30 Nisan 2023 Pazar

Cengiz Topel'in uçağının yere saplanmasında ve Menderes'in uçak kazasında Ladikli Ahmed Ağa'nın Parmağı

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Erenlerin sağı solu belli olmaz, diye bir söz var ya!... 
Çok isâbetli bir kelâm bu.
Erenlerin, gerçekten de sağı solu, nerde, ne zaman, ne yapacakları hiç belli olmuyor. 
Ve akıl fikir de ermiyor onların işlerine güçlerine zaten.

29 Nisan 2023 Cumartesi

Böyle hareketi kedi, köpekler yapar!

"Konya Velileri" Kitabının Kapağı
Şeyh Bedreddin-i Yavaş-ı Nakkâş el-Mevlevî şöyle rivayet etti: 
Ben Sultan Veled Hazretleri'nden işittim, dedi ki: 
-Baha Veled'in mübarek el yazısıyle bir sahifede: "Belh'de benim Celaleddin Muhammed altı yaşında iken Cuma günleri bizim evlerin damları üzerinde dolaşır, daima Kur'an okurdu. 

27 Nisan 2023 Perşembe

Fas'ta Yetişen İslâm ve Matematik Âlimi İbn-i Bennâ


Onüçüncü ve ondördüncü asırda Fas'ta yetişen büyük Müslüman matematik ve din alimi.
İsmi, Ahmed bin Muhammed bin Osman el-Ezdi el-Merrakuşi olup, künyesi Ebü'l-Abbas'tır. 
Babası mimar olduğu için mimaroğlu manasında İbn-i Benna unvanıyla meşhur oldu. 
1256 senesinde Kuzeybatı Afrika'da bulunan Merrakuş'ta doğdu. 
1321 senesinde orada vefat etti. 
Kabri Bab-ı Ahmed haricindedir.

Hz.Mevlânâ'nın babası, Sultanü'l Ulemâ Bahaeddin Veled'in Vefâtı

Hz.Mevlânâ'nın babası, Sultanü'l Ulemâ Bahaeddin Veled, (18 Rabiu'l Evvel 628/24 Şubat 1231)'de Konya'da bir kuşluk vakti Hakka yürüdü.
Hz.Mevlânâ Celâleddin'e, babasının ölümünden sonra Seyyid Burhaneddin lalalık yaparak, manevi mertebesini yükseltmiştir. 

26 Nisan 2023 Çarşamba

Nutk-i Şerîf/Alvarlı Efe Hazretleri

Ey nefs-i bedter bes değil midir
Bu kadar kibr ü 'inâdın senin
Yüz yere koymak hoş değil midir
Kara taş mıdır bünyâdın senin

25 Nisan 2023 Salı

Ankara Yeni Mahalle'de Apartmanda Tandır Ekmeği!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Tenekeci Ömer Efendi Ladikli Ahmed Ağa'yı anlatıyor:

Şöyle bir şey anlatmıştı Ahmed Ağa bir keresinde: 

1956 senesinde, Ankara'da, Yenişehirdeyiz.
Bir yere gidiyoruz Hızır Aleyhisselâmla birlikte.
O gece 6-7 Eylül hadiseleri patladı. 

24 Nisan 2023 Pazartesi

O'nu gördüm her şeyde!

Hazreti Mevlânâ bir gün bir semå anında, ruhaniyetiyle bütün âlemlerde dolaşarak dönüp dolaşarak.
-Hiçbir şey görmedim ki Allah'ı onda görmemiş olayım!.. diye coşup taşınca, kendisinde mollalık bulunan bir derviş:
-Küstahlık olacak ama mestlerin (sarhoşların) kusuruna bakılmaz! diyerek Hazreti Mevlânâ'nın söylediği sözü eleştirmeye başladı.

23 Nisan 2023 Pazar

Bizim Yunusumuz mu?

Yunus Emre, Şeyhinin görevlendirildiği yerde yıllarca kalır. 
Halkı diriltmiş, ihya ve irşad eylemiş, görevini tamamlamıştır. 
Durumu arzetmek ve artık iyice gönlünü saran hasret âteşini söndürmek için Taptuk Emre'nin Dergâhı'na döner. 

21 Nisan 2023 Cuma

Şimdi anladınız mı niçin böyle yaptığımı?

Ilıcalı Hacı Zeki Efendi anlatıyor:

Bir Cuma Lala Paşa Camii'ne gittim. 
Erzurum Müftüsü Osman Bektaş Hoca Efendi de vaaz ediyordu. 
O sırada Müftü Efendi mihrabtan kalktı, koştu. 

20 Nisan 2023 Perşembe

Anana bağlılığın seni muteber adam etti!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Emekli Pilot Albay Necmi Sami Bek anlatıyor:
Bir gün Hacı Bayram Camiinde, yatsı namazından sonra oturduk, biraz ibadetimizi devam ettirdik.
Ertesi hafta da tekrar Konya'ya gittim. 
Beni görür görmez kapıda: 

19 Nisan 2023 Çarşamba

Bu şehrin hisarı taştan ve topraktan değildir.

Moğol kumandan Baycu Noyan Konya'yı işgal etmek için surlara dayandığında korkuya kapılan şehir ahalisini Hz.Mevlânâ, şöyle teselli etmiştir:

Bu şehrin hisarı taştan ve topraktan değildir. 
Merdân-ı İlâhî himmetidir. 

18 Nisan 2023 Salı

Hoca Efendi, ne okuyorsunuz bakalım?

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri'nin Mezarı

Talebelerinden Üstad Nuri Baş anlatıyor:

Bir gün Hacı Veyiszâde Efendi'ye, ders arkadaşlarımla beraber kendisinden mükåleme dersi okurken üç kişi geldi. 
Birisi Afyon müftü yardımcısıymış ve El-Ezher mezunu imiş.
Hoca Efendiye:
-Hoca Efendi, ne okuyorsunuz bakalım? diye lâkaydi bir tarzda sordu. 

17 Nisan 2023 Pazartesi

Ha diri diri ateşe atılan İbrahim, ha diri diri gömülen İbrahim!

Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri Sultan Ahmet Han'ın sarayında padişahı beklerken Harem Ağaları huzuruna girerek beyaz kundağa sarılı bir bebeği kucağına verip ezanını okumasını istediler. 
Bu bebek Sultan Ahmet Han'ın Mahpeyker Kösem Sultan'dan doğan bir erkek evladıydı. 

15 Nisan 2023 Cumartesi

Çok Gâvır Kanı Yedik Biz!

Ladikli Hacı Ahmet Ağa

Ahmed Ağa, bir defasında Yemen cephesinde başına gelenleri anlatmıştı:
Yemen'de, cephede yaralı bereli direnip duruyoruz. 
Bir ara o hale geldik ki, arkadaşların çoğunluğu, bilhassa gündüzleri yerinden bile kımıldayamıyordu. 
Çünkü gündüz saatlerinde parmağını bile kaldırsan biçiyorlardı kâfirler.
Erzak sıkıntımız da var, erzağımız da bitti. 

14 Nisan 2023 Cuma

Dedem, kahvaltıda bile kitap okurdu!

"Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi ve Ailesi" Kitabının Kapağı

Tefsir, fıkıh, hadis, İslam Tarihi; bibliyografik eserler, Ansiklopediler, Tasavvuf Tarihi ve meselelerine ait kitaplar büyük çapta, eksiksiz olarak bulunmaktadır. 
Özellikle ezkar, evrad, menakıb türüne ait birçok eser bu kütüphanede mevcuttur. 
Eserlerin hepsi okunmuş; zaman zaman ilave fihristler çıkarılmış veya kenarlara notlar düşülmüştür.

13 Nisan 2023 Perşembe

Konya, Selçuklular Tarafından Nasıl Fethedilmiştir?

Asırlar boyunca Konyalılar'ın meşhur ziyåretgahlarından olan türbede medfun bulunan Ali Gâv Sultan'dır.
Halkın zihni onu. XI.yüzyılda yaşatır. 
Türkler Anadolu'yu fethederken, ordumuz Konya yakınına kadar gelir. 
Günlerce süren muhasaraya rağmen şehir, Selçuklu askerlerine bir türlü teslim olmaz. 

12 Nisan 2023 Çarşamba

İnsanı hayatta tutan can mıdır, kan mıdır?

Hazreti Mevlânâ'nın en coşkun dönemlerinde, Konya'da, Din Alimleriyle Fen Bilginleri arasında:
İnsan canla mı, yoksa kanla mı kâimdir? 
İnsanı hayatta tutan can mıdır, kan mıdır? diye bir tartışma yaşandı. 
Fen Bilginleri hayatı tamamen kana bağlayınca, İslam Alimleri mevzuyu Hazreti Mevlânâ'ya naklettiler.
Hazreti Mevlânâ:
- İnsan kanla kâim öyle mi? diye sordu.

10 Nisan 2023 Pazartesi

Tayyareyi çeken dağlar karşımdaymış!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Emekli Pilot Albay Necmi Sami Bek anlatıyor:

1960'lı yıllardan biriydi, Ankara'da, Etimesgut'ta, Ahmed Ağa'dan bahsetti bir subay arkadaş.
İçimde bir ziyaret isteği uyandı derhal. 
Sonra bir vesileyle tayyaremi uçuşa hazırladım. 
Konya'ya gidiyorum.

9 Nisan 2023 Pazar

Siz kimin adına yalvarıp yakardınız?

Yunus Emre Emre, irşâd görevinin ilk tatbikatı için, Şeyh'i Taptum Emre tarafından seferle görevlendirilir. 
Yollara koyulup, irşâd ile mükellef kılındığı yere giderken, bir konak yerinde birkaç dervişle karşılaşır. 
Akşam olup da yemek vakti gelince, Hak sofrasından nasip almak için, sıra ile yemek istemeye karar verirler. 
Dervişlerden biri dua edince, gökten kendilerine, Hazret-i İsâ'nın kavmine inen sofra gibi, bir sofra iner. 
Hep birlikte yiyip içerler.

8 Nisan 2023 Cumartesi

Bre densiz! Sen yeniçeri isen, ben de padişahım!

18.Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim Han, bir defasında Edirne’de Ayak Divanı'na çıkmış ve halkın problemlerini, şikayetlerini dinliyordu.
Halktan biri ileri çıkıp padişahı selâmladıktan sonra:

7 Nisan 2023 Cuma

Adam Olamadım, Adam Olamadım!


Ali Ulvi Bey, son görüşmelerinde:
-Amca bize bir nasihatte bulunun da ona uyalım, deyince Hoca Efendi önce:
-Babam sen de bizim bildiklerimizi biliyorsun, ben sana ne nasihatte bulunacağım? der.

6 Nisan 2023 Perşembe

Sıtmalıyı İyileştiren Hz.Mevlânâ

Şeyh Şemseddin-i Mardini şöyle çok ilginç bir hadise anlatıyor:
-Bir gün muhiblerden (sevenlerden) birini sıtma tutmuştu.
Hz.Mevlânâ Hazretlerine gelip sıtmadan şikayet etti.
Hz.Mevlânâ:

5 Nisan 2023 Çarşamba

Onlar Yanya'da, denizin kenarında beni bekliyorlar.

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Bir gün Ahmed Ağa'ya gittik, Çalıbağındayız. 
Hep beraber bir halka-yı zikre oturduk ama, zikir bir türlü gitmiyor. 
Şevk yok, feyiz gelmiyor, zikir takır tukur kurudu kaldı.
Kestik zikiri ve:

4 Nisan 2023 Salı

Bosnalı Deli Şaban

Kasımpaşa Tersanesi'nde hummalı bir şekilde faa liyetler sürerken Bosnali Deli Şaban adıyla anılan bir meczup elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde tersaneye giriyor asker ve kumandanlarla görüşüyordu.
Kafasına dibi delik bir sepet geçiren Deli Şaban tersane personeliyle o kadar içli dışlı olmuştu ki, kimse onun için en ufak bir art niyet beslemiyordu. 

2 Nisan 2023 Pazar

İftar Anında Yapılacak Dua

Hz.Enes (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir Hadis-i Şerif'te Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Herhangi bir müslüman oruç tutar da, iftar anında:

200.İsme bile zam yapmışlar!

 

1 Nisan 2023 Cumartesi

Çorap elimde iken Hoca Efendi faytondan iniverdi....

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi'nin Babası Hacı Veyis Efendi
Hacı Veyiszâde hocamızın Sünnet-i Seniyye'ye ne derece bağlı olduğuna dair bir olayı hatırlayalım. Merhum Hafiz Ahmet Kirtiş, sesi, okuyuşu güzel olduğu kadar musiki bilen ve makamlar hakkında geniş bilgisi olan ve aynı zamanda icra eden bir kişi idi. 
Bir müddet Aziziye ve Ovaloğlu Camilerinde müezzinlik yapmışsa da sonra resmi görevi bırakmıştı. 
O anlatıyor: