31 Mayıs 2023 Çarşamba

Bu çeşmeden soğan ve marul sulayamazsınız...

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri Dua Ederken
Bir ara Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'nin çocukları küçük bahçelerinin bir kenarına birazcık marul ve soğan gibi şeyler ekmişler. 
Hoca Efendi, kenar semtlerdeki kuyruklara muttali olunca:

30 Mayıs 2023 Salı

O'nu yirmi kereden fazla enseme alarak arşa götürdüm!

Şeyh Selahaddin Zerkübi, Seyyid Burhaneddin Hazretleriyle ilgili bir hatırasını şöyle anlatıyor:
Bir gün Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin huzurunda oturuyordum. 
Hazret bize Mevlânâ'nın ulaştığı menzil ve mertebelerden söz ederken şunu söyledi:
-Çocukluğunda o Sultan'ın (Mevlânâ'nın) lalası ve atabeki idim. 

29 Mayıs 2023 Pazartesi

Tüküreyim Senin Romatizmana!

Emekli Astsubay Tevfik Akbulut anlatıyor:

Erzurum'dayız.
Efe Hazretleri öğle yemeğini bizim evde yemişlerdi.
Hâne-i Saâdetlerine giderlerken kapıda faytona bindiklerinde babama hitaben:
-Sadi, sen de bu faytona bin, diye iltifatta bulundu. 

28 Mayıs 2023 Pazar

Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri'nin Hayatını Değiştiren Hastalık

Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri, devrin alışılan şartları içinde hayatı hastalığı ile değişti. 
Bir gün hastalanmış, hastalıktan bayılmıştı. 
Kendisini öldü zannettiler. 
Bu esnada bazı çirkin suratlı kimselerin kendisine eziyet ettiklerini, buna karşılık güzel yüzlü, güzel kokulu bir şahsın kendisini kurtarmaya çalışıp, ötekileri dağıtmaya çalıştığını gördü. 
Bu şahsın kim olduğunu sorunca " Yâsîn Sûresi" cevabını aldı. 
Uyanınca babasının başında ağlayarak Yasin Sûresi okuduğunu gördü.

26 Mayıs 2023 Cuma

Üç oğlum var, onları istediğim gibi okutamadım!

Hacı Veyiszâde İbrahim Kurucu Efendi

Hacı Veyiszâde'nin kardeşi İbrahim Efendi çocuklarını istediği gibi okutamamanın üzüntüsünü yaşar ve Medine-i Münevvere'ye gitmeye karar verir.
Medine-i Münevvere'ye gitmeye karar verdiği günlerde akrabalarından zengin bir zât olan Hacı Mehmet Efendi, Vehbi Çelik Hoca, Hacı Veyiszade Mustafa Efendi, Fahri Efendi gibi zamanın tanınmış hocalarını İbrahim Efendi ile birlikte yemeğe davet eder, maksadı İbrahim Efendi'yi ikna edip, Konya'dan salmamaktır.

25 Mayıs 2023 Perşembe

Avrat malı, kapı mandalı!

Şükrü Bağrıaçık Hoca anlatıyor:

Bir gün miras bahsini işliyordu galiba... 
İşte erkek şunu alır, kadın bunu alır, erkeğin malı şu, kadının malı bu derken:"Avrat malı, kapı mandalı" dimeyin haa! 

Başında kasket, elinde sigara...Neresi evliya bu adamın!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Rifat Ağaoğlu bana: 
Konya'da Topraklık Kur'an Kursu var, bilmem bilir misiniz? 
-Bilirim, bir-iki yıl da kaldım orda vaktiyle.
-Öyle mi?
-Evet! İmam Hatib'de okuyorduk o zamanlar. 

24 Mayıs 2023 Çarşamba

Temenni Tepesi, Ürgüp, Nevşehir

Temenni Tepesi, Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'nin merkezinde bulunmaktadır.
80 metre yüksekliğiyle şehir panoramasını gözler önüne seren, Ürgüp’ün her yerinden de görülebilen bu kaya tepe, adını zirvesindeki türbede dilek dilenip dua edilmesinden almış. 
Her daim rüzgarlı olan tepeye çıkıldığında tüm Ürgüp ve hava güzel olduğunda Erciyes’in zirvesi bile görülebilmektedir.

23 Mayıs 2023 Salı

Dolab-ı Devlet Dönmüyor!

Vaktiyle, Meşrutiyet yıllarında, Şair Eşrefin de bulunduğu bir mecliste, bu tür konular tartışılırken, meseleyi ciddiye almayan birileri:
-Asıyâb-ı devleti (devlet değirmeni) bir hâr de olsa döndürür (Devlet değirmenini bir eşek de olsa döndürür), deyince, Şair Eşref: 

22 Mayıs 2023 Pazartesi

Yolun sonu var ama, menzilin sonu yok!

