23 Kasım 2021 Salı

194.Tenkit Eden, Konuşan ve Yapan 

3 Kasım 2021 Çarşamba

192.Fransız Dergisi'nin Karikatürü

Sen şapka inkilabı, kılık-kıyafet inkilâbı, harf devrimi, tevhid-i tedrisat, ezan yasakları yap. 
Milletin ekseriyetinin çehresini, zihniyetini değiştir ama Fransız dergisi seni yine bir "Osmanlı" olarak çizsin..