14 Nisan 2013 Pazar

Akşehir´in "Konya" İsimli Halı Gazetesi

 Akşehir´in "Konya" İsimli Halı Gazetesi
Konya’ya 1889 yılında tayin edilen Avlonyalı Ferit Paşa valilik döneminde Konya’da eğitim ve bayındırlık hizmetleriyle adını zamanımıza kadar getirebilmiş ender valilerdendir. 
Ferit Paşa bilhassa Konya yöresinde halı ve kilim üreticilerine yeni bir hız ve şevk vererek halıcıları teşvik etmek maksadıyla 5 Mayıs 1901 Cumartesi tarihinde 5 hafta devam edecek halı ve kilim sergisi açmaya karar vermiştir.

6 Nisan 2013 Cumartesi

Akşehir Gölü ve Eber Gölü, Konya - SLAYT

Gavur Hamamı, Akşehir, Konya

 Gavur Hamamı, Akşehir, Konya
Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunmaktadır.
1883'te yapılmıştır. 
Klasik Osmanlı mimarisi ürünüdür. 
Selçuklu ve Osmanlı hamamlarında yer alan soyunma yeri, aralık, ılıklık, sıcaklık ve soğuk bölümleri vardır.

Meydan (Şifa) Hamamı, Akşehir, Konya

 Meydan (Şifa) Hamamı, Akşehir, Konya
Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan bu hamam, kaynaklardan öğrenildiğine göre Subaşı Emir Şerafettin tarafından Hicrî 1329 yılında yaptırılmıştır.
Kesme ve moloz taştan yapılan hamam, soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir. Bu bölümlerin üzeri kubbe ile örtülüdür. 

Ermeni Kilisesi, Akşehir, Konya

 Ermeni Kilisesi, Akşehir, Konya
Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan Ermeni Kilisesi XIX. yüzyılda yapılmıştır. 
Kilise ile ilgili bir kitabe bulunmadığından yapım tarihi ve hangi azize adandığı kesinlik kazanamamıştır.

Kilise dikdörtgen planlı, yığma taş ve moloz taştan yapılmış üzeri çatı ile örtülmüştür. 

Bazilika planındaki kilisenin naosu iki sıra sütunla üç nefe ayrılmıştır. 
Duvarlarında iki sıra halinde pencere dizileri bulunmaktadır. 

Akşehir Gölü, Akşehir, Konya


Akşehir Gölü'nün Konumu, Akşehir, Konya
Konya'nın Akşehir ilçesinin güneybatısında bulunan Akşehir Gölü ilçenin 8 km. kuzeyindedir.
Gölün bulunduğu alan Sultan Dağları’nın kuzey eteği ile Emirdağ kitlesi arasında uzanan bir çöküntü alanıdır.
Türkiye'nin 5. büyük gölüdür.
Alanı 353 km2 'dir.
Akşehir Gölü, deniz seviyesinden 958 m. yüksekliğindedir.
Gölün en derin yeri 3 ile 5 m. arasında değişir.

Yılan Yusuf (Yeşilköy) Köprüsü, Akşehir, Konya

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Konya-Akşehir yolu üzerindeki Yılanyusuf (Yeşilköy) Köyü içerisinde Adayan Çayı üzerindedir.
Köprünün mermer üç satırlı sülüs yazılı kitabesinden Sultan II.Beyazıt’ın oğlu Sultan Selim zamanında 1517’de yapıldığı öğrenilmektedir.
Kitabenin üçüncü satırının kenarında değişik bir yazı ile “Süle” ismi yazılıdır.
Büyük bir ihtimalle köprünün mimarı Süleyman isimli bir kişidir.

Nureddin Köprüsü, Akşehir, Konya

Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan köprünün Hacı Nureddin isimli bir kişi tarafından yaptırıldığı söylenmektedir. 
Ancak, bunu belirten bir kitabeye ve kaynaklarda da bu konu ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. 
Halk arasında Yazıcı Köprüsü olarak da tanınmaktadır.

Taş Medrese, Akşehir, Konya

Konya Akşehir ilçesi, Altınkalem Mahallesi, Eski Afyon Caddesi üzerinde bulunan Taş Medrese, aynı zamanda mescit, türbe, hankâh, imaret ve çeşmeden meydana gelen bir külliye görünümündedir. Günümüze yalnızca mescit, medrese ve türbe gelebilmiştir.