Bir gün bir cemaat Seyyid Burhaneddin Hazretlerine:
-Allah yolunun sonu var mı? diye sormuşlar.
Seyyid Burhaneddin Hazretleri:

21 Mayıs 2023 Pazar

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'nin Vefat Haberinin Duyulması

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri'nin Cenaze Merasimi
Hacı Veyiszâde'nin talebelerinden Emekli Vaiz İrfan Küçükköy anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi vefat ettiği gün Kapı Camii'nde idim. 
Müsevvit Mehmet Ulucan Hoca vaaz ediyordu. 
Konuşmasının sonunda, cemaatten birinin verdiği not üzerine, Hoca'nın vefat ettiğini söyleyince, camide bir feryat ve figan başladı, bayılanlar oldu. 

20 Mayıs 2023 Cumartesi

Kumandanım bu ne haldir?

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Emekli Pilot Albay Necmi Sami Bek anlatıyor:

Dörtyol'da Garnizon Kumandanıydım. 
Oralarda sıcaklar aşırıdır.
Sabahleyin erken kalkar tahkimata giderdik. 
Volkanik bir arazi, her taraf volkan cürufuyla kaplı... 
Oralarda mevzi yapardık. 

19 Mayıs 2023 Cuma

Secde etmediğin cami kalmasın.

Gönenli Mehmet Efendi Kitap Kapağı

Elinden gelirse, İstanbul'da veya bulunduğun memlekette secde etmediğin cami kalmasın. 
İnsanlar camilerle ne kadar anlaşırsa, ne kadar camilerle ahbablıkları varsa, ona göre kıymetleri olacak öbür tarafta...

18 Mayıs 2023 Perşembe

Asıl senin iyi bir tabibe ihtiyacın var!

Mehmet Metin anlatıyor:

Alvarlı Efe Hazretleri'nin yanına çok kimseler gelirdi. 
Allah rahmet eylesin, eski müftü Solakzâde Sâdık Efendi'yi orada çok görürdüm.
Önceden biraz muhalifmiş anladığıma göre.
Ama sonradan Efe Hazretleri'ne sık sık gelirdi.
Birkaç rahatsızlığı olduğu için Efendi Hazretleri'nin yanına ne zaman iyi bir doktor bulsa alır getirirdi. 
Dolayısıyla Sadık Hoca Efendi'yi orada çok görürdük. 

17 Mayıs 2023 Çarşamba

Hepsi sahursuz oruç tutmuşlar.

105 Sene Evvel Çanakkale Siperlerinden Ramazan-ı Şerife Dair Bir Mektup

“Benim güzel kızım,
Bu gün Temmuz 14, Ramazan’ın ikinci günü. 
Şeyhülislam oruç tutmayabilirsiniz diye fetva yayınlamış.
Ama benim içim rahat etmedi. 
Oruca niyetlendim. 
Sahur vakti çalıların arasında iki kök çiriş (pırasadan daha küçük bir ot) buldum. 
Onlarla sahur ettim.

16 Mayıs 2023 Salı

Ben Kılınç Arslan'ın oğluyum!

1.Gıyaseddin Keyhüsrev, ağabeyi Süleyman Şah'a karşı giriştiği mücadeleyi 1196'da kaybetti. 
Oğulları 1.İzzetdin Keykavus ve 1.Alâeddin Keykubad ile birlikte Bizans'a geçerek 1205 yılına kadar dokuz yıl sürecek bir uzun gurbet hayatı geçirdiler.
Sultan, İstanbul'da çok mütevazı bir hayat sürdü.
Bizans imparatoru Alexis ile iyi münasebetler kurdu. 
Mavro Zomes'in kızı ile evlendi. 

15 Mayıs 2023 Pazartesi

Çalınan/Kaçırılan Kadın

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Ahmed Ağa şöyle anlatıyor:

Bir keresinde Hızır Aleyhisselâmla bir yere gidiyoruz. 
Bir taksi gidiyor... 
Taksinin içinde üç erkek bir kadın var. 
Kadın çırılçıplak...

14 Mayıs 2023 Pazar

Babanı bir hayli geçmişsin!

Her yönden iri yarı ve heybetli bir insan olan Sultanü'l Ulemâ, zaman zaman çoşup taşarak:

-Ben yaşadıkça ve mâna meydanında at koşturdukça, benim gibi bir adam zuhûr etmez! 
Ben bu dünyadan göçünceye kadar bekle de oğlum Celâleddin Muhammed'in nasıl bir adam olacağını, benim yerime geçeceğini ve benim mertebemden daha yüksek bir mertebeye kavuşacağını görürsün! derdi.

12 Mayıs 2023 Cuma

Gitti / Alvarlı Efe Hazretleri

Sefinem gark oldu dert deryâsına
Sahrâ-yı sînemi sel aldı gitti
Hasret-keş olmuştur dil Leylâsı'na
Bülbül-teg zârımı gül aldı gitti

11 Mayıs 2023 Perşembe

Bir talebe benden kitap ister de ben hiç almaz mıyım?

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri
Hacı Veyiszâde Hoca'nın Muhterem yeğeni merhum Ali Ulvi KURUCU ağabeyden bir hatıra:

-Amcam Hacı Veyiszâde, ilk hacca geldiğinde Medine'de beraber bir yere doğru gidiyoruz. 
Afrikalı bir talebe önüne çıktı. 
Ondan kendisine bir Buhari Şerhi, 12 ciltlik Aynî diye bilinen Umdet-ül Kârî kitabını almasını istiyordu. 

10 Mayıs 2023 Çarşamba

Lâdikli Ahmet Ağa'dan İş Adamlarına Fâiz Fetvası

Hacı Veyiszâde’nin talebelerinden Kadınhanılı Vaiz Salih Hoca Efendi, Lâdik’teki Ahmet Hüdaî Camii’nde vaaz ederken şöyle anlatmıştı:
Bursalı iş adamlarından bazıları Ahmet Efendiyi ziyarete gelirler.
Sohbetler edilip, çay kahve içildikten sonra gitmek için hazırlanırlarken içlerinden birisi:
-Hacı Ahmet Ağa, biz hepimiz Bursalıyız ve tüccarız.
Biliyorsun ki şu zamanda bankasız ticari işlemler olmuyor.

Mukadderatın önüne geçilmez!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Ahmed Ağa kullanamıyor tasarrufunu, izin olmadan.
Ahmed Ağa'nın oğlu Yahya, Lâik petrolü civarında bir trafik kazasında öldü.
Allah rahmet eylesin. 
İşte o zaman sormuşlar:
-Ahmed Ağa, siz daha evvelleri bir sürü kaza önlediniz... 

9 Mayıs 2023 Salı

O günden sonra kırk gün yaşayabildi ancak!

Silsile-i Âliye büyüklerinden Ali Ramitenî Hazretleri dokumacılıkla iştigal ederdi. 
Bir gün hanesinde hiç yiyecek kalmamıştı. 
Misafir gelse, ikram edecek bir şey yoktu evinde. 
Nitekim de misafiri geldi o gün. 

7 Mayıs 2023 Pazar

Bizim şu hakir mumcağızımız!

Bir gece Süleyman Muîneddin Pervâne'nin sarayında büyük bir toplantı vardı. 
Toplantıya gelenlerin her biri yanlarında yarım batmanlık büyük birer mum getirerek önlerine koymuşlardı. 
Bu toplantıya en son Hazreti Mevlânâ gelmiş ve o da yanında bir mum getirmişti.
Ama, Hazreti Mevlâna'nın getirdiği mum, diğerlerinin kol kadar büyük ve kalın olan mumları karşısında parmak gibi kalmıştı.

6 Mayıs 2023 Cumartesi

Ben Mevlâ'yı daima kırmızı hülle içerisinde gördüm... tekrar araştır.

 İnsanlığın Pîri Hazreti Mevlânâ, Mustafa ÖZDAMAR, Sh.: 96.

  1. Menâkıbü'l Ârifîn, Ahmed Eflaki Dede; 1/187246
  2. İnsanlığın Pîri Hazreti Mevlânâ, Mustafa ÖZDAMAR, Sh.: 96.

5 Mayıs 2023 Cuma

Böyle önleriz oğlum, böyle işte!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı
Bizim Kadınhanı'nın bir Komiseri vardı. 
İnancı biraz kısa demiyelim de, aklı sarmıyordu bu tür işlere pek.
İşte o Komiser arkadaş, Mal Müdürü ve daha bir kaç arkadaşla beraber Lâdik'e gittik. 
Konuşuluyor işte şundan bundan... Ahmed Ağa anlatıyor.
Bir ara bu Komiser arkadaş: 

4 Mayıs 2023 Perşembe

Eski Müftü Solakzâde Sâdık Efendi'nin Rüyası

Mehmet Metin anlatıyor:

Alvarlı Efe Hazretleri'nin kendisinin de müftülere, hocalara karşı çok büyük saygısı vardı. 
Gelen olursa toplanır etrafını uyarır, din adamlarına saygı gösterirdi. 
Allah rahmet eylesin, eski müftü Solakzâde Sâdık Efendi'yi orada çok görürdüm.
Önceden biraz muhalifmiş anladığıma göre.

2 Mayıs 2023 Salı

Güzellikle gitmezsen, rüya ile getirirler!


Mehmet Tekin anlatıyor.

Alvarlı Efe Hazretleri'ni tanımam şöyle oldu. 
İlk astsubay çıktığım zaman, kur'a çektik. 
Erzurum çıktı, çok üzüldüm. 
Bütün gönlüm İstanbul, Ankara gibi hareketli şehirlerdi. 
Ve yaşantım, o gün o şekilde idi. 
Kendim tamamen bu dünyanın içerisine kapılmış vaziyette idim. 
Dolayısıyla hareketli şehirlere tayin olmayı istiyordum. 
Kader bizi Erzurum'a tayin etti. 

1 Mayıs 2023 Pazartesi

Hocam, size narkoz veremeyiz.

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri

Talebelerinden Üstad Nuri Baş anlatıyor:

Hoca Efendi'nin boynunda bir şîrpençe (çıban) çıkmıştı. 
Kendisinde şeker hastalığı vardı. 
Dr.A.Said Uğurlu: 
-Hocam, size narkoz veremeyiz.