28 Şubat 2013 Perşembe

Bozkır'da Nüfus Durumu

Çarşamba Çayı
Bozkır, köy ve kasabalarının yıllara göre nüfusları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yıl
Toplam
Bozkır
Köy ve Kasaba
1965
57.875
3.112
54.763
1970
61.625
4.358
57.267
1975
67.786
5.294
62.492
1980
59.241
4.753
54.488
1985
61.236
6.750
54.486
1990
54.653
9.472
45.181
2000
55.067
10.483
44.584
2007
32.054
6.801
25.253
2008
31.601
7.217
24.384
2009
32.992
7.358
25.634
2010
31.095
7.331
23.764
2011
29.914
7.343
22.571


Eski Çağlarda Bozkır Toprakları

Bozkır ilçesi eski çağda İSAURA bölgesi içindeydi.
Bölgenin adına taşıyan şehir şimdiki Bozkır ilçesidir.
Daha sonra ilçenin kuzeydoğusuna yapılan büyük kaleye İSAURA NOVA(Yeni İsaura) denilince ilçeye LEONTOPOLİS ve sonra TRİS-MADEN adları verilmiştir.

Osmanlı Devrinde Bozkır Toprakları

Bozkır'dan Bir Görünüm
Osmanlı devrinde Bozkır idari bakımdan değişikler geçirmiştir.
XV ve XVI. yüzyıllarda Yazı Kolu bölgesinde bazı topraklar Bozkır Bey ve çocuklarının elindeydi.
Yine vergi defterlerinden anlaşıldığına göre aralarında tek bir Hristiyan bulunmayan Bozkır Halkının büyük bir çoğunluğu çiftçilik, sayısı epeyce tutan bir kısmı da Sipahi ve Müsellim olarak devlet hizmetinde veya SEKBAN ve SARUCA adları ile Beylerbeyi ve Sancak Beylerinin yanlarında ücretle askerlik ederlerdi.

Selçuklular Devrinde Bozkır Toprakları

Selçuklu hükümranlığı zamanında harpte yaman bir asker olan Bozkır Bey'e başarı ödülü olarak verilen topraklara Bozkır Bey kendi adını verir.
Anlaşılacağı üzere Bozkır kasabanın adını değil, kasaba Bozkır beyin adını almıştır.


Bozkır'ın İlçe Olması

Bozkır'dan Bir Görünüm
Bozkır, 1858 yılında ilçe olmuştur.
Bozkır hakkinda, 1918 yılına ait bir salnamede kadı, Mustafa Efendi, müftü ise Mehmet Kûdzi Efendi olduğu yazılıdır.
Sonraki müftüler ise "Bozkır Müftüleri" adlı ayrı bir yazıda kaleme alınmıştır.


Bozkır'ın Eski İsimleri

Bozkır'dan Genel Bir Görünüm
Bozkır ilçesi eski çağda İSAURA bölgesi içindeydi.
Bölgenin adına taşıyan şehir şimdiki Bozkır ilçesidir.
Daha sonra ilçenin kuzeydoğusuna yapılan büyük kaleye İSAURA NOVA (Yeni İsaura) denilince ilçeye LEONTOPOLİS ve sonra TRİS-MADEN adları verilmiştir.
Son zamanlara kadar halk kasabaya SIRISTAT diyordu.

BOZKIR TARİHİ, KONYA

Bozkır'da Çıkarılan Madenler

Bozkır'ın İçinden Geçen Çarşamba Çayı
Bozkır'da altın, kurşun, simli kurşun, ve demir madenleri çıkarılmıştır.

Bozkır'daki Eğitim Kurumları

Bozkır Meslek Yüksekokulu
Bozkır'da, İmam Hatip Lisesi, Bozkır Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi ve Kız Teknik ve Meslek Lisesi olmak üzere 5 lise vardır.
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak eğitim hizmeti veren Bozkır Meslek Yüksekokulu 2 yıllık örgün eğitime devam etmektedir.
Bu okulda Bilgisayar Programlama, Elektrik, Mimari Restorasyon bölümleri yer almaktadır.


Bozkır'da Ulaşım İmkanları

Seydişehir, Yalıhüyük ve Ahırlı ile Bozkır Arası Ulaşım Güzergahı
Bozkır, Konya'ya 120 km uzaklıktadır.
Karatay Otobüs Terminalinden (Eski Garaj) Bozkır otobüslerinin saat başı seferleri vardır.
Bozkır'a en yakın ilçe olan Ahırlı 15 km, Yalıhüyük 21 km, Seydişehir ise 51 km'dir.
Seydişehir ile Bozkır arasında belirli-belirsiz saatlerde günde 3-4 defa minibüs seferleri vardır.
Bu minibüsler, yol üzerinde olduğu için bazen Ahırlı ve Yalıhüyük'e de uğramaktadır.

 

Bozkır'da İklim Şartları

Bozkır'dan Bir Görünüm
Bozkır, konum olarak Akdeniz bölgesinde yer almaktadır.
Toros Dağları geçit vermediği için tipik İç Anadolu iklimi yaşanmaktadır.
Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve karlı geçmektedir.

 

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER İÇİN FAYDALANDIĞIMIZ KAYNAKLAR

BOZKIR, KONYA

24 Şubat 2013 Pazar

AHIRLI'DAKİ YAYLALAR

Ahırlı'dan Bir Görünüm
 • Bademli (Aşağı Yayla) Yaylası
 • Sülek Yaylası
 • Bartlı Yaylası
 • Çiftlik Yaylası

AHIRLI TARİHİ

Ahırlı - Konya Arası Ulaşım

Ahırlı'dan Konya'ya Ulaşmak İçin Takip Edilebilecek Yollar
Ahırlı'nın hava, deniz ve demiryolları ile herhangi bir bağlantısı mevcut değildir.
İlçenin Konya’ya uzaklığı Bozkır İlçesi üzerinden 137 km. Seydişehir üzerinden 130 km.dir.
Ahırlı'ya bağlı Akkise Kasabasından geçerek Akören İlçesi güzergahından Konya’ya uzaklığı 100 km.dir.


KAYNAKÇA

Ahırlı'nın İlçe Olması

Ahırlı İlçesi Belediye Binası
1963 yılında Belde Belediye Teşkilatı kurulan Ahırlı, Bozkır ilçesinin Nahiye merkezlerinden biri idi. 09.05.1990 tarih ve 3644 Sayılı 130 İlçe Kurulması Hakkında Kanun ile Bozkır İlçesinden ayrılarak, Akkise Kasabası, Aliçerçi, Bademli, Balıklava, Büyüköz, Çiftlik, Erdoğan, Karacakuyu, Kayacık, Kuruçay ve Küçüköz köylerinin kendisine bağlanması ile İlçe olmuştur.
31 Temmuz 1991 tarihinden itibaren de ilçe faaliyetine başlamıştır.

KAYNAKÇA

Osmanlı Döneminde Ahırlı Toprakları

Ahırlı'dan Bir Görünüm
İçel Türkmenlerinin Taşlık Silifke’de yaşayan Bozkır Oymağı, II. Beyazıd Döneminde Bozkır Bey ve Kanuni döneminde Bozkır Bey’in oğlu Hüseyin Bey’in reisliğinde, bugünkü Bozkır ve Ahırlı İlçesi çevrelerinde hüküm sürmüştür.
Kanuni’nin torunu olan II. Murad döneminde Ahırlı, Konya, Beyşehir Sancağı, Bozkır kazasına bağlı Ahurlu Köyü olarak bilinmektedir.

Ahırlı ve Çevresinin İslamiyetle İlk Tanışması

Bölge, İstanbul’u fethetmeye gelen İslam gazileri tarafından İslamlaştırılmaya başlanmıştır.
Bu mücahid gaziler Anadolu’nun Hristiyan, Rum, Ermeni ve Süryani halkı ile dini ve kültürel yönde münasebetlerde bulunarak Malazgirt’ten üç asır önce Müslüman-Türk ordularına zemin hazırlayarak bölgenin fethini kolaylaştırmışlardır.
Bu manevi liderler arasında Ahırlı'nın Erdoğan Köyünde medfun bulunan Şeyh Muhammet Celalettin Hazretleri başta gelir.

Milattan Önceki Dönemlerde Ahırlı Toprakları

Ahırlı'dan Bir Görünüm
Ahırlı ilçesi, antik çağlarda Asia Mineur olarak bilinen Anadolu’ da İç Anadolu platosunun güneyinde bulunan İsauriç bölgesinde yer alır.
Kuzey ve Kuzeydoğusu; Lykaonia, batısı; Pisidia, güney ve güneybatısı; Pamphilia, güneydoğusu; Cilicia ve Capadokia bölgeleri ile çevrili bulunan İsauria bölgesinin sınırları içindedir.
Bu bölge M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu’ da büyük devletler kuran Hititler, Persler, İskitler, Kimmetler ve Bergamalıların hakimiyeti altına girmiştir.

Ahırlı İsminin Kaynağı

Konya'nın Ahırlı İlçesinden Bir Görünüm
Ahırlı ilçesinin ismini alışı ile muhtelif rivayetler vardır. 
Bunların içinde en güçlü olan iki rivayet bulunmaktadır: 
1- Selçuklular döneminde bölgede, Ahu Bey isimli bir beyin yaşadığı, Ahu Bey’e istinaden de Ahurlu ismini alarak zamanla Ahırlı’ya dönüşmüştür.
2- Diğer bir rivayete göre ise, Selçuklular döneminde Bozkır’ı ilk fetheden Bozkır Bey’in at bakıcısının bu bölgede yerleştiği ve Ahırlı adının buradan geldiği söylenmektedir.KAYNAKÇA

20 Şubat 2013 Çarşamba

Ahırlı'nın Konumu, Konya

Ahırlı İlçesi Haritası, Konya
Ahırlı, İç Anadolu Bölgesinde, Konya'ya bağlı küçük bir ilçedir.
Kuzeyinde Yalıhüyük, Seydişehir, güneyinde Bozkır, doğusunda ve batısında Bozkır ve Antalyayer almaktadır.
KAYNAKÇA

Ahırlı'nın Bitki Örtüsü


Ahırlı'dan Bir Görünüm
Ahırlı’nın bitki örtüsü, değişik türdeki bitkilerden oluşmuştur.
Su boylarında meyve ve sebze bahçeleri bulunur.
Yağmurlarla yeşeren ve kısa sürede sararan otlar çoğunluktadır.


KAYNAKÇA

Ahırlı'da İklim Durumu

Ahırlı'da karasal bir iklim hüküm sürmekte olup, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. İlkbaharda bol yağış alır.

Ahırlı'da Ekonomi


Ahırlı'da Tarla'da Çalışan Köylüler
Ahırlı İlçesinin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler; buğday, arpa, nohut, armut, ve elmadır.
Hayvancılık büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapılmaktadır.

Ahırlı'nın Fiziki Yapısı

Ahırlı'dan Bir Görünüm
Ahırlı İlçesinin toprakları Taşeli Platosu üzerinde Batı Torosların engebelendirdiği bir alanda bulunmaktadır. 
İlçe topraklarını Tokmaklı, Çamlık ve Düdenaltı dereleri sulamaktadır. 
Ayrıca Derin Göl ve Suğla Gölü de yörenin önemli göllerindendir. 

AHIRLI'DAKİ AKARSULAR, KONYA

 • Çamlık Deresi
 • Düdenaltı Deresi 
 • Tokmaklı deresi

AHIRLI'DAKİ GÖLLER, KONYA

 • Derin Göl 
 • Dipsiz Göl
 • Suğla Gölü

AHIRLI'NIN KÖYLERİ, KONYA

Ahırlı Haritası
 1. Aliçerçi
 2. Bademli
 3. Balıklava
 4. Büyüköz

AHIRLI, KONYA


KONYA'NIN AHIRLI İLÇESİ'NİN KONUMU

AHIRLI İLE İLGİLİ BİLGİLER İÇİN FAYDALANDIĞIMIZ KAYNAKLAR

7 Şubat 2013 Perşembe

Yalıhüyük'te Önemli Telefonlar

Yalıhüyük Önemli Telefonlar
KAYMAKAMLIK:
Santral571 60 36
Kaymakamlık Makamı571 60 37
Kaymakam Evi571 64 50
Kaymakamlık Yazı İşl. Md.571 64 01

Yalıhüyük'te Sosyal ve Kültürel Yapı

Yalıhüyük İlçe Emniyet Amirliği
Yalıhüyük halkının yüzde 80’i tarımla uğraşmaktadır. 
Kalan kısmı ise kamuda çalışanlar ve çalışmayanlar şeklinde sınıflandırılabilir. 
Edinilen bilgilere göre yurtdışında 500, İstanbul’da 300 ve ülkemizin diğer kentlerinde de 200 olmak üzere yaklaşık 1000 hane de Yalıhüyük dışında ikamet etmektedir.
İlçede, Seydişehir ve Bozkır Trafik Tescil Büroları’na kayıtlı 1200 civarında araç bulunmaktadır.
İlçe merkezinde bulunan evler betonarme ve kısmen de kerpiçten oluşmaktadır. 

Yalıhüyük'te Nüfus Bilgileri

 Yalıhüyük'ten Bir Görünüm
Bozkır ilçesine 20 km, en yakın komşusu Ahırlı 6 km, Seydişehir ilçesine ise 30 km mesafededir.
2012 yılı sonu itibariyle, Adrese  Dayalı  Nüfus sisteminde ilçe merkezinin nüfusu 1.615 kişidir.
Köylerinin toplam nüfusu ise 172 kişidir.
Köyleriyle beraber toplam nüfusu ise  1787 kişidir.
Yalıhüyük'ün nüfusu, 1990 yılında 2600 iken, 1997 yılında yapılan son sayımla önemli bir artış göstererek 5400’e ulaşmıştı.

YALIHÜYÜK'TE EKONOMİ

Yalıhüyük'te Sağlık Hizmetleri

Yalıhüyük Sağlık Ocağı
İlçemizde halen bir doktor, bir sağlık memuru, bir ebe ve bir de hizmetliden oluşan personeliyle faaliyette bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. 
Yalıhüyük'te 112 Acil istasyonu ve ambulansı bulunmamaktadır.Yalıhüyük Cağrafyası

 
Sahil Yolu Caddesi Aşağı Mahalle Parkı, Yalıhüyük, Konya
Yalıhüyük, Orta Anadolu Bölgesinin güney bölümünde yer alan Konya iline bağlı bir ilçedir. 
İlçe, kuzeyinde Seydişehir, güneyinde Ahırlı, batısında Antalya ilinin Akseki ilçesi ve doğusunda Bozkır ilçesi ile çevrilidir.
37’’02 kuzey enlemi, 39’’09  doğu boylamı arasında yeralan Yalıhüyük, deniz seviyesinden 1100 metre yükseklikte olup Suğla gölünün hemen yanındadır.
İlçe merkezinin yüzölçümü 113 km2 dir.

3 Şubat 2013 Pazar

YALIHÜYÜK'ÜN KÖY VE KASABALARI, KONYA

İlçe merkezinde Belediye teşkilatı 1972 yılında kurulmuştur.
Önceleri Bozkır'a bağlı bir ilçe iken, 1990 yılında ilçe yapılmıştır.
Yalıhüyük'e bağlı herhangi bir kasaba yoktur.
Sadece 2 köyü ve 4 yaylası mevcuttur.

Yalıhüyük'te Hayvancılık

Yalıhüyük'te yaklaşık 1000 adet büyükbaş ve 2500-3000 adet de küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

Yalıhüyük'te Tarım

Yalıhüyük ilçesinin temel geçim kaynağı tarımdır.
Suğla Gölü'nün hemen yanında yer alan Yalıhüyük'te hayat göl sularının çekilmesiyle ortaya çıkan verimli arazilerde yapılan tarım faaliyetleriyle devam etmektedir.
Yalıhüyük'ün güneybatısında bulunan Toros Dağları'ndaki Gölcük yaylası, her yıl yaylacılık merkezi olarak kullanılmaktadır.

Yalıhüyük'te Fiziki Yapı, Konya

37’’02 kuzey enlemi, 39’’09  doğu boylamı arasında yeralan Yalıhüyük, deniz seviyesinden 1100 metre yükseklikte olup Suğla gölünün hemen yanındadır.
İlçenin yerleşim alanının tamamı düz, engebesiz bir arazide kurulmuştur.
Yerleşim bölgesinin hemen kenarında tarım arazileri ve elma bahçeleri bulunmaktadır.
İlçe merkezinin yüzölçümü 113 km2 dir.

Yalıhüyük'teki Tarihi Eserler

Yalıhüyükte bulunan bir çok eser, gün ışığına çıkmayı beklemektedir.
Malesef birçok tarihi eser de, tarihi eser yağmacılarının eline geçmiş, bir çoğu ise talan edilmiştir.
Bazı tarihi eserlerin de, gayri resmi yollardan kayıt altına alınarak sergilendigi düşünülmektedir.
Yalıhüyük'te bulunan bir çok evin duvarlarında kabartma taş resimler bulunmaktadır.
Günümüze kadar korunabilen bazı eserlerin üzerindeki yazılardan ve kabartma resimlerden anlaşıldığına göre, Yalıhüyük'te Bizans dönemi Efes kültürüne ait izler vardır.

Yalıhüyük Tarihi, Konya

Bozkır’a 20 km uzaklıkta bulunan ilçe, Suğla Gölü (Trogidis,trogitis) kıyısında bulunan höyükten ismini almıştır.
Bu bölge, antik çağlarda İsauria Bölgesi olarak anılmaktadır.
Bölgenin başkenti ise Bozkır ilçesine bağlı Ulupınar Köyünün doğusunda yer alan ve bugün Zengibar Kalesi olarak bilinen İsauria’dır.
Kazı ve sondaj çalışmalarından anlaşıldığı kadarıyla, Yalıhüyük ve çevresinde tarih, Neolitik ve Kalkolitik dönemlere kadar gitmektedir.
Günümüze kadar korunabilen bazı eserlerin üzerindeki yazılardan ve kabartma resimlerden, Yalıhüyük'te Bizans dönemi Efes kültürüne ait izler olduğu görülmüştür.

YALIHÜYÜK'TEKİ YAYLALAR, KONYA

 Yalıhüyük'ten Bir Görünüm
Yalıhüyük'te 4 tane yayla bulunmaktadır.
Halk, fırsat buldukça bu yaylalara akın eder.
 1. Gölcük Yaylası 
 2. Mutlu Yaylası
 3. Sarınç Yaylası (Sarnıç)
 4. Yirce Yaylası
Gölcük Yaylası, Toros Dağları'nda bulunmaktadır.

YALIHÜYÜK İLÇESİ, KONYA


YALIHÜYÜK İLÇESİ'NİN KONUMU, KONYA

Yalıhüyük İlçesi İle İlgili Genel Bilgiler

Konya İlçeler Haritası
Yalıhüyük, Konya'nın küçük bir ilçesidir.
Daha önce Bozkır ilçesine bağlı bir belde belediyesi iken, 1990 yılında ilçe hüviyeti kazanmıştır.
Türkiye'nin en küçük ilçelerinden birisidir.
Bozkır ilçesine 20 km, en yakın komşusu Ahırlı 6 km, Seydişehir ilçesine ise 30 km mesafededir.