12 Eylül 2017 Salı

Amerika Ne Zaman Yıkılacak?

Amerika hangi târîhte keşfedilmişdir ?

1492'de Kristof Kolomb Amerika'yı görmüşse de, buralarının Hind adası olduğunu zannederek hatâ yapmışdır.

Ameriko Vespucci ise,1507 târîhinde buralarının yeni bir kıt'a olduğunu bildirmişdir.
Pîrî Re'îs'in Amerika'yı gösterdiği haritası ise,1513'de çizilmişdir.

Gelelim büyük gerçeğe: 
Şeyh Mühyiddîn-i Arâbî hazretleri ise, bunlardan takriben 250 sene evvel (560/m.1165-638/m.1240) de Şam'da yaşamış olmasına rağmen, yazmış olduğu Şecere-i Nü'mâniyye isimli kitâbında,

Amerika'nın, 2021 târîhinde yıkılacağından bahsetmişdir.

 50 sahîfe kadar olan bu kitâbı, belâğat üzere olup, Topkapısı Müzesin'dedir.

Bu kitâbındaki istihrâcları(gelecekle alâkalı ğaybî sözleri) hep tahakkuk etmişdir.

İstanbul'un 857 hicrî (1453)de feth edileceğini, Şam'ın Yavuz Sültân Selîm Hân tarafından fethedileceğini, Rusya'nın 1987'de yıkılıp, 13 devlete parçalanacağını ve devletleri ismleriyle bildirmişdir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder