31 Mart 2023 Cuma

Kasım Halife Türbesi, Meram, Konya

Kasım Halife Türbesi, Meram, Konya
Kasım Halife Türbesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'nde, Kürden Mahallesi, Kasım Envari Sokak'ta yer almaktadır.
Kasım Halife, Konya'da medfun evliyâullah'tan ve velilerdendir.
Vakfiyesinde belirtildiğine göre O, "Din ve hakikat müntesibi, hakkın dili, halkın rehberi, salihlerin başta geleni, müttekilerin övüncü" olarak halkın gönlünde muhteşem bir taht kurmuştur.
Babasının adı Hayreddin, kendisinin ki ise Kasım'dır. 
Yol olarak, Şeyh Alâeddin es-Semerkandî'ye mensuptur. 
Uzun bir intisap ve tekmilden sonra O'nun "halife"si olma gibi yüce mertebeye erişmiştir. 
Bunun için O, "Kasım Halife" diye anılmıştır.

30 Mart 2023 Perşembe

Her sene Berâat Gecesi'nde bütün Peygamberler ve Evliyâullah orada toplanır.

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Konya'da Hayra Hizmet Vakfı'nda Hasan Hüseyin Varol Hoca anlatıyor:

Bir Berat gecesi, Ahmed Ağa'dayız.
-Bugün nereye gideceksiniz? diye sorduk:
-Bugün, Mekke-i Mükerreme'de bir toplantı olacak. 
Harem-i Şerif'te, Zemzem kuyusunun başında. 

29 Mart 2023 Çarşamba

İmtihan İçinde İmtihan

Birileri bir eşeğin kıçına bir diken batırır. 
Eşek onu nasıl çıkaracağını bilmediği için zıplamaya başlar.
Eşek zıpladıkça diken daha çok batar! 
Akıllı bir adam lazım ki o dikeni çeksin çıkarsın... (Mesnevî 1/154-155)

28 Mart 2023 Salı

Çoban Değneği'nden İmam Olur mu?

"Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi ve Ailesi" Kitabının Kapağı
Talebelerinden Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı anlatıyor:

Bizler bu metodun ne kadar faydalı ve öğretimde ne kadar önemli olduğunu iyi takdir etmekteyiz. 
Ancak Hocamızın bu özelliği onun çağdaşı olan diğer hocalar tarafından da takdir edilmiş bulunmaktadır. 

27 Mart 2023 Pazartesi

Şeyh Sadreddin-i Konevî'nin Konyalılara Tavsiyesi

1256 Sultanhanı savaşından sonra Ahiler, Moğollardan darbe yediler, 1260 yılında Moğolların desteği ile IV. Rükneddin Kılınç Arslan Anadolu tahtına geçti. 
Bundan böyle de Ahiler ve Ahi Evren'e rahat vermedi. 
Ahiler Kırşehir'de Moğol Emiri Caca oğlu Nureddin'e karşı ayaklandılar. 
Bu isyanda (27 Rabiulevvel 659/1 Nisan 1261) de Ahi Evren ve taraftarları öldürüldü.

26 Mart 2023 Pazar

Oğul kalk hastaneye git, İnşâallah Cenâb-ı Hak kurtarmıştır!

Mehmet Tekin anlatıyor:
Nur içinde yatsın, rahmetlik ilk hanımım vardı ve ilk çocuğuma hamileydi. 
Doğum biraz müşkül olacaktı. 
Erzurum'da Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesine getirdim. 
Ben oraya köyden Efe Hazretleri'ne koştum. 
Toplantı halindeydiler, bir şey diyemedim. 
Rahmeti Seyfeddin Efendi Hazretleri:
-Hayrola bir telaşın mı var? diye sordu.
Ben böyle böyle anlattım. 
O da:
-Biz söyleyelim, dedi.
-Bizim uşağın hanımı doğum yapacakmış, hastaneye kaldırmışlar falan, dedi. 

Elini kaldırdı, dua etti ve dedi ki:
-Oğul kalk hastaneye git, İnşâallah Cenâb-ı Hak kurtarmıştır, dedi. 

Gittik baktık, tam o dua saatinde bir oğlum olmuş. 
20-25 dakika hastaneye varmıştım ve dediler ki:
-20-25 dakika önce bir oğlun oldu. 

