31 Aralık 2022 Cumartesi

Nefis, nasıl hoşnud edilir?

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap

Nefsi şikâyet etmesin, nefsim darılmasın, canım eziyetlenmesin, canım mesut olsun. 
Başka hiçbir kimsenin, hiçbir şeyin hoşnutluğu bu zamanın insanını alakadar etmiyor. 
Hoşnutluğu aranacak yalnız nefsidir. 
İşte onun için insanoğlunun başına ne felaket geldi ise kendi nefsinin hoşnudluğunun peşinde koşmasından dolayıdır. 

30 Aralık 2022 Cuma

Horoz Tepesi, Erbaa, Tokat

Erbaa'nın Doğu güneyindeki "HOROZ TEPE" si, Anadolu'da ve ön asyada özellikle Kral mezarları bakımından en önemli yerlerden biridir. tarihi Milâttan 3 bin yıl öncelerine dayanan Horoz tepesinde yapılmış bulunan arkolojik araştırmalar, Horoz tepesinin büyük tarihi değerler taşımış bulunduğunu meydana çıkarmıştır. 
Bu konuda ilk arştırmayı yapan Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Ön Asya Profesörü Tahsin Özgüç'tür.

Atarlar Aşağıya İstikâmetten Şaşanı...

Ladikli Hacı Ahmet Ağa
Hem Hacı Veyiszâde Hocamızdan, hem de Ladikli Ahmed Ağamızdan çok feyiz almış Nuri Eser, Lâdikli Ahmed Ağa'nın şu sözlerini naklediyor:

"Çukurova üzerinde tayy-ı mekân giderken, bir arkadaşımızın gözü takıldı aşağıda pamuk toplayan kadınlardan birine de...
Pat diye attılar onu, anında yere! 

29 Aralık 2022 Perşembe

Ey kahpenin kardeşi!

Bir gün Sadreddin-i Konevi'nin günümüzde cami olarak ibadete açık bulunan záviyesinde bir toplantı vardı.
Hazreti Mevlânâ o gün çok hararetliydi, istiğrak halindeydi.
Hazreti Mevlânâ, yerlerin ve göklerin, zâhirin ve batının, görünen ve görünmeyen bütün âlemlerin coşkunluğunu kendi canında, kendi teninde tevhid ederek, vecd ve istiğrak içinde semâ etmeye başlayınca, dervişler arasında öyle bir cezbe kıyameti koptu ki:

28 Aralık 2022 Çarşamba

Hacı Veyis Hoca'yı Ağlatan Sebep

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu'nun Babası Hacı Veyis Efendi'nin Mezarı

Bir gün 4-5 yaşlarındaki büyük teyzemiz Hediye Hanım, medresenin bahçesinde oynarken Hacı Veyis Efendi ile karşılaşmış. 
Hoca Efendi, küçük Hediye'nin başını okşamış ve eline de beş-on kuruş vermiş. 

27 Aralık 2022 Salı

Sadrazam Silahtar Karavezir Seyyid Mehmet Paşa Hamamı, Gülşehir, Nevşehir

Sadrazam Silahtar Karavezir Seyyid Mehmet Paşa Hamamı, Gülşehir, Nevşehir
Sadrazam Silahtar Karavezir Seyyid Mehmet Paşa Hamamı, Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'nde bulunmaktadır.
1778 tarihinde Silahtar Seyyid Mehmet Paşa tarafından mimar Ebubekir Veledi Halil Efendi'ye yaptırılmıştır.
Hamam klasik Osmanlı hamamlarında olduğu gibi üç kısımdan oluşmuştur. 
1.Soyunmalık 
2.Ilıklık   
3.Sıcaklık

25 Aralık 2022 Pazar

İntizar edersem başka hal olur!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Lâdikli Ahmed Ağa'nın torunu Lâdik Belediye Başkanı Mehmet Elma anlatıyor:
27 Mayıs 1960 ihtilâlinde pek çoklarına yapıldığı gibi dede mi de alıp götürmüşler sıkıyönetim mahkemesine, Konya'ya. 
Sıkıyönetim hakimi alay etmeye kalkmış dedemle: 
-Sen namazlarını Mekke'de kılarmışsın öyle mi? 

24 Aralık 2022 Cumartesi

23 Aralık 2022 Cuma

Mülûktan sonra gelecek olan Cebâbire Devri

  

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap

Hz.Peygamber Aleyhissalâtü vesselâm, kendisinden sonra ne olacağını soran sahâbesine;
"Benden sonra hulefâ devri gelecektir" buyurmuştur. (Tirmizî, Fiten 48; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/220-221.)
Hulefâ Devri; Hazreti Ebu Bekir, Hz. Ömer. Hz. Osman, Hz.Ali'nin devirleridir ki, bu devre Hulefâ-i Râşidin Devri denilir. 
30 sene olacağını da Peygamber haber vermiştir. 
Bu devir İslâm'ın en parlak devridir. 

21 Aralık 2022 Çarşamba

Şeyh Hacı Abdullah (Dihlevî) Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya

 
 Şeyh Hacı Abdullah Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya
Şeyh Hacı Abdullah (Dihlevî) Efendi Türbesi, Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Seyyid Harun Veli Hamamı’nın kuzeybatısında yer almaktadır.
Türbe 1903 yılında ölen müderris ve Nakşibendî Tarikatı şeyhi Hacı Abdullah Efendi için yaptırılmıştır.

Hz.Muhammed Aleyhisselâm bir derya, Hz.Ömer kadehti!

Hazreti Mevlâna'ya bir gün bir aziz:
-"Şeytan Muhammed'in kalbine vesveseler verir ve hiç şüphe yok ki Ömer'in gölgesinden kaçar" burulduğu vechile, Hazreti Peygambere bile vesvese verdiği halde, Hazreti Ömer'in gölgesinden bile kaçıyordu. 
Hikmeti ne bunun, buradaki sır nedir? diye sordu.

20 Aralık 2022 Salı

Amerikalılarla nasıl anlaşıyorsunuz?

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Ahmed Ağa'nın yanında yöresinde çokça bulunan  gönül dostlarından Şair Nuri Baş, bir gün Ahmed Ağa'ya sormuş:
-Ahmed Ağa, siz bu tayy-ı mekânlarda Avrupa'ya gidiyorsunuz, Amerika'ya gidiyorsunuz! 

19 Aralık 2022 Pazartesi

Musikî ve Semâ

Hazreti Mevlânâ'yı seven sayan, ama bazı halterine takılan bir âlim, bir gün bir mecliste içinin içinden:
-Mevlânâ gibi bir ilim ve irfan padişahı, hem şeriatta hem tarikatta, marifetde ve hakikatda sultan olduğu halde, musiki ve sema gibi şeriata aykırı olan şeyleri nasıl olur da câiz görür? diye düşünmeye başlayınca, bu gizli durumu gönül ekranında seyredip duran Hazreti Mevlânâ, ona melâmet üzere şöyle söylemiş:

18 Aralık 2022 Pazar

Nefis, Çok Kuvvetli Bir Hilekardır

Sultan Veled anlatıyor: 
Babam -Mevlânâ- daima:
"Ben beş yaşında iken nefsim ölmüştü!" derdi. 
Hem böyle söyler, hem de çok sıkı riyâzat yapardı.
Bu böyle hep devam edince, bir gün kendilerine:

17 Aralık 2022 Cumartesi

Zindan Nerde, Ben Nerde?

Hazreti Mevlânâ'nın bu dünyaya veda etme belirtilerinin başladığı günlerde, eşi Kira Hatun:
Hüdavendigâr Hazretleri'nin dünyayı hakikat ve mânâlarla doldurması için üçyüz, dörtyüz sene yaşaması gerekmez miydi? diye dolup taşınca, insanlığın piri Hz.Mevlânâ:

16 Aralık 2022 Cuma

Hz.Mevlânâ'nın Son Anları ve Vasiyeti

 

En az iki türlü rüşd, iki türlü ölüm var insan hayatında. 
Birinci rüşd, ergenlik çağına ererek akıl bâliğ olmak.
İkinci rüşd, ermişlik mertebesine ererek, ârif ve kâmil (bilge ve olgun) olmak.

15 Aralık 2022 Perşembe

Dilsiz Tekke, Erbaa, Tokat

İmbat Deresi ağzında, Alacabal yolu kenarındadır. 
İsminin Ebu Bekir Efendi olduğu söylenir. 
Kabrin bulunduğu yer halk tarafından koruma altına alınmış. 
Genellikle konuşmayan ve geç konuşan çocuklar için ziyaret edilir.

Doğru okunan her kelime, her harf secdeye kapanır...

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Lâdikli Ahmed Ağa'nın torunu Lâdik Belediye Başkanı Mehmet Elma:
Çocukluk yıllarımızda dedem bize Kur'an okutur, dinlerdi. 
Kendisi değil okuyan dedemin hiç bir dilde okuması yazması yok biz okuruz, o dinlerdi. Anlayamadığım bir şey olurdu o zamanlar.

14 Aralık 2022 Çarşamba

Azm-i Millî Sanayi ve Bilim Müzesi (Un Fabrikası), Aksaray

Azm-i Millî Sanayi ve Bilim Müzesi (Un Fabrikası), Aksaray

Azm-i Millî Sanayi ve Bilim Müzesi (Un Fabrikası), Aksaray şehir merkezinde, Zinciriye Medresesi'nin karşısında yer almaktadır.
"Azmi Milli", milletin azmi anlamına geliyor. 
1924'ten 1997 yılına kadar hizmet veren fabrika, şimdi ise müze olarak ziyaretçilerini bekliyor.
Ülkenin zor zamanlarında un üretimini hiç aksatmadı.

12 Aralık 2022 Pazartesi

Kutluğ Hatun Türbesi, Melikgazi, Kayseri

Kutluğ Hatun Türbesi, Melikgazi, Kayseri
Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Gavremoğlu Mahallesi’nde, Hunat Hatun Camii’nin doğusunda yer almaktadır.
Türbe, Şah Kutluğ Hatun tarafından 1349 yılında yaptıtılmıştır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamiratı yaptırılmıştır.
Türbe çevresindeki binaların yıkılması ile meydana çıkarılmıştır.

11 Aralık 2022 Pazar

Kavakköy Köyü, Seydişehir, Konya

Kavakköy, Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı, Seydişehir-Beyşehir yolu üzerinde bir köydür.
Seydişehir'e 15 km mesafede yer almaktadır.
Kavakköy, idari bölüm olarak daha önceleri köy iken, 2012 yılındaki yasa değişikliğinden sonra mahalle olmuştur.
2019 yılı itibariyle 450 kişi civarında nüfusu vardır.

10 Aralık 2022 Cumartesi

Kore Savaşı'nda Mahmut Sami Efendi'nin Yardımı

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Yıl 1950-51 filan, Kore Savaşı konuşuluyor her yerde. 
İşte o günlerde, Ahmed Ağa'ya: 
Hacı Baba, Kore'deki muhasarada neler oldu? Siz orada mıydınız? diye sordum.
Şunu anlattı bize o zaman: 

9 Aralık 2022 Cuma

Bir gece uyumasan ne olur?

"İnsanlığın Pîri Hazreti Mevlânâ" Kitap Kapağı 

Bir gece, Selçuklu Veziri sema ediyordu. 
Sema o kadar uzun sürdü ki, Süleyman Pervâne, o anda yanında bulunan bir gönül dostunun kulağına:
Çok yoruldum! 
Sen ortalığa göz kulak ol da ben azıcık kestireyim! diye fısıldayınca, ötelerde vecd ile istiğrak içinde sema etmekte olan Hz.Mevlânâ, gönül kulağıyla duyduğu bu fısıltıya karşı şöyle bir gazele başladı:

8 Aralık 2022 Perşembe

İçinizde bilerek günah işlemeyen kimseler benimle gelsin!

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap
Bâyezîd-i Bestâmî Hazretleri'nin zamanında kıtlık yılı olmuş da ona yağmur duası için mürâcat etmişler. O, halvette imiş o zaman.
"Rahmet duasına çıkalım" diyorlar.
-Peki, yarın bu memleketin en büyük camisinde yağmur duası ictimâ ederiz de oradan çıkalım, diyor.

6 Aralık 2022 Salı

Saratlı Kasabası Aziz Mercurius Yeraltı Şehri Dedeli Dam Mezarı, Gülağaç, Aksaray

Dedeli Dam Mezarı, Gülağaç, Aksaray
Dedeli Dam Mezarı, Aksaray'ın Gülağaç İlçesi'ne bağlı Alevîlerin yoğun olarak yaşadığı Saratlı Kasabası'nda Aziz Mercurius Yeraltı Şehri'nin içerisinde bulunmaktadır.
Dedeli Dam olarak anılan mezarın ise kime ait olduğu hakkında herhangi bir malumata rastlanmamıştır.

5 Aralık 2022 Pazartesi

Benim bildiğimi Hoca bilemez...

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Lâdikli Ahmed Ağa'nın dünürü İshak Serdaroğlu'na sorduk:
-Ahmed Ağa, bizim şikâyetçi olduğumuz kötülüklerin, şerrin izâlesi için ne tavsiye ederdi?
-Valla şimdi- bu arkadaşlar da bilir ya:
"Ülen oğlum bu millet deli.

4 Aralık 2022 Pazar

3 Aralık 2022 Cumartesi

Yörük Ali Efe Evi Müzesi, Yenipazar, Aydın

Milli Kahraman Yörük Ali Efe’nin İzmir’den dönüşünden ölümüne kadar yaşadığı Yenipazar ilçe merkezindeki evi 1980’li yıllarda çıkan yangında tamamen yanmıştır. 
1995 yılında Aydın Valiliği tarafından Kültür Bakanlığı'na yapılan teklif kabul görmüş, Yörük Ali Efe’nin mirasçıları evin müze yapılması şartı ile evi Kültür Bakanlığı'na bağışlamışlardır. 

2 Aralık 2022 Cuma

Şeyh Alaman Türbesi, Karatay, Konya

Şeyh Alaman Türbesi, Karatay, Konya
Şeyh Alaman Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesinde, Şeyh Ulema Mahallesindeki İşgalaman Mezarlığı içerisinde yer almaktadır.
Kübik gövdeli ve kubbeli bir türbedir.
İki katlıdır. 

1 Aralık 2022 Perşembe

NUŞİREVAN'IN ADALETİ

Hazreti Ömer ve Sa'd İbni Vakkas Hazretleri, İran'a at satmaya gitmişlerdi. İran'a vardıkları zaman şehrin girişinde cirit oynayan bir kısım genç görüp seyre daldılar. Bir ara yabancıların kendilerini seyretmekte olduğunun farkına farkına varan gençlerden birisi yanlarına gelip "Bedeviler" gibi sözlerle hakaret ettikten sonra, satmak için getirdikleri ve üzerine bindikleri Arap atlarını ellerinden zorla aldılar.

ZEVCESİNE GÖTÜRÜNBiri, Rasûlullah (s.a.v.)'a geldi ve şöyle dedi:


-- Ya Rasulallah! Siyahlığım ve yüzümün çirkinliği, cennete girmeme engel olur mu?
Bunun üzerine, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:


--"Olmaz. Nefsimi kudret elinde tutan Yüce Allah'a yemin ederim ki; sen, Rabbine iman etmemişsin. O'nun Resûlünün getirdiklerine de inanmamışsın"
Buna karşı o kimse şöyle dedi:

Hırka-i Saadeti koklayan, cehennemin kokusunu koklamaz.

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap

«Herkes terler» deniyor.
Evliya da terler, 
Enbiyalar da terler, orada. 
Peygamber-i Zîşan'ın mübarek Cism-i Şerîfi'ne giymiş olduğu gömlek, dünyadan çıkarken su içinde kalmıştı.