31 Aralık 2023 Pazar

O vefat ettikten sonra, yerinde ilk vaaz eden sen olacan!

Karaman'da M.Ali Kırboğa (Karasakal Hoca) Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

Bir gün Hacı Veyiszâde Hocama: 
-Köye gidecem Hocam, dedim. 

30 Aralık 2023 Cumartesi

Hz.Mevlânâ'nın Halefi; Çelebi Hüsameddin

Hüsameddin Çelebi, Hz.Mevlânâ'nın Hakk'a vuslatını takiben, hilâfet makamına getirilmiştir. 
Onun bu yüce mevkiye gelişi, Hz.Mevlânâ'nın da işâreti ve ifâdesi ile olmuştur. 
Çünkü, liyakatinden dolayı onu, Hz.Mevlânâ münâsip görmüştür. 

29 Aralık 2023 Cuma

Kini Var/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sokaklar onların, çarşı onların... 
Arş'a hırlamaktır marşı onların... 
Bitmeyen bir kîni, buğuzu vardır 
Hakk'ın Nizâmına karşı onların...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.107.

28 Aralık 2023 Perşembe

Hacı Veyiszâde Hoca'yı Sema Ettiren Hadise!

Karaman'da M.Ali Kırboğa (Karasakal Hoca) Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

1951-52'lerde, İmam Hatib Mekteblerinde din-dünya bütünlüğü ihtiva eden bir tedrisat başlayınca, Osmanlı Müderrislerinin bir kısmını bu mekteblere muallim ettiler. 
Çok sevindiler Hocalar buna tabii. 
Hatta, Hacı Veyiszâde Hocamız filân ayağa kalkıp sema ettiler: 
Sönmek üzere olan ilim ateşini, en son çıngasından yine tutuşturarak, kırılmış olan ilim halkasını ölüp gitmeden yine bağladık yerine Elhamdülillah... diyerek, sema ettiler sevinçlerinden. 

27 Aralık 2023 Çarşamba

Kazerûnî Zaviyesi Şeyh Hacı Hasan Türbesi, Meram, Konya

Kazerûnî Zaviyesi Şeyh Hacı Hasan Türbesi, Meram, Konya
Ebu İshak Kazerûnî (352/963 – 426/1035) Zaviyesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'nde Beyhekim Mahallesi'nde, Konya İl Sağlık Müdürlüğü binasının kuzeyinde yer almaktadır. 

Zaviye, Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında ve onun emriyle, Ebu İshak İbrahim Kazerûnî adına yaptırılmıştır. 
Zaviyenin inşa tarihi, zaviyenin kitabesinde H.821/M.1418 olarak gösterilmiştir. 
Zaviyedeki türbede Kazerûnî tarikatının halifelerinden Karamanoğlu devri meşâyihindan Şeyh Hacı Hasan medfundur. 

26 Aralık 2023 Salı

Ben bir hırsızlık yaptım!

Lâdikli Ahmed Ağa'yı sevip sayanlardan bir grup, Ankara'dan kalkıp Konya'ya, Ladik'e, ziyaretine gelirler. 
İçlerinden biri, bu sohbeti başkalarına da dinletip, istifade etmelerini sağlamak amacıyla yanına bir de teyp almıştır. 
Sohbet başlarken teyp sahibi isteğini bildirirse de Ahmet Ağa pek taraftar olmaz. 
Kendi arkadaşları da ısrar etmemesini söylerler. 
Neticede de kayıttan vazgeçilir.

25 Aralık 2023 Pazartesi

Allah'ın Mahlûkâttan İstediği 3 Şey

Bir gün Şemseddin, Hz.Mevlânâ'nın medresesinde bilgiler saçıyordu. 
Dedi ki:
-Her şeyden arı duru ve yüce olan Allah, bütün mahlûklardan üç şey istedi: 
  • Birincisi, emir tutmak
  • İkincisi, iş beğendirmek 
  • Üçüncüsü de, yadında tutmak

24 Aralık 2023 Pazar

Astronomi ve Matematik Âlimi Şeyh Bahai

İranlı Âlim Şeyh Bahai (Bahâeddin Âmilî)
16.Asırda İslam aleminde yetişmiş astronomi ve matematik alimidir.
Doğal tek tam sayılar ve doğal çift tam sayılar dizisinin toplamını veren ifadeyi formülleştirdi.
Cebirsel denklemin yaklaşık gerçek kökünü bulma metoduna dair yeni bir usul ortaya koydu ve buna "Tarikatü'l-Keffeteyn" (İki Kefe Üsûlü) veya "Tarikatü'lmiza-ni'r-Riyâzî" (Matematik Terazisi Üsûlü) ismini verdi. 

23 Aralık 2023 Cumartesi

Allahım, kabul olunmayan duadan sana sığınırım!

 اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ عِلْمٍ لَا يَنفَعُ
وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ
وَدُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ
وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ
وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ
آمين

22 Aralık 2023 Cuma

Kapatın şu radyoyu, Ezan okunmak üzre!

Hacı Veyiszâde merhumun Konya İmam Hatib Okulu'ndan öğrencisi, Eminönü Müftüsü Mehmet Doğru Hoca anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'nin genel metodu tebşiratdı ama, gerektiğinde de kırmadan gücendirmeden sertleşiverirdi.
Bir keresinde, yaz tatilinde bir yerde tezgâhtarlık yapıyorum. 
Radyo açıldı. 
Klâsik şarkılar var. 
Dükkân sahibleri filân da orada. 

21 Aralık 2023 Perşembe

Gıbta Ediyorum/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Yok ise Kâlbde Kâmil bir Mürşidin nazarı. 
O gönül gönül değil, şeytanların pazarı. 
Şu delirmiş dünya da gâliba en rahat yer 
İmanla Hakk'a göçmüş bir Mü'minin mezarı...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.107.

20 Aralık 2023 Çarşamba

Sizi Mevlânâ'nın aşkı ile âzâd ettim.

Zamanın en güçlü ve zengin müesseselerinden Fütüvvet Teşkilatı erbabınca da kollanan Ahî Türk oğlu Çelebi Hüsameddin, aynı zamanda maddi bakımdan geniş imkânlara sahipti. 
Hz.Mevlânâ ile tanışıp kaynaştıktan sonra, zaten o gibi yollara hazırladığı bütün varlığını, fakir, fukara için dağıtmıştır. 
Hazret-i Ebû Bekir misali her şeyini Allah'ın rızası için sarfeden Çelebi Hüsameddin'in o günlerdeki şu hatırası, onun ihlâsını bize anlatacak durumdadır:

19 Aralık 2023 Salı

Velî Cellad

Bir gün Mevlânâ Şemseddin, medresenin kapısında oturmuştu.
Birden bire bir cellât geçti. 
Şems:
-Bu adam velidir, buyurdu. 

18 Aralık 2023 Pazartesi

Hz.Mevlânâ'nın Torunu Ulu Ârif Çelebi'nin Rüyası

Hz.Mevlânâ'nın torunu Ulu Arif Çelebi, bir seferinde M.1320/H.719 yılının Zilkâ'de ayında Lârende'den Konya'ya dönüyordu. 
Aksaray'a gelmişlerdi. 
Orada kaldığı bir gecenin sabahında, yanındakilere:
-Acaib bir rüya gördüm, güzel sesler işittim. 
Gördüm ki bir çardakta oturmuş, pencerelerden bir bahçeye bakıyorum. 

17 Aralık 2023 Pazar

Hz.Mevlânâ'nın Cenaze Namazını Kim Kıldırdı?

Hz.Mevlânâ, 5 Cemaziyel Âhir 672 (17 Aralık 1273) Pazar günü Hakk'a yürüdü.
Tabutu, mezara ulaştığında muarrifler, Konevi'ye:
-Şeyhlerin sultanı, buyur, dedi. 

16 Aralık 2023 Cumartesi

Yağma, ey ahali, yağma!

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, mürşidi Şems-i Tebrizî'yi kaybettiği günlerden bir gün, olanca dalgınlığı ile çarşıdan geçiyordu. 
Yolu farkında olmayarak, kuyumcular çarşısına uğradı. 
Selâhaddin-i Zerkubî'nin bu çarşıda bir kuyumcu dükkânı vardı.
Günün âdeti üzere birkaç çırağıyla içeride altın dövüyorlardı. 

15 Aralık 2023 Cuma

Zavallı toprak, yağlı bir lokma istiyor!

Ama son günlerde Mevlânâ, sık sık göçten, göçmekten, vuslattan bahseder olmuştu. 
Hatta o sıralarda Konya'da sık sık depremler olmadaydı. 
Birçok evlerin ve bağların duvarları yıkıldı. 
Yedi gün yedi gece hadden aşırı yer salsıldı. 
İşte böylesine dehşetli günlerdeki yedinci depremde dostlar feryad ederek Allah'tan yardım dilediler. 
Hz.Mevlânâ: 

14 Aralık 2023 Perşembe

Hokkanın İçindeki Yılanla Hz.Mevlânâ'yı İmtihan

Sultan İzzeddin Keykâvus, saltanatının ilk günlerinde Hz.Mevlânâ'nın velâyetinin büyüklüğünden habersizdi. 
Vezirinin sık sık Hz.Mevlânâ'yı ziyârete gitmesine de bir mânâ veremiyor, Hz.Mevlânâ'nın böylesine üstün tutulmasını anlayamıyordu.
Sultan bir gün gördüğü bir yılan yavrusunu tutup, altın bir hokkaya koyup ağzını mühürledi. 

13 Aralık 2023 Çarşamba

Hacı Beşir Ağa Kimdir?

Hacı Beşir Ağa, Sultan III.Ahmed ve Sultan I.Mahmud devirlerinde otuz sene mütemadiyyen Dârü'ssaâde Ağası (Kızlarağası) makamında bulunmuş bir zat olup, evvelce Bayraksız Ali Ağa'nın çırağı iken bittefyiz Padişah Sultan III.Ahmed'in müsahiblerinden olmuş, bir müddet sonra 1119 senesi Rebiul'âhirinde Haznedar-ı Şehriyâri nasbedilmiştir. 

11 Aralık 2023 Pazartesi

Sebep Hakta Ayrılış/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Yarın sahip çıkar mı, bize Habib-i zişan... 
Üstümüzde kalmadı, Ümmet❜likten bir nişan... 
Dün; Dünya'ya Hak için, Hakk'ı haykıran Millet; 
Bugün öz Vatanında, perişan mi perişan...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.126.

10 Aralık 2023 Pazar

Hava, serin, bir hayli serin!

Karaman'da M.Ali Kırboğa (Karasakal Hoca) Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi, çok farklı bir insandı. 
En çetin şartlarda bile şikâyet babını açmazdı pek. 
Bir kış günü, zehir zemberek zemheri. 
Konya'nın kuru ayazı meşhurdur. 
Yıl 1946-47 filân işte. 

9 Aralık 2023 Cumartesi

Rehberi olmayanın rehberi şeytandır!

Konya'nın Seydişehir İlçesi'ne bağlı Çavuş Kasabası'nda bulunan Şeyh Memiş Efendi, her veli gibi, keramet izharından son derece imtina ederdi. 
Ama talebe ve müridanının gönül tokluğuna ve ruhi itmînânına vesile olacağını gördüğü zamanlarda, onları şek ve şüpheden kurtaracak bazı fevkalâdelikleri gösterirdi. 

Meselâ, kendisinin nice büyüklüklerine şâhid olduğu halde talebelerinden birisi, bir gaflet anında mürşide bağlanmanın önem ve lüzumlu olup olmadığı konusunda tereddüde düşer ve nefsine mağlup olarak, her hangi bir şahsa intisap edilmeden de dünya ve âhiret saadetine erişilebileceğini düşünür.

8 Aralık 2023 Cuma

Cabir bin Eflah Kimdir?

Usturlap, Müslümanların icadıdır. 
Onu geliştirenler de yine Müslüman alimlerdir.
Onlar yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen "Azimut kadranları" yaptılar. 

7 Aralık 2023 Perşembe

Serficeli Şirin Hanım Çeşmesi, Meram, Konya

Serficeli Şirin Hanım Çeşmesi, Meram, Konya
Serficeli Şirin Hanım Çeşmesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi sınırları içerisinde, Zafer Meydanı’ndan Anıt'a giderken sol tarafta, kaldırım üzerinde bulunmaktadır.
1931 yılında Serficeli Şirin Hanım tarafından yaptırılmıştır.

6 Aralık 2023 Çarşamba

Şeker Fürûş Türbesi, Meram, Konya

Şeker Fürûş Türbesi, Meram, Konya
Şeker Fürûş Türbesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'nde, Dede Korkut Mahallesi Hoca Fakıh Caddesi üzerinde Hoca Ahmed Fakih Camii ve Kemaleddin Rumtaş Mescidi'nin karşısında, Şeker Fabrikası sahası içerisinde yer almaktadır.
Şeker Fürûş, hocası ve şeyhine olan bağlılığından dolayı türbesini, Hoca Fakih Külliyesi karşısına yaptırmış ve vefatında da buraya defnedilmiştir. 

5 Aralık 2023 Salı

Kuklaların Oyunu/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Bir çıkıyor artık, ağızdaki baklalar. 
Boşa gitti değil mi, attığınız taklalar. 
Daha nice çoraplar, örülecek bu başa. 
Oynadıkça sahnede, sizin gibi kuklalar.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.55.

4 Aralık 2023 Pazartesi

Elin ağzının uçkuru musun sen?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Fıkıh Müderrisi Mehmet Savaş Hoca, hocası Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor.

Bir arkadaşın naklidir. 
Kendi başından geçen bir hadise olarak ondan dinledim. 
Hoca Efendinin talebelerinden biri:

Câmiye gidiyordum, Aziziye'ye. 
Bir dükkânın önünde oturmuşlar, Hoca Efendi'nin aleyhinde atıyorlar, birileri. 
Artık mesele her ne ise. 
Olmaz mı, olur. 
Her büyüğü sevenler de olur, aleyhinde çekiştirenleri de bulunur.

3 Aralık 2023 Pazar

Şeyh Hacı Abdullah (Dihlevî) Efendi, Seydişehir, Konya

Şeyh Hacı Abdullah Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya

Seydişehir'in ulu mânâ ricâlinden, Hakk'ın has kullarından birisi, Şeyh Hacı Abdullah Efendi'dir.
Kerametlerine, menkıbelerine şâhid olanların; Onları görenlerin şehadetiyle, unutulmaz hatıraları sımsıcak ve taptazedir.
Bozkır'ın Karacahisar Köyünde, H.1222/M.1806 yılında dünyaya gelmiştir. 
Müderris Yeğen Mehmed Efendi'nin (Ö:H.1227/M.1811) oğludur. 
Annesi de, mübarek soydan Sarı Fakih kızı Karacaardıçlı Zeynep Hanım'dır.

2 Aralık 2023 Cumartesi

Allahım, senden amel-i sålih gayreti vermeni istiyorum!

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ 
وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي 
وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ
آمين

1 Aralık 2023 Cuma

Şeyh Hâlid Efendi, Karaman

Şeyh Hâlid Efendi'nin medfun bulunduğu Karaman'daki Kethâne (Ketenci) Camii
Şeyh Muhammed Kudsi (Memiş) Efendi'nin 7 oğlundan birisidir.
Şeyh Mehmed Bahaeddin'in kardeşidir.
Şeyh Memiş Efendi'nin, Sıddık, Hasan Kudsi, Zeynel Âbidîn, Şeyh Hâlid, Abdullah, Mustafa, Mehmed Bâhaeddin olmak üzere yedi oğlu olmuştur.