Bir ara Efe Hazretleri:
-Bizim uşak geldi mi, dedi.
-Geldi, dediler.
-Oğlum gel bakayım, ne oldu?
-Duanız bereketine Cenab-ı Hak bir oğlan lütfetti. 
-Tamam, Elhamdülillah, dedi.
-İsmini ne verdiniz? diye sordu.
-Ne emrederseniz o olacak.
-Ben Sadi isimlerini çok severim, sen de Muhammed ismini çok seversin.
Muhammed Sadi olsun.
Ama diyeceksiniz ki, "Muhammed oğlu Muhammed Sadi olur mu?"
Olur, hatta bir oğlan olsa, tekrar Muhammed koysan, sünnet üstüne sünnet işlersin, dedi. 

Daha sonra bir oğlum daha oldu.
Onun adını da Muhammed Lütfi -Efe Hazretleri'nin adını" koyduk, Elhamdulillah.

  • Alvarlı Efe Hazretleri, Ahmet Ersöz; s.92.

25 Mart 2023 Cumartesi

Lâdik-Waşington arası 4-5 Dakika

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Konya'da Hayra Hizmet Vakfı'nda Hasan Hüseyin Varol Hoca anlatıyor:

Ahmed Ağa, dizinin birini diker, birinin üzerine oturur, dirseğini de yastığa kor, öyle sohbet ederdi.
Bir ara başını çevirdi, şöyle baktı: 
-Gardaşlar, arkadaşlar beni bekliyorlar! 
Müsaade ederseniz ben gideyim! dedi. 
-Tabii Hacı Baba, peki! dedik.
Ayağa kalktık. 
-Hacı Baba nereye gideceksiniz? diye sordum ben. 

24 Mart 2023 Cuma

Sizin dergahınızda eğri odunlara bile yer yoktur!

Yunus Emre, Dergah'ın odun ihtiyacını teminle görevlendirildiği için dağdan, kırk yıl odun taşır. 
Taşır ama, bir kerre olsun eğri odun getirmez. 
Hepsi de kesilip, biçilmiş. ölçülmüşcesine düpdüzgündür. 

23 Mart 2023 Perşembe

İki Şehzadeden İstanbul'da Gece Devriyesi

Sultan I.Mustafa, Sultan I.Ahmed'in yerine tahta çıkarıldı.
Fakat akli dengesi yerinde değil gerekçesiyle zorbalar tarafından 96 gün sonra tahttan indirildi.
Yerine Sultan II.Osman tahta çıkarıldı.
II.Osman'ın hunharca katledilmesinin ardından, zorbalar I.Mustafa'yı tekrar tahta çıkardılar.

22 Mart 2023 Çarşamba

Sen Olmasan Olmazdık!/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sünnetin aşk kaynağı, Mü'mine şevk ve neş'e.
Nurunu senden almış, baktım Ay'a Güneş'e. 
Varlığa sensin sebep, bunu sana borçluyuz 
Nasib edene şükür, bugün de Oruçluyuz...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.122.

21 Mart 2023 Salı

Hz.Mevlânâ'nın Yunus Emre için söylediği söz!

Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî:
(Yunus Emre 'den için) Ben hangi makama ayak basmış isem, bu Türkmen kocasını daima ileride gördüm.

  • Konya Velileri, Hasan Özönder, Sh. 140.

20 Mart 2023 Pazartesi

Şeytanların Ağır Hakaretleri

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Konya'da Hayra Hizmet Vakfın'da Hasan Hüseyin Varol Hoca anlatıyor:

Lâdikli Ahmed Ağa, bir gün şöyle bir şey anlattı:
Bazı vadiler üzerinde tayy-ı mekân giderken, oralardaki şeytanlar çok ağır hakaretler ediyorlar bize. 
Bizi yolumuzdan alkoymak için çok uğraşıyorlar amma, kapılmıyoruz biz onlanın iğvalana hamd olsun.
Onların, şeytanlanın iğvasına kapılan -tahrike kapılan- anında güme gider. 

19 Mart 2023 Pazar

Ben sıtmayım, bana "Humma" derler.

  

Mevlânâ İhtiyâreddin Hazretleri rivâyet etti ki:
-Bir gün Mevlânâ'nın huzurunda oturmuştum. 
Hazreti Mevlânâ aniden ayağa kalkarak: 
-Aleyke s Selam! dedi oturdu ama, biz hiç kimseyi görmedik. 
İçeri ne giren, ne çıkan oldu.

18 Mart 2023 Cumartesi

Bu hocalara ne veriyorsunuz?

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi'nin Babası Hacı Veyis Efendi

Zamanın Şeyhülislâmı Mustafa Sabri Efendi, Islâh- ı Medâris'i ziyarete geldiğinde Ziya Efendi'ye, hocaları kastederek; "Bu hocalara ne veriyorsunuz?' deyince Ziya Efendi, Hacı Veyis Efendi'yi göstererek;

16 Mart 2023 Perşembe

Yüzellibin doktor olan memlekette bu kadar hasta olur mu?

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap

Eskiden dükkân sahipleri perde indirir, içerde ya yatar, ya camiye gider, ya evine dönerdi. 
Böyle olduğu gibi evliyaların hepsi evvelden âyân olarak görünürlerdi, şimdi böyle setrlerini perdeleyivermişler.
-Neden?

15 Mart 2023 Çarşamba

ŞEYTANIN HİLELERI

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm efendimiz Emîn Peygamber Muhammed'e. Sonra, O'nun pâk âline ve ashâbinin tümüne olsun. Ibn-i Abbas (r.a.) Hazretleri'nden naklen Muaz b. Cebel rivâyet ediyor.

-Bir gün Resûlullah (s.a.v.) ile beraberdik. Ensârdan birinin evine toplanmistik. Tam bir cemaat olmustuk. Ev sahibi:

-Içeridekiler. Eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dilegim var görülecek bir isim var. Bunun üzerine, herkes Resûlullah (s.a.v.) efendimizin yüzüne bakmaya basladi. Orada ve her zaman büyük O'ydu. Izin Ondan çikacakti. Resûlullah (s.a.v.) efendimiz duruma vâkif oldu ve:

Senin hakkını yediler ama...

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Emekli Pilot Albay Necmi Sami Bek anlatıyor:

Bir terfi dönemindeyiz, terfi bekliyorum. 
General olmam gerekiyordu, takdir, terfi ettirmediler.
Kurmay sınıfına dahil olduğunuz halde?

14 Mart 2023 Salı

Evliyanın bid'atleri, Enbiyânın sünnetleri mesâbesindedir.

 

Hazreti Mevlânâ 1273'lerde Hakka yürüdüğü zaman, tasavvuf neş'esi ve tarikat aşısı bulunmayan mollalar, Selçuklu Veziri Muîneddin Süleyman Pervane'ye:
-Sema haramdır! 
Mevlânâ'nın, zamanında sema yaptığını ve bunun kendisine mahsus olduğunu kabul ediyoruz; fakat, şimdi, onun bu âdeti arkadaşlarına geçti. 
Onlar bu bid'ate sarılıyor ve aşırı dereceye vardırıyorlar. 
Sizin bunu önlemeniz lâzım! diyorlar.

13 Mart 2023 Pazartesi

Hakiki Dost, Allah gibi mahrem olmalı!

Mevlânâ Şemseddin (Şems-i Tebrizî):
Hakiki dost, Allah gibi mahrem olmalıdır. 
Dostun çirkinliklerine ve hoşa gitmeyen şeylerine tahammül etmeli ve hatasından hiç incinmemelidir.
Dosttan yüz çevirmemelidir, dosta itiraz etmemelidir. 

12 Mart 2023 Pazar

Cemil Köyü Keşlik Manastırı, Ürgüp, Nevşehir

Cemil Köyü Keşlik Manastırı, Ürgüp, Nevşehir
Keşlik Manastırı, Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'ne bağlı Mustafapaşa (Sinasos) Köyünden 10 km kadar uzakta Damsa Barajının yakınındaki Cemil (Calela) köyünden 2 km sonra asfalt yolun sağında yer alır.
Manastır kompleksi içinde iki kilise, bezirhane, şarap imalathanesi, mutfak, yemekhane, okul, toplantı salonu, Ayazma (kutsal su kaynağı), keşiş ve rahiplerin kaldığı evler bulunmaktadır. 

11 Mart 2023 Cumartesi

Hay Muhsine! Geçenlerde Aksekili Hoca'yı gücendirdik.

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi'nin Babası Hacı Veyis Efendi

Hacı Veyis Efendi bir gün, Konya'nın büyük hocalarının da bulunduğu bir yemeğe davet edilmiş. 
Yemekte Büyük Aksekili Mehmet Emin Efendi de varmış. 
Hacı Veyis Efendi yemekten sonra, cebinden çıkardığı kitabın ilginç gördüğü bir yerini okumaya kalkınca, sert bir mizaca sahip olan, Aksekili Mehmet Emin Efendi sinirlenerek:
-Hoca sen de iki lâf konuşturmazsın! 

10 Mart 2023 Cuma

Bizim işimiz çok zor, biz askeriz, bize dua edin!

 
"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı
 
Yine bir gün bir sohbetinde, Bulgaristan taraflanındaki bir va zifesinden bahsetti: 
Yanıma, bir arkadaş verdiler; "bunu yetiştir" dediler. 
İşte bu arkadaşla birlikte bir yere gidiyoruz bağlık-bahçelik bir yer. 
Bir bağın içinden geçiyoruz. 

9 Mart 2023 Perşembe

Dediği Sultan'ın Konya'ya Gelişi

İhya ve irşad göreviyle yola çıkan Dediği Sultan'a, Turgut ve Bayburd adında iki kardeş de katılır. 
Aylarca süren renkli ve zevkli yolculuktan sonra Anadolu'ya yaklaşırlarken Dediği Sultan, bu iki kardeşi, tekrar buluşmak üzere Anadolu içlerine gönderir, kendisi de Hicaz'a yönelir.

7 Mart 2023 Salı

Yarısı oldu mu?

Eski Çat Müftüsü Halis Hoca anlatıyor:
Alvarlı Efe Hazretleri ile 1939'da tanıştım. 
Yanında devamlı kalmadım ama mütemadiyen 15 sene yanına uğrardım. 
İlk yanına gittiğimde şu kerameti görmüştüm: 

5 Mart 2023 Pazar

Sen bu işe talib olma!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Emekli Pilot Albay Necmi Sami Bey bir ricada bulunmuş bir gün. 
Kendisine tevdi edilen bir işi kotardıktan sonra, Ahmed Ağa'ya gelen zatla görüşme arzusunu izhar etmiş:

4 Mart 2023 Cumartesi

Buğday mı ister, yoksa Himmet mi?

Gerçeklerin inceliklerine eren, marifet bahçesinden güzel güller deren Yunus Emre, acaba bu feyz ve idraki ne zaman ve nasıl almıştır?...
Onun, kâmil insan, gerçek mü'min olabilme nimetinin kaynağını araştırdığımızda, bunu, onun ta çocuk yaşta iken sahip olduğu üstün vasıf ve faziletli davranış ve düşüncelerinde bulmaktayız. 

3 Mart 2023 Cuma

Yâ Rabbî, ne yaptım ki, bunu bana revâ gördün?

Ali Hoca şunları anlatıyor:

Birgün Efe Can ile sofraya oturduk. 
Elini yemeğe uzatmadı, kalktı ve öbür odaya geçti. 
Mahdumları Hâce Seyfeddin Efendi, Efe Can'ın yanına gittiğinde seccadede dua ederek ağladığına şahid olur:
-Yâ Rabbî, ne yaptım ki, bunu bana revâ gördün?

2 Mart 2023 Perşembe

Bursalı Muhammed'in Coca Cola ile Mücadelesi

Yıl 2013...
Ankara’dan dönüyorum.
İnegöl’de bir benzinlikten alışveriş yaptım.
Marketten para üstü olarak 50 kuruş olmadığı için bir Olay Gazetesi almak zorunda kaldım.
Gazetenin 9.sayfasında doğal bir kaynak suyu ihale ilanı vardı.

O Bir Yarasa Adayı

 

1 Mart 2023 Çarşamba

O, sadece sizin değil, bizim de, Hocamızdır!

Hocamızın, bütün bu uydurmalardan uzak ve bütün bunların üstünde kalan, fikir, ruh ve mână dolu fıkralarından fışkıran hayat derslerinden sadece biz değil, bütün dünya feyz almaktadır.

Meselâ, 1964 yılında Akşehir'de yapılan Nasreddin Hoca Şenlikleri münasebetiyle Akşehir'e kadar gelerek, şenlik dolayısıyla tertiplenen konferanslardan birinde (8 Temmuz 1964), Yugoslavya Üniversitesi Doçentlerinden Zulifka Raykoviç isimli bir bayan, "Nasreddin Hoca" konulu bir konuşma yapmıştı.
Doçent, oldukça güzel Türkçesiyle yaptığı bu konuşmasına: