30 Kasım 2022 Çarşamba

Bizim bu gızın çocuğu oluyor ölüyor, oluyor ölüyor.

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Lâdikli Mustafa Saraç anlatıyor:

Vaktiyle, benim yedi çocuğum oldu, öldü! 
Ahmed Ağa da gayinnamın (kayın validemin) dayısının oğlu... 
Bir gün bizim çocukları (hanımı) alıyor yanına gayınnam, Ahmed Ağagile gidiyorlar.
Orada, bizim gayınna Ahmed Ağa'ya: 

29 Kasım 2022 Salı

Dingoz Baba Türbesi, Aksaray

Zinciriye Medresesi, Aksaray
Dingoz Baba Mezarı, Aksaray'da Zinciriye Medresesi'nin güney eyvanında, girişe göre sol tarafta bulunmaktadır.
Halk arasında Dingoz Baba (Dinkoz-Tingoz) olarak bilinen bu zât hakkında maalesef fazla bir malumatımız yoktur. 

28 Kasım 2022 Pazartesi

Şimdi gideer, kapatma emrini gönderir o herif, göreceksin!

Fazilet ve hamiyetlerine pâyan yoktu, Konya'nın güzel insanlarının. 
Gece demiyor, gündüz demiyor, boyuna insaniyete İslâmiyet taşıyacak güzel insan yetiştirmeye uğraşıyorlardı.
"İslâh-ı Medâris" yüz güldürüyordu. 
Müderrisler dirayetli, talebeler gayretliydi.

"Âhir zamanda din ehlini kadınlarda ve köylülerde arayınız."

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap

Hemşeri hanımları Peygamber-i Zîşan haber vermiştir:
"Âhir zamanda din ehlini kadınlarda ve köylülerde arayınız."
Din ehli, erkeklere nisbetle kadınlarda fazla ve şehirlere nisbetle köylerde daha fazla. 
Kadınlarda gece kıyam edenler, erkeklerden daha fazladır. 

26 Kasım 2022 Cumartesi

Söz Kısa Kesilmelidir!

"İnsanlığın Pîri Hazreti Mevlânâ" Kitap Kapağı

Ney gibi hem bir zehir, hem bir tiryak, ney gibi hem bir hem dem, hem bir müştak kim gördü? 
Ney, kanla Mecnun dolu olan yoldan bahsetmekte, aşkının kıssalarını söylemektedir.
Bu aklın mahremi akılsızdan başkası değildir dile de kulaktan başka müşteri yoktur.

25 Kasım 2022 Cuma

Zamansız Tasarruf Olmaz...

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Hem Hacı Veyiszâde Hocamızdan, hem de Ladikli Ahmed Ağamızdan çok feyiz almış Nuri Eser anlatıyor:
Şöyle bir şey anlatmıştı vaktıyla Ahmed Ağa bizlere: 
Evliyanın tasarrufu var, amma izine tabidir.

24 Kasım 2022 Perşembe

Müftü Çeşmesi, Karatay, Konya

Müftü Çeşmesi, Karatay, Konya
 Müftü Çeşmesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi, Şems-i Tebrîzî Mahallesi'nde İç Karaaslan Mescidi'nin yanında, Kasap Sinan Sokak'ta bulunmaktadır.
1737 yılında yapılmıştır.

22 Kasım 2022 Salı

Güray Müze, Avanos, Nevşehir

Güray Müze, Avanos, Nevşehir
Güray Müze, Nevşehir'in Avanos ilçesinde, şehir merkezinde bulunmaktadır.
Teşhir salonları, sosyal etkinlik alanları ve diğer hizmet birimlerinin bulunduğu yapı kayaya oyularak, yerin 20 m altında 1600 m2 lik bir alana inşa edilmiştir. 

21 Kasım 2022 Pazartesi

Senin ağzın eğrilmiş, sen ağzını topla!

Seyyid Burhaneddin Hazretleri çok cezbeli bir ârifti. 
Bir gün aniden cezbesi taşıp da eteklerini savurarak dışarı fırlayınca, birileri, herhalde azıcık alaylı bir tavırla:
-Heey derviş! Eteklerin eğrilmiş, eteğini topla, demiş.

