12 Temmuz 2024 Cuma

Allâh Rasûlü’nün Çin’deki İlk Temsilcisi

Îmânı aşkla yaşayan kahramanlardan biri de Vehb bin Kebşe Radıyallahü Anh’tır. 
Bu mübârek sahâbînin türbesi Çin’dedir. 
Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellam onu, Çin’de tebliğ hizmetinde bulunmak üzere vazîfelendirmişti. 
Hâlbuki o zamanın şartlarında Çin, Medîne-i Münevvere’den bir senelik mesâfede idi.

11 Temmuz 2024 Perşembe

Yetmiş gün daha sabret, sonra vazifene döneceksin.

Tahir Büyükkörükçü Hoca, Konya'nın Sarayönü İlçesi'ne bağlı Lâdik Kasabası Çarşı Camii'nde yaptığı vaaz-ı nasihatinde şöyle anlatıyor:

Bir gün Lâdikli Ahmed Ağa'nın ziyaretine gittim. 
Odasına doğru ilerlerken bana:
-Tahir hocam, sizi kederli görüyorum, dedi. 

10 Temmuz 2024 Çarşamba

Konya'mızda bir gün, bir büyük fütühât olacak......

Hacı Veyiszâde, önce Piri Paşa Camii'nde görev yapmış, Konyalılar onu sonra büyük hocadır, büyük câmiye yaraşır diye Kapı Camii'ne almışlar. 
Fakat bir müddet sonra, oradan da Aziziye Camii'ne göndermişler: "Hoca namazda yörüüyor yaav, namazlarımız ifsad oluyor!" diyerek.
Hoca'nın Aziziye Camii'nde olmaktan bir şikâyeti yok. 
Ancak, Kapı Camii cemaatının namazlarının ifsâd olduğu zehabına kapılmalarına epey üzülüyor.

9 Temmuz 2024 Salı

Hürriyet Diye/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Bir fasit dairede, döner durur devamlı, 
Körkuyu, başındaki divane'ye şaşmakta... 
Hatıra şöyle dursun, ümitler bile gamlı, 
Toplum Hürriyet diye karanlığa koşmakta.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.116.

6 Temmuz 2024 Cumartesi

Affını Mevlâ'dan iste, kimseden yok menfaat / Şiir

Hakk'a bak, cemâle bak, âşık-ı sûzâna bak 
Affını Mevlâ'dan iste, kimseden yok menfaat 
Aklını başına topla, sıdk ile Hüdâ'ya tap 
Yapış sehavet ağacından, kalbine bir bina yap

5 Temmuz 2024 Cuma

Başbakan Adnan Menderes'ten Hacı Veyiszâde İçin Telgraf

Yıl bin dokuz yüz elli dokuz.
Hacı Veyiszâde'nin refikası Meryem Hanımın vefatından bir süre sonra, Mehmet Tekin onu yalnızlıktan kurtarma gayretine girdi:
-Hocam?
-Söğle babam!
-Meryem validenin vefâtından sonra yalnız kaldınız.
-Eeeee?
-Bizim bir Fahriye annemiz var. 
Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin ahfâdındandır. 
Ankara'da durur. 
Çok has kadındır. 
Henüz mevzuyu ona açmadım. 
Önce sizin muvafakatinizi almak istedim. 
Siz uygun bulursanız meseleyi ona da açacağım. 
Sizi bu yalnızlıktan kurtaralım Hocam?.

4 Temmuz 2024 Perşembe

Hasan Çavuş'un Kanlı Yeleği

Köyde Kara Hasan diye bilinirdi. 
Gözünü budaktan sakınmayan cinsten, cesur ve kararlı bir delikanlıydı. 
Okumayı, öğrenmeyi çok seviyordu.
İlk önce doğduğu köyde Kur'an okumayı öğrendi. 
Daha sonra hafız olmaya karar verdi ve parlak zekâsıyla kısa bir sürede o isteğine de kavuştu.
Bununla da iktifa etmedi ve Konya’da bulunan İnce Minare Medresesi’nde tahsilini devam ettirdi. 
Bu medresede hadis ilimlerini öğrendi ve icazetini aldı. 

3 Temmuz 2024 Çarşamba

Kemal Sunal, Nâm-ı Diğer İnek Kemal'in Ailesi'nin Vergi Kaçakçılığı


68 kuşağı komünistlerinden Mustafa Kuseyri vardı. 
Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisiydi. 
22 Mayıs 1970'te SBF'de öldürüldü. 
Faşistler vurdu dendi. 
Solcu ve komünist basınla beraber Müslümanlara etmedik hakaret bırakmadılar. 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü can güvenliği kalmadığı gerekçesiyle okulu kapattı. 
1 Haziranda binlerce solcu olayı protesto etti. 
Çok zaman sonra Mustafa Kuseyri'yi kendi arkadaşı komünist Nejat Arun'un öldürdüğü ortaya çıktı.

1 Temmuz 2024 Pazartesi

Benim bu sözlerim ibret olsun, kalan sağlara / Şiir

Benim bu sözlerim ibret olsun, kalan sağlara 
Bir sözüm yok söylenecek, kalbi kara horlara 
Ne söylesen ne kâr eder, böyle olan kullara 
Ey Hüda'm beni kavuştur, affolan mağfurlara

30 Haziran 2024 Pazar

Zâlim olma oğul, bu memleket müslümanların...

Milli ve manevi değerlerin, devrimlerin giyotinleri altında kıyım kıyım kıyıldığı, meydanların darağaçlanı ormanı haline getirildiği, netâmeli yıllar. 
Allah'ın önce baş sonra taş ettiği çirkin insanların Nemrutluk devirleri. 
Dinden dondan soyunan bir avuç ayıp uşağının Efendilerine ihanet ettiği kara günler.
Konya Delilbaşı Vak'asından yeni çıkmış, cezalı, sıkı denetim ve baskı altında. 
Dinlerini öğrenmek isteyen çocuklar, hocalarının evlerine, hırsızlığa gider gibi gidip gelebiliyorlar. 
Kendilerinden ilim çalınan hocalar, darağaçlarında sallanıyor.

