21 Nisan 2024 Pazar

222 - "Va Mutasımah"

 


2023 Nisan ayında işgalci israil'in kana buladığı Mescid-i Aksâ'da yaralanan müslüman bir kadın...
Karikatürde başörtüsünde "Va Mutasımah" yazıyor.
Peki ne demek bu "Va Mutasımah"
Bu olay İslam tarihinde şöyle geçer:

20 Nisan 2024 Cumartesi

Bu memleketin Hızırları olun siz!

Bir hafta sonu tatilinde, Konya İmam Hatib Okulu'ndan bir grub öğrenci Lâdikli Ahmed Ağa'nın ziyaretine gitmişlerdi.
Ahmed Ağa, kerâmeti açık bir veliydi. 
Kendisini ziyarete gelen öğrencilere Konya ve civarında, hatta Türkiye'de bulunamayan bir çok şey ikram etmişti.
İkram edilen şeylerin çoğunun ismini bile bilmiyorlardı öğrenciler. 
Sordular Ahmed Ağa'ya:
-Ahmed Ağa, nerden buluyon sen bunları?
Ahmed Ağa'nın ıkınıp sıkınma adeti yoktu, rahat bir insandı:
-Nerden bulacağım oğlum, Hızır Aleyhisselâm getiriyor!

19 Nisan 2024 Cuma

Ne İse O'dur/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Kapkara tabloya, Ak mı diyelim?.. 
Necis olanlara, Pak mı diyelim?... 
Biz bir Bâtıl için, başka Bâtıl'a 
Allah'dan korkmadan, Hakk mı diyelim?

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.33.

18 Nisan 2024 Perşembe

Şeyh Mehmed Bahâeddin Nakşibendi, Meram, Konya

Şeyh Mehmed Bahâeddin Nakşibendi Türbesi, Meram, Konya
Hacı Fettah Mezarlığında ebedi istirahatgâhında bulunan Şeyh Mehmed Bahâeddin Nakşibendi, ünvanından da anlaşıldığı gibi, Nakşibendi tarikatının son meşhur şeyhlerindendir. 
Aslen Bozkırlı'dır. 
1247 yılında doğmuştur. 
Şeyh'in babası, Şeyh Muhammed Kudsi (Memiş) Efendi'dir. 
Alâeddin Caddesinde, eski Sanat Okulu'nun solunda iken bilâhâre yıktırılmış olan Bekir Sami Paşa Medresesi'nin ikinci müderrisi idi. 

17 Nisan 2024 Çarşamba

Ümmet-i Muhammed senden çok istifade edecek!

Lâdikli Ahmed Ağa'nın öğrenci olan bir ziyaretçisi:

-Efendim! Ben de sizlerle beraber olsam, ben de hizmet etsem, deyince Lâdikli Ahmed Ağa:

16 Nisan 2024 Salı

Keçeci Baba (ve Ahilik), Erbaa, Tokat

Keçeci Baha'nın türbesi, Erbaa'ya 27 km. uzaklıktaki Keçeci Köyü'ndendir. 
Köy adını bu zattan almıştır. 
Köyün en bariz özelliği evlerininin tek katlı olmasıdır. 
Halkın Keçeci Baba'ya hürmeti o kadar fazladır ki, evlerini bile türbeden yüksek olmasın diye tek katlı yapmaya özen gösterirler. 

Taşköprü Fotoğrafları, Seyhan, Adana

Taşköprü, Seyhan, Adana

15 Nisan 2024 Pazartesi

Onun okulda oluşu, herkes için apayrı bir nimetti.

Hacı Veyiszâde Hocamızın Konya Iniam Hatib Okulundan öğrencisi yayıncı Ahmet Altıntepe anlatıyor:
Sene 1953 veya 54... 
Konya İmam Hatib Okulunda üçüncü sınıftayız. 
Arkadaşlarımızın pisbıyık lakabını taktıkları Türkçe hocamız bir ödev verdi: 
10 Kasım'da ......... hakkında duyduklarınızı yazınız!..
Süleyman Özkafa kalktı: "Duymasak ne olur?" gibilerden hoca'ya ters gelebilecek bir şeyler söyledi.

14 Nisan 2024 Pazar

Allahım! Zayıflığımı, çaresizliğimi sana şikâyet ediyorum.

 اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي 

 وَقِلَّةَ حٖيلَتٖي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

13 Nisan 2024 Cumartesi

12 asır evvel kâğıt fabrikasını kuran vezir İbn-i Fâzıl

12 asır evvel kâğıt fabrikasını kuran vezir İbn-i Fâzıl (739 – 805).
Abbasi İmparatorluğu'nun meşhur vezirler yetiştiren Bermekiler soyundandır. 
Asıl adı Yahya'dır. 
Yahya bin Fazıl veya sadece el-Fazıl diye de anılır. 
Babasının adı Halid olduğu halde, kaynaklara "Fazıl'ın oğlu" diye geçmiştir.

12 Nisan 2024 Cuma

Birader bu millet adam olmaz!

Aytunç Altındal anlatıyor:

Ben Sayın Erbakan'ı 1973 yılında tanıdım.
1973 yılında ben o sırada Avrupa'da; İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa'nın Orta Doğu politik analisti olarak görev yapıyordum.
Diyarbakır'daki seçimleri izlemek için İsviçre Devlet Televizyonu ile beraber Diyarbakır'a gittik.
Diyarbakır'a gider gitmez, beni ve dört İsviçreliyi polis gözaltına aldı.
Peki, nedir mesele?

11 Nisan 2024 Perşembe

Bir gün gelecek, sen de Konya Müftüsü olacaksın!

Tahir Büyükkörükçü Hoca, Konya'nın Sarayönü İlçesi'ne bağlı Lâdik Kasabası Çarşı Camii'nde yaptığı vaaz-ı nasihatinde şöyle anlatıyor:

Lâdikli Ahmet Ağa ile 25 sene sohbetimiz var. 
Gece gelirdik, gündüz gelirdik. 
Hafta sonunda gelirdik, hafta içinde gelirdik. 
Bizi hüsnü kabulle kabul eder, kucaklar, bağrına basardı. 
Bazen de odasında sabahlardık. 
Sabahladığımız gecelerde; "Siz istirahatinize bakın, ben vazifeye gidecem" der ve giderdi. 

10 Nisan 2024 Çarşamba

Pazar İlçesinin Tarihi

 
Tokat'ın Pazar İlçesinden Bir Görünüm
Pazar Bucağı kuruluşu Selçuklular zamanında Gıyasettin Keyhüsrev tarafından kurulduğu söyleniyorsa da (H.339-M.951) kesin olarak bilinmemektedir. Yunanlı tarihçi Strobon’un yazdığına göre Kazova eski adı DAZİMONTİS, Pazar’ın adı KAZAABAD olarak geçermiş.

Pazar uzun süre Romalıların elinde kalmış, Roma Devleti ikiye ayrılınca 1067 tarihinde Pazar Bizanslıların eline geçmiştir. Daha sonra Melik Ahmet Gazi Danişment tarafından zapt edilen belde, 1126 yılında Ahmet Gazinin vefatından sonra oğlu Mehmet Gazinin hükümdarlığında kalıp, 1142 yılı onun vefatı ile kardeşi Nizamettin Yağbasan’ın elinde kalan Pazar, Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan ile yapılan savaş sonucu Pazar Bizans İmparatoru Manuel’in idaresine geçiyorsa da uzun sürmeden Selçukluların eline geri geçip, bundan sonrada sık sık el değiştiren Pazar 1285 yılında Selçuklu Pervane Beyin bu bölge emirliği altına alınmasıyla bir süre sakin kalan Pazar, Moğolların istilasına uğrayıp yıkılıp, yakılıp ve yağmalanıyor. 1256 yılında İlhanlıların, 1335 yılında Eretnaoğullarının, 1381 yılında Kadı Burhanettin'in eline geçen belge isyan ederek emirlerinin birleşip Osman oğullarına bağlılık isteyip Yıldırım Beyazıt’a müracaat ederek 1392 yılında Osmanlı İmparatorluğunun hükümranlığına girmiş ve Amasya Beyliğine bağlanmıştır. 1473 yılında Uzun Hasan yağmalarına sahne olmuştur.

Faytonların "Onu biz taşıyacağız" Mücadelesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Fıkıh Müderrisi Mehmet Savaş Hoca Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'ye hürmet çoktu Konya'da. 
Faytonlar taksiler sıraya girerdi gittiği her yerde. 
Onu biz taşıyacağız diye. 

9 Nisan 2024 Salı

Kırılsın/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Bu milletin huzurun bozanın 
Gözleri kör olsun, eli kırılsın... 
Rüşvetçi memurun, dinsiz ozanın 
Kalemi kırılsın, teli kırılsın.

 *Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.23.

8 Nisan 2024 Pazartesi

İlk Hesap Makinasını Yapan İslam Âlimi Gıyâseddin Cemşid Kâşî

14. ve 15. asırlarda yaşamış, ondalık kesirleri ilk defâ kullanan büyük Müslüman-Türk matematik ve astronomi âlimidir.
İsmi, Cemşîd bin Mes’ûd bin Mahmûd et-Tabîb el-Kâşî olup, lakabı Gıyâseddîn’dir. 
14.asrın nihayetine (sonlarına) doğru Kaş şehrinde doğdu. 
Uluğ Bey Ziyci adlı eserin önsözünde, H.833/M.1429 senesinin sonbaharında Semerkand’da öldüğü bildirilmektedir.

7 Nisan 2024 Pazar

Ölmesi ve huzura kavuşması için burnunu tıkadım!

Haçlı seferleri esnasında Filistin'de bulunan Haçlı hükümdarları, kendilerini Müslüman doktorlara tedavi ettirirlerdi. 
Kendi doktorlarına güvenemezlerdi. 
Çünkü onlar bir cellattan farksızdı. 
Onların eline düşmek, ölümü göze almak demekti.

6 Nisan 2024 Cumartesi

Hem Âlim, hem Velî: Dâvûd-i Kayseri

Hem Âlim, hem Velî: Dâvûd-i Kayseri (1258-1350)

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yetişen alim ve velilerden. 
Asıl adı; Davud bin Mahmud bin Muhammed, lâkabı Şerefüddin'dir.
Dâvûd-i Kayseri diye meşhur olmuştur. 
Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte ise de, 1258 veya 1261 senelerinde doğduğu tahmin edilmektedir. 
Kayseri'de doğmuştur.
Karaman'da doğduğunu söyleyenler de vardır. 
1350 senesinde İznik'te vefat etti.

5 Nisan 2024 Cuma

Acaba burda mı kalsak, Şam'a mı gitsek?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Fıkıh Müderrisi Mehmet Savaş Hoca, hocası Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

Hoca Efendi'nin konuşmaları beni daima heyecanlandırmıştır.
Biz Şam'da okuyorduk. 
Bir ara Konya'ya bir tatile gelişimizde ortalık baya bir karıştı. 
Suriye'de bir takım karışıklıklar oldu. 
Türkiye'den Suriye'ye gitmek epey bir zorlaştı filân derken, ben bir tereddüde düştüm: 
"Acaba burda mı kalsak, tekrar Şam'a mı gitsek?" diye düşünüp duruyorum.

4 Nisan 2024 Perşembe

Emir Şah, Erbaa, Tokat

Koçak Kasabasında değirmenin yakınında, ağaçlık bir tepecik üzerindedir. 
"Doğan Şah" da denir. 
Asıl adı Saıyd-i Şemid Negayişah'dır. 
Mezartaşında vefatı H.780 Zilhicce olarak yazıldır. (M. 1379). Horasan'dan gelen askerlerden olduğu söylenir. 

Ahmet, Evlâdım, ben seni sevdim!

Şefik CAN anlatıyor:
İlk görüşmemizde Ahmet Ağa aynı Yunus gibi çok güzel şiirler okudu, adeta kendinden geçti. 
Ben edebiyat hocalığı yaptığım için şaşırdım bu coşkunluk karşısında. 
Daha sonraki zamanlarda tek başıma onu ziyarete gitmeye başladım. 

3 Nisan 2024 Çarşamba

Allahım, acımasızlıktan, gafletten, fakirlikten, miskinlikten sana sığınırım.

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالغَفلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ 

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالفُسُوقِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالّبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الأَسْقَامِ

Allahım, acımasızlıktan, gafletten, fakirlikten, zillete düşmekten ve miskinlikten sana sığınırım. 
Fakirlikten, küfürden, doğru yoldan sapmaktan, ihtilafa düşüp parçalanmaktan, şöhretten ve iki yüzlülükten sana sığınırım. 
Sağırlıktan, dilsizlikten, barastan (deride lekelerin meydana gelmesinden), delilikten, cüzzamdan, hastalık ve sıskalıktan sana sığınırım.

2 Nisan 2024 Salı

Hz.Ömer'in Hatası (!)

Bir gün Hz. Ömer Radıyallâhü Anh, elinde bir kısım Tevrât sayfaları ile Peygamber Efendimiz’e gelip:
-Ey Allah’ın Rasûlü! 
Bunlar Tevrat’tan bazı kısımlar. 
Onları Zurayk Oğulları’na mensup bir arkadaşımdan aldım, dedi.

1 Nisan 2024 Pazartesi

Erbakan'ın Kesilen Parmağı

Bursa, İnegöl'de Ahmet Sünnetçioğlu Bey arabanın kapısını kapatırken rahmetli Necmeddin Erbakan'ın parmağı bir anda koptu.
Herkes telaş içerisinde sağa sola koşuştururken o bir poşetle elini sarıp abdest alarak namazını eda ediyor ve Allah'a şükrediyordu. 

31 Mart 2024 Pazar

Gezegen Sistemini ilk defa kuran Bitrûcî

XII.yüzyılda yaşayan Endülüslü astronomi âlimi, Ebû İshâk Nûrüddîn el-Bitrûcî el-İşbîlî (البطروجي).
XIII.yüzyılın hemen başlarında öldü.
Modern astronominin kurucusu  Kopernik değil, Bitrucî'dir.
Kopernik; 19 Şubat 1473, Toruń - 24 Mayıs 1543, Frombork)

30 Mart 2024 Cumartesi

Bu adamlara söyle, Bekir'le uğraşmasınlar!

Yaşar Gökçek Hoca* anlatıyor:

İmam Hatip Okulu'nun Müdürü Bekir (Elam) Bey, Halk Partisini tutardı. 
Bu itibarla Demokrat Partililer de onunla çok uğraşırlardı, ama değiştiremezlerdi.
Yine bir sabah, mübarek, tuttu elimden, gittik odasına:
-Oğlum, bu adamlara söyle, Bekir'le uğraşmasınlar!.. 
Ben sağken Bekir'den okula bir zarar gelmez!..

29 Mart 2024 Cuma

Bozktur/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Aziz Vatan'ımdan, Yüce Din'imden 
Allerji duyanın kanı bozuktur. 
Namuslu kazancın destekçisiyiz
Millet'i soyanın kanı bozuktur.

 *Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.23.

28 Mart 2024 Perşembe

İlk cebir kitabını yazan ve Batı'ya cebiri öğreten Âlim Hârizmî

İsmi Muhammed bin Musa el-Harezmi, künyesi Ebu Abdullah'tır (D.780-Ö.850). 

Adı Latince'ye Alkhorizmi, Fransızca'ya Algoritme, İngilizce'ye ise Augrim şeklinde geçmiştir.
Harizmi, 9. yüzyılın ilk yarısında matematikte en önemli devri yaşatan, Batı'da daha çok 12. yüzyıldan itibaren tanınan büyük bir Türk matematik alimidir.

27 Mart 2024 Çarşamba

Kalbin Ağacı'nın Meyvası / Şiir

Kalbe bir ağaç diktiler, Hû'dur onun meyvası 
Gece gündüz tevhid okur, odur kalbin gıdası 
Yusuf'un gördüğü rüyayı, tabir etti atası 
Yusuf'u Yakup yitirdi, zindan oldu dünyası 
Her gün için Tûr'a giderdi Hüdâ'nın Musa'sı 
Åleme şefâat eder, Muhammed Mustafa'sı

25 Mart 2024 Pazartesi

Pirenin böyreğinin (böbreğinin) kırk binde biri kadar.....

1952-57 yılları arasında, Konya İmam Hatib Okulunda okumuş, Hacı Veyiszâde merhuma bu tarihlerde öğrenci olmuş, emekli öğretmen Sabahaddin Öztürk anlatıyor:

Meselâ yazılılarda sınıfta namaza durur kimin ne yaptığını bilir, ama mahcub da etmezdi. 
Uyarırdı sadece: 
-Kopye çekme babam, onun sana bir faydası yok! 
Evvel bakacağıdın ona!.. der, yine namaza dururdu.

24 Mart 2024 Pazar

Müslüman ilim Adamları 84-5 hazır gibi

Ammar bin Ali Ebu'l Kasım (Mevsilî)
Musul da doğdu.
İlk defa katarakt ameliyatını yaptı.
Kitabü'l Müntehab bi Ilmi'l Ayn ve ileliha ve müdavatiha ve'l-hadîd isimli meşhur eserini Fatımî Sultanı Hakim zamanında[996-1020] Mısır'da yazmıştır.

23 Mart 2024 Cumartesi

Hoş Geldin Safa Geldin/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sen gelince imrenir, gökte bize Melekler. 
Ve senin hürmetine, kabul olur dilekler... 
Hoş geldin safâ geldin Ey Mübarek Ramazan; 
Bağrı yanık garipler, bir yıldır seni bekler.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.112.

22 Mart 2024 Cuma

Ecdadın büyük alim iken, sen başıboşluk içinde oyun oynuyorsun!

Osmanlı'nın Meşhur Matematik Âlimlerinden Gelenbevî İsmail Efendi, on iki-on üç yaşlarında bulunduğu esnalarda, bir gün sokakta çocuklarla ceviz oynuyordu. 
Bunu gören baba dostlarından bir şahsın; "Çok yazık! Ata ve ecdadın büyük alim ve ilim sahibiyken, sen sokaklarda dalgınlık ve başıboşluk içinde oyun oynuyorsun!" demesi üzerine, oyunu terk ederek o günden itibaren ilim tahsiline başlamıştı. 

21 Mart 2024 Perşembe

Zelve Ören Yeri, Avanos, Nevşehir

Zelve Ören Yeri, Nevşehir'in Avanos İlçesi’ne 5 km, Paşabağları’na 1 km. uzaklıkta bulunmaktadır.
Zelve, Aktepe’nin dik ve kuzey yamaçlarında kurulmuştur. 
Üç vadiden oluşan Zelve Ören Yeri, Kapadokya bölgesinde peribacalarının en yoğun olduğu yerdir. 
Doğanın yarattığı güzelliklerden biri olan bu alan IX. ve XIII. yüzyıllarda Hıristiyanların önemli yerleşim ve dini merkezlerinden birisi oldu, papazlara verilen ilk dini seminerler bu yörede gerçekleşti.

20 Mart 2024 Çarşamba

Hadi gari gidelim de yavruyu okuyuverelim!

A. İhsan Vatankurtar, Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'yi anlatıyor:

İnandığım bir şahıstan dinlediğim şu: 
Benim mahalle komşum var. 
Benden bir kaç yaş büyük. 
Çocuğu hastalanmış. 
Daha bebek yavru. 
Konya'da bööğle bir şey oldu mu, hemen Hacı Veyiszâde Hoca Efendi akla gelirdi o zamanlar. 
Doktordan evvel ona koşulurdu.
O komşu da öyle yapmış. 
Sabahın erken saatlerinde, gitmiş câminin -Aziziye Câmii'nin- karşısına dikilmiş. 
Namaz niyaz yok bizim komşuda.

19 Mart 2024 Salı

Dürzünün/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Kafasına pek uygun bünyesi var dürzünün, 
Karanlık odalarda künyesi var dürzünün... 
Ölçsün, biçsin yoluna girecek bütün işler! 
Yakasında Pergeli-Gönyesi var dürzünün...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.22.

18 Mart 2024 Pazartesi

Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Hacıbektaş, Nevşehir

Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Hacıbektaş, Nevşehir
Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde yer almaktadır.
1988 yılında hizmete açılmıştır.
Müzede ilçe sınırları içerisinde bulunan Sulucakarahöyük’ten 1967-1976 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi’nden Prof.Dr. Kemal BALKAN tarafından gerçekleştirilmiş olan arkeolojik kazı sonucunda çıkarılmış olan Eski Tunç Çağı, Hitit, Hellenistik, Frig, Roma ve Geç Bizans dönemlerine ait eserlerin yanı sıra yöresel özellikler gösteren etnografik eserler de sergilenmektedir.

17 Mart 2024 Pazar

Külhânî Ali Baba Türbesi, Aksaray

Külhânî Ali Baba Türbesi, Aksaray
Külhânî Ali Baba Türbesi, Aksaray'ın Sebil Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Türbe, üç pencereli sağır kubbeli olup kapısı kıbleye açılmaktadır. 
Türbenin kitabesi yoktur. 
Ali Baba’nın burada Külhancı olduğu nakledilir. 
Bu türbeyi, Sultan II. Abdülhamid’in serkurenası Aksaray’ın Orta Köyü’nden Hacı Ali Paşa yaptırmıştır. 

16 Mart 2024 Cumartesi

Göz Tababeti Hakkında Dünya'da İlk Eser

Huneyn bin İshak, 809 tarihinde Fırat kıyısında, eski bir ticaret ve hükümet merkezi olan Bağdat'a 90 km uzaklıkta bulunan Hire'de doğdu. 
İbad kabilesindendi. 
Babası eczacıydı. 
Babasının laboratuvarındaki çanak ve aletler onda ilme karşı büyük bir ilgi uyandırdı. 
Bir yolunu bulup Bağdat'a ilim öğrenmeye gitti. 
Arzusu doktor olmaktı.

15 Mart 2024 Cuma

Bediuzzaman'ın büyük evliya olduğunda şüphe yok!

 Mustafa Özdamar, Yaşar Gökçek Hoca'ya soruyor:

-Hacı Veyiszâde ile Said-i Nursî tanışırlar mıydı şahsen? 
Siz hiç görüşdüklerine şahit oldunuz mu, hocam?

14 Mart 2024 Perşembe

Ak Sakallı İhtiyar

Aksakallı nur yüzlü ihtiyar bir adam, misafir odasının önüne çıkarak:
-Gelin evlatlarım, gelin! 
Öbür kardeşlerinizi de çağırın. 
Sizlere, içeride bulunan dedenizi tanıtayım:

13 Mart 2024 Çarşamba

Osmanlı'nın Meşhur Matematik Âlimlerinden Gelenbevî İsmail Efendi

Osmanlı'nın Meşhur Matematik Âlimlerinden Gelenbevî İsmail Efendi, 1730 senesinde Aydın Vilayetinin Saruhan sancağında bulunan Gelenbe kasabasında doğdu. 
Adı İsmail olmasına rağmen, doğduğu yerden dolayı Gelenbevi olarak tanınmıştır. 
1791'de Yenişehir'de vefat etti. 
Ataları Gelenbe'de müfti ve müderrislik yapmışlardı. 
Kendisi ise küçük yaşta yetim kaldığından, tahsiline başlayamamıştı. 

12 Mart 2024 Salı

İcadları ile anatomide çığır açan Müslüman Tabip Ebû Muhammed Bağdâdî

İcadları ile anatomide çığır açan Müslüman Tabip Ebû Muhammed Bağdâdî...
Ebu Muhammed Bağdadi; on ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Bağdat'ta yetişen din ve fen alimlerindendir. 
İsmi, Abdüllâtif bin Yusuf bin Muhammed bin Ali Ebi Es'ad el-Bağdâdî'dir. 
Künyesi Ebu Muhammed olup, lâkabı Muvaffakuddîn'dir. 
Aslen Musullu olan Ebu Muhammed, 1161 senesinde Bağdat'ta doğdu. 

10 Mart 2024 Pazar

Sana yasak masak işlemiyor!

Hoca Efendi yasak masak dinlemezdi. 
Her fırsatta Kur'ân hizmeti verirdi. 
En netâmeli günlerde bile, kendisini takibe, tahkike, tevkife gelen polisler de dahil herkese Kur'ân öğretmeye ve Kur'ân ahkâmını belletmeye çalışırdı.
Hoca Efendi veya babası (Hacı Veyis Efendi) için söylerler. 

9 Mart 2024 Cumartesi

Yem Havası/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Çözülmez kördüğüm olmuş sorular... 
Yaşın yanı sıra yanar kurular. 
İgdiş atlar arpa saman peşinde, 
Yem havası çalar bozuk borular...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.22.

8 Mart 2024 Cuma

Ladik'e geldiğimde bu adamı ziyaret etmeden gitmem!

Ladikli Ahmed Ağa'nın Torunu Ahmed Mehmet Elma anlatıyor:

Dedemin dostlarından Doktor Ahmet isminde biri vardı. 
Dedemin vefatından sonra bir ara kabrine ziyarete geldi. 
Uğurlamak için Ladik'in altına kadar ona eşlik edeyim, dedim. 
Yolun yarısına varınca:
-Ben buralarda evi olan Halil amcayı ziyaret edeceğim, onu ziyaret etmeden de Konya'ya gitmem, dedi. 

7 Mart 2024 Perşembe

Kimya Sanayisinin Kurucusu Ebû’l Mansûr...

 İran’da yetişen büyük kimya âlimi.

Kimya ilminin pratik sonuçlarını, insan hayatında ilk defa kullanan alim.
İsmi Muvaffak bin Ali el-Hirevî olup, künyesi Ebü’l-Mansûr’dur. 
Doğum ve vefat târihleri bilinmemektedir. 
Hayâtı hakkında bilinen tek husus, 961-976 seneleri arasında hüküm süren Sâmânî hükümdarı Emin Mansûr bin Nuh ile aynı zamanda yaşadığıdır.

6 Mart 2024 Çarşamba

Coğrafya Kitaplarında Alfabetik Sistemi İlk Kullanan Ebû Ubeyde El-Bekrî

Endülüs'lü meşhur coğrafyacı ve edip Ebû Ubeyde El-Bekrî...
Tam adı, Abdullah b. Abdilaziz b. Muhammed b. Eyyüb b. Amr el-Bekri el-Endelûsî'dir.
İşbiliye'nin (Sevilla) batısında yer alan Şeltiş'te (Saltes) M.1010 yıllarında doğmuş olduğu tahmin edilmektedir.
Kurtuba'da 487 Şevvalinde (Ekim 1094) vefat etti.

5 Mart 2024 Salı

Hacı Veyis Efendi'nin Gelecek Karanlık Günlere Dâir Acayip Rüyası

Bir gün, İslâh-ı Medâris-i İslâmiyye'nin konferans salonunda büyük bir şölen vardı. 
Sohbet ve hitâbet ziyafeti. 
Öğrencilerin ufuklarını açan bu sohbet ve hitâbet şöleninde, öğrenciler, diledikleri konularda kısa nutuklar çekerek hitabetlerini geliştiriyorlardı. 
En sonunda da üniversite dışından ârif, zarif bir zât sohbet ediyordu.
İbrahim Rüştü'nün geldiği gün, şölen günüydü. 
Öğrencilerin hitâbet faslından sonra kürsüye bir bilge çıktı. 
Su gibi şırıl şırıl bir üslubu vardı.
Allah'a hamd ve Rasûlüne salavat ettikten sonra:

3 Mart 2024 Pazar

İnce Minareli Medrese, Selçuklu, Konya

İnce Minareli Medrese, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi'nde, Alaaddin Tepesi'nin batısında yer almaktadır.
Selçuklu Sultanı II.İzzeddin Keykavus devrinde Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından, Hadis-i Şerif İlmi öğretilmek üzere H.663/M.1264 yılında inşa ettirilmiştir.
Medresesin mimarı Keluk bin Abdullah'tır (Kölük bin Abdullah). 
Darü-l Hadis, Selçuklu Devrinin avlusu kapalı medreseleri grubundadır. 
Tek eyvanlıdır. 

2 Mart 2024 Cumartesi

Gazze İçin Dua

اَللّٰهُمَّ أَفْرِغْ عَلَيَّ وَ عَلٰى الْمُجَاهِدٖينَ فٖى غَزَّةَ يَاصَبُورُ يَا شَكُورُ صَبْرَ الَّذِينَ تَدَرَّعُوا بِثَبَاتِ يَقِينِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ االلهِ

Yâ Sabûr (Ey çok sabırlı), Yâ Şekûr (Ey az iyiliğe çok mükâfat veren) Allahım!
"Nice az sayıdaki topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle çok sayıdaki topluluklara galip gelirler" âyetinin sırrına mazhar olmak için azîm, sebât ve imân ile cihâd etmek üzere zırh giyinenlerin sabrını benim üzerime ve Gazze'deki Mücâhidlerin üzerine indir.

Şeyh Memiş Efendi'ye Hazırlanan Haram Yemekler

Büyükler, "İnsan" kelimesi, "nisyan" kelimesinden müştaktır" derler. 
Beşer; şaşar, Şaşan; şaşırtır. 
Şaşırma; şüphe, vehim ve tereddütle başlar. 
Zanla beslenir.
İnkârla azarak tuğyan eder. 
İşte, büyük Şeyh Mehmed Kudsi Efendi'nin etrafını büyük bir sevgi ve saygı hâlesi ile çeviren bunca muhib ve müridin yanısıra, arada bir az da olsa tereddüde düşüp şaşıranlar da çıkıyordu. 
Ona inanıp, bel bağlama konusunda tereddüde düşenlerden bir gurup, bir gün kendi aralarında bir araya gelerek, bu konuyu uzun uzadıya tartışırlar. 

1 Mart 2024 Cuma

Hacı Veyiszâde'nin Sevinci


Hacı Veyiszâde'nin torunu (kızının oğlu) Prof. Dr. Mustafa Fayda anlatıyor:
Bir gün babam para verdi.
Gittim, Elmalılı Hamdi Yazır merhumun tefsirini aldım. 
O zamanlar bugünkü gibi setli paket düzeni filân yok. 
O dokuz cildin yarısını bir koltuğuma, yarısını öbür koltuğuma kıstırdım, eve gidiyorum. 
Ondört veya onbeş yaşlarında filânım işte.
İmam Hatibdeki öğrencilik yıllarım. 
Dedemle karşılaştım yolda. 

28 Şubat 2024 Çarşamba

Bu Vatanda/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Siz bir makas oldunuz, bu millet ise kumaş... 
Menfur emeller için keyfe göre kestiniz. 
Kim ALLAH dedi ise çaldınız başına taş 
Küfür rüzgâr olup yıllar yılı estiniz...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.22.

26 Şubat 2024 Pazartesi

Med-Cezîr hadisesini ilk defa keşfeden Âlim Ebu Ma'şer Belhî

Med-Cezîr hadisesini ilk defa keşfeden Âlim Ebû Ma'şer Belhî...
Tam ismi Cafer bin Muhammed bin Ömer el-Belhi'dir. 
H.169/M.785 senesinde Belh'te doğduğu, kaynaklarda zikredilmekteyse de bu tarih kesin değildir. 
Batı ilim dünyasında, Abdumasar ismiyle meşhur oldu. 
H.272/M.886 senesi mart ayının sekizinde Vasıt şehrinde vefat etti.

25 Şubat 2024 Pazar

Kıblesi, tam yerine oturtulmamış!

Şeyh Sadruddin Muhammed Konevi Hazretlerinin oğlu Saaduddin'in mezarları Şeyh Sadaka ile birlikte idi. 
Bir gün merhum Saadüddin Çelebi Hazretleri, hocası Şeyh Sadaka'nın evlerine vardı. 
Yol üstünde, Konya içinde, hisar önünde "Zevle Sultan Mescidi" diye bilinen mescidi yaptırmaya başladı. 
Bina inşaatı iki arşın yükselmişti. 
Saaduddin Çelebi, inşaata bakarak çevresindeki adamlara doğru gülümsedi. 

24 Şubat 2024 Cumartesi

Hz.Mevlânâ ile Seyyid Mahmud Hayranî'nin Münasebeti

Seyyid Mahmud Hayranî'nin, Hz.Mevlânâ ile gerek zaman ve gerekse gönül bakımından büyük yakınlıkları bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Nitekim, Selçuklu ahşap sanduka işçiliğinin nefis örneklerinden olan, Seyyid Mahmud'un ahşap sandukasının yazı süslemeleri arasında Hz.Mevlânâ'nın mısralarına geniş yer verilmiştir.
Yazıya, ahşaba, san'ata geçen bu yakınlık ve anlayış, aslında, onların gönül birlik ve beraberliğinden kaynaklanmıştır. 
Çünkü, Hz.Mevlânâ, Seyyid'i; Seyyid de Hz.Mevlânâ'yi çok iyi anlıyorlardı. 
Onların birbirleriyle olan bu bağlılıkları, aradan geçen yediyüz yılı aşkın zaman süresinden sonra bile, bazı hoş hatıralar şeklinde bize kadar ulaşabilmiştir. 

21 Şubat 2024 Çarşamba

Hocam, ne miktar münasip görüyorsanız alın!

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Fıkıh Müderrisi Mehmet Savaş Hoca, Haseki'de Hacı Veyiszâde Hoca'yı anlatıyor:

Hayır işlerine çok koşardı Hoca Efendi. 
Konya İmam Hatib Okulu'nun yerinin alındığı dönemlerde, dükkânına gittiği insanlar, Hoca Efendi'ye karşı kasalarını keselerini öylesine açmışlar ki... 
Bir arkadaş şöyle bir şey anlattı:

20 Şubat 2024 Salı

Muhyiddin Arabî ile Sadreddin Konevî Arasındaki Kırgınlık

Şeyh Muhyiddin Arabî Hazretleri, Şeyh Sadrüddin Muhammed Konevi Hazretlerinin annesi ile evlendikten sonra aralarında bir kırgınlık meydana geldi. 
Çok defa Mısır'ın ileri gelenleri, kendilerini barıştırmak istediler. 
Fakat Şeyh Muhyiddin Arabî Hazretleri bunu kabul etmediler. 
Bir gün Şeyh Sadrüddin Muhammed Konevi Hazretleri, Şeyh Evhadüddin Kirmanî Hazretlerinin Mısır'a geldiklerini duydular. 
Hemen şeyhin yanına gittiler. 
Kendilerinden hocası Şeyh Muhyiddin Arabî Hazretleri ile aralarındaki kırgınlığı gidermelerini rica ettiler. 
O'da ikisini barıştırdı.

19 Şubat 2024 Pazartesi

Bak da İbret Al/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Firavun düşmandı Musa'ya, Tura 
Bak; Bahr-i Ahmer de boğuldu gitti... 
İblis'te bir defa düştü gurura, 
Rahmet-i Rahman'dan koğuldu gitti...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.17.

18 Şubat 2024 Pazar

Kahramanmaraş Depreminde Yaptığı Binalar Yıkılan Firma

6 Şubat 2023 Depremindeki yaptığı binalar yıkılan inşaat firması sahibi ile chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu'nun beraber çektirdikleri fotoğrafı

17 Şubat 2024 Cumartesi

Çavuşin Köyü Çavuşin Kilisesi, Avanos, Nevşehir

Çavuşin Köyü Çavuşin Kilisesi, Avanos, Nevşehir
Çavuşin Köyü Çavuşin Kilisesi, Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde, Göreme-Avanos yolu kenarında, şehrin hemen girişinde, Göreme'ye 2.5 km. uzaklıkta bulunmaktadır
Tek nefli, beşik tonozlu, 3 apsisli olup narteksi yıkılmıştır. 
İmparator Nicephorus Phocas adına yapılan Çavuşin Kilisesi 964-965 yıllarına tarihlenmektedir.
Kilisede işlenen konular diğer kaya kiliselerinde olduğu gibi İncil ve Hz. İsa'nın hayatından alınmıştır.

16 Şubat 2024 Cuma

14.Asırda yetişmiş Matematik ve Fizik Âlimi Fârisî

El yazması eserden alınan bu şekil, kürenin içinde 2 defa kırılan ışıkların seyrini göstermektedir.
14.Asırda yetişmiş Matematik ve Fizik Âlimi Fârisî
İsmi, Kemaleddin Ebu'l-Hasan Farisi'dir. 
Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
İran'da yetişti. 
Zamanın büyük din ve fen alimlerinden Kutbeddin Şirazi'nin talebesidir. 

15 Şubat 2024 Perşembe

Huysuzlar! Yan gayışları gırdınız gine!


Hacı Veyis Zade'nin torunu (kızının oğlu) Prof. Dr. Mustafa Fayda anlatıyor:
Derslerde çok titizdi dedem. 
Esnetmezdi, uyuklatmazdı, dudaklarımızı ısırırdık, bir esneme hali filân geldiği zaman, kendimizi tutmak için. 
Derhal yakalardı gevşeme anlarımızı: 
-Huysuzlar! 
Yan gayışları gırdınız gine...
Çabuk toparlayın kendinizi! derdi.

14 Şubat 2024 Çarşamba

İmâm-ı Beğavî Türbesi, Meram, Konya

İmâm-ı Beğavî Türbesi, Meram, Konya
İmam-ı Beğavi (Ö:H.516/M.1122) Türbesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'nde, Şeyh Sadreddin Konevî Türbesi'nin yanında bulunmaktadır.

İmam-ı Beğavi Hazretleri'nin, eskiden kendi adıyla anılan bir türbesi biliniyordu. 
Şatoform'dan, Şeyh Sadreddin Konevî Türbes'ne giden sokağın köşesinde idi. 
Yanlış belediyecilik ve affedilemez istimlâklerin yok ettiği nice tarihî değer ve eserlerimiz gibi İmam Begavî'nin türbesi de yıktırılarak, yok edilmiştir. 
Yerinde şimdi yüksek binalar yer almış bulunmaktadır. 

13 Şubat 2024 Salı

Çavuşin Köyü, Avanos, Nevşehir

Çavuşin Köyü'nden Bir Görünüm
Çavuşin Köyü, Nevşehir ilinin Avanos ilçesine bağlı bir köydür.
Köyün adı, 1522 yılı kayıtlarında Çavuşini olarak geçmektedir.
Kapadokya bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan köy, Göreme-Avanos yolu üzerinde olup Köy, Avanos ilçe merkezine 5 km, Nevşehir il merkezine ise 17 km uzaklıktadır.
550 kişi civarında nüfusu vardır.

12 Şubat 2024 Pazartesi

"Vereme, akciğerde yerleşen bir mikrop sebep olur" diye yazan Hekim Kambur Vesim

Kambur Vesim (Vesim Abbas b. Abdurrahman b. Abdullah)
(D.?- Ö.29 Şevval 1173/13 Haziran 1760)

Kendi adını taşıyan verem basilini bulduğu için, 1905 yılında Nobel Tıp Ödülü'nü alan Robert Koch hakkında bilgi edinmek isteyenler, Batı kaynaklarına başvurduklarında şu satırlarla karşılaşırlar: 

1843 yılında Clausthal'de doğan Koch; Göttingen Üniversitesi'nde tıp öğrenimi gördüğü, 840 yılında "bulaşıcı hastalıklara canlı mikroorganizmaların sebep olduğu" görüşünü ortaya atan Friedrich Gustav Jacop Henle başta olmak üzere, Casimir-Joseph Davaine ve Louis Pasteur'dan esinlenerek araştırmalar yapmıştır.

11 Şubat 2024 Pazar

Bektaş Efendi Kimdir?, Hacıbektaş, Nevşehir

Bektaş Efendi Türbesi, Hacıbektaş, Nevşehir
Bektaş Efendi Türbesi,  Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde, Hacı Bektâş-ı Velî Velî Dergâhı’nın güney yönünde, Kültür Merkezi’nin arka tarafında Bala Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. 
Bektaş Efendi, hakkında fazla bir bilgi bulunmamakla beraber halk arasında adı; “Yaralı Bektaş”, “Kesikbaş” olarak ve türbesi de “Kesikbaş’ın Türbesi” isimleriyle bilinmektedir.

10 Şubat 2024 Cumartesi

Burada selâm vermesek olmaz mı?


Hacı Veyiszâde'nin torunu (kızının oğlu) Prof.Dr.Mustafa Fayda anlatıyor:
Dedemin selâmı meşhurdu. 
Bir keresinde dayımla İstanbul'a gitmişler. 
Galata köprüsünden geçiyorlarmış. 
Dedem gine her zaman olduğu gibi sağ soluna, önüne gelen herkese selâm vere vere yürüyünce, herkes birbirine bakışmaya başlamış. 
Tuhaflarına gitmiş.

9 Şubat 2024 Cuma

Ecelin Yakın/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Bir ıslığa kubarırsın, şişersin.... 
Kimin kazanında kaynar pişersin... 
Anladık, ecelin yaklaşmış senin; 
Gelip cami duvarına ......

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.17.

8 Şubat 2024 Perşembe

Seydişehir'e bu son gelişiniz!

Konya Valisi Ferit Paşa, Şeyh Hacı Abdullah Efendi'nin yüceliğine inanmış kişilerindendi. 
Sık sık ziyaretine gelerek, meclisinde bulunurdu. 
Yine bir ziyaretinde bu defa birkaç gün fazla kalır.
Meclisin, tadına doyamaz. 
İçinden gelen bir ses, burada ne kadar fazla kalırsa o kadar kazançlı çıkacağını söyler gibidir. 
Ama görevleri vardır. 
Makamında olması gerekmektedir. 

7 Şubat 2024 Çarşamba

Fatih Sultan Mehmed

1-Fatih Sultan Mehmet, Şâhî isimli havan topunu icad etti.
2-Zırhlı gemilerin ilk şekli Fatih Sultan Mehmet'e aittir.
3-İsmail Hami Danişmend, "Tarihi Hakikatler" adlı eserinde, roketi ilk kullanan kişinin Fatih Sultan Mehmed olduğunu belirtmektedir. 

6 Şubat 2024 Salı

Cennet Ehli ve Cehennem Ehli Olanların Ayakkabıları

Bir gün Sadrüddin Muhammed Konevi'nin sevgili oğlu Saadüddin Çelebi, evlerine gelip muhterem babalarının ellerini öptüler. 
Bu arada babalarının dergâhına kendisini seven, dost ve ahbabı ziyarete gelmişti. 
Bu arada Saadüddin Çelebi, bu gelen ziyaretçilerin bir kısmının ayakkabısını çevirdi. 
Bir kısmını da çevirmedi. 
Bu hareketin farkına varan Şeyh Sadrüddin Muhammed Konevi Hazretleri, oğluna bu davranışının sebebini sordu. 
O'da; "bu misafirlerin içerisindeki cennet ehli olanların ayakkabılarını çevirdiğini, cehennem ehli olanların ayakkabılarını çevirmediğini" söyledi. 

Bunun üzerine Şeyh Sadrüddin Muhammed Konevi, oğlunun hocası Şeyh Sadaka'ya oğlunun keşif ve keramet sahibi olduğuna dair bir mektup yazarak kendisine gönderdi. 
Mektubu okuyan Şeyh Sadaka, talebesi Saadüddin Çelebi'ye çok samimi ve candan muamelede bulundu. 
Mübarek yüzlerine şefkatle bir baktı. 
O anda bir ses yükseldi. 
Saaduddin Çelebi, başını hocasının mübarek dizine koydu. 
Kendisi ile vedalaşarak Cenab-ı Hakk'a ruhunu teslim etti. 
Şeyh Sadaka, Saadüddin Çelebi'yi kendi evine gömdü. 
Kendisinin de ölünce yanına gömülmesini vasiyet etti. 
Allah (c.c.), onlardan razı olsun.

  • Şeyh Sadruddin Konevî, Ahmet Şeref Ceran, s. 139.

5 Şubat 2024 Pazartesi

İstanbul nasıl Hocam, çok bozulmuş diyorlar!

Hacı Veyiszâde İstanbul'dan döndükleri gün, kendisini okul bahçesinde karşılayan öğrencileri sordular: 
Ali:
Dün yoktunuz Hocam?
Hacı Veyiszâde:
-Öyle oldu.
Veli:
-Neredeydiniz Hocam, bir yere mi gitmiştiniz?
Hacı Veyiszâde:
-Hakkınızı helâl ediniz!
Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Bayram:
-Estağfirullah Hocam!.. Ne hakkımız olabilir bizim?

4 Şubat 2024 Pazar

Hacı Veyiszâde'nin Tabutu'nun Açıldığı An!

Hacı Veyiszâde merhumun talebelerinden Prof.Dr.Mustafa Tahralı anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'nin cenazesinde bulundum ben. 
5 Şubat 1960 tarihi...
Ortalık çok soğuk, her taraf çatır çatır buz tutmuş. 
Cenaze namazı Kapı Câmii'nde kılındı, öğle namazından sonra. 
Üçler Mezarlığına götürülüyor. 
Kalabalık, çok kalabalık bir cemaat var. 
O sebeple çok ağır gidiyor cenaze. 

3 Şubat 2024 Cumartesi

Şu adam Avrupa'da olsaydı ağırlığınca altın ederdi!

Osmanlı'nın Meşhur Matematik Âlimlerinden Gelenbevî İsmail Efendi, İstanbul'da bulunduğu esnada, Fransa'dan bir mühendis gelerek logaritma cetvelini Babıali'ye takdim etmişti. 
İstanbul'da bu ilmi kimsenin bilmediğini iddia etmesi üzerine Gelenbevi İsmail Efendi'nin evine gönderildi. 

2 Şubat 2024 Cuma

Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir


Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir'e 20 km. mesafede  Kaymaklı Beldesi'nde bulunmaktadır.
8 katlı olup ilk katı erken dönem tarihlenmektedir.
Kaymaklı'nın tarihi M.Ö.3000 yılına kadar gitmektedir. 
Hititler Dönemi'nde yapılmış bu şehir sekiz katlıdır. 

31 Ocak 2024 Çarşamba

Ahmedimiz nerde? Gelmedi mi daha?

Hacı Veyiszâde'nin özel talebelerinden olan Ahmet Atıcı anlatıyor:

Konya'da, Pîrî Paşa Câmii'nde Hoca Efendi'den ders alıyoruz, Hacı Veyiszâde'den... 
Daha başka arkadaşlar da var.
Ben, dersi mersi bıraktım, izin filân da almadan bir kaç günlüğüne İstanbul'a kaçtım. 
Sami Efendi Hazretleri'nin ziyâretine, Hazreti ziyâret ettim, sohbetlerine katıldım, üç dört gün sonra da Konya'ya döndüm. 

30 Ocak 2024 Salı

Hoca Cihan'ın Sara Hastası Olan Oğlunun İyileşmesi

Sultan Alâeddin Keykubadlar devrinde Konya'da malının, mülkünün ve servetinin hesabını bilmeyen, mürüvvetli "Hâce-i Cihân (Hoca Cihân)" adlı bir kimse, kendisinin de biricik oğlu vardı. 
O da sar'a hastalığına yakalanmıştı. 
Ne kadar tabibe gittiyse oğlunun derdine bir türlü derman bulamadı. 
Bu uğurda büyük bir servet harcadı. 
Kullandığı bütün ilaçlar da fayda vermedi. 
Bir gün Hâce-i Cihân, Şeyh Sadruddin Muhammed Konevi Hazretlerine yüz sürdü. 
Kendisine şu ricada bulundu:
-Dünya'da bir oğlum vardı. 
Bir derde tutuldu. 
Şimdi sultanımdan rica ve niyaz ederim ki, Allahü Teâlâ'nın avn-i inayeti ile ben biçareye bir deva bulun.

29 Ocak 2024 Pazartesi

Kalmamış/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Hep iniş yokuşsun düz'ün kalmamış... 
İlkbaharın, yazın, güz'ün kalmamış... 
Utan, deyip tükürmeme gerek yok; 
Çünkü utanacak yüz'ün kalmamış...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.17.

28 Ocak 2024 Pazar

Sesin Mantıkî İzahını Yapan Farabi

1.Kanun isimli çalgı aletini Farabi bulmuştur.
2.Rebab çalgı aletini geliştirip bugünkü şekline soktu.
3.Havanın titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıki izahını Farabi yaptı. 
   O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını tesbit etti, bunu deneylerle ispatladı.
   Farabi bu keşfiyle, musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kuralları da bulmuş oldu.

27 Ocak 2024 Cumartesi

Çünkü, küfür tek millettir!

 

Gazi Timurtaş Paşa Türbesi, Osmangazi, Bursa

Gazi Timurtaş Paşa Türbesi, Osmangazi, Bursa
Gazi Timurtaş Paşa Türbesi, Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi'nde Çakır hamamın karşısındaki sekinin dibinde yer almaktadır.
Yıldırım Bayezid döneminde yaşamış olan Demirtaş (Timurtaş) Paşa’nın Gâzî lakaplı olanıdır. 
1386’da Karamanoğlu Ali Bey ile yapılan harbe katılmış olan Timurtaş Paşa’ya, I. Murad Rumeli’ne geçtiğinde subaşılık ile Sakarya muhafızlığı görevini vermiştir. 

26 Ocak 2024 Cuma

Kavuncu Ahmet kıvcıyıp durma, otur babam, senin müşterin hazır!

Hacı Veyiszâde Merhumun imam Hatip'teki Talebesi Yayıncı Duran KÖMÜRCÜ anlatıyor:
Ben de başkasından dinledim:
-Adamın biri, bir yaz mevsimi, kavun karpuz zamanı, kavun satmaya gelmiş pazara. 
Yükünü akşamdan vurmuş arabasına, sabah erkenden Aziziye Câmii'nin oraya gelmiş, arabasını bir kenara çekmiş, atların ağzına torbalarını vermiş, sabah namazı için câmiye girmiş. 
Namaz bitmiş, Hoca Efendi sohbete başlamış. 

25 Ocak 2024 Perşembe

Ateşin Yakmadığı Pamuk

Şeyh Sadruddin Muhammed Konevî Hazretlerinin hadsiz hesapsız dünya malı vardı. 
Altın ve gümüşü çoktu. 
Hizmetçileri, sevenleri, bağlıları pek çoktu. 
Kendisine çok bağlı bulunan Sultan II.Alâeddin Keykubad, onun hiç bir zaman sözünden çıkmaz, şeyhinin üzerine titrer dururdu. 
Her zaman hål ve hatırını sorar, isteklerini emir telakki ederdi. 

24 Ocak 2024 Çarşamba

Gemi Pusulasından Bahseden ilk Müslüman Yazar

Beylek el Kıpçakî 

Beylek'in eserinde bulunan bir nottan, onun 1242-1243 yıllarında Trablus'tan Suriye'ye ve oradan da İskenderiye'ye deniz yolculuğu yaptığı öğrenilmektedir. 

23 Ocak 2024 Salı

Tatlarin Kasabası Tatlarin Kilisesi, Acıgöl, Nevşehir

Tatlarin Kasabası Tatlarin Kilisesi, Acıgöl, Nevşehir
Tatlarin Kilisesi, Nevşehir'in Acıgöl ilçesine 10 km. uzaklıktaki Tatlarin Kasabası'nda, Tatlarin Yeraltı Şehri Şehri'nin yanında yer almaktadır.
Tatlarinde 2 adet kilise bulunmaktadır. 
1 (bir) nolu kilisenin apsisinde, tahtta oturan Nikopoia Meryem ile Meryem Ana’nın solunda Yohakim sağında ise Anna tasviri yer alır. 

21 Ocak 2024 Pazar

Kocaman adamsın, ne sıkılıp duruyon? Utan, utan!..

Hacı Veyiszâde Merhumun imam Hatip'teki Talebesi yayıncı Duran KÖMÜRCÜ anlatıyor:

Benim İmam Hatib dışında bir Hocam vardı; Kağnıcı Mehmed Efendi. 
İmparatorluk devrinde, Halifey-i Rûy-i Zemîn'den icâzet almış, Osmanlı ulemâsından biri.
Kağnıcı Hoca vefat ettiği zaman, cenazesini Hacı Veyiszâde Hocamız yıkamış. 
Bu cenâze yıkama anında geçen bir hadise var. 
Şöyle anlattılar: 

20 Ocak 2024 Cumartesi

Kırılan Mücevherin Tamiri

Sultan II.Alaeddin Keykubad (Allah ona rahmet etsin, ondan razı olsun) zamanında idi. 
Kendisine sultanlardan birinden çok kıymetli mücevherler, hediye olarak geldi. 
Kuyumcubaşına bu kıymetli mücevherleri elden geçirmesini emretti. 
Bu sırada Sultan'ın veziri Sahip Ata ve Pervane Muinüddin idi. 

19 Ocak 2024 Cuma

Bariz Olarak/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Örülen çorapta nakışın belli.... 
Malûm çukurlara akışın belli.. 
Albayrak altında, Mizan'da tarttık; 
Millet-i İslâm'a, bakışın belli...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.17.

18 Ocak 2024 Perşembe

Bektaş Efendi Türbesi, Hacıbektaş, Nevşehir

Bektaş Efendi Türbesi, Hacıbektaş, Nevşehir
Bektaş Efendi Türbesi,  Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde, Hacı Bektâş-ı Velî Velî Dergâhı’nın güney yönünde, Kültür Merkezi’nin arka tarafında Bala Mahallesi 10 ada, 3 parselde bulunmaktadır. 
Türbe, duvarlarla çevrili bir bahçe içerisinde yer almaktadır. 

17 Ocak 2024 Çarşamba

Kadınlarla İmtihan Olunmak

Sa'd bin Ebî Vakkâs'tan rivayet edildiğine göre Rasûlullah Sallallâhü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

 اللهم إني أعوذُ بك من فتنةِ النِّساءِ

وأعوذُ بك من عذابِ القبرِ

الراوي:سعد بن أبي وقاص *

Allahım, kadınlarla imtihan olunmaktan (kadınların fitnesinden) ve kabir azâbından sana sığınırım.

16 Ocak 2024 Salı

Huysuz, nefsiyin peşinde koşacağına git de dersine çalış!

Hacı Veyiszâde Merhumun imam Hatip'teki Talebesi Duran KÖMÜRCÜ anlatıyor:

Bir keresinde, okuldan çıktık. 
Önümde bir kız var, onu takip ediyorum. 
Kız önde ben arkada, şöyle belirli mesafeden takipteyim. 
Kafama koydum, konuşacağım. 
Şimdiki nesle bunlar tuhaf gelir. 
Her taraf aşna fişne kaynıyor şimdi.
O zamanlar baya zor iş bir kızla konuşmak, arkadaşlık etmek. 
Ar damarları çatlamamıştı insanların daha o zamanlar.
Biz zıpçıktılığımıza devam ediyoruz. 

15 Ocak 2024 Pazartesi

Mesnevinin Şârihleri

Muhyiddîn İbn'ül Arabî hakkında fetvalar veren Kemal Paşazâde ile Yavuz Sultan Selim için Edirne'de "el-Canib'il Garbi fi Halli Müşkülat'ı İbn'ül Arabî" adlı eseri yazan Şeyhu'l Mekkî ile İbrahimü'l Halebî'nin (Nimet'ül Cârî fi Nusretiş Şeria) adlı eseri Osmanlı döneminin en önemli kaynaklarındandır.

14 Ocak 2024 Pazar

Zooloji hakkında yazılan ilk ansiklopedi:Hayâtü'l-Hayevân

Demîrî

Asıl adı Ebü'l-Beka Kemaluddin Muhammed b. Musa b. Isa el-Kahiri e- Şafii'dir.
H.742/M.1341 yılı başlarında Nil deltasındaki Semennud kasabası yakınında bulunan Demire adlı iki köyden kuzeydekinde doğmuştur.
Zooloji hakkında yazılan ilk ansiklopedi:

13 Ocak 2024 Cumartesi

Hayvanları Konuşturma Sanatınının Mimarı; Cahız

Zooloji ilminin öncülerinden Cahız (H.150/H.767- H.255/M.869)
Eserlerinde hayvanların yaşayışları hakkında ince bilgiler verdi ve hayvanları deney için kullanan ilk alim oldu.

12 Ocak 2024 Cuma

Seyyid Mahmud Hayranî Kimdir?

Seyyid Mahmud Hayranî'nin hayatı hakkında kâfî derecede malumat mevcut değildir.
Ölüm tarihinden hareketle XIII.yüzyılın başlarında doğduğu söylenebilir. 
İsminin başındaki “Seyyid” unvanı onun muhtemelen Hz.Peygamber soyundan olduğunu gösterir. 
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde bulunan ve Selçuklu ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden olan sandukasının üzerindeki kitâbeye göre babası Selçuklu devlet adamlarından Mesud Paşa olup dedesinin adı Mahmud’dur. 

11 Ocak 2024 Perşembe

Kur'an öğrenmek için çok bâdireli zamanlar geçirdik!

1945-1950 yılları arasında, Konya'da, Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi Hocamızdan, Ulûm-i Dîniyye ve Arabiyye okumuş Mehmed Çelik Hoca, Üsküdar Şeyh Devâtî Dergâhında Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'yi anlatıyor.
-Çok bâdireli zamanlar geçirdik. 
Konya Hükümet binasının altına çook gittik geldik o zamanlar. 
Her yakalanışımızdan sonra bir yer değiştirir, yine devam ederdik. 
Bırakmazdı Hoca Efendi hiç. 
Yılmazdı.

10 Ocak 2024 Çarşamba

Bu Geceler/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sual sorup durma; Ne, Nerde, Niçin?... 
Kâinat durmadan Hakk'ı heceler. 
Gönül sultanları has kullar için 
Ganimet bu aylar ve bu geceler...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.107.

9 Ocak 2024 Salı

O kendi suçunu ve cezasını bilir!

Lâdikli Âşık Ahmed Ağa'nın torunu Ahmed Elma anlatıyor:

Takriben haziran ayının ortalarında dedemi yakışıklı, güzel giyinmiş bir delikanlı ziyarete gelir. 
Dedem hiçbir kimseyi kırmayıp kovmamasına rağmen bu genci kabul etmez ve odasından kovar.
Delikanlı kovulmasına rağmen alıp başını gitmez. 
Odanın dışında kenar bir yere oturup devamlı ağlar. 
Bu duruma babam şahit olur ve gencin yanına giderek:
- Hoş geldin delikanlı, niye ağlıyorsun? Babam seni içeri almadığı için mi yoksa?

8 Ocak 2024 Pazartesi

Derviş Salih’in Mezarı, Hacıbektaş, Nevşehir

Derviş Salih’in Mezarı, Hacıbektaş, Nevşehir
Derviş Salih’in Mezarı, Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde, Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı’nın güney yönünde, Kültür Merkezi’nin arka tarafında Bala Mahallesi 10 ada, 3 parselde bulunan Bektaş Efendi Türbesi'nin bahçesinde yer almaktadır.

7 Ocak 2024 Pazar

Allahım, beni ilimle zenginleştir!

 عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ
 كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِالْعِلْمِ 
وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ 
وَكَرِّمْنِي بِالتَّقْوَى 
وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَة

6 Ocak 2024 Cumartesi

Dokunur dirsen dokunur, dokunmaz dirsen dokunmaz!

Diyanet İşleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu üyesi Mustafa Ateş* anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'nin duası çok meşhurdu. 
Fakat her yerde aynı duayı etmezdi. 
Herkesin ve her makamın durumuna göre ayrı bir duası olurdu.
Davetlere icabet ettiği zaman ev sahibini memnun etmek için çok titizlenirdi.

5 Ocak 2024 Cuma

Adamakıllı çalışınız, Efendi bize bakıyor!

Hz.Mevlânâ'nın oğlu Sultan Veled Hazretleri bir gün, medresenin damını sıvatmak için rum rençberler tutmuştu. 
Bunlar orada harç yapmakla meşgul oldukları esnada, Sultan Veled de, damın üzerinde ne yapıyorlar, diye onların çalışmasına bakıyordu.
Rençberlerden biri damın üzerinden birinin baktığını anlayınca:
-Adamakıllı çalışınız, efendi bize bakıyor, dedi.

4 Ocak 2024 Perşembe

Botanik Ansiklopedisiyle Meşhur Âlim Dinaverî

Kitabü'n-Nebat adlı botanik ansiklopedisiyle meşhur çok yönlü alim Dinaverî
Tam adı Ebu Hanife Ahmed b. Davud b. Venend Dinaveri'dir.
Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
İbnü'n-Nedim'in kaydettiğine güne Diverli olup, H.III/M.IX yüzyılın başlarında bu tarihi şehirde doğduğu tahmi edilmektedir. 
Aslen İranlı olan Dinaveri'nin büyük babası Venend, muhtemelen İslâmiyeti kabul etmemişti. 

2 Ocak 2024 Salı

Kolera'dan İlk Bahseden Hekim: Behçet Mustafa Efendi

Sultan III.Selim ve Sultan II.Mahmud devri hekimbaşılarından şair tabip Behçet Mustafa Efendi  (1174/1834)
Mezarı, Üsküdar Doğancılar'da Nasuhi Dergahı Camii'nde medfundur.

Kolera Risalesi

1 Ocak 2024 Pazartesi

İSTANBUL'DAKİ TÜRBELER

  1. Türbeleriylede Dışlanan Üç Osmanlı Sultanı
  2. Abdurrahman Nafiz Paşa Türbesi, Zeytinburnu
  3. Abdurrahman Paşa Türbesi, Eyüp

Sizler de böyle hoca olun!

Hacı Veyiszâde merhumun talebelerinden Prof.Dr.Mustafa Tahralı anlatıyor:

Bir coğrafya öğretmenimiz vardı; Nahide Hanım... 
Dersinde kuvvetli, talebeye sefkatli, 30-35 yaşlarında şık, temiz, modern bir hanım.
Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'nin hatır gönül almada üstüne yoktu. 
Herkese selâm verir, hatırını sorardı.