, Sultan III. Selim’in de kız kardeşidir. Halep Valisi Silahtar Mustafa Paşa ile evlendiğinde büyük olasılıkla Eski Saraydan ayrılarak kendisine tahsis edilen Çifte Saraylara yerleşmişti. Beyhan Sultan adına yapılan sahil sarayın yapımına 1800 yılında başlanmıştır. Mimarları Mimarbaşı Mustafa ile Şehremini Hayrullah ağalardır.

Çifte Saraylar, Beşiktaş, İstanbul

 Çifte Saraylar, Beşiktaş, İstanbul
İstanbul Beşiktaş ilçesi, Fındıklı semtinde Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Çifte Saraylar Sultan Abdülmecit (1839–1861) tarafından kızları Cemile ve Münire Sultanlar için yaptırılmıştır. Sarayların yapımına 1856 yılında başlanmış, 1859 yılında da tamamlanmıştır. Mimarı Balyan ailesinden Garabet Amira Balyan’dır.

Adile Sultan Sarayı, Üsküdar, İstanbul

Adile Sultan Sarayı, Üsküdar, İstanbul
İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Kandilli’de Akıntıburnu’nun sırtlarındaki düzlükte bulunan bu saray, Sultan Abdülmecit’in kız kardeşi Sultan II. Mahmut’un kızı, Tophane Müşiri Mehmet Ali Paşa’nın eşi Adile Sultan (1826–1899) adına Abdülmecit tarafından 1876’da yaptırılmıştır. Sarayın bulunduğu alan Sultan Abdülmecit tarafından Tophane Müşiri Halil Paşa’dan satın alınmış, buradaki konak yıktırılmış ve Sarkis Balyan tarafından bu saray yaptırılmıştır.

Neşetâbat Sarayı, Beşiktaş, İstanbul

İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde, Defterdar Burnu’nda bulunan bu sarayın olduğu yerde XVIII. yüzyılda Sadrazam Şehit Ali Paşa’nın yalısı bulunuyordu. Sadrazamın ölümünden sonra yalı Meselâcı Hasan Paşa tarafından satın alınmıştır. Sultan III. Ahmet Bebek’te Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın yaptırdığı Hümayun Abat’ı görmek için saltanat kayığı ile buradan geçerken Defterdar Camisi yanında bulunan Hasan Paşa yalısının yerini beğenmiştir. Bunun üzerine Damat İbrahim Paşa’dan burada bir sahil saray yaptırmasını istemiştir. Tersane Emini Kıblelizade Mehmet Bey bu işi üstlenmiştir.

Fer'iye Sarayları, Beşiktaş, İstanbul

Fer'iye Sarayları, Beşiktaş, İstanbul
İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde, Ortaköy’e uzanan Çırağan Caddesi üzerinde bulunan Fer’iye Sarayları’nın yerinde bugün Galatasaray Üniversitesi ile Kabataş Lisesi bulunmaktadır. Bunların yanında Ortaköy Karakolu veya Tabya Karakolu olarak tanınan Fer’iye Karakolu da bulunmaktadır.

Fer’iye Sarayları XIX. yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştır. Bu saraylar Sultan Sarayları, İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı, Cemaleddin Efendi Sahil Sarayı ve Seyfeddin Efendi Sahil Sarayları isimleri ile de tanınmıştır. Sarayların mimarının kim olduğu ise bilinmemektedir. Bu saraylara Fer’iye denilmesinin nedeni de padişahın yaz aylarında yaşadığı esas sarayın yanında ikinci derecede önemli yapılar olmasından kaynaklanmıştır.

Çırağan Sarayı, Beşiktaş, İstanbul

Çırağan Sarayı, Beşiktaş, İstanbul
İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde Çırağan Caddesi’nde, Çırağan Sarayı’nın bulunduğu alan XVII. yüzyıl başlarında Kazancıoğlu Bahçesi olarak isimlendirilen bir mesire yeri idi. Sultan IV. Murat (1623–1640) tarafından kızı Kaya Sultan’a verilen bu alanda yaz aylarında kullanılmak üzere Kaya Sultan ve eşi Melek Ahmet Paşa bir yalı yaptırmıştır. Sonraki yıllarda Sultan I.Mahmut da bu yalıyı kullanmıştır.

İbrahim Paşa Sarayı, Eminönü, İstanbul

 İbrahim Paşa Sarayı, Eminönü, İstanbul
İstanbul Eminönü ilçesi, Sultanahmet Meydanı’nda bulunan İbrahim Paşa Sarayı XVI. yüzyıl Osmanlı mimarisinin önemli yapılarından biri olup, Hipodromun oturma kademeleri üzerinde bulunmaktadır. Yapım tarihi kesin olmamakla beraber, bu yapı Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1520 yılında on üç yıl sadrazamlık yapan İbrahim Paşa’ya hediye edilmiştir.

Davutpaşa Sarayı, Güngören, İstanbul

İstanbul ili Güngören ilçesinde, Davutpaşa Sahrası denilen Çırpıcı ve Haznedar dereleri arasındaki tepenin doğu yamacında, Edirne eski kervan yolunda bulunan bu sarayı Sultan II. Beyazıt (1481–1512) döneminde Sadrazam Davut Paşa yaptırmıştır. Davutpaşa Sahrası’ndaki sarayın yakınında XIX. yüzyılda Davutpaşa Kışlası yapılmıştır.

Kavak Sarayı (Üsküdar Sarayı), Üsküdar, İstanbul

Kavak Sarayı (Üsküdar Sarayı), Üsküdar, İstanbul
İstanbul ili Üsküdar ilçesinde, Harem ile Salacak iskeleleri arasında bulunan bu saraydan günümüze hiçbir iz gelememiştir. İstanbul’un fethinden sonra yapılmış olan Eski Saray ve Topkapı Sarayından sonra Osmanlıların yapmış olduğu üçüncü büyük saraydır.

Eski Saray, Beyazıt, İstanbul

Eski Saray, Beyazıt, İstanbul
İstanbul’un fethinden sonra Osmanlıların yapmış olduğu ilk saray Beyazıt’ta Süleymaniye ile Beyazıt Camisi arasında bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin bazı bölümlerinin içerisinde bulunduğu alandadır. Araştırmacılar tarafından sarayın bulunduğu alanda bir manastır kalıntısının veya senatonun kalıntılarının bulunduğu iddia edilmiştir. Ancak bu iddialar yeterince aydınlatıcı değildir.

Brias Sarayı, Maltepe, İstanbul

Brias Sarayı, Maltepe, İstanbul
İstanbul ili Maltepe ilçesi, Küçükyalı’da bulunan Brias Sarayı’nın ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır. Bazı kaynaklar sarayın I.Tiberios Constantinos (578–582) ve Mavrikios (532–602) dönemlerinde 532 yılında yapıldığını belirtmişlerdir. Büyük olasılıkla o tarihlerde basit bir av köşkü olarak yapıldığı sanılmaktadır.

Tekfur Sarayı, Fatih, İstanbul

Tekfur Sarayı, Fatih, İstanbul
İstanbul ili Fatih ilçesinde, Edirnekapı ile Eğrikapı arasında Bizans kara surlarına bitişik olan Tekfur Sarayı, Konstantin Sarayı, Porfirogennetos Sarayı isimleri ile tanınmıştır. Halk arasında bu saraya Tekir Sarayı ismi de yakıştırılmıştır.

28 Ekim 2011 Cuma

Mangana (Manganlar) Sarayı, Eminönü, İstanbul

Mangana (Manganlar) Sarayı, Eminönü, İstanbul
İstanbul ili Eminönü ilçesi, Topkapı Sarayı ile Sarayburnu Değirmen Kapısı arasındaki yamaç ve alanlarda Bizans döneminde Mangana olarak isimlendirilen saray, savaş gereçlerinin depoları ve Ayios Yeryios Manastırı bulunuyordu.

YARDIM TIR'INI BÖYLE YAĞMALADILAR - VİDEOVan'da 7.2 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, vatandaşlara, ülkenin çeşitli yerlerinden gönderilen yardım malzemelerinin dağıtımında, talan görüntülerine bir yenisi eklendi. Altıntepe Mahallesi'ne, Beşiktaş Belediyesi tarafından gönderilen bir TIR dolusu malzeme, beş dakika içinde talan edildi. Yaşanan can pazarına tanık olan bazı mahalle sakinleri, "Bu talanı yapanın ihtiyaçları yok. Bunlar Vanlı olamaz. Adımızı kirletmesinler" dedi. Depremin hemen ardından Beşiktaş Belediyesi tarafından Van'a gönderilen bir TIR dolusu malzemeyi Altıntepe Mahallesi'ne, bugün, öğlen saatlerinde götüren görevliler, iddiaya göre, bıçaklı bir kişi tarafından girişte tehdit edildi. Malzemeleri, önceden belirlenen adreslere götüreceğini söyleyen görevliler, yaklaşık 200 kişilik kalabalığın TIR kasasındaki eşyalara akın etmesiyle zor anlar yaşadı. Turaç TOP-Mücahit BEKTAŞ-DHA

ARTVİN

ARTVİN'DEKİ KALELER

ARTVİN'DEKİ KİLİSELER

ARTVİN'DEKİ KÖPRÜLER

ARTVİN'DEKİ ÇEŞMELER

27 Ekim 2011 Perşembe

İSTANBUL'DAKİ MEVLEVİHANE VE DERGAHLAR

Üsküdar Mevlevihanesi, Üsküdar, İstanbul

Üsküdar Mevlevihanesi, Üsküdar, İstanbul
Üsküdar, İmrahor semtinde Doğancılar’ın batısında yer alan Mevlevihane âstâne olmayıp, bir zaviyedir. Son yıllarda yapılan onarımlar sonunda bir bölümü camiye dönüştürülmüş ve yapı tüm özelliğini yitirmiştir.

Yenikapı Mevlevihanesi, Eminönü, İstanbul

Yenikapı Mevlevihanesi Hünkar girişi
Yenikapı Mevlevihanesi, Topkapı surları dışında, Merkez Efendi Caddesi ile Mevlevi Tekkesi Sokağı arasındaki parselde bulunmaktadır.

İstanbul’daki Mevleviliğin merkezi konumundaki bu Mevlevihane semahanesi, selamlığı, haremi, türbesi, somathanesi, muvakkithanesi, hünkâr mahfili, matbah-ı şerifi, sarnıçları ve müştemilât bölümleri ile tam bir yapı topluluğudur.

Beşiktaş (Bahariye) Mevlevihanesi, Beşiktaş, İstanbul

 Beşiktaş (Bahariye) Mevlevihanesi, Beşiktaş, İstanbul
İstanbul’da günümüze ulaşamayan Mevlevihanelerden birisi de kötü yazgının peşini bırakmadığı, birkaç kez yeri değişen Beşiktaş Mevlevihanesidir.

Kasımpaşa Mevlevihanesi, Kasımpaşa, İstanbul

Kasımpaşa Mevlevihanesi, Kasımpaşa Sururi Mahallesi Mevlevihane Sokağında bulunuyordu. Uzun yıllar harap ve perişan bir halde kalan, kendisine uzatılacak bir yardım elini bekleyen bu tarihi yapı ilgisizlikten yok olup gitmiş, günümüze yalnızca avlu kapısı gelebilmiştir.

ARDAHAN

ARDAHAN'DAKİ KALELER

ARDAHAN'DAKİ KİLİSELER

ARDAHAN'DAKİ KÖPRÜLER

26 Ekim 2011 Çarşamba

BARTIN

Dinlediğiniz Müzikleri İnternette Listeleyin - VİDEOMüzik zevkinizi internette bir profil altında toplamak ve tarz konusunda size yakın kişileri bulmak için interneti kulllanabilirsiniz. Müzik dinlemeyi seviyorsanız, bu videoyu mutlaka izleyin.


WEB TV

·  El Sübuu

TARÇIN ÇOCUK ŞARKILARI
Bilgisayarınızın Ateşini Ölçün - VİDEOSıcaklığın artması bilgisayarınızın performansını doğrudan etkiler hatta bozulmalara bile sebep olabilir. İşlemci, sabit disk ve grafik kartı gibi bileşenlerin sıcaklığını anlık ölçmek için size bir tavsiyemiz var.

WEB TV

Farenizin Kat Ettiği Yolu Öğrenin - VİDEOOtomobilinizin hızı ve kat ettiği yolu görmek gibi, bilgisayar farenizin (mouse) kat ettiği yolu ve hızını da öğrenebilirsiniz. Bu enteresan bilgi eğlenceli olabilir.

WEB TV

Video dosyalarınızı farklı formatlara dönüştürün - VİDEOElinizdeki herhangi bir video dosyasını bir başka video formatına dönüştürebileceğiniz pratik ve Türkçe bir çözüm önerimiz var.

WEB TV

YARDIM KAMYONU CANLI YAYINDA BÖYLE YAĞMALANDI - VİDEOCanlı yayın sırasında gelen bir yardım kamyonunun yağmalanması saniye saniye görüntülendi. Van'da büyük bir yıkıma sebep olan deprem sonrası yurdun dört bir yanından yardım malzemesi yağıyor. Kamyonlardan yardım malzemesi almak isteyen vatandaşlar gelen kamyonu talan etti. Kamyon kasasına tırmananlar malzemeleri 10 dakika içerisinde kapıştı. Yardım kamyonunun yağmalanması sırasında CNN Türk muhabirinin sorularını yanıtlayan Van Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Doğar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğar, "Van'da çeteler oluşmaya başladı. Şu an da bu tablo bizim için de hoş değil" diye konuştu.

WEB TV

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü İle İlgili Bazı Kısa Bilgiler

* Nekropsi albümü Sayı 2:10 yılda bir çıkar'da, grup üyelerinden Cevdet Erek'in annesi Aysel Erek'in çektiği inşaat fotoğrafı kapakta yer almaktadır.

* Cevdet Erek, ayrıca Sezen Aksu'nun Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde... albümü'nde yer alan "Katkısız" DVD'sinde de köprü'nün inşaatından sonra aynı yerden çektirdiği videolarını toplamıştır.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ, İSTANBUL

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ, İSTANBUL


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Maliyeti

İstanbul Boğazı’nda Asya ile Avrupa’yı birleştiren ikinci köprü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık ile Rumelihisarı, Hisarüstü arasındadır.

Köprünün yapımına l985 yılında başlanmış, 1 Temmuz 1988’de açılmıştır. Köprünün projesini “İngiliz Freeman Fox and Partners” firması hazırlamıştır. Yapımını da Ishikawajima Harima Heavy Industries Co.Ltd” , “MitsubishiHeavy Industries Ltd” ve “Nippon Kokan K.K “ isimli Japon şirketleri ortaklaşa yapmıştır. Köprünün maliyeti 125.000.000 $ dır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Teknik ve Temel Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü projesinin temel özellikleri, taşıyıcı kule temellerinin boğazın iki yakasındaki yamaçlara oturması, kulelerin tabliye mesnet düzeyinden başlaması ve tabliyesinin Boğaziçi Köprüsü’ndeki gibi ortotropik, berkitmeli panellerden oluşan aerodinamik enkesitli kapalı kutu biçiminde olmasıdır. Boğaziçi Köprüsü’nden farklı olarak bu köprünün askı kabloları dikey olarak düzenlenmiştir. Bu kablolar çiftli tertiplenmiş olup gerektiğinde bu kablolardan biri kolayca değiştirilebilecektir.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Konumu, İstanbul

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul'da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa’yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprü. Yapımına 4 Ocak 1986’da başlanılan ve ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1.510 m, orta açıklığı 1.090 m, genişliği 39.4 m, denizden yüksekliği 64 m.'dir.

Avrasya Maratonu, İstanbul

Ilk olarak 1979 yılında koşulan yarışın en önemli geçiş noktası Boğaziçi Köprüsüdür. Kıtalararası Avrasya Maratonu başladığı günden bu yana tam üç defa güzergah değiştirdi. Son yıllarda Halk Koşusu, 15 km ve Maraton olarak 3 farklı güzergahta koşulan maraton, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizatörlüğünde düzenlenmektedir. Türkiye'de uluslararası nitelikteki en önemli maraton yarışıdır.
BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ, İSTANBUL

Boğaziçi Köprüsü'nün Yapım Aşaması

20. yüzyıl'ın ikinci yarısında İstanbul'un hızla gelişmesi ve Avrupa-Asya arasındaki trafiğin artışı Boğaz'a köprü yapılmasını zorunlu hale getirdi. T.C. Karayolları İdaresinden, Boğaz'da köprü geçişinin 9 yerden mümkün olduğu raporunu alan dönemin Demokrat Parti'li Başvekili Adnan Menderes 25 Mayıs 1960'da bir İngiliz müşavirlik firmasıyla sözleşme imzaladı. Birkaç gün sonra meydana gelen 27 Mayıs Darbesi dolayısıyla bu projenin gerçekleşmesi ancak 1965 yılında Adalet Partisi'nin tek başına iktidara gelmesinden sonra olabildi.

Boğaziçi Köprüsü'nün Tarihçesi

Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran Boğaz'dan karşıdan karşıya kolayca geçebilme fikri yüzyıllar boyunca çekiciliğini korudu. Bilinen en eski Boğaz geçişi MÖ 511 yılında gerçekleştirildi. İskit seferine çıkan Pers Kralı Darius'un 700 bin kişilik ordusu, gemilerin yan yana getirilmesiyle oluşturulan yüzer köprü ile Trakya'ya geçti.

Boğaziçi Köprüsünün Konumu

Boğaziçi Köprüsü, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan İstanbul Boğazı üzerinde yer alan iki asma köprüden biridir. Köprünün ayakları Avrupa Yakası'nda Ortaköy, Anadolu Yakası'nda Beylerbeyi semtlerindedir.

Boğaziçi Köprüsü, Beylerbeyi, Ortaköy, İstanbul

Boğaziçi Köprüsü, Beylerbeyi, Ortaköy, İstanbul
İstanbul Boğazında, Asya ile Avrupa’yı birleştiren Boğaziçi Köprüsü, Beylerbeyi ile Ortaköy arasındadır.
Boğaziçi Köprüsü’nün yapımı için Freeman,Fox and Partners isimli İngiliz firması ile 1968 yılında anlaşma yapıldı. Yapımı gerçekleştirecek firmayı seçmek için açılan ihaleyi “Hochtief AG” isimli Alman firması ile “Cleveland Bridge and Engineering Company” isimli İngiliz firmalarının oluşturduğu konsorsiyum kazanmıştır.

25 Ekim 2011 Salı

Kaydet ve İlerle

"Save changes and next" 'e tıklayın.


FACEBOOK'TA SİZİ KİMLER SİLMİŞ? ANA SAYFA

BİLGİSAYAR