29 Haziran 2024 Cumartesi

Kalem Ağlar, Kitap Sızlar/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Kitap, sızlar... Kitap, sızlar... 
Kalem ağlar, Kitap sızlar... 
Son Kitab'ın ilk emri'ne 
Düşman oldu Kitapsızlar...

 *Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.53.

26 Haziran 2024 Çarşamba

Melek'in Öldürdüğü Hırsız (Hâcet Namazı ve Duası)

Ashâb-ı Kirâm'dan Enes bin Mâlik Radıyallâhü Anh anlatıyor:

Hz.Peygamber Sallallâhü Aleyhi ve Sellem'in ashabı içinde Ebû Ma’lek diye birisi vardı. 
Bu zât, Şam ile Medine arasında tüccarlık yapardı.
Kendisi Allahü Teâlâ'ya tevekkül ederek bir kafileye katılmaz, kendisi yalnız gidip gelirdi. 
Bir defasında Şam’dan Medine'ye doğru gelirken önüne, at üzerinde bir hırsız çıktı.
-Dur, dur! diye bağırdı. 

Derdimin dermanı sensin Muhammed! / Şiir

Nurun devran eder semayı arzı 
Terk etti ümmetin sünneti farzı 
Kur'an'da değil mi Levh'deki yazı 
Derdimin dermanı sensin Muhammed

25 Haziran 2024 Salı

Öz Yurdumda Garib Oldum!

Yıl bin dokuz yüz otuz dokuzdu. 
Hacı Veyis Efendi'nin küçük oğlu İbrahim Efendi, bu kara devir içinde çatlama noktasına geldi.
Haftanın bir kaç günü evde, bir kaç gününü de hapiste, nezarette geçiriyordu.
Artık zorlanmaya başlamış, bütün sabır ve takâtı, "ya tahammül, ya sefer!" noktasında düğümlenmişti. 
Bu darlanma içinde, oğlu Ali Ulvi'yi Mısır'a, Ezher'e göndermeye karar verdi:
-Oğlum, benim aşkım sizi okutmak.. Seni ben Mısır'a, Ezher'e göndereceğim, dedi, Ali Ulvi'ye.

24 Haziran 2024 Pazartesi

Çağdaş Profesörün Hezeyanı

Ankara’da bir üniversite ve ders: “Devrim Tarihi”. 
Sınıfta bir tek başörtülü öğrenci var. 
Hanım kızımız, “Devrim Tarihi” dersini ve hocasını beğendiği için seçer.
Sınıfa ilk girildiğinde, meşhur ve çağdaş profesör, derse başlamaz ve başörtülü öğrenciye gözlerini dikerek, sınıftan çıkmasını, aksi takdirde ders işlemeyeceğini belirtir.

22 Haziran 2024 Cumartesi

Bana Acısız Bir Su Verin!

Mustafa Asım Köksal Hoca (1913-1998) yazdığı İslâm Tarihi adlı kıymetli eserle Pakistan'da senelik düzenlenen Siyer ödüllerinde dünya siyer ödülü almış ve Pakistan'a davet edilmişti. 
Hocaefendi'yle bizzat merhum Cumhurbaşkanı Ziyâü'l Hak ilgileniyor. 
Hürmette kusur edilmemeye çalışılıyor. 

20 Haziran 2024 Perşembe

Bir talebenin yetişmesi uğruna bin münafığın kahrını çekerim.

Konya İmam Hatib Okulu'nun Müdürü ziyâretine gelmişti, Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi'nin.
Aziziye Câmii'nin İmam odası tıklım tıklımdı. 
Müdür Bey, selâm verdikten sonra boş bulduğu bir yere çömeliverdi, kapıya yakın eşikte bir yere.
Hacı Veyiszâde, Müdür Bey'in eşiğe çömeliverdiğini görünce:
- Müdür Bey!
Müdürün yeri orası değil.
Siz orada (okulda) da müdürsünüz, burada da. 
Şöyle buyurun! dedi tatlı mütebessim bir sesle.

19 Haziran 2024 Çarşamba

Yaratılış Gayen Ne? /Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Yazıktır, çarçur etme şu ömür sermayeni. 
Tevbe et, Tevekkül et, Hak artırsın payeni... 
Allah'ın Dostuna Dost, düşmanına düşman ol. 
Kur'an'ı oku öğren yaratılış gayeni...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.112.

18 Haziran 2024 Salı

Beni peygamber yap, namazı iki rekata indireyim!

Cumhuriyetin ilk devirlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı, statü olarak Başbakanlık Müsteşarlığı'na bağlıymış.
İlmî seviyesi herkes tarafından takdir edilen Mustafa Asım Köksal Hazretlerine. müsteşar bey gayet ciddi bir şekilde;
-Hocam beş vakit namaz çoktur, iki vakte indirilemez mi? diye sormuş.

17 Haziran 2024 Pazartesi

16 Haziran 2024 Pazar

Bu adam deli olsa idi....

Adamın biri kahvede konuşuyordu:
-Yöneticilerimizin hepsi ahmak, bilgisiz. 
Üstelik çalıp çırpıyorlar, yakınlarına menfaat sağlıyorlar, ülke batıyor vs, demiş.

15 Haziran 2024 Cumartesi

Ali Ulvi Kurucu'nun İmam Hatib'i Ziyareti

Yıl bin dokuz yüz elli beşti. 
Şair Ali Ulvi Bey, Medine'den Konya'ya gelmişti. 
İlk işi amcası Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi'yi ziyâret etmek oldu evinde.
Hacı Veyiszâde'nin ilk sözü, ilk sorusu:
Hoş geldin Ali'm, ne yaptın, İmam Hatib'i ziyâret ettin mi? oldu.

14 Haziran 2024 Cuma

Kurtlar kuşlar iyi bilir, ol Muhammed kadrini / Şiir

Serendip'te hazırlattın Hazreti Adem kabrini 
Vermedin Dâvûd sedasın, hem de Eyyûb sabrını 
İsmail'i kurban etti, gör Hüdâ'nın lütfunu 
Kurtlar kuşlar iyi bilir, ol Muhammed kadrini

12 Haziran 2024 Çarşamba

Minareyi Görmeseydin Aklın Başına Gelmezdi!

Kayseri'nin gönül insanı Cemil Baba (1912-1982) merhum, sabahları çarşıyı boydan boya gezermiş. 
Esnaflar ona saygı ve sevgi gösterirler, izzet-i ikramda bulunurlar, bu konuda da birbirleriyle yarışırlarmış. 

10 Haziran 2024 Pazartesi

Ağzından çıkan bu söz, eğer Beyşehir gölüne düşse, göl zehirlenir, balıklar ölür.

Hacı Veyis bir bilge. 
Tek kuruş ücret almadan hizmet üreten bir bilge. 
Onu, yıllar sonra, eşi Muhsine Hanım, torunu Ali Ulvi'ye şöyle anlatacaktır:
-Deden merhum, tam elli sene her işi yaptı. 
Tek kuruş maaş almadı. 
Köyde bir tarlamız vardı. 
O tarlayı ektirir biçtirir, ordan gelenle geçinirdik. 
Başka bişiyimiz de yoğudu. 
Kıt kanaat geçinirdik amma kimseye belli etmez, kimseden bişiy istemez, almazdı. 
Hep verirdi, verebildiğince. 
Deden merhum, işte böyle bir insandı oğul!.. 
Kabri cennet olasıcaya, bir gün:
-Efendi, havalar yüzünü eğdi, kış geliyor, bana entarilik bir pazen alsan...dedim.
-İnşâallah! dedi. 

9 Haziran 2024 Pazar

Kavm-i Nuh'a Verdin Âfât-ı Tûfânı

Kavm-i Nûh'a verdin âfât-ı tufânı
Ateşin yangını aldı cihânı
Lût Semûd kavminin, nâmı nişanı 
Ettiler Hüda'ya bunlar tuğyanı
Sen seyredersin, hem mülk-i cihânı 
Bu arzın yüzünü hem âsumânı
Hüdâ'm sen esirge, ol Müslümanı

8 Haziran 2024 Cumartesi

Davud i Antakî'nin Tıb İlmi Hakkındaki Sözleri

Tam adı Davud b. Ömer el-Antakî'dir. 
Aslen Antakyalı olup, doğum tarihi belli değildir. 
Davudi Antakî, ilimdeki başarılarını gerçek bir ilim atmosferinde yetişmesine borçludur. 
Özellikle babası onun ilim adamı olması için çok gayret sarfetti ve şefkatle üzerinde durdu. 
Önce Kur'an-ı Kerim'i ezberletti. 
Matematik ve mantık ilmini ve Yunanca'yı öğrendi. 
İslâm ve fen ilimlerinde de çalışarak yetişti.

7 Haziran 2024 Cuma

İyi günler, ben Konya'dan Mevlânâ!

Konyalı Mevlânâ İdris, yine aynı şehirdeki bir arkadaşını arar. 
Fakat arkadaşı evde yoktur ve telefona arkadaşının arkadaşı çıkar. 

5 Haziran 2024 Çarşamba

Benim Hanım kızım Elif-bâ heceliyor, Kur'an bellemeye çalışıyor!

Bayram Hoca, Mehmet Tekin'den naklediyor: 

Mehmet Tekin:
Bizim Tevfik'in Kore'ye gitmeden önce dinle donla pek alâkası yoktu. 
Pek çok insana, askere zahmet olan Kore, bizim Tevfik'e rahmet oldu. 
Kore'den dönünce dinine donuna öylesine sıkı sarıldı ki, onun önceki haline alışık olan hanımına ağır geldi bu durum. 
Kaldıramadı, taşıyamadı Tevfik'in bu halini. 
Tevfik'i tekrar eski haline döndürmeye uğraşıyordu. 
Tevfik onu İslâmî hayata çekmeye uğraşırken o da Tevfik'i alafranga yaşayışa çekmeye çalışıyordu.

4 Haziran 2024 Salı

Abdest Alırken Su Döken Robot

Günümüzden 800 yıl evvel, bugünkü Diyarbakır yöresinde yaşayan Artuklu Türklerinin hükümdarı Mahmud, "Ben abdest alırken ayaklarıma su döken hizmetçilerimin bana hakları geçiyor" diye düşünerek rahatsız olur. 
Ve sarayın başmühendisinden bu işe bir çare bulmasını ister. 

1 Haziran 2024 Cumartesi

İlk defa ameliyatlarda anesteziden faydalanan Müslüman Tıp Âlimi; Ali Bin İsâ El-Kehhâl

İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren, ilk defa ameliyatlarda anesteziden faydalanan Müslüman Tıp Âlimi; Ali Bin İsâ El-Kehhâl (Ö.430/1038-39)

İslam dünyasında "Kehhâl", Avrupa'da ise "Haly Jusu" diye şöhret bulan Ali b. İsa, İslâm dünyasının, hatta bütün orta çağın en meşhur göz hekimidir.
İsmi, tersine İsa b. Ali şeklinde de rivayet edilmektedir.
Aynı ismi taşıyan başka bir tabip olan ve aynı zamanda vezir olan, kendisinden 1.5 asır önce yaşamış Ali b. İsa ) ile karıştırılmamalıdır.

31 Mayıs 2024 Cuma

8 Asır Evvel Otomatik Robotlar Yapan Âlim: Cezerî

Cezerî’nin Kitâb fî Maʿrifeti’l-Hiyeli’l-Hendesiyye adlı eserinden Bir Minyatür

Tam adı Bediuzzaman Ebu'l-Izz İsmail bin Er-Rezzâz El-Cezerî'dir.
Hayatı hakkında, kitabının girişindeki kısa açıklamanın dışında bilgi yoktur. 
1181-1206 yılları arasında Amid'de (Diyarbakır) Artuklu hanedanının himayesinde bulunduğu söylenen Cezeri, 1205'te tamamladığı Kitab fi ma'rifeti'l-hiyeli'l-hendesiye adlı meşhur eseri Emir Nasîruddîn Mahmud'un isteği üzerine kaleme almıştır.

30 Mayıs 2024 Perşembe

Dalgıç olacaksınız, dalacaksınız, deryaya!..

Hacı Veyiszâde bir gün, derste, Kur'an'dan ahkâm çıkarma bahsini işliyordu. 
Bir hatırasını anlattı:
-Bir arkadaşımız vardı. 
Mimardı. 
Çok muhkem bir hafızaya mâlikti.
Zekiydi, okuduğunu unutmazdı. 
Allah selâmet versin, bir yanlışı vardı. 
Olur olmaz her mevzuda Kur'ân-ı Kerim'den ahkâm çıkarmaya çalışırdı.
Hiç de inkıbazdan kurtulamazdı. 
Hep sıkıntılıydı. 
Buhranlar içinde bunalıyordu.

Ona bir gün: 

29 Mayıs 2024 Çarşamba

Lâdikli Ahmed Ağa'yı Ziyaret Yasak

Bir zamanlar ziyaretçilerinin sayısı artıp dikkat çekmeye başlayınca, bazı haset sahibi insanlar, Ahmet Ağa'yı Sarayönü kaymakamına şikayet ederler. 
Bir gün Kaymakam, Lädik'e geldiğinde, Ahmet Ağa'yı yanına çağırtır ve tehditkâr bir şekilde, o günden itibaren odasına ziyaretçi kabul etmemesini söyler. 
Ahmet Ağa da, misafirlerin kendilerinin geldiğini anlatmaya çalışırsa da, kaymakam iyice doldurulduğu için, mazeret kabul etmez. 
Üstelik bir de kapısına "Ziyaret Yasak" diye bir yazı asmasını söyler.

28 Mayıs 2024 Salı

Kurtulamadın/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Tahammülün yok Nur'a; dehlizdesin, indesin. 
Nasipsizsin sevgiden; garazdasın, kindesin. 
Her ne kadar suret-i Haktan, görünsen de sen;
Hala aleyhillâne İblisin emrindesin.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.47.

27 Mayıs 2024 Pazartesi

Gözyaşlarıyla O Günü Bekliyorum!

Bazı hocaefendilerin bizzat yaşayıp şahit oldukları çok ibretlik bir hadise:

Emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münker yapmak üzere Türkiye'nin her yerini karış karış gezen bazı hocaefendiler, tebliğ ve davet çalışmalarını sürdürürken yolları bir kasabaya düşmüş. 
Orada da sohbetler vaazlar yapmışlar, çok güzel manevi bir ortam oluşmuş.
Yöre halkı hocaefendileri çok sevmiş ve onları güzelce ağırlamışlar.
Yöre halkından bir tanesi, hocaefendilerin dikkatini çekmiş. 
Bu kimse ne hikmetse devamlı surette iki gözü iki çeşme ağlıyormuş. 
Kendisiyle biraz muhabbet etmek imkanı bulduklarında, ona;
-Niçin devamlı ağlıyorsun? diye sormuşlar. 

26 Mayıs 2024 Pazar

25 Mayıs 2024 Cumartesi

Kalbi karpuz torbası adam, defoool!

Besim Hoca*, lisede öğrencisi Nedim Gürbüz'le beraber Denizli Çaybaşı Câmii'nin kubbesini süslüyor. Sıcak bir Denizli yazı.
Kalıplar çıkarılmış, iskeleler kurulmuş, iğne ucu titizliğinde bir çalışma var, Çaybaşı Camii'nde.
Tezyinat titizlik isteyen zor ve çileli bir iş. 
Hele hele kubbe tezyinatı... 
O daha da zor.
İki metreyi aşan boyu, hatırı sayılır kilosuyla iri yarı Besim Hoca, bu zoru kolaylamaya çalışıyor. 
Çeşit çeşit, renk renk boyalar, fırçalar, kömür tozları içinde, bütün dikkati kubbede.

21 Mayıs 2024 Salı

1000 yıl evvel kanser ameliyatı yapan Müslüman Âlim; Ali b. Abbas el-Mecûsî

Ali b. Abbas el-Mecûsî (Ö/982-995)
1000 yıl evvel kanser ameliyatı yapan İranlı Müslüman alim.
Mecusi bir aileden geldiği için bu nispetle anıldı.

İbni Sinâ'nın el-Kanun Fi't-tıb adlı eserinden evvel tıp dünyasında büyük yankılar uyandıran Kamilü's-sina'a da onun gibi XIII. yüzyıla kadar Avrupa'da ve İslâm dünyasında klasik bir ders kitabı olarak okutuldu.

20 Mayıs 2024 Pazartesi

Dünyamızı da, ahiretimizi de berbat ettik!

Bir keresinde, Ladikli Ahmet Ağa:
-Ben Hindistan'da Cin İlmi öğrenenlerin yanına gittim. 
Beni gördükleri zaman: 
-Ne olacak bizim halimiz? 
Dünyamızı da berbat ettik, ahiretimizi de berbat ettik, diyerek ağlaştılar. 

19 Mayıs 2024 Pazar

Dilsiz Şeytan Olmanın Kazası Nedir?

Bir gün bir dost meclisinin mahremiyeti içinde, etliekmekçi Konyalılar, Büyük Bilge Hacı Veyiszâde'ye sordular:
-Yıllarca dilsiz şeytanlık yaptık Hocam! 
Nasıl kalkacağız bu günahın altından?

18 Mayıs 2024 Cumartesi

Ala Dünyada/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Baykuş bekler tünekleri, 
İp zaptetmez İnekleri. 
İtlerin kemik kavgası; 
Tiksindirir Sinekleri.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.41.

16 Mayıs 2024 Perşembe

Müslüman astronomi alimlerinin büyüklerinden, Ebû Sehl Kûhî

Rasat aletleri imal etmekle ve çok hassas astronomik hesaplar ortaya koymakla meşhur; Müslüman astronomi alimlerinin büyüklerinden, Ebû Sehl Kûhî (D.?-Ö.1014)

İsmi, Veycan bin Rüstem el-Kûhî olup, künyesi Ebû Selhi'dir. 
Hazar Denizi'nin güneyindeki Taberistan'ın dağ köylerinden olan Kuh'da doğdu. 
Doğum tarihi bilinmemektedir. 
1014 yılında vefat etti.

15 Mayıs 2024 Çarşamba

Oyun Masasında Kaybedilen Libya Toprakları

1911'de Trablusgarb harbi patladı. 
İtalyanlar, İngiltere ve Fransa gibi Akdeniz havzasında sömürge arıyorlardı. 
Trablusgarb'a göz koymuşlardı İtalyanlar.
İtalyanların niyetlerini çok iyi bilmesi gereken ittihatçı Sadrazam Hakkı Paşa, tedbir almak şöyle dursun yaptığı yanlışlarla İtalyanların hareketini kolaylaştırıyordu. 
Trablusgarb'daki birlikler Yemen'e sevk edilerek burası askersiz bırakılmıştı. 
Ayrıca buranın vali ve kumandanı İstanbul'a çekildiğinden başsız da kalmıştı.

14 Mayıs 2024 Salı

Bu Hastaneyi Onlar Değil, Ceddin Osmanlı Yaptı!

Mehmet Savaş Hoca, bir ara rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. 
Şam'da bir hastane odasında birkaç hastayla tam iki ay kaldı.
Tedavi süresi uzayınca rejim yanlısı doktorlar imza karşılığında onu hastaneden çıkarmak istedi, bunun için ona baskı da yaptılar.

13 Mayıs 2024 Pazartesi

Trigonometri'nin Mucidi Battânî

Battânî, Ebu Abdullah Muhammed bin Cabir bin Sinan er-Rekki es-Sabi el-Battânî (858, Harran - 929, Samarra yakınlarındaki Kasr el-Cis kazası) Latince Albategnius, Albategni ya da Albatenius olarak bilinen, Müslüman astronom, astrolog ve matematikçidir. 
Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'nde doğmuştur.

10 Mayıs 2024 Cuma

Köpek kudurursa, sahibini de parçalayabilir!

Gencin birisi Hacı Veyiszâde'ye sorar:
Zeval Paşa'yı (!) Anadolu'ya gönderme fikrini, Şeyhulislâm Hazretleri telkin etmiş, Halife'ye! Zeynelâbidin Efendi söylemiş bunu. 
Buna ne dersiniz? 
Rivayetin sıhhatini bilmiyorum ama, her halükârda bir yanlış var ortada. 
Bu yanlış gaflet mii, hikmet mi? 
Ne dersiniz?

9 Mayıs 2024 Perşembe

Bilin Bakalım/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Savunması küfür, hamlesi kâfir. 
Zerresi münâfık, damlası kâfir. 
Noktası, virgülü, dörtdörtlük fâsık 
Kelimesi müşrik, cümlesi kâfir.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.37.

8 Mayıs 2024 Çarşamba

Bugün söyleyeceğim beyitleri almanıza müsaade yok!

Lâdikli Ahmed Ağa'nın ziyaretçilerinden birisi:
-Beyitlerinizden teybime alsam olur mu? diye izin istemiş.

Ahmed Ağa:
-Bugün söyleyeceğim beyitleri almanıza müsaade yok! der. 

5 Mayıs 2024 Pazar

Sakın ha, Hoca kerâmet yapıyor filan demeyin!

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mustafa Ateş* anlatıyor:

Hoca Efendi, zor günlerimizde filan bizleri teselli ederken: 
-İstikbâlinizi görür gibiyim. 
Sakın ha Hoca kerâmet yapıyor filån demeyin! 
Ferâsetimle biliyorum, sahtekârlar! 
Sağda solda Hoca kerâmet gösteriyor filân demeyin, ferâsetimle biliyorum! derdi.

4 Mayıs 2024 Cumartesi

O kağıt orada kalsın!

Dedemi ziyarete gelen gençlerden bir tanesi, unuturum diyerek soracağı sualleri bir kağıda yazmıştır. 
Sohbet esnasında kağıdı çıkarmak istediği zaman dedem:

3 Mayıs 2024 Cuma

Batıya Tedavi Metotlarını Öğreten İslâm Âlimi Ali Bin Rıdvân

Haçlı seferleri esnasında Filistin'de bulunan Haçlı hükümdarları, kendilerini Müslüman doktorlara tedavi ettirirlerdi. 
Kendi doktorlarına güvenemezlerdi. 
Çünkü onlar bir cellattan farksızdı. 
Onların eline düşmek, ölümü göze almak demekti.

1 Mayıs 2024 Çarşamba

Cemâleddin Aksarâyî Türbesi, Aksaray

Cemâleddin Aksarâyî Türbesi, Aksaray
Cemaleddin Aksarâyî (1313-1389) Türbesi, Aksaray'da Ervah Kabristanlığı'nda yer almaktadır.
Cemaleddin Aksarâyî'nin açık türbesinin yanına 19. yy'ın son çeyreğinde bir mescid ve zaviye yaptırılmıştır. 
Mescid, kare planlı tek kubbelidir. 
Kubbe sekizgen yüksek kaide üzerine oturtulmaktadır.
İki penceresi vardır. 

30 Nisan 2024 Salı

Bırak şimdi köyde enek oynamayı babam!

Hacı Veyiszâde Hocamızın Konya İmam Hatib Okulundan öğrencisi yayıncı Ahmet Altıntepe anlatıyor:

İmam Hatib Okulu ikinci veya üçüncü sınıftayız. 
O zamanlar üç sömestir olurdu. 
Üç kere karne alır, her karneden sonra bir hafta tatil yapardık.

