29 Eylül 2017 Cuma

26 Eylül 2017 Salı

Sultan Ahmed'in Rüyası


Sultan Ahmed Hazretleri bir gece rüyasında Avusturya kralı ile güreş tutar ve Avusturya kralı Sultan Ahmed Hazretleri'nin  sırtını yere getirir..
Bu rüyayı,yapılacak olan harpte yenileceğine yoran Padişah, buna çok üzülür.
Durumu hemen üstadı ve hocası Mahmud Hüdayi Hazretleri'ne anlatır..
Mahmud Hüdayi Hazretleri başını göğsünün üzerine eğip  bir müddet öylece kaldıktan sonra:
-Hayır Sultanım! Siz galip geleceksiniz.
Gördüğünüz rüya buna işaret ediyor.
Çünkü, Sizin sırtınız yere yapışmakla sırtınız kuvvetli bir yere dayanmış oldu.
Onun ise sırtı boşlukta kaldı, der.

9.Bu şaka olmalı!


111.Hemşireler Haftasına özel indirimler


Düzgünce, zerafet ve nezaketle...


CHP çocuk tecavüzcülerine asılsın diyemez. Ama....

CHP çocuk tecavüzcülerine asılsın diyemez.
Ama başta Erdoğan ve tüm dindarlar eminönü meydanında asılsın isterler!

Deve


25 Eylül 2017 Pazartesi

Meşhur Putlar: Lat, Uzza, Menat

Kur’an’da Araplara ait üç putun “ismi” hassaten veriliyor.

Acaba neden?

Nüzul sırasına göre putların ismi ilk olarak Necm suresinde geçiyor.
Yani 6 yıl boyunca putların ismi hiç geçmiyor.

İlk olarak Necm suresinde üç putun ismi verilerek şöyle deniliyor:
“Lât ve Uzza’yı ve diğer üçüncüsü Menat’ı gördünüz mü?” (Necm; 53/19-20)

ismet inönü, gezi parkı'na konulmak üzere sipariş ettiği heykelin maketi önünde heykeltıraş Rudolf Belling ile görüşüyor.

Provakatörler iş başında...!

ABD; "Türkiye'de ki cemaat ve Tarikatlar mutlaka kapatılmalı" dediğinden beri, içerdeki uşakları her türlü iftirayı atıyorlar...

2010 yılında, İran'da çekilen bir fotoğrafı alıyorlar.
Şeyhin geçtiği yolu öpen cahiller diye servis ediyorlar.
Binlerce insanda bu yalanı gerçek zannedip paylaşıyor,

Müslümanları çocuk istirmarcısı gibi gösterenlere ithafen...

Zsa Zsa Gabor : 'ATATÜRK'E 15 YAŞINDA BEKARETİMİ VERDİM'
Zsa Zsa Gabor, Cezmi Yurtsever'in sitesinde yer alan kitabın o bölümünde, Atatürk'le ilk gününü ve yaşadığı cinsel tecrübeyi şöyle anlatıyor:

İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye Göre Şeriat

İmam-ı Azam Ebu Hanife (rh.a) Şeriat hakkında şöyle der:

Bir kimse: “Gel beraber gidip Şeriat'a danışalım” derse öteki kişi de “Gitmem,” derse kâfir olur. Çünkü Şeriat'ı reddetmiş oluyor.

Yavuz Sultan Selim ve Sina Çölü'nü Geçiş

Yavuz Sultan Selim Han'ın iki atı vardı:
Akduman ve Karaduman.

Sulh zamanlarında Akduman’la dolaşırdı.
Harpte ise Karaduman’a binerdi.

Fatih Sultan Mehmet'in Anlayamadığı Ayet

Fatih Sultan Mehmet, bir gün Kur’an okurken şu âyetin mânâsına takılmış:
”Ey iman edenler!
Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin.” (Nisa,136)
Fatih: “Âyet, zaten iman edenlere sesleniyor.
Ardından tekrar imanı emretmesi acaba neden?”diye düşünmüş.

Şapka devriminden sonra cami girişlerine numaralı şapka rafları yapılmıştı.

Şapka devriminden sonra cami girişlerine numaralı şapka rafları yapılmıştı.
İbadetten çıkanlar şapkalarını alıyorlar. 

Sultan 2.Abdülhamid'in Tahttan İndirilme Sebebi(!)

İşte güya Sultan II. Abdülhamid Han Hazretlerinin Tahttan indirilmesinin sebebi.

“Bazı mesâil-i mühimme-i şer'iyyeyi kütüb-i şer'iyyeden tayy u ihrac ve kütüb-i mezkûreyi men' u ihrak"

Yani günümüz türkçesiyle söyleyece olursak İslamın yaşaması için ömrünü heder etmiş bir Sultana şer'i meseleleri dinî kitaplardan çıkarmak ve dinî kitapları yasaklayıp yakmak gibi bir şenaat (alçaklık-kötülük) yakıştırılıyordu.

8


110.Paşa Memleketi kurtarabilirsiniz.


İstemeyerek oldu (Böyle olmasını istemezdim!)

İstemeyerek oldu.
(Böyle olmasını istemezdim!)

Durum kötüleşti... Durum iyileşti.


Laik Türkiye'nin Müslümanları, artık İngiliz İmparatorluğu için tehlike olmaktan çıkmıştır!

Laik Türkiye'nin Müslümanları, artık İngiliz İmparatorluğu için tehlike olmaktan çıkmıştır!
Ronald Lindsay/İngiliz Büyükelçisi

Civciv


23 Eylül 2017 Cumartesi

Musul'u istediklerinde verseydim.....

Musul'u istediklerinde verseydim, petrol arazilerini İngiliz lordlarının şirketlerine devretseydim, kalbimize saplanmak istenen Siyon hançerine karşı durmasaydım.....
Ben, Sultan Abdulhamid, tahttan indirilmezdim. 

24 Eylül 2017 Almanya Genel Seçimlerinde Merkel'in Geldiği Nokta


Lüzumsuz Sorular

-1934 yılında ülkenin en büyük sanayicisi kimdi?
-Cumhuriyet döneminde kurulan ilk Bira fabrikası kimindi?
-Ankara Birası markası kime aitti?

O Otomobil Kiminmiş?

Sene 1959...
Eisenhower, Türkiye Cumhuriyetine resmi ziyaret yapan ilk ABD başkanı oldu.

Eisenhower Esenboğaya indi.
Siyah bir otomobile bindirildi, kortej eşliğinde motorlu polislerin eskortluğunda şehre getirildi.

6


Cevap verdi...Değer verdi...Ders verdi...Örnek verdi...Söz hakkı verdi


Fethullahçılar Ayasofya Açılsın kampanyası başlattılar

Fethullahçılar "Ayasofya Açılsın" kampanyası başlattılar.
Açılırsa batıya,
Açılmazsa Müslümanlara hükümeti şikayet edecekler.
Alper TAN/Gazeteci

Ayı