24 Şubat 2013 Pazar

Osmanlı Döneminde Ahırlı Toprakları

Ahırlı'dan Bir Görünüm
İçel Türkmenlerinin Taşlık Silifke’de yaşayan Bozkır Oymağı, II. Beyazıd Döneminde Bozkır Bey ve Kanuni döneminde Bozkır Bey’in oğlu Hüseyin Bey’in reisliğinde, bugünkü Bozkır ve Ahırlı İlçesi çevrelerinde hüküm sürmüştür.
Kanuni’nin torunu olan II. Murad döneminde Ahırlı, Konya, Beyşehir Sancağı, Bozkır kazasına bağlı Ahurlu Köyü olarak bilinmektedir.
Bu Köyde Hacı Bektaş-ı Veli’nin müridi olan Abdal Musa halifelerinden Abdal Ahmed adlı mürşidin zaviye ve zaviye hizmetkarlarının elinde çeşitli arazi tasarruflarındandır.
Ayrıca son dönemlere kadar Ahırlı, Alanya, Akseki, Manavgat, Beyşehir, Bozkır ve Çumra İlçeleri ve köylerinin ihtiyaçlarını karşıladıkları elli demirci, elli leblebici, otuz kunduracı, dört dokumacı, on nalbant, on marangoz, on duvarcı ustası, on bakkal, onbeş terzi, yirmi kasap vs. gibi 394 esnafın faaliyet gösterdiği bir ticaret merkezi idi.

AHIRLI TARİHİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER


KAYNAKÇA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder