30 Nisan 2020 Perşembe

Bu Bir İnsanlık Dramıdır!

Gecenin ikisinde devriye gezerken yol üzerinde köpeklerin saldırısına uğramış bir Afganlı ile karşılaştık. Allah'ın takdiri işte.
Tam o sırada devriyede rastladık.
Gözleri korku dolu.

12 Nisan 2020 Pazar

Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât adlı Mevlidi

Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât adlı Mevlidinin 916 (1510-11) tarihli bilinen en eski nüshasının ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3485)