29 Nisan 2024 Pazartesi

Bize bugün mutlaka bir şeyler göstereceksin!

Yukarı evdeki komşuları gelerek:
-Hacı Ahmed Ağa, bize bugün mutlaka bir şeyler göstereceksin, diye ısrar ederler. 

At arabasını hazırlatır. 
Beraberce Çalıbağ'a giderler. 
Müsaade alır. 
Yukarı dağlara doğru gider. 

28 Nisan 2024 Pazar

Anlatamadık Gitti/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sana ne ki neşesinden yasından?.. 
İlaç bile olsa içme tasından... 
Dil de tüy bitti de anlatamadık; 
İpek çıkmaz, kendir fabrikasından.

  *Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.53.

26 Nisan 2024 Cuma

Şeyh Osman Rûmî Türbesi, Meram, Konya

Şeyh Osman Rûmî Türbesi, Meram, Konya

Şeyh Osman Rûmî Türbesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Sahib-i Ata Mahallesi’nde, Yavuz Selim Caddesi Ahmet Küçük Armağan Sokak’ta Şeyh Osman Rûmî Camii'nin yanında bulunmaktadır. 
Burası, Şeyh Hasan Rumi Türbesi, Şeyh Osman Rumi Türbesi, bir zaviye ve bir mescidden ibaret külliye şeklinde idi.

Kızıl Çin'e Bedel Ödetmek!

 

25 Nisan 2024 Perşembe

Ülen dussuz, bırak köyü düşünmeyi guzum, orayla abin uğraşır!

Şişli Müftüsü Mustafa Pektut Hacı Veyiszâde ile alakalı hatırasını anlatıyor:

Bahar aylarından birinde, bir gün, sınıftayız, dersteyiz.
Şimdi hatırladım, bir cumartesi günüydü.
O zamanlar Cumartesi günleri de ders vardı, öğleden sonra tatil olurdu.
Tatil heyacanı içinde dalmış gitmişim; taa köyüme. 

24 Nisan 2024 Çarşamba

Şehit Askerin Emanet Mektubu

Lâdikli Ahmed Ağa'nın Torunu Mehmet Elma anlatıyor:
Beraber katıldıkları bir muharebede, asker arkadaşı yaralandığı zaman dedeme:
-Benim bir oğlum var. 
Adı Necmeddin Sami, şu anda on yaşlarındadır. 
O benim oğlumsa, seni bulacak. 
Ne olur şu mektubumu ona ver" diyerek, mektubu emanet eder.

23 Nisan 2024 Salı

Cüzzamın sebep ve tedavilerini 900 sene evvel izah eden İbn-i Cezzâr

Onuncu asrın sonlarında yetişmiş, cüzzamın sebep ve tedavilerini 900 sene evvel açıklayan meşhur Müslüman Tabib.
İsmi, Ahmed bin İbrahim bin Cezzar olup, künyesi Ebu Cafer'dir. 
İbn-i Cezzâr diye meşhur olmuştur. 
Avrupalılar L'Algizhar diye bilirler. 
M.920/H.307 senesinde Kayravan'da doğdu. 
M.1005/H.395 senesinde yine Kayravan'da vefat etti.

21 Nisan 2024 Pazar

222 - "Va Mutasımah"

 


2023 Nisan ayında işgalci israil'in kana buladığı Mescid-i Aksâ'da yaralanan müslüman bir kadın...
Karikatürde başörtüsünde "Va Mutasımah" yazıyor.
Peki ne demek bu "Va Mutasımah"
Bu olay İslam tarihinde şöyle geçer:

20 Nisan 2024 Cumartesi

Yeni Müslüman Olmuş Çinli Muhammed'in Hikayesi

Çin'in değişik bölgelerinden on kişilik bir grup İstanbul'a gelir... 
Umre için İstanbul üzerinden kutsal topraklara gideceklerdir..
Hepsi de yeni Müslüman olmuşlar.. 

Bu memleketin Hızırları olun siz!

Bir hafta sonu tatilinde, Konya İmam Hatib Okulu'ndan bir grub öğrenci Lâdikli Ahmed Ağa'nın ziyaretine gitmişlerdi.
Ahmed Ağa, kerâmeti açık bir veliydi. 
Kendisini ziyarete gelen öğrencilere Konya ve civarında, hatta Türkiye'de bulunamayan bir çok şey ikram etmişti.
İkram edilen şeylerin çoğunun ismini bile bilmiyorlardı öğrenciler. 
Sordular Ahmed Ağa'ya:
-Ahmed Ağa, nerden buluyon sen bunları?
Ahmed Ağa'nın ıkınıp sıkınma adeti yoktu, rahat bir insandı:
-Nerden bulacağım oğlum, Hızır Aleyhisselâm getiriyor!

19 Nisan 2024 Cuma

Ne İse O'dur/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Kapkara tabloya, Ak mı diyelim?.. 
Necis olanlara, Pak mı diyelim?... 
Biz bir Bâtıl için, başka Bâtıl'a 
Allah'dan korkmadan, Hakk mı diyelim?

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.33.

18 Nisan 2024 Perşembe

Şeyh Hasan Rûmî Türbesi, Meram, Konya

Şeyh Hasan Rûmî Türbesi, Meram, Konya
Şeyh Hasan Rûmî Türbesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Sahib-i Ata Mahallesi’nde, Yavuz Selim Caddesi Ahmet Küçük Armağan Sokak’ta Şeyh Osman Rûmî Camii'nin yanında bulunmaktadır. 
Türbe ile Şeyh Osman Rûmî Camii birbirine bitişik olarak yapılmıştır.
Halk arasında Şeyh Rumî Tekkesi diye tanınmaktadır.

Şeyh Mehmed Bahâeddin Nakşibendi, Meram, Konya

Şeyh Mehmed Bahâeddin Nakşibendi Türbesi, Meram, Konya
Hacı Fettah Mezarlığında ebedi istirahatgâhında bulunan Şeyh Mehmed Bahâeddin Nakşibendi, ünvanından da anlaşıldığı gibi, Nakşibendi tarikatının son meşhur şeyhlerindendir. 
Aslen Bozkırlı'dır. 
1247 yılında doğmuştur. 
Şeyh'in babası, Şeyh Muhammed Kudsi (Memiş) Efendi'dir. 
Alâeddin Caddesinde, eski Sanat Okulu'nun solunda iken bilâhâre yıktırılmış olan Bekir Sami Paşa Medresesi'nin ikinci müderrisi idi. 

17 Nisan 2024 Çarşamba

Ümmet-i Muhammed senden çok istifade edecek!

Lâdikli Ahmed Ağa'nın öğrenci olan bir ziyaretçisi:

-Efendim! Ben de sizlerle beraber olsam, ben de hizmet etsem, deyince Lâdikli Ahmed Ağa:

16 Nisan 2024 Salı

Keçeci Baba (ve Ahilik), Erbaa, Tokat

Keçeci Baha'nın türbesi, Erbaa'ya 27 km. uzaklıktaki Keçeci Köyü'ndendir. 
Köy adını bu zattan almıştır. 
Köyün en bariz özelliği evlerininin tek katlı olmasıdır. 
Halkın Keçeci Baba'ya hürmeti o kadar fazladır ki, evlerini bile türbeden yüksek olmasın diye tek katlı yapmaya özen gösterirler. 

Taşköprü Fotoğrafları, Seyhan, Adana

Taşköprü, Seyhan, Adana

15 Nisan 2024 Pazartesi

Onun okulda oluşu, herkes için apayrı bir nimetti.

Hacı Veyiszâde Hocamızın Konya Iniam Hatib Okulundan öğrencisi yayıncı Ahmet Altıntepe anlatıyor:
Sene 1953 veya 54... 
Konya İmam Hatib Okulunda üçüncü sınıftayız. 
Arkadaşlarımızın pisbıyık lakabını taktıkları Türkçe hocamız bir ödev verdi: 
10 Kasım'da ......... hakkında duyduklarınızı yazınız!..
Süleyman Özkafa kalktı: "Duymasak ne olur?" gibilerden hoca'ya ters gelebilecek bir şeyler söyledi.

14 Nisan 2024 Pazar

Allahım! Zayıflığımı, çaresizliğimi sana şikâyet ediyorum.

 اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي 

 وَقِلَّةَ حٖيلَتٖي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

13 Nisan 2024 Cumartesi

12 asır evvel kâğıt fabrikasını kuran vezir İbn-i Fâzıl

12 asır evvel kâğıt fabrikasını kuran vezir İbn-i Fâzıl (739 – 805).
Abbasi İmparatorluğu'nun meşhur vezirler yetiştiren Bermekiler soyundandır. 
Asıl adı Yahya'dır. 
Yahya bin Fazıl veya sadece el-Fazıl diye de anılır. 
Babasının adı Halid olduğu halde, kaynaklara "Fazıl'ın oğlu" diye geçmiştir.

12 Nisan 2024 Cuma

Birader bu millet adam olmaz!

Aytunç Altındal anlatıyor:

Ben Sayın Erbakan'ı 1973 yılında tanıdım.
1973 yılında ben o sırada Avrupa'da; İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa'nın Orta Doğu politik analisti olarak görev yapıyordum.
Diyarbakır'daki seçimleri izlemek için İsviçre Devlet Televizyonu ile beraber Diyarbakır'a gittik.
Diyarbakır'a gider gitmez, beni ve dört İsviçreliyi polis gözaltına aldı.
Peki, nedir mesele?

11 Nisan 2024 Perşembe

Bir gün gelecek, sen de Konya Müftüsü olacaksın!

Tahir Büyükkörükçü Hoca, Konya'nın Sarayönü İlçesi'ne bağlı Lâdik Kasabası Çarşı Camii'nde yaptığı vaaz-ı nasihatinde şöyle anlatıyor:

Lâdikli Ahmet Ağa ile 25 sene sohbetimiz var. 
Gece gelirdik, gündüz gelirdik. 
Hafta sonunda gelirdik, hafta içinde gelirdik. 
Bizi hüsnü kabulle kabul eder, kucaklar, bağrına basardı. 
Bazen de odasında sabahlardık. 
Sabahladığımız gecelerde; "Siz istirahatinize bakın, ben vazifeye gidecem" der ve giderdi. 

10 Nisan 2024 Çarşamba

Pazar İlçesinin Tarihi

 
Tokat'ın Pazar İlçesinden Bir Görünüm
Pazar Bucağı kuruluşu Selçuklular zamanında Gıyasettin Keyhüsrev tarafından kurulduğu söyleniyorsa da (H.339-M.951) kesin olarak bilinmemektedir. Yunanlı tarihçi Strobon’un yazdığına göre Kazova eski adı DAZİMONTİS, Pazar’ın adı KAZAABAD olarak geçermiş.

Pazar uzun süre Romalıların elinde kalmış, Roma Devleti ikiye ayrılınca 1067 tarihinde Pazar Bizanslıların eline geçmiştir. Daha sonra Melik Ahmet Gazi Danişment tarafından zapt edilen belde, 1126 yılında Ahmet Gazinin vefatından sonra oğlu Mehmet Gazinin hükümdarlığında kalıp, 1142 yılı onun vefatı ile kardeşi Nizamettin Yağbasan’ın elinde kalan Pazar, Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan ile yapılan savaş sonucu Pazar Bizans İmparatoru Manuel’in idaresine geçiyorsa da uzun sürmeden Selçukluların eline geri geçip, bundan sonrada sık sık el değiştiren Pazar 1285 yılında Selçuklu Pervane Beyin bu bölge emirliği altına alınmasıyla bir süre sakin kalan Pazar, Moğolların istilasına uğrayıp yıkılıp, yakılıp ve yağmalanıyor. 1256 yılında İlhanlıların, 1335 yılında Eretnaoğullarının, 1381 yılında Kadı Burhanettin'in eline geçen belge isyan ederek emirlerinin birleşip Osman oğullarına bağlılık isteyip Yıldırım Beyazıt’a müracaat ederek 1392 yılında Osmanlı İmparatorluğunun hükümranlığına girmiş ve Amasya Beyliğine bağlanmıştır. 1473 yılında Uzun Hasan yağmalarına sahne olmuştur.

Faytonların "Onu biz taşıyacağız" Mücadelesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Fıkıh Müderrisi Mehmet Savaş Hoca Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'ye hürmet çoktu Konya'da. 
Faytonlar taksiler sıraya girerdi gittiği her yerde. 
Onu biz taşıyacağız diye. 

9 Nisan 2024 Salı

Kırılsın/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Bu milletin huzurun bozanın 
Gözleri kör olsun, eli kırılsın... 
Rüşvetçi memurun, dinsiz ozanın 
Kalemi kırılsın, teli kırılsın.

 *Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.23.

8 Nisan 2024 Pazartesi

İlk Hesap Makinasını Yapan İslam Âlimi Gıyâseddin Cemşid Kâşî

14. ve 15. asırlarda yaşamış, ondalık kesirleri ilk defâ kullanan büyük Müslüman-Türk matematik ve astronomi âlimidir.
İsmi, Cemşîd bin Mes’ûd bin Mahmûd et-Tabîb el-Kâşî olup, lakabı Gıyâseddîn’dir. 
14.asrın nihayetine (sonlarına) doğru Kaş şehrinde doğdu. 
Uluğ Bey Ziyci adlı eserin önsözünde, H.833/M.1429 senesinin sonbaharında Semerkand’da öldüğü bildirilmektedir.

7 Nisan 2024 Pazar

Ölmesi ve huzura kavuşması için burnunu tıkadım!

Haçlı seferleri esnasında Filistin'de bulunan Haçlı hükümdarları, kendilerini Müslüman doktorlara tedavi ettirirlerdi. 
Kendi doktorlarına güvenemezlerdi. 
Çünkü onlar bir cellattan farksızdı. 
Onların eline düşmek, ölümü göze almak demekti.

6 Nisan 2024 Cumartesi

Hem Âlim, hem Velî: Dâvûd-i Kayseri

Hem Âlim, hem Velî: Dâvûd-i Kayseri (1258-1350)

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yetişen alim ve velilerden. 
Asıl adı; Davud bin Mahmud bin Muhammed, lâkabı Şerefüddin'dir.
Dâvûd-i Kayseri diye meşhur olmuştur. 
Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte ise de, 1258 veya 1261 senelerinde doğduğu tahmin edilmektedir. 
Kayseri'de doğmuştur.
Karaman'da doğduğunu söyleyenler de vardır. 
1350 senesinde İznik'te vefat etti.

5 Nisan 2024 Cuma

Acaba burda mı kalsak, Şam'a mı gitsek?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Fıkıh Müderrisi Mehmet Savaş Hoca, hocası Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

Hoca Efendi'nin konuşmaları beni daima heyecanlandırmıştır.
Biz Şam'da okuyorduk. 
Bir ara Konya'ya bir tatile gelişimizde ortalık baya bir karıştı. 
Suriye'de bir takım karışıklıklar oldu. 
Türkiye'den Suriye'ye gitmek epey bir zorlaştı filân derken, ben bir tereddüde düştüm: 
"Acaba burda mı kalsak, tekrar Şam'a mı gitsek?" diye düşünüp duruyorum.

4 Nisan 2024 Perşembe

Emir Şah, Erbaa, Tokat

Koçak Kasabasında değirmenin yakınında, ağaçlık bir tepecik üzerindedir. 
"Doğan Şah" da denir. 
Asıl adı Saıyd-i Şemid Negayişah'dır. 
Mezartaşında vefatı H.780 Zilhicce olarak yazıldır. (M. 1379). Horasan'dan gelen askerlerden olduğu söylenir. 

Ahmet, Evlâdım, ben seni sevdim!

Şefik CAN anlatıyor:
İlk görüşmemizde Ahmet Ağa aynı Yunus gibi çok güzel şiirler okudu, adeta kendinden geçti. 
Ben edebiyat hocalığı yaptığım için şaşırdım bu coşkunluk karşısında. 
Daha sonraki zamanlarda tek başıma onu ziyarete gitmeye başladım. 

3 Nisan 2024 Çarşamba

Allahım, acımasızlıktan, gafletten, fakirlikten, miskinlikten sana sığınırım.

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالغَفلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ 

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالفُسُوقِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالّبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الأَسْقَامِ

Allahım, acımasızlıktan, gafletten, fakirlikten, zillete düşmekten ve miskinlikten sana sığınırım. 
Fakirlikten, küfürden, doğru yoldan sapmaktan, ihtilafa düşüp parçalanmaktan, şöhretten ve iki yüzlülükten sana sığınırım. 
Sağırlıktan, dilsizlikten, barastan (deride lekelerin meydana gelmesinden), delilikten, cüzzamdan, hastalık ve sıskalıktan sana sığınırım.

2 Nisan 2024 Salı

Hz.Ömer'in Hatası (!)

Bir gün Hz. Ömer Radıyallâhü Anh, elinde bir kısım Tevrât sayfaları ile Peygamber Efendimiz’e gelip:
-Ey Allah’ın Rasûlü! 
Bunlar Tevrat’tan bazı kısımlar. 
Onları Zurayk Oğulları’na mensup bir arkadaşımdan aldım, dedi.

1 Nisan 2024 Pazartesi

Erbakan'ın Kesilen Parmağı

Bursa, İnegöl'de Ahmet Sünnetçioğlu Bey arabanın kapısını kapatırken rahmetli Necmeddin Erbakan'ın parmağı bir anda koptu.
Herkes telaş içerisinde sağa sola koşuştururken o bir poşetle elini sarıp abdest alarak namazını eda ediyor ve Allah'a şükrediyordu.