29 Kasım 2012 Perşembe

Sakaltutan Mağarası, Seydişehir, Konya


Konya'nın Seydişehir ilçesi yakınında, Süleymaniye Köyü-Mortaş yolu ile ulaşılan mağara, dikey bir mağara olup derinliği 303 m.dir.


SEYDİŞEHİR'DEKİ DİĞER MAĞARALAR

SEYDİŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Susuz Mağarası, Seydişehir, Konya


Konya'nın Seydişehir ilçesi, Susuz Köyü’nde bulunan bu mağaranın biri yatay, diğeri de dikey olmak üzere iki girişi bulunmaktadır.
Mağaranın uzunluğu yaklaşık 2.000 m.olup, içerisinden yeraltı nehri akmaktadır.


SEYDİŞEHİR'DEKİ DİĞER MAĞARALAR

SEYDİŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

SEYDİŞEHİR'DEKİ GÖLLER VE BARAJLAR

Seydişehir'in Etrafındaki Bazı Barajlar
 • Akçalar Barajı
 • Beldibi Göleti
 • Dipsiz Göl
 • Gavur Gölü
 • Gökçehüyük Barajı
 • Kırmızı Çamur Barajları 1-2
 • Kovalı Göl

SEYDİŞEHİR'DEKİ DAĞLAR

Tınaztepe Mağarasının da Bulunduğu Giden Gelmez Dağları
Küpe Dağı; Seydişehir’in batı kesiminden başlayıp güneye doğru uzanır. Seydişehir ilçesi, Küpe Dağı’nın eteğinde kurulmuştur.

26 Kasım 2012 Pazartesi

SEYDİŞEHİR'DEKİ TURİSTİK YERLER

Tınaztepe Mağarası, Konya-Seydişehir ve Antalya yolu üzerindeki bir tabiat harikasıdır.
Seydişehir'e 20 km mesafededir. 
Roma Şehri, Arastepe Roma Şehri, Eziktepe, Hitit Şehri, Kilise duvarları(Ketenli Kasabası), Akçalar Höyüğü, Karabulak Höyüğü, Ilıca Termal Tesisleri, Vasata Antik Tiyatro, Yeraltı Gölleri, Vervelit Şehri Kalıntıları, Arnava Şehri Kalıntıları, Tarihi çeşmeler, Ilıca, Pınarbaşı, Kuğulu, Mamanda, Gözpınar, Çaybaşı, Beldibi, İçerikışla Seydişehir’in en önemli tarihi ve turistik yerleri olarak dikkati çekmektedir.

Seydişehir'de İklim Durumu

Küpe Dağından Bir Manzara
Seydişehir, bölge olarak Akdeniz Bölgesi içinde olmakla birlikte, Konya iline bağlı bir ilçedir.
Konya’ya 90 km. uzaklıktadır.
Seydişehir ve çevresinin iklimi, Akdeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi (karasal iklim) arasında bir geçiş özelliği gösterir.

SEYDİŞEHİR'DEKİ MAĞARALAR

Seydişehir'de Avcılık

Resim'de Küçük Bir Çekirge Görülmektedir
Seydişehir'in güneyinde uzanan Toros Dağları silsilesinde yaban domuzu, yaban keçisi, tavşan ve keklik gibi av hayvanları barınmaktadır.
“Yaban Hayvanları ve Yaban Hayatını Koruma Sahaları” olarak belirlenen Bulamaç Kazanı Elmasut Yaylası, Keçili Köyü, Mortaş, Susuzşahap Yaylası, Gölyeri Mevkii , Karakışla Yaylası, Alacabel, Çatal oluk Çeşmesi, Elmalı Yaylası, Giden Gelmez Dağı v.b. yörelerde kontrollü olarak av turizmi yapılmaktadır.

SEYDİŞEHİR'DEKİ KAPLICALAR

Gökçehüyük Barajı
Seydişehir’de termal özellik taşıyan yerlerden birisi, Seydişehir ilçe merkezinin kuzeyindeki Ilıca Tepe'deki Ilıca’dır.
Ilıca tepesindeki kaplıcaların tarihinin M.Ö.’ye dayandığı tahmin edilmektedir.
Deri, kemik, açık yaralar kadın hastalıklarına şifa bulduğu tahmin edilen kaplıcalar biri açık üçü kapalı havuz olmak üzere hizmet vermektedir.
Pınarbaşı ve Kuğulu da doğal su kaynakları olarak önemlidir.

Seydişehir'e Ulaşım

Eskiden Beyşehir üzerinden Konya’ya gitmek mümkün iken, yeni açılan Konya-Antalya karayolu ile Türkiye’nin her yerine bağlantı sağlanmıştır.
Seydişehir ilçesi, Konya’ya 90 km., Antalya’ya 210 km., Manavgat’a 135 km. mesafededir.
İlçenin tüm kasaba ve köy yolları asfalttır.

SEYDİŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

16 Kasım 2012 Cuma

Seydişehir Coğrafyası

Seydişehir'in Meşhur Piknik Yeri, Kuğulu Park
Ankara-Konya-Antalya karayolu üzerinde, Torosların kuzey eteklerinde, Çarşamba Çayı boyunca uzanan verimli bir vadi olan Suğla Ovası'nda bulunur.
İlçe merkezinin denizden yüksekliği yaklaşık 1120 m.dir.
İlçe merkezi, Konya'ya 90 km, Antalya'ya ise 215 km. uzaklıktadır.
2.207 km²'lik ilçe toprakları, kuzeydoğuda Konya(Meram), doğuda Akören, güneyde Ahırlı, Yalıhüyük ve Akseki (Antalya), batıda Derebucak, kuzeybatıda da Beyşehir ile çevrilidir.
Kuzeybatıdaki Beyşehir Gölü ile güneydoğudaki Suğla Gölü arasındaki geniş ve uzun arazinin büyük kısmı verimli Suğla Ovası'dır.

Seydişehir'in Konumu ve Komşuları

Konya Haritası


Beyşehir (32 km),
Isparta (210 km),
İzmir (608 km),
İstanbul (670 km)
Konya (89 km),
Ankara (350 km)
Derebucak (48 km) Brosen windrose.svg

Akseki (63 km),
Manavgat (135 km),
Alanya (174 km),
Antalya (208 km)
Bozkır (51 km),
Karaman (168 km),
Mersin (395 km)

SEYDİŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Seydişehir'de Nüfus Bilgileri

Cumhuriyet dönemine kadar Seydişehir’in nüfusu 3000 civarlarında seyretmiştir.
1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında ilçe merkezi nüfusunun 3779 olmuş, 1965’e kadar nüfusta çok yavaş bir artış gerçekleşmiştir.
1969 yılında Alüminyum Fabrikasının faaliyete geçmesiyle çok hızlı bir nüfus artışı gözlemlenmiştir.
TÜİK 2011 nüfus sayımına göre merkez nüfusu 40.375'tir.
2013 yılı itibariyle Seydişehir'in nüfusu 63.628'dir.

SEYDİŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER


Alüminyum Fabrikası, Seydişehir, Konya

Seydişehir bölgesindeki zengin boksit cevherlerini işlemek için 9 Mayıs 1967 tarihinde Etibank Genel Müdürlüğü ile Tyazpromexport (SSCB) arasında imzalanan anlaşma ile 60.000 ton/yıl kapasiteli birincil alüminyum fabrikası kurulması çalışmaları başlamıştır.
Tesis Ocak 1977 yılında % 100 kapasiteye ulaşmış, 8 ay sonra Türkiye’nin içinde bulunduğu büyük enerji sıkıntısı nedeniyle Eylül 1977’de % 50 kapasiteye düşürülmüştür.

Seydişehir'de Tarım, Konya

Seyyid Harun Bulvarından Bir Görünüm, Seydişehir,Konya
Seydişehir'de yetiştirilen başlıca tarım ürünleri şunlardır:
Buğday, arpa, nohut, fasulye, şeker pancarı, patates, karpuz, kavun, susam, ayçiçeği, soğandır.
İlçede son yıllarda armut, ayva, badem, ceviz, dut, elma, erik, fındık, üzüm, vişne, kiraz, gibi meyvelerde de yetiştirilmeye başlanmıştır.
Ruhsatlı Hayvan Pazarı ve üzeri kapalı, sosyal faaliyetler için de kullanılabilen modern bir sebze pazarı da bulunmaktadır.

SEYDİŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

14 Kasım 2012 Çarşamba

Seydişehir'in Osmanlı Hakimiyetine Girmesi


1381 yılında Sultan I.Murat (Hüdavendigâr) tarafından 80.000 altın karşılığında Hamitoğlu Hüseyin Bey’den Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Isparta ile birlikte satın alınarak Osmanlı egemenliğine giren Seydişehir, Cumhuriyete kadar Osmanlı idaresinde kalmıştır.

Hamitoğulları Devrinde Seydişehir

Seydişehir, Eşrefoğulları Beyliği’nin İlhanlı Hükümdarı Timurtaş tarafından 1326 yılında sona erdirilmesinden sonra, 1328 yılında Hamitoğulları Beyliği egemenliğine girmiştir.

SEYDİŞEHİR TARİHÇESİ

SEYDİŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

M.S. 767-1217 Yılları Arasında Seydişehir

M.S. 767-1217 yılları arasında bir Türkmen kabilesinin elinde bulunan Seydişehir’in Selçuklular zamanındaki durumu ile ilgili bilgiler net değildir.

SEYDİŞEHİR TARİHÇESİ

SEYDİŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Anadolu Selçuklu Beylikleri Devrinde Seydişehir

Anadolu Selçuklu Beylikleri devrinde Eşrefoğulları Beyliği elinde kalan Seydişehir bu isimle ilk defa bu beylik zamanında kurulmuştur.
Rivayete göre, Horasan emiri olan ve annesi tarafından soyu Veysel Karani ve Peygamber Efendimize’e uzanan bir velî ve seyyid olan Seyyid Harun Veli Hazretleri, 1301 yılında ilahi bir emirle, kardeşi Seyyid Bedreddin ve ahalisi ile birlikte yola çıkar.

M.Ö. 2000-700 Yılları Arasında Seydişehir


M.Ö. 2000-700 yılları arasında Anadolu’daki pek çok bölgede hüküm süren Hititler’in Seydişehir-Beyşehir arasında varlıklarını gösteren anıtlar ve yerleşme yerlerine rastlamak mümkündür.
Seydişehir ve Beyşehir'in Hitit devrine ait kaya kabartmaları ile höyük buluntuları, Hititlerin
Beyşehir-Seydişehir arasında uygun yerleşme birimleri kurduklarını ortaya koymaktadır.

Tarih Öncesi Devirde Seydişehir

Seydişehir’in tarihi M.Ö.5500 yıllarına kadar uzanır.
Prehistorik Çağ’da (Tarih Öncesi), Psidia (Göller Yöresi) sınırları içindeki Seydişehir çok eski bir yerleşim yeridir.
Beyşehir Gölü (Karalis Lacos) ile Suğla Gölü (Trogitis Lacos) arasındaki sulak vadide bu yerleşmenin izlerine rastlamak mümkündür.

Seydişehir'de Antik Şehirler

Vasada Antik Şehri Amfitiyatrosu, Bostandere, Seydişehir, Konya
Vasada Antik Şehri, Seydişehir'in kuzeydoğusunda bulunan Kestel Dağı'nın eteğindeki vadide, bugünkü Bostandere köyünün Aktepe mevkiinde yer almaktadır.
Bu ünlü Roma şehri, Kavak ve Kızılca köyleri arasındaki Amblada şehrine, ayrıca Beyşehir Fasıllar köyündeki Mistya'ya (Asartepe) ana yol ile bağlanmıştır.

SEYDİŞEHİR TARİHÇESİ, KONYA

Seydişehir'de Kültür

Kültür bakımından Seydişehir Türkiye'de okumuşluk oranı en yüksek ilçelerinden biridir.
Kozmopolit yapısı ve kendini geliştiren halkı ile de kültür açısından son derece iyi bir durumdadır.


SEYDİŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Seydişehir'de Şimdiye Kadar Görev Yapan KaymakamlarKAYMAKAM
GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
AYRILIŞ TARİHİ
VEHBİ GÜNEŞ
28.09.1938
03.04.1941
NAMIK ELVERDİ
31.06.1941
19.08.1942
NAMIK SEZGİN
10.12.1947
28.09.1949
ALAATTİN HÜSNÜ ÖSKİPER
28.09.1949
31.03.1950
AHMET HİLMİ NALÇACI
31.03.1950
29.07.1952
ZEKİ ERSAN
08.12.1952
28.10.1954
NURETTİN ALAGÖK
08.12.1954
09.05.1957
SALİM ÇANKIRI
09.05.1957
16.12.1959
BEHÇİT EREN
29.02.1960
10.08.1960
REMZİ ATAMAN
28.07.1961
18.07.1963
CAHİT ERTAN
10.09.1963
26.01.1966
VEDAT KESMEN
20.01.1966
20.08.1967
CAHİT GÜNDÜZ
16.09.1967
17.11.1968
RIZA GÜR
22.11.1968
09.09.1970
MUSTAFA ZANAPALIOĞLU
28.10.1970
02.08.1972
REMZİ ÖZEN
14.08.1972
04.06.1973
İBRAHİM TURANLI
20.07.1973
17.11.1975
HASAN ÇAKIR
13.11.1975
21.10.1977
SITKI ASLAN
10.06.1978
19.09.1979
ASLAN YILDIRIM
19.02.1980
24.08.1981
NEJAT EFEOĞLU
24.08.1981
21.08.1984
YÜKSEL AYHAN
15.09.1984
15.12.1987
SADIK ALTINKAYNAK
27.01.1988
17.05.1990
İBRAHİM ÇAY
16.08.1990
16.08.1994
MESUT DEMİRKOL
21.09.1994
06.09.1999
CEMİL AKSAK
10.09.1999
24.09.2004
MEHMET ALİ YILDIRIM
01.10.2004
17.10.2006
Dr. NECDET TÜRKER
18.10.2006
27.06.2008
KEMAL İNAN
29.08.2008
22.08.2012
TUNCAY SONEL
04.09.2012
 

SEYDİŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Seydişehir'de Eğitim

Seydişehir ilçe genelinde 10 adet Lise, 42 adet İ.Ö.O, 1 Adet Özel İ.Ö.O mevcuttur.
Ayrıca Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi ile Seydişehir M.Y.O. mevcuttur.
1989-1990 Eğitim-Öğretim yılında Teknik Programlar Bölümüne bağlı Maden Programı ile eğitimine başlayan Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu, şu anda Grafik Tasarım, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İşletme, Elektrik, Otomotiv ve Makine Programları ile eğitim öğretimini sürdürmekte olup, tüm programlar da ikinci öğretim yapılmaktadır.

SEYDİŞEHİR, KONYA

12 Kasım 2012 Pazartesi

KADINHANI 'NDAKİ HÖYÜKLER

Kadınhanı çevresinde, ilk çağlara ait çeşitli höyükler bulunmaktadır.          

KADINHANI'NDAKİ AKARSULAR, KONYA

Zengi Çayı, Kadınhanı, Konya

Kadınhanı’nın doğu sınırı Zengi Köyü sınırlarında kaynayarak, Zengi arazilerini suladıktan sonra Beşgöz Çayına karışır.
Debisi 1500 Litre/sn’dir.

KADINHANI'NDAKİ DİĞER AKARSULAR

KADINHANI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Kestel Suyu, Kadınhanı, Konya

Kestel Baraj Gölünden Bir Görünüm
Kestel Yaylası Kamberler Yaylası ve Softalar Yaylasından doğmaktadır.
Kestel ve Şahören Köylerini sulamaktadır.
Kış ve bahar yağış sularıyla debisi artan bu Kestel Suyu’nun üzerine şimdi Kestel Göleti yapılmaktadır.

KADINHANI'NDAKİ DİĞER AKARSULAR

KADINHANI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Beşgöz Çayı, Kadınhanı, Sarayönü, Konya

Sarayönü İlçesi hudutlarında çıkar, Bakırpınarı (Zengi), Bayramlı, Kökez, Kolukısa arazilerini sulayarak akar.

KADINHANI'NDAKİ DİĞER AKARSULAR

KADINHANI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Yeniçıktı Suyu, Kadınhanı, Konya

Kadınhanı’nın 4 Km batısından çıkar.
Merkez arazileri ile birlikte,Yaylayaka Köyü ve Daban Yaylası arazilerini sulamaktadır.
İleride Atlantı Sulama Kanalına karışmaktadır.
Debisi 200 Litre/sn.dir.

KADINHANI'NDAKİ DİĞER AKARSULAR

KADINHANI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Kadınhanı'nda Bitki Örtüsü

Kadınhanı orman yönünden oldukça fakirdir.
İlçenin dağlık olan güneyinde 1100 hektar kadar çam, ardıç ve yavşan çalılarından oluşan orman ve koruluklar mevcuttur.
Kestel, Çapıtlı, Soğukpınar, Yağlıca yörelerinde çok güzel orman ve piknik yerleri bulunmakta olup, Konya merkez ahalisi de bu mesire yerlerine rağbet etmektedirler.

Kadınhanı'nda İklim Şartları

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde genel olarak İç Anadolu’nun tipik karasal iklimi görülmektedir.
Yazları sıcak ve kurak, kışları  ise soğuk ve kar yağışlıdır.
En çok yağmur yağışı ilkbaharda görülür.
Rüzgar kuzeyden (Poyraz) ve kuzeybatıdan (Kabayel) çokça esmektedir.
Yıllık yağış ortalaması 380 mm.dir.
En sıcak ay ortalaması 32, en soğuk ay ortalaması ise -18 derecedir.
En az yağış Temmuz ve Ağustos aylarındadır.
 

KADINHANI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Gümüşlü Höyük, Atlantı, Kadınhanı, Konya

Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı kasabasının 3 Km doğusundadır.
125 X150 X25 m boyutlarındadır.
M.Ö. II. Bin ve Demir Çağı dönemlerine ait buluntular vardır.


