31 Aralık 2021 Cuma

Meyyitzâde (Müeyyedzâde, Lohusa Hatun) Türbesi, Beyoğlu, İstanbul

Meyyitzâde (Müeyyedzâde, Lohusa Hatun) Türbesi, Beyoğlu, İstanbul
Sultan I. Ahmed Han zamanında yaşamış olan Meyyitzâde, fazîlet ve irfânıyla meşhur büyük bir Osmanlı âlimidir. 
Kendisine Meyyit-zâde, yâni “ölünün oğlu” isminin verilmesi, rivâyete nazaran başından geçen şu ilâhî tecellî sebebiyle olmuştur:

30 Aralık 2021 Perşembe

Kadir Abi'nin Kitap Parası

Osman Nuri Topbaş Efendi
Osman Nuri Topbaş Efendi 1974'te Kadir Mısıroğlu hapisteyken onun hanımına zaman zaman gider;
“Yenge, Kadir abinin kitaplarından sattık, bunlar ücretidir” diye takdim edermiş.
Gerçekte sattığı bir iki kitap, o ise bir maaş kadar para verirmiş yengeye.

Erbakan: İmtihan olunduğumuz makamlar ve imkânlar emanettir.


Prof.Dr.Necmettin Erbakan:

Arkadaşlar vaktiyle biz Hanefi Mezhebi’nin en önemli fıkıh kitaplarından biri olan Mülteka’yı okurken, av ve avcılık bahsinde şunları öğrendik.
Avcı avını gördüğü zaman, besmeleyi çeker ve tetiğe basar.

26 Aralık 2021 Pazar

Biz Rasûlüllâh'ın bulaşıkçısıyız!

Erbakan Hoca bir Restoran'da misafirleriyle yemek yedikten sonra tabağındaki ekmek kırıntılarını parmağıyla toplarken Restoran sahibi latife ile karışık biraz da alaylı bir şekilde;

22 Aralık 2021 Çarşamba

Kabe'nin Müezzini Saçlarını Niçin Kesmezmiş?


Allah Rasûlü Sallallahü Aleyhi ve Sellem bir gün Mescid-i Nebevî'ye giderken, yolda ezân ile dalga geçen yahudi çocuklarını duydu.
Aralarından birinin sesi çok güzeldi ve o ezânı ağzını eğip bükerek söylüyor, diğerleri de ona gülüyordu.

21 Aralık 2021 Salı

Abdestsiz(!) Namaz Kıldıran İmam

Yaşayanın dilinden bizzat anlatım:
Yaklaşık 20 sene evveldi.
Namaz kılmak için genellikle mahallemizdeki camiye giderdik.
Camimizin imamı da Şeyh Hadi isimli, mahalleli tarafından sayılıp sevilen,güvenilen bir zattı.
Günlerden bir gün akşam namazı kılmak üzere camiye biraz erken gitmiştim.

19 Aralık 2021 Pazar

İslâm'ın İlk Şehidi Hz.Sümeyye'nin Mezarı

Hz.Sümeyye'nin Mezarı

Hz.Sümeyye, meşhur sahabi Ammar bin Yasir’in annesidir.
İslamın ilk şehididir.
Kocası Yasir ile beraber Ebu Cehil (Amr bin Hişam) tarafından şehit edilmiştir.

17 Aralık 2021 Cuma

Annesine Hakaret Ettiği İçin Eşek🐴 Suretine Çevrilen Adam

Havşeb oğlu Avvam (RA) der ki:
“Günün birinde, bir yerde konaklamıştım. 
Orada bir kabir vardı. 
İkindi sularına doğru birden bire kabir açıldı. 

Şeyhülislâm Berdeî Sultan Kimdir?

Muhammed Çelebi Sultan Türbesi
Pîri Mehmet Halife Sultan Türbesi
Şeyh Burhaneddin Camii
Şeyhülislâm Berdeî Sultan Türbesi, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde Şeyh Burhaneddin Camii'nin doğu tarafında bulunmaktadır.
Türbe kare planlıdır.
Kare şeklindeki duvarlardan kubbeye geçişte Türk üçgenleri vardır.
Türbenin batı tarafı açıktır.

16 Aralık 2021 Perşembe

Camide niye tesbih yokmuş?

Bir âlim, Sultan Muhammed Râşid Hazretleri’ne gelmiş ve:
-Efendim, burada her şey çok hoş. 
Ama; size bir soru sormak isterim, demiş.
Muhammed Râşid Hazretleri de:
-Tabî ki; buyrun sorun, demişler.
Âlim;
-Niye câmide tesbih yok; inanın ki ilgimi çekti, öyle soruyorum, kasıtlı değil, demiş.
Muhammed Râşid Hazretleri demişler ki;
-Rasûlullah, gazâlara giden mücâhid ve mücâhidelere gelen medhiye dolu âyetler karşısında Hazreti Âişe annemizi bir gün hüzünlü görür.
Efendimiz sorar:
-Yâ Aişe; niye üzgünsün?
Hz.Âişe Validemiz:
-Efendim; biz gazâlara katılmıyoruz ve bu medhiyelerden mahrumuz, hüznümüz bu yüzdendir, der.
Efendimiz:
-Yâ Âişe; şunları yaptığın takdirde, aynı sevâbı kazanmak ister misin?  der.
Hazreti Âişe Annemiz:
-Tabî ki Efendim; kim istemez ki, der.
Efendimiz o zaman:
-Her namaz sonrası:
33 kere Sübhânallâh
33 kere Elhamdülillâh
33 kere Allâhü Ekber
ve sonunda da;
'Sübhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' oku, der.

Hazreti Âişe Annemiz de, bu dedikleri şeyin sayısını unutmamak için hurma çekirdeklerinden tesbih yapar ve okumaya başlar.
Bir müddet sonra tesbihte nur görmüş ve Efendimiz’e der ki;
-Yâ Rasûllallâh; çektiğim tesbihte beyaz nur görüyorum.
Efendimiz:
-Yâ Âişe, o nuru, elinde de görmek ister misin? diye sorar.
Hz.Aişe Validemiz de:
-Kim istemez Efendim, der.
Efendimiz:
-O zaman o dediklerimi elinde çek, der ve sözü tamamlar.

Muhammed Râşid Hazretleri daha sonra buyurmuşlar ki:
-Biz de, Sünnet-i Seniyye’ye tam ittibâ ediyoruz.
O nurlar, elimizde de devam etsin diye tesbih bulundurmuyoruz.

Bu cevab karşısında âlim donmuş kalmış:
-Efendim; inanın ki bilmiyorduk, demiş.

Felâketi gördüm ve sizden o belgeyi istedim.

Halife Harun Reşid, Bermek olan veziri Cafer bin Yahya ile birlikte, “Saray’ın bahçesi”nde gezerken, canı “meyve” çekiyor...
“Elma”yı dalından koparmak için uzanıyor.
Ne var ki; “biraz şişman ve orta boylu” olduğu için, meyveye yetişemiyor!

15 Aralık 2021 Çarşamba

Suriyeli bir Hanımefendi anlatıyor.

Halep'te 3 katlı bir evimiz vardı. 

Halep çarşısında iki tane dükkanımız vardı. Ben ise hemşireydim.