28 Şubat 2022 Pazartesi

Şapka Kanununa Muhalefetten İdam Edilen Şalcı Şöhret Bacı

Şalcı Bacı Erzurumda yetimlerine bakmak için el işi şal örüp bitpazarında açtığı sergide satardı.
Şapka kanunu sebebiyle vilayete doğru yürüyüş yapıldığı olay günü kadınlar hamamında yıkanırken gelip haber vermişler ki: "Şöhret Kadın, senin oğlanlar hükümeti taşa tutuyor, git onlara sahip ol!"

1926 yılında şapka kanununa muhalefetten idam edilen örnek bir Türk anasıydı Şalcı Şöhret Bacı.
Şöhret Kadın bohçasını kapıp hamamdan dışarı fırlamış.

25 Şubat 2022 Cuma

Bu gemiye binme, bu gemi batar!

Şeyh Burhâneddin bin Muhammed Eğridirî Türbesi, Eğirdir, Isparta
Şeyh Burhâneddîn Hazretlerinin sevenlerinden olan Ispartalı Abdülkâdir Efendi şöyle anlatmıştır: 
"Bir defâsında Karadeniz'de gemi ile sefere çıkacaktım. 
Yanımda bir de arkadaşım vardı. 
Gideceğimiz gemiye eşyâlarımızı koyduk. 

22 Şubat 2022 Salı

Üzülmeyiniz! Allâhü Teâlâ sizi kurtardı!

Şeyh Burhâneddin bin Muhammed Eğridirî Türbesi, Eğirdir, Isparta

Hacı Ferhad adında bir zât şöyle anlatmıştır: 
"Mısır'dan gelirken, Akdeniz'de gemimiz sâkin sâkin yol alıyordu. 
Peşimize bir korsan gemisi takıldı. 
Saldırmak için yaklaşmaya başladı. 

18 Şubat 2022 Cuma

Şeyh Burhâneddin'in Rüstem Paşa'ya Müjdesi

 
Şeyh Burhâneddin bin Muhammed Eğridirî Türbesi, Eğirdir, Isparta

Osmanlı devlet adamlarından Rüstem Paşa vezir olmayı arzu edip bunun için uğraşırdı. 
Fakat bâzı kimselerin aleyhinde çalışması sebebiyle Teke sancağına tâyin edilip, merkezden uzaklaştırıldı. 
Teke'ye vazîfeli olarak gidince Isparta'ya da uğradı. 

12 Şubat 2022 Cumartesi

Evvelki sözümüz doğru çıktı ise sonraki sözümüz de doğru çıkar.

Şeyh Burhâneddin bin Muhammed Eğridirî Türbesi, Eğirdir, Isparta

Isparta Eğridir'deki Şeyh Burhâneddîn Hazretleri bir ara oğullarını görmek için İstanbul'a gitmişti. 
Rüstem Paşa Vezîriâzam sıfatıyla ona çok alâka, hürmet gösterip, hizmet etti. 
Ayrıca Küçük Ayasofya Zâviyesini verip burada insanlara hak ve hakîkati anlatması için ısrarla ricâda bulundu. 
Ricâsını kabûl edip bir sene kadar bu zâviyede kaldı. 

11 Şubat 2022 Cuma

Çarşı Pazar Ağalığı

Behlül Dânâ, birgün Hârûn Reşîd'den bir vazife istedi. 
Hârûn Reşîd de ona çarşı pazar ağalığını (denetimini) verdi. 
Behlül hemen işe koyuldu. 
İlk olarak bir fırına gitti. 

10 Şubat 2022 Perşembe

Yarın bana gelsin, lastiklerini değiştireceğim...

İran- Irak Savaşı'nda kaybettiği kocasının biriktirmiş olduğu imkanları da çoktan tüketmiş, bir gün aç, bir gün tok yaşar hale gelmişlerdi.
Kendi neyse de geride kalan üç çocuk yokluk bilmiyor, acıkınca feryadı basıyorlardı. 
Kerkük'ün sokaklarında ise sefalet kol geziyordu. 
Kim kime yardım edecek, destek olacaktı?
Bir yanı yıkılmaya yüz tutmuş evceğizinin camından yola doğru ümitsizce bakarken bir taksinin durduğunu, içinden bir yolcunun da indiğini görmüştü.
Demek ki taksi şoföründe az çok para olacaktı.
Çünkü müşteri indirmişti.
Bütün cesaretini ve ümidini toplayarak yola koştu.

9 Şubat 2022 Çarşamba

Nijer'i İdare Eden Genç Bir Osmanlı

Nijer!
Dünyanın en fakir ülkelerinden biri.. 
Afrika'nın batı yakasında güneyle kuzey arasında orta bir yerde. 
Biz haritadaki yerini bulmakta zorlansak da o topraklar Osmanlı'nın son 300 yılında hilafete bağlı topraklar arasında kalmış...
Nijer'de bizimle ilgili bir deyim: 

8 Şubat 2022 Salı

Pîri Mehmet Halife Sultan Türbesi, Eğirdir, Isparta

Pîri Mehmet Halife Sultan Türbesi, Eğirdir, Isparta
Pîri Mehmet Halife Sultan Türbesi, Isparta'nın Eğirdir İlçesi Yazla Mahallesi'nde, Şeyh Burhaneddin Camii'nin yanında yer almaktadır.
Anadolu'yu tenvir eden büyük velîlerdendir.
İsmi Muhammed olup, Peygamber Efendimizin soyundan seyyiddir. 
Soyu yirmi ikinci batında Hz.Zeynelâbidîn'den, Hz.Hüseyin'e ulaşır. 

5 Şubat 2022 Cumartesi

Azrail, söylediğinden de güzelmiş!

İlkokulu bitirip kursa gelmişti. 
Ailesi kendi isteğiyle geldiğini söylemişti. 
Kayıt için adını sorduğumda: "Fatma", dedi. 
Hiç de çekinmeyen bir tavırla... 

Papazların Müslüman Olması

Pîri Mehmet Halife Sultan Türbesi, Eğirdir, Isparta

Pîrî Halîfe Sultan bir defâsında Edirne'ye gitmişti. 
Edirne'de bulunan bir Hristiyan papazı açlık içinde, riyâzetler çekerek kerâmet gibi gözüken bâzı hallere kavuşmuştu.
İstidraç denilen hallerden olan ve sâhibini derece derece Cehennem'e sürükleyen bu hâli, havada uçmaktı. 

3 Şubat 2022 Perşembe

Yemenli Ümmü Gülsüm'ün İbretlik Hikayesi

Mescid-i Nebevî'nin Yeşil Kubbesi ve Osmanlı Minaresi

Esselâü Aleyküm
Göz yaşlarıyla okunacak ve hepimize ders olacak bir yazı!
Allah her şeye kadirdir.
O'na ne zor ki..

Bismillahirrahmanirrahîm

Yakın zaman önce yaşanmış olan şu hâdise, Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem'in “rahmet”vasfının her an cârî olduğuna ve O’na tevessül ile yapılan duânın Hak katındaki makbûliyetine dâir, ne kadar da ibretli bir misaldir:

1988 senesinde, Medîne-i Münevvere’deki Cuma Câmii’nin inşâsı esnasında yaşadığı ibretli bir hâtırayı, Mimar Mahmud Sâmi Kirazoğlu kardeşimiz şöyle naklediyor:

2 Şubat 2022 Çarşamba

Anzaklı Ömer'in Hikayesi

Josef Miller, yeni ismiyle Anzaklı Ömer
1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olup ihtisas yapmak üzere ABD'ye giden doktor Ömer Sami Musluoğlu, görev yaptığı hastanede başından geçen çok enteresan bir hadiseyi söyle anlatıyor:

Amerika'ya gittiğim ilk yıllar.. 
New York'ta Medikal Center Hastane'de görev almıştım.

Edison Cennete Girebilecek mi?

Thomas Alva Edison (11 Şubat 1847 - 18 Ekim 1931)
"Edison Cennete Girebilecek mi?" sualine Cizre Müftüsünün cevabı:
Sene 1960 yılların sonu.
Silopi, o senenin Nisan ayında ilçe olmuştu.

İbnü'l Emîn Mahmud Kemâl'in Cevabı

İbnü'l Emîn Mahmud Kemâl İnal

Tarih biyografisi ve monografi sahalarında erişilmesi çok güç bilgisiyle, dünya çapında bir şahsiyet olan İbnü'l Emîn Mahmud Kemâl (İnal)'a sormuşlar:
- "Sizdeki bilginin çok azına sahib olmalarına rağmen sizden çok daha fazla tanınanlar var. 
Bunun sebebi nedir?" 

Kimi maymun, kimi hınzır, tilki, çakal, kurt, köpek sûretinde...

Şeyhülislâm Berdeî Sultan Türbesi
Muhammed Çelebi Sultan Türbesi
Pîri Mehmet Halife Sultan Türbesi
Şeyhülislâm Berdeî Sultan Hazretleri, câmiye giderken pek çok kimseyle karşılaştığı halde, birkaç kişi dışında kimseye selâm vermezdi.
Talebelerinden biri;
"Hocamız acaba neden birkaç kişiden başka kimseye selâm vermiyor" diye merak edip kendisine sorunca, Berdeî Hazretleri eliyle bu talebenin gözlerini sıvazladı.

1 Şubat 2022 Salı

3 Kişinin İbretlik Ölümü

Bir adam İsa Aleyhisselâm ile arkadaşlık yapmak ister.
Büyük nebi kırmaz, beraber yola çıkarlar...
Bir miktar yürüdükten sonra su başında dururlar.

Ömer Muhtar'ın İşgalci/İstilacı İtalyanlara Karşı Mücadelesi

Ömer Muhtar istilacılara, sömürgecilere asla boyun eğmedi ve mahkemede hakimle olan konuşması aşağıdaki gibi geçti:
İtalyan Hakim:
- İtalyan Devleti'ne karşı savaştınız mı?