28 Şubat 2022 Pazartesi

Şapka Kanununa Muhalefetten İdam Edilen Şalcı Şöhret Bacı

Şalcı Bacı Erzurumda yetimlerine bakmak için el işi şal örüp bitpazarında açtığı sergide satardı.
Şapka kanunu sebebiyle vilayete doğru yürüyüş yapıldığı olay günü kadınlar hamamında yıkanırken gelip haber vermişler ki: "Şöhret Kadın, senin oğlanlar hükümeti taşa tutuyor, git onlara sahip ol!"

1926 yılında şapka kanununa muhalefetten idam edilen örnek bir Türk anasıydı Şalcı Şöhret Bacı.
Şöhret Kadın bohçasını kapıp hamamdan dışarı fırlamış.

26 Şubat 2022 Cumartesi

NUŞİREVAN'IN ADALETİ

Hazreti Ömer ve Sa'd İbni Vakkas Hazretleri, İran'a at satmaya gitmişlerdi. İran'a vardıkları zaman şehrin girişinde cirit oynayan bir kısım genç görüp seyre daldılar. Bir ara yabancıların kendilerini seyretmekte olduğunun farkına farkına varan gençlerden birisi yanlarına gelip "Bedeviler" gibi sözlerle hakaret ettikten sonra, satmak için getirdikleri ve üzerine bindikleri Arap atlarını ellerinden zorla aldılar.

Hazreti Ömer ve Sa'd ibni Ebi Vakkas Hazretleri ticaret maksadıyla geldikleri şehre meyüs ve mükedder vaziyette girdiler. Yanlarında yiyecek bir şeyleri olmadığı gibi paraları da kalmamıştı. Aç susuz akşam olmasını beklediler. Akşam olunca da bir hana vardılar. Kapıdan girer girmez hancı, misafirlerin yabancı olduğunu ve üzüntülü olduklarını anladı. Neden üzüntülü olduklarını sordu. Hazreti Ömer daha üzüntülü görünüyordu. O hiç konuşmadı. İbni Vakkas Hazretleri ise başından geçenleri hancıya dert yanarak anlattı. Hancı misafirlerini dinledikten sonra:

- Siz kederlenmeyin, bizim hükümdarımız son derece âdildir. Ya atlarınızı buldurur, yahut bedelini tazmin eder. Sizin anlattığınıza göre elinizden atları alan hükümdarın kendi oğludur. Ama o mutlaka bu meseleyi halleder, diyerek teselli verdikten sonra:

-Her sabah hükümdarımız pazar yerinde halkın önünden geçer ve halk ona dert ve dileklerini bildirirler. O da ne icab ediyorsa hemen yapar. Siz sabahleyin hemen pazar yerine gidin vaziyeti anlatın dedi.

Sabah, Hazreti Ömer ve arkadaşı pazar yerine çıkıp hükümdarı beklemeye başladılar. Biraz sonra hükümdar yanında tercümanları olduğu halde geldi. Herkes nesi varsa açık açık söylüyor o da gerekeni hemen orada yapıyor veya yapılmasını emrediyordu. Sıra Hz. Ömer ve İbni Vakkas'a geldi. Onlarda başlarından geçenleri anlattılar., atlarının bulunup geri veilmesini dilediler.

Hükümdar bunları dinleyince yüzü çok asıldı ve üzüntülü olduğu her halinden belli idi. Bir kese altın verdi ve atlarının da bulunacağını söyledi. Hükümdar tercüman vasıtası ile konuşuyordu, tercüman ise atı alanların hükümdarın oğlu olduğunu söylememişti. Hazreti Ömer ve Ebû Vakkas Hazretleri yine akşam kaldıkları hana geldiler. Bu sefer yanlarında paraları da vardı, karınları da toktu. Hancının parasını verdiler, o gece de orada kalıp sabahleyin yola çıkmayı düşünüyorlardı. Hancı ne olduğunu sordu. Onlar hükümdarla görüştüklerini ve atları bulacağını söylediler, dedi.

Hancı birden öfkelendi ve :

-Demek kendi oğlu olduğu zaman iş değişiyor, dedi.

Sabah oldu bu sefer hükümdarın karşısına hancı çıkıp:

-Hükümdarım, suçu işleyen başkası olur ceza verirler de, sizin oğlunuz olursa cezasız kalır öyle mi? dedi.

Nuşirevan bunu duyunca rengi değişti ve çok sinirli olduğu besbelli idi:

-At sahipleri yarın şehir terketsinler... Fakat biri şehrin kuzey, biri güney kapısından çıksın dedi.

Sabah oldu ve atların değerinden fazla para verdi. Hazreti Ömer ve Ebû Vakkas Hazretleri şehri terkediyorlardı. Bir de ne görsünler, şehrin bir kapısına atı alan genç, diğer kapısına ise hükümdara yanlış bilgi veren tercüman asılmışlar ve ölmüşler bile...

Fakat ne yazıktır ki, adaletiyle meşhur bu hükümdara iman nasip olmamış ve Efendimiz (s.a.v.) imansız gittiklerine teessüf ettiği isimler arasında bunu da symıştır.

Aradan zaman geçti, Hazreti Ömer Halife-i İslâm , Sa'd ibni Ebi Vakkas ise Mısır valisi oldu. Mısır'i İslamlaştırma ameliyesinde bir de cami yapılacaktı. Bu camiye en müsait yer ise bir yahudinin yeri idi. Mısır valisi yahudinin yerine cami yapımına başladı. Yahudi çaresiz bir şekilde düşünürken müslümanlardan bir zat:

-Nedir senin bu halin? diye sordu.

O:

-Bir evim vardı, başka bir şeyim yoktu. Vali şimdi oraya cami yapıyor. Ben ne yapabilirim? Şimdi açıkta kaldım, dedi.

Müslüman ona:

-Sen git Medine'ye... Orada Halife Ömer vardır. Derdinei ona anlat. Senin derdine mutlaka çare bulur, dedi.

Yahudi daha islamiyetin nasıl bir din olduğunu bilmiyordu. Medine'ye vardı. Halife'yi sordu, bahçede olduğunu söylediler. Gitti Bahçeyi buldu. Baktı ki, oarad bir adam çalışıyorYanına yaklaşıp:

-Ben Halife Ömer'le görüşmek istiyorum, dedi.

Ona göre hükümdarın tarlada ne işi vardı. Karşısındaki:

-Derdini anlat! Ömer benim, dedi.

Yahudi derdini anlatıp, bir çare bulunmasını söyleyince Hazreti Ömer, öfkelibir şekilde , bir kemiğin üzerine bir şeyler yazıp adamın eline verdi:

-Götür bunu valiye ver, dedi.

Yahudi bu yazışmadan pek bir şey anlamamıştı. Bundan bir şey çıkmaz, diyordu kendi kendine...

Mısır'a gelip kemiği Sa'd ibni Ebi Vakkas'a verince, vali çok korkmuştu. Hemen evi eskisinden daha güzel bir şekilde tamir etti ve yahudiye verdi. Hemde memnun etmek için bir miktar yardımda bulundu. Hazreti Ömer'in gönderdiği kemiğin üzerinde sadece şu iki kelime yazılı idi:

-Ben Nuşirevan'dan daha adilim!..

25 Şubat 2022 Cuma

Bu gemiye binme, bu gemi batar!

Şeyh Burhâneddin bin Muhammed Eğridirî Türbesi, Eğirdir, Isparta
Şeyh Burhâneddîn Hazretlerinin sevenlerinden olan Ispartalı Abdülkâdir Efendi şöyle anlatmıştır: 
"Bir defâsında Karadeniz'de gemi ile sefere çıkacaktım. 
Yanımda bir de arkadaşım vardı. 
Gideceğimiz gemiye eşyâlarımızı koyduk. 

22 Şubat 2022 Salı

Üzülmeyiniz! Allâhü Teâlâ sizi kurtardı!

Şeyh Burhâneddin bin Muhammed Eğridirî Türbesi, Eğirdir, Isparta

Hacı Ferhad adında bir zât şöyle anlatmıştır: 
"Mısır'dan gelirken, Akdeniz'de gemimiz sâkin sâkin yol alıyordu. 
Peşimize bir korsan gemisi takıldı. 
Saldırmak için yaklaşmaya başladı. 

18 Şubat 2022 Cuma

Şeyh Burhâneddin'in Rüstem Paşa'ya Müjdesi

 
Şeyh Burhâneddin bin Muhammed Eğridirî Türbesi, Eğirdir, Isparta

Osmanlı devlet adamlarından Rüstem Paşa vezir olmayı arzu edip bunun için uğraşırdı. 
Fakat bâzı kimselerin aleyhinde çalışması sebebiyle Teke sancağına tâyin edilip, merkezden uzaklaştırıldı. 
Teke'ye vazîfeli olarak gidince Isparta'ya da uğradı. 

12 Şubat 2022 Cumartesi

Evvelki sözümüz doğru çıktı ise sonraki sözümüz de doğru çıkar.

Şeyh Burhâneddin bin Muhammed Eğridirî Türbesi, Eğirdir, Isparta

Isparta Eğridir'deki Şeyh Burhâneddîn Hazretleri bir ara oğullarını görmek için İstanbul'a gitmişti. 
Rüstem Paşa Vezîriâzam sıfatıyla ona çok alâka, hürmet gösterip, hizmet etti. 
Ayrıca Küçük Ayasofya Zâviyesini verip burada insanlara hak ve hakîkati anlatması için ısrarla ricâda bulundu. 
Ricâsını kabûl edip bir sene kadar bu zâviyede kaldı. 

11 Şubat 2022 Cuma

Çarşı Pazar Ağalığı

Behlül Dânâ, birgün Hârûn Reşîd'den bir vazife istedi. 
Hârûn Reşîd de ona çarşı pazar ağalığını (denetimini) verdi. 
Behlül hemen işe koyuldu. 
İlk olarak bir fırına gitti. 

10 Şubat 2022 Perşembe

Yarın bana gelsin, lastiklerini değiştireceğim...

İran- Irak Savaşı'nda kaybettiği kocasının biriktirmiş olduğu imkanları da çoktan tüketmiş, bir gün aç, bir gün tok yaşar hale gelmişlerdi.
Kendi neyse de geride kalan üç çocuk yokluk bilmiyor, acıkınca feryadı basıyorlardı. 
Kerkük'ün sokaklarında ise sefalet kol geziyordu. 
Kim kime yardım edecek, destek olacaktı?
Bir yanı yıkılmaya yüz tutmuş evceğizinin camından yola doğru ümitsizce bakarken bir taksinin durduğunu, içinden bir yolcunun da indiğini görmüştü.
Demek ki taksi şoföründe az çok para olacaktı.
Çünkü müşteri indirmişti.
Bütün cesaretini ve ümidini toplayarak yola koştu.

9 Şubat 2022 Çarşamba

Nijer'i İdare Eden Genç Bir Osmanlı

Nijer!
Dünyanın en fakir ülkelerinden biri.. 
Afrika'nın batı yakasında güneyle kuzey arasında orta bir yerde. 
Biz haritadaki yerini bulmakta zorlansak da o topraklar Osmanlı'nın son 300 yılında hilafete bağlı topraklar arasında kalmış...

ZEVCESİNE GÖTÜRÜNBiri, Rasûlullah (s.a.v.)'a geldi ve şöyle dedi:


-- Ya Rasulallah! Siyahlığım ve yüzümün çirkinliği, cennete girmeme engel olur mu?
Bunun üzerine, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:


--"Olmaz. Nefsimi kudret elinde tutan Yüce Allah'a yemin ederim ki; sen, Rabbine iman etmemişsin. O'nun Resûlünün getirdiklerine de inanmamışsın"
Buna karşı o kimse şöyle dedi:

8 Şubat 2022 Salı

Pîri Mehmet Halife Sultan Türbesi, Eğirdir, Isparta

Pîri Mehmet Halife Sultan Türbesi, Eğirdir, Isparta
Pîri Mehmet Halife Sultan Türbesi, Isparta'nın Eğirdir İlçesi Yazla Mahallesi'nde, Şeyh Burhaneddin Camii'nin yanında yer almaktadır.
Anadolu'yu tenvir eden büyük velîlerdendir.
İsmi Muhammed olup, Peygamber Efendimizin soyundan seyyiddir. 
Soyu yirmi ikinci batında Hz.Zeynelâbidîn'den, Hz.Hüseyin'e ulaşır. 

5 Şubat 2022 Cumartesi

Azrail, söylediğinden de güzelmiş!

İlkokulu bitirip kursa gelmişti. 
Ailesi kendi isteğiyle geldiğini söylemişti. 
Kayıt için adını sorduğumda: "Fatma", dedi. 
Hiç de çekinmeyen bir tavırla... 

Papazların Müslüman Olması

Pîri Mehmet Halife Sultan Türbesi, Eğirdir, Isparta

Pîrî Halîfe Sultan bir defâsında Edirne'ye gitmişti. 
Edirne'de bulunan bir Hristiyan papazı açlık içinde, riyâzetler çekerek kerâmet gibi gözüken bâzı hallere kavuşmuştu.
İstidraç denilen hallerden olan ve sâhibini derece derece Cehennem'e sürükleyen bu hâli, havada uçmaktı. 

3 Şubat 2022 Perşembe

Yemenli Ümmü Gülsüm'ün İbretlik Hikayesi

Mescid-i Nebevî'nin Yeşil Kubbesi ve Osmanlı Minaresi

Esselâü Aleyküm
Göz yaşlarıyla okunacak ve hepimize ders olacak bir yazı!
Allah her şeye kadirdir.
O'na ne zor ki..

Bismillahirrahmanirrahîm

Yakın zaman önce yaşanmış olan şu hâdise, Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem'in “rahmet”vasfının her an cârî olduğuna ve O’na tevessül ile yapılan duânın Hak katındaki makbûliyetine dâir, ne kadar da ibretli bir misaldir:

1988 senesinde, Medîne-i Münevvere’deki Cuma Câmii’nin inşâsı esnasında yaşadığı ibretli bir hâtırayı, Mimar Mahmud Sâmi Kirazoğlu kardeşimiz şöyle naklediyor:

2 Şubat 2022 Çarşamba

Anzaklı Ömer'in Hikayesi

Josef Miller, yeni ismiyle Anzaklı Ömer
1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olup ihtisas yapmak üzere ABD'ye giden doktor Ömer Sami Musluoğlu, görev yaptığı hastanede başından geçen çok enteresan bir hadiseyi söyle anlatıyor:

Amerika'ya gittiğim ilk yıllar.. 
New York'ta Medikal Center Hastane'de görev almıştım.

Edison Cennete Girebilecek mi?

Thomas Alva Edison (11 Şubat 1847 - 18 Ekim 1931)
"Edison Cennete Girebilecek mi?" sualine Cizre Müftüsünün cevabı:
Sene 1960 yılların sonu.
Silopi, o senenin Nisan ayında ilçe olmuştu.

İbnü'l Emîn Mahmud Kemâl'in Cevabı

İbnü'l Emîn Mahmud Kemâl İnal

Tarih biyografisi ve monografi sahalarında erişilmesi çok güç bilgisiyle, dünya çapında bir şahsiyet olan İbnü'l Emîn Mahmud Kemâl (İnal)'a sormuşlar:
- "Sizdeki bilginin çok azına sahib olmalarına rağmen sizden çok daha fazla tanınanlar var. 
Bunun sebebi nedir?" 

Kimi maymun, kimi hınzır, tilki, çakal, kurt, köpek sûretinde...

Şeyhülislâm Berdeî Sultan Türbesi
Muhammed Çelebi Sultan Türbesi
Pîri Mehmet Halife Sultan Türbesi
Şeyhülislâm Berdeî Sultan Hazretleri, câmiye giderken pek çok kimseyle karşılaştığı halde, birkaç kişi dışında kimseye selâm vermezdi.
Talebelerinden biri;
"Hocamız acaba neden birkaç kişiden başka kimseye selâm vermiyor" diye merak edip kendisine sorunca, Berdeî Hazretleri eliyle bu talebenin gözlerini sıvazladı.

1 Şubat 2022 Salı

3 Kişinin İbretlik Ölümü

Bir adam İsa Aleyhisselâm ile arkadaşlık yapmak ister.
Büyük nebi kırmaz, beraber yola çıkarlar...
Bir miktar yürüdükten sonra su başında dururlar.

Ömer Muhtar'ın İşgalci/İstilacı İtalyanlara Karşı Mücadelesi

Ömer Muhtar istilacılara, sömürgecilere asla boyun eğmedi ve mahkemede hakimle olan konuşması aşağıdaki gibi geçti:
İtalyan Hakim:
- İtalyan Devleti'ne karşı savaştınız mı?