KADINHANI'NDAKİ DİĞER HÖYÜKLER

KADINHANI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Cihangir Tepe Höyüğü, Atlantı, Kadınhanı, Konya

Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı kasabasının 1.5 Km güneydoğusunda bulunmaktadır.
Boyutları 100 X 75 X 7 m.dir.
M.Ö. I.Bin keramiklerine rastlanmaktadır.

KADINHANI'NDAKİ DİĞER HÖYÜKLER

KADINHANI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

İmircik Höyüğü, Atlantı, Kadınhanı, Konya

Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı kasabasının 3 Km doğusunda 100 X 75 X 100 m boyutlarındadır. II.Bin ve Antik Dönem keramikleri taşımaktadır.

KADINHANI'NDAKİ DİĞER HÖYÜKLER

KADINHANI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Karatepe Höyüğü, Atlantı, Kadınhanı, Konya

Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı kasabasının 6 Km doğusundadır.
200 X 150 m boyutlarındadır.
II.Bin Helenistik ve Roma dönemi izleri taşımaktadır.

KADINHANI'NDAKİ DİĞER HÖYÜKLER

KADINHANI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Kökez Höyüğü, Kadınhanı, Konya

Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Kökez Köyünün 4 Km güneydoğusunda bulunmaktadır.
Boyutları  500 X 500 X 50 m'dir.
Höyüğün güneyinde 8 m derinliğe ulaşan 2 m çapında bir çukur kazılmıştır.
Bu derinlik boyutunda kültür tabakalarının devam ettiği görülmektedir.
Demir Çağ, Antik ve Orta Çağ (Selçuklu) keramikleri bulunmaktadır.

Büyük Höyük, Kadınhanı, Konya

Konya'nın Kadınhanı ilçesinin 500 m doğusunda,150 X 1000 X30 m boyutlarındadır.
Çok eski tarih safhalarına ait keramik buluntularına rastlanmaktadır.
Büyük Höyüğün 500 metre kuzeyinde halkın "Küçük Höyük" adını verdiği bir yüzey yerleşmesi de bulunmaktadır.


KADINHANI'NDAKİ DİĞER HÖYÜKLER

KADINHANI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Şahören Höyüğü, Kadınhanı, Konya

Konya'nın Kadınhanı ilçesinin 13 Km doğusunda Şahören Köyünün güneybatısında bulunmaktadır.
Antik ve orta çağ dönemlerine ait yerleşme izlerine rastlanır.
Köyün 200 metre güneyinde konglemera zemin altında bir megragol alanı bulunmaktadır.KADINHANI'NDAKİ DİĞER HÖYÜKLER

KADINHANI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

KADINHANI'NDAKİ OVALAR, KONYA

İlçenin Kuzeyi tamamen ovalıktır. 
Bu ovalar şunlardır:
 • Atlantı Ovası
 • Başkuyu Ovası 
 • Altınova

KADINHANI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Osmancık Sivrisi, Kadınhanı, Konya

Kadınhanı’nın Güney-batısında,Osmancık yolu üzerinde bulunan çok sivri görüntülü bir dağdır.
Volkanik özellikler taşımaktadır.
Bu dağın, bir yanardağ olduğu tahminleri yapılmaktadır.
Dağın tepe kısmı volkan ağzı şeklinde çukurdur.
Bu çukur eskiden daha belirgin ve derin iken şimdilerde kayalarla kapatılmış.

11 Kasım 2012 Pazar

KADINHANI'NIN KASABALARI, KONYA


Kadınhanı'ndan Bir Görünüm
 • Atlantı Kasabası
 • Başkuyu Kasabası
 • Kolukısa Kasabası
 • Osmancık Kasabası

KADINHANI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Kadınhanı'na Ulaşım


Kadınhanı, tarihte olduğu gibi bugün de en işlek karayolu üzerindedir.
Konya-Afyon-İstanbul karayolu üzerinde bulunmakla pek işlek bir trafiği mevcuttur.
Günün her anında 15 dakika arayla Konya-Kadınhanı arası otobüs işlemektedir.
Bu otobüslerle 30-45 dakika sonra Kadınhanı’na ulaşmak mümkündür.

Kadınhanı'nda Nüfus

Kadınhanı'ndan Bir Görünüm
2009 ve 2011 Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanına göre Kadınhanı'nın nüfusu:
İlçe merkez nüfusu: 13.967 - 13.289
Belde ve Köyler dahil Toplam: 37.275 - 33.659
(Birinci sayılar, 2009, İkinci sayılar 2011 yılına aittir.)

KADINHANI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER