30 Temmuz 2023 Pazar

Allah Allah, O pek dışarı çıkmaz!

Ladikli Hacı Ahmed Ağa

Seyid Ali Büyükyılmaz Hoca anlatıyor:

Salih Hoca (Büyükcam)'nın ikinci hacca gidişiydi
Hacdan döndükten sonra bir şey anlatmıştı. 
Medine-i Münevvere'de Hasan Takî adında bir zatla görüşmüş ve ona hayran olmuş. 
Çok etkilemiş o zat bizim Salih Hoca'yı, Anlata anlata bitiremiyordu...
Bir zaman sonra, o günlerin akabinde işte, yine Ladik'e, Ahmed Ağa'ya gittik. 

29 Temmuz 2023 Cumartesi

Sahtekâr, sabırlı ol, biraz daha otur.

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri, Dostları ve Talebeleri
Konya'nın meşhur âşıklarından rahmetli Mehmet Yakıcı bir gün erkenden köyünden bir tulum peynir getirir ve caminin kapısı yanına bırakır. 
Sabah namazı için camiye girer.
O zamanlar Aziziye Camii'nin önü pazar yeri idi. 
Buraya ihtisabın altı denirdi. 

28 Temmuz 2023 Cuma

27 Temmuz 2023 Perşembe

Bilenler Öyle Dedi/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Gören var mı baykuşun, bahçede öttüğünü?.. 
Duyan var mı bir Kurt'un; koyunu güttüğünü? 
Ne Yunan ne de Moskof, yapmamış bu Millet'e 
Soyu sopu belirsiz, birinin ettiğini.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.61.

26 Temmuz 2023 Çarşamba

Dîn İle Dünyalık Peşinde Koşan Adamın İbretlik Sonu

 Hz.Musâ Aleyhisselâm'a hizmet eden bir adam dâima:

"Mûsâ Safiyyu'llah şöyle dedi, Mûsâ Neciyyu'llâh böyle buyurdu, Musâ Kelîmu'llah böyle anlattı" diye  diye bir çok servet elde etti. 
Bir ara Hz.Mûsâ Aleyhisselâm bu adamı kaybetti, ne kadar aradı ise de izini bulamadı. 
Bir gün boğazından ip bağlı siyah bir domuz olduğu hâlde bir adam Mûsâ Aleyhisselâm'a geldi. 
Hazreti Mûsâ ondan da bu adamı sorunca: 
-Aradığın adam bu domuzdur, dedi.

25 Temmuz 2023 Salı

Bir de kalkmış da, "baba bana bir ışık göster!" diyor.

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Ladikli Hacı Ahmed Ağa'nın dünürü ve oğlu Zekeriya'nın kayınbabası İshak Serdaroğlu anlatıyor:

Bu, zan idersem 1960'lar veya altmışlardan evvel filân, kara yoluyla hacca gitme müsâdesi yeni açıldığı sıralarda olmuş. 
Zekeriya davar güdüyor. 
Köye giden birisiyle haber salmış. 
Kakil Memed Ağa diye birisi var bizim köylü, ona rastlamış: 

24 Temmuz 2023 Pazartesi

Hoca Ahmet Fakih’in Nasreddin Hoca'ya Bedduası

Bir menkıbeye göre Pir Ebî Sultan, Nasreddin Hoca ve Hoca Cihan arkadaştır.
Bir gün, hocaları Ahmet Fakih’in kuzusunu kesip yerler. 
Hocaları bunlara beddua eder. 

23 Temmuz 2023 Pazar

İncitme Cânânı / Alvarlı Efe Hazretleri

Cânânı incitme cânâ tendeki cânın incinir
Kimseye renc etme cânâ dürr ü mercânın incinir

Hâtır-şikest olma amân söyleme bir ferde yamân
İncidirsen halkı hemân femde zebânın incinir

22 Temmuz 2023 Cumartesi

Allah'ın kitabı 4 esas üzerine kurulmuştur!

Allah'ın kitabı 4 esas üzerine kurulmuştur:

  1. İbare; avam için
  2. İşâre; haslar için
  3. Latifeler; veliler
  4. Hakikatler; Peygamberler için.

21 Temmuz 2023 Cuma

Nadas tarlada karıncanın yürüdüğü gibi ders okunmaz.

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri
Öğrencilerin arzu ettiği seviyede olmayışına çok hayıflanır, ama dersten de asla vazgeçmezdi. 
Ayrıca öğrencilere geldikleri için teşekkür ederdi. 
Şükrü Bağrıaçık Hoca anlatıyor:
Bir gün dersteyiz. 
O gün biraz gevşemiştik galiba ki, Hacı Veyiszâde Hoca Efendi şahin gibi atıldı: 
-Sahtekârlar, nadas tarlada karıncanın yürüdüğü gibi ders okunmaz!

20 Temmuz 2023 Perşembe

Safra Kesesi Taşlarına Karşı Hareketli Hayat

Safra kesesi, karaciğerde üretilen safranın yoğunlaştırılarak depolandığı ve gerektiği zaman uygun miktarlarda bağırsaklara boşaltıldığı bir organdır. 
Besinlerin sindirilmesinde önemli bir işlev üstlenir. 
Hayatî bir organ değildir. 
Taş ile dolduğunda veya iltihaplandığında cerrahi girişim ile çıkarılması önemli bir sağlık problemine yol açmaz.

Hukuk Fakültesi Talebesinin Takıntıları

Ladikli Hacı Ahmed Ağa

Seyid Ali Büyükyılmaz Hoca anlatıyor:

Sene 1967'nin ortaları falan. 
Kadınhanı Tekke Camii'nde imamım. 
Bir gün öğle namazından sonra câmiden çıktım. 
Baktım câminin önünde bir genç bekliyor beni: 

19 Temmuz 2023 Çarşamba

Evlilerin Bekârlar Üzerine Üstünlüğü

Adamın biri İbrâhim b. Edhem'e:
-Ne mutlu sana, bekârlığı tercih etmekle, tamamen ibâdete bağlanmış oldun? deyince İbrâhim b. Edhem:
-Çoluk çocuğun için çektiğin bir sıkıntı benim bütün yaptıklarımdan daha üstündür, dedi. 
Adam:
-O hâlde niçin bekârlığı tercih ettin? deyince İbrâhim b. Edhem:
-Benim aileye ihtiyacım yok. 
Keyfi olarak da bir kadını sefil etmek istemedim, dedi.

18 Temmuz 2023 Salı

Zavallı/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Batıl olan, her şeye kapısını kapamaz. 
Binlerce puta tapar, bir Allah'a tapamaz. 
Üç günlük ömrü için, gökdelenler diker de, 
Ebedi hayat için, bir kabrini yapamaz.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.54.

17 Temmuz 2023 Pazartesi

16 Temmuz 2023 Pazar

Bundan sonra bu son olsun emi sahtekârlar!

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri
Bir gün Hacı Veyiszâde Hoca Efendi sağa sola selâm vererek evine giderken, Mevlâna Müzesi'ne açılan bir köşenin başında üç kişi içki şişeleri önlerinde iken onlara selâm vermiş.
Onlar da ayağa kalkmışlar, çok mahcup olmuşlar. 
Hoca Efendi, iki üç adım gittikten sonra dönmüş mezelerinden bir tane almış ve:

15 Temmuz 2023 Cumartesi

Niğdeli Elvan Velî

 

Ladikli Hacı Ahmed Ağa

Mustafa Özdamar:
- Elvan Dayı'yı tanırsınız herhalde.
Mustafa Dinçer:
-Tanımaz mıyız, tanırız elbet. 
Buraya da çok gelir gider. 
Konyalılar el üstünde tutarlar onu. 
Çok hürmet ederler, çok ikram ederler ama... 

14 Temmuz 2023 Cuma

Yükseklik Belası

Hz.Mevlânâ'nın oğlu Sultan Veled, Meram yollarında yaşadığı bir tavır zarafetini şöyle anlatıyor:

Bir gün babamla beraber Hüsameddin Çelebi'nin bağına gidiyorduk. 
Dostlar beni bir hayvana bindirmişlerdi. 
Ben onların arkasından ağır ağır ve etrafı seyrederek gidiyordum.
O anda birden bire âniden bir hal geldi bana. 

13 Temmuz 2023 Perşembe

Toprak gibi olmayan adam olamaz!

Hazreti Mevlânâ bir gün bir vaazında tevazu ve mahviyyetten, Allah'ın esrarı içinde boyun bükme ve verimli olabilme halinden dem vururken, meyvesi bol olan ağaçları dallarının aşağıya sarkışını alçak gönüllü insanların tevâzuuna benzeterek şunları söyledi: 
-Enbiyalar Sultanı Efendimiz Alehisselâm, -ezel ebed en yüce mertebede bulunduğu halde- son derece alçak gönüllü idi.

12 Temmuz 2023 Çarşamba

Hacı Bektâş-ı Velî'nin Sadreddin Konevi'ye Hediyesi

Bir gün Şeyh Sadreddin Konevi, Hünkar Hacı Bektaş-ı Velî Hazretleri'ne bir er göndererek:
-Pek mecburuz, sohbetinize iştiyâkımız var. 
Fakat bulunduğumuz yerde de işimiz var. 
Bu hizmet de onların hizmeti. 
Sülük görmüş halifelerinden birini gönderse de burada ona bir mekan göstersek, bizimle beraber bulunsa, kendilerinin manâsını onda bulsak, kendilerinin kokusunu onlardan alsak, dedi.

11 Temmuz 2023 Salı

Huddâm-ı nisâ oldu ricâl!

Bir meşreb-i mest ile görüş şâm u seherde 
Def-i gam içün bâde-keş ol kalma kederde

Elvân nakşına sakın aldanma fenânın 
Zarf-ı zeherin âdeme her kâri haterde

10 Temmuz 2023 Pazartesi

Duuuur, ona pis diyemezsin!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Kadınhanlı Bakkal Mustafa Dinçer şunu anlatıyor:

Ahmed Ağa davarcılıkla meşguldü. 
Koyun, kuzu, keçi ve saire... 
Özellikle kıl davar... 
Keçisi çoktu Ahmed Ağa'nın. 
Bir gün işte, birileriyle çobansalıkta (çoban evi) otururken, bir oğlak girmiş, pislemiş içeriye. 
Aniden. 

9 Temmuz 2023 Pazar

Tarlada Baba ile Oğulun Selamlaşması

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri'nin Mezarı

Hacı Veyiszade Mustafa Efendi Hocamız, çocuk denecek kadar gençtir. 
Yazları babasıyla birlikte köye harman kaldırmaya giderler.
Ekin biçilir, saplar ortada toplanır. 
Kenarından harmanı sürmeye başlarlar. 

8 Temmuz 2023 Cumartesi

Sen kendi mezhebinde yürümeye devam et!

Şâfii olan Hüsameddin Çelebi bir gün Hazreti Mevlânâ'ya:
-Sultanım, siz Hanefî olduğunuz için ben de Hanefî olmak istiyorum! demiş.

Aşkın, şevkin, zevk idraki ve Muhammedi neş'enin piri olan Hazreti Mevlânâ:

7 Temmuz 2023 Cuma

Nanay oynarlar/Alvarlı Efe Hazretleri

El elden üzülmüş, yar elden gitmiş,
Humeka-yı zaman nanay oynarlar.
Kurb-ı kıyamettir, tarih de bitmiş,
Humeka-yı zaman nanay oynarlar.

6 Temmuz 2023 Perşembe

Ah Huzur/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Ne kadar çirkin Ya Rab, gönül de gizli putlar. 
Namussuz, namusunu sattığı günü kutlar. 
Hasretin çektiğimiz Huzur, dağlara kaçtı 
Çünkü haneye girdi, eşkıyalar haydutlar...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.54.

5 Temmuz 2023 Çarşamba

Yarım Kanatlı Uçak

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Ahmed Ağa, bir uçaktan bahsederdi. 
Artık hangi harbdeyse, bir yarım kanatlı uçağımız varmış... 
İngilizlerle yapılan o harbte, o uçağı anlatırken nefesimizi keserdi: 

4 Temmuz 2023 Salı

Can Memesinde Hakikat Süsü

Selçuklu Veziri Süleyman Muîneddin Pervâne, bir gün büyük bir toplantı tertip etmiş, Konya'nın bütün ileri gelenleri çağırıldığı halde, Hazreti Mevlânâ'nın "dinin ışığı" olarak nitelediği Hüsâmeddin Çelebi, nedense henüz davet edilmemişti.

3 Temmuz 2023 Pazartesi

Pir Ebi Sultan Kimdir?

Pir Ebi Sultan, Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin ulu halifelerinden biri idi. 
Hünkar'ın çerağcısıydı (mumcu). 
Erenlerin safa nazarını almıştı. 
Kuvvetli bir erdi. 

2 Temmuz 2023 Pazar

Hoca Cihan (Hâce-i Cihan) Kimdir?

Hoca Cihan (Mürsemen) Türbesi, Selçuklu, Konya

Hâce i Cihan (Hoca Cihan), Hazreti Mevlâna ve Sadreddin-i Konevi'nin muasırıdır. 
Hazreti Mevlâna mektuplarından birisini Hoca Cihan’a yazmıştır.  
Bu mektupta Hz. Mevlânâ, Hace-i Cihan'ı; “Tertemiz canlı sultanların övündükleri sultan, ahir zaman mehdisi, Allah yardımı taline, erlerin nazarına sahip” gibi vasıfarla medhediyor.
Hoca Cihan'ın oğlu Ali Can, hekimlerin tedavi edemediği bir hastalığa tutulur. 
Sadreddin-i Konevi, Ali Can’ı manevî şekilde tedavi eder. 

1 Temmuz 2023 Cumartesi

Benim âdetim demek, nefsin ifadesidir.

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu'nun Babası Hacı Veyis Efendi'nin Mezarı
Hacı Veyiszâde Hocamızın peder-i muhterem diye bahsettiği muhterem babaları Hacı Veyis Efendi şöyle demektedir:

Çocuklar! 
Gözünüzün temizliğine, sözünüzün temizliğine, özünüzün temizliğine dikkat edin. 
Zira bütün kitaplar bunun için inmiş; peygamberler bunun için gelmiştir. 
Alışkanlıkların esiri olmayın.