20 Kasım 2022 Pazar

Türkiye'ye Karşı Bulgar-Rus Anlaşması

Ladikli Hacı Ahmet Ağa

Ruslarla Bulgarlar gizli bir anlaşma yapmışlar Türkiye aleyhine. 
Ruslar kuzeydoğu'dan, Bulgarlar da kuzey-batıdan vuracak Türkiye'ye.
Böyle bir anlaşma yapmışlar da şifâhen, onu resmiyete dökerek imzalamak üzere, iki tarafın yetkilileri Bulgaristan'da bir araya gelmişler.

19 Kasım 2022 Cumartesi

Hacı Bedel

Gönenli Mehmet Efendi Kitap Kapağı

Gönenli Hoca'nın en meşhur taraflarından biri, sürekli para dağıtmasıydı.
Fakire fukaraya, öğrencilere, yolda kalan, darda kalan herkese para yardımı yapıyordu rahmetli.
Peki nereden buluyordu bu paraları Gönenli?

Şöyle anlatıyor bu olayı Gönenli Hoca, bir vaazında:
Bir gün şurada namaz kıldırıyorum. 
Mihrabtayım.

18 Kasım 2022 Cuma

Peygamber-i Zîşan hutbesini îrâd ettiğinde herkes yanında gibi işitiyordu.

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap

Peygamber-i Zîşan, Kâbe-i Muazzama'nın önünde durup veya Haccü'l Vedâ'da Arafat'taki kocaman ovada durduğu vakitte 124 bin sahâbeler orada hazır olduğu halde, onlara hutbe îrâd ettiğinde, sesi büyültecek, sesi ulaştıracak îcadlar yoktu. 

15 Kasım 2022 Salı

Meleklerin Tebrik Ettiği İbadet

Birgün, Peygamber Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem kalkıyor ve kızı Hz.Fatıma'nın evine geliyor.
Eve girdiğinde görüyor ki, Hz.Fatıma oturmuş, Hz.Ali'nin elbisesinin söküğünü dikiyor.
Ayağıyla da, Hz.Hasan'ın beşiğini sallıyor, ağzıyla da Kur'ân-ı Kerim okuyor.
Bu haldeyken Efendimiz içeri girince, Hz.Fatıma "buyur babacığım" diye ayağa kalkıyor.
Peygamber Efendimiz "kalkma kızım, otur otur" diye ısrar ediyor.

Ama Hz.Fatıma ayağa kalkıyor.

Ladikli Ahmed Ağa'nın Kıbrıs'taki Görevi

 "Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Şekerci -Lokumcu- Helvacı Hacı Servet Çetinkaya:
Kıbrıs hadisesini anlatmıştı bir defa bize Ahmed Ağa. 
Menderes devrindeydi galiba... 

14 Kasım 2022 Pazartesi

Paşabağları Müze ve Örenyeri, Avanos, Nevşehir

Paşabağları Müze ve Örenyeri, Avanos, Nevşehir

Paşabağları Müze ve Örenyeri, Nevşehir'in Avanos İlçesi'ne 4-5 km, Nevşehir il merkezine ise 20 km mesafede yer almaktadır.
Örenyerinde Aziz Simeon adına yapılmış şapel ve birçok kaya mekânları bulunmaktadır. 
Paşabağları'nın daha ilerisinde Göreme-Avanos karayolundan 2 kilometre içerde olan ve 3 vadiden oluşan Zelve Ören Yeri, peribacalarının en yoğun olduğu yerdir. 

12 Kasım 2022 Cumartesi

Kuddûsîler ve Debbûsîler

"İnsanlığın Pîri Hazreti Mevlânâ" Kitap Kapağı

Vaktiyle ağniya (zenginler), zekât, sadaka ve sosyal yardımlar konusunda ihmal ve ihlâle düşünce, Hazreti Mevlânâ ya:
-Efendim, ağniyâ, gariban hakkını gözetmez oldu, fakirlerin hakkı olan zekât ve sadaka vergilerini vermez oldular!.. diye şikâyet etmişler.

11 Kasım 2022 Cuma

Şeyh Ebu'l Vefâ Hazretleri'nin Oğlunu Terbiyesi

Şeyh Ebû'l Vefâ Hazretleri'nin Sandukası
İstanbul'un Vefa semtine adı verilen Şeyh Ebû'l Vefâ Hazretleri, Fatih Sultan Mehmet devrinin büyük alimlerinden ve evliyasındandı. 
Akşemseddin, Molla Gürânî gibi devrin manevi önderlerinden biriydi. 
Bu büyük zatın oyun yaşlarındaki bir oğlu kötü bir alışkanlık edinmişti. 

Zinciriye Medresesi'nin Fotoğrafları - 2, Aksaray

Zinciriye Medresesi, Aksaray

10 Kasım 2022 Perşembe

Müsaade etseler, iki üç saatte dünyayı düzeltirim amma....

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Allah dostlarının, evliyaullah'ın menkıbeleri gündeme gelince, bab-ı şeriattan (şeriat kapısından) tarikat, marifet ve hakikat haremine geçemeyenler:
"Yahu, bu adamların madem ki bu kadar güçleri var da, niye boyunlarını çekivermiyorlar şu namızsız gavurların? 

9 Kasım 2022 Çarşamba

Bana bile neler söylüyorlar neler?

Gönenli Mehmet Efendi Kitap Kapağı

Öyle patavatsızlıkları var ki insanların, Peygamberler bile bizar olmuşlar insanların patavatsızlığından.
Koca Musa Peygamber demiş ki:
-Ya Rab, şu insanların dilini tutsan... 
Bana neler söylüyorlar neler!..

8 Kasım 2022 Salı

Senin postunu yüzerim!

Hz.Mevlânâ, genelde her konuyu yumuşatan ve pek çok şeyi hikmet ve zarafet örtüleriyle sarıp sarmalayarak neticeyi tatlıya bağlayan bir bilgedir.
Bir gün, birileri (Müderris oğlu Çelebi Şemseddin):

7 Kasım 2022 Pazartesi

Aziz Theodaras Trion Üzümlü Kilise, Derinkuyu, Nevşehir

Aziz Theodaras Trion Üzümlü Kilise, Derinkuyu, Nevşehir
Aziz Theodaras Trion Üzümlü Kilise, Nevşehir'in Derinkuyu İlçesi'nde bulunmaktadır.
Rum Ortodoks kilisesidir.
Kilise, bölgede yaşayan Rumlar için 1856'da Osmanlı padişahı Abdülmecid devrinde yayımlanan Islahat Fermanı uyarınca inşa edildi ve 15 Mayıs 1858'de ibadete açıldı.

6 Kasım 2022 Pazar

Tatlarin Kasabası Yeraltı Şehri Şehri, Acıgöl, Nevşehir

Tatlarin Kasabası Yeraltı Şehri Şehri, Acıgöl, Nevşehir
Tatlarin Yeraltı Şehri, Nevşehir'in Acıgöl ilçesine 10 km. uzaklıktaki Tatlarin Kasabası'nda yer almaktadır.
Yeraltı şehri ilk olarak 1975 yılında tespit edilmiştir. 
1991 yılında ise ziyarete açılmıştır. 

5 Kasım 2022 Cumartesi

İşte bizim reisimiz bu!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Bir defasında Ahmed Ağa'nın odasındayız. 
Bir zat girdi içeriye, beyaz elbiseli. 
Selâm verdi, aldık. 
Ahmed Ağa hızla ayağa kalktı, gitti o zatın cübbesini aldı astı. 
Hemen bir leğen ibrik getirdi, abdest suyunu döktü, havlusunu tuttu. 

3 Kasım 2022 Perşembe

Sille Aya Elenia Müzesi (Kilisesi), Selçuklu, Konya

Sille Aya Elenia Müzesi (Kilisesi), Selçuklu, Konya
Sille Aya Elenia Müzesi (Kilisesi), Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi'ne bağlı Sille Mahallesi'nde (Köyü) bulunmaktadır.
Sille Konya Merkezi'ne takriben 7-8 km kadardır.

2 Kasım 2022 Çarşamba

Seni senden daha çok seven sevgili...

"İnsanlığın Pîri Hazreti Mevlânâ" Kitap Kapağı

Hz.Mevlânâ'nın oğlu Sultan Bahaaddîn Veled şöyle anlatıyor:
Bir gün, sebebini bilmediğim bir sıkıntı içinde kıvranıp dururken, babam Mevlânâ içeri girdi. 
Beni bezgin ve sıkıntılı görünce:
Bu ne hal Bahaddin, birinden mi incindin? diye sordu.
-Hayır, ne haldir bilmiyorum, dedim.