30 Eylül 2023 Cumartesi

Dostların hatırı için bir gece sabahlasan ne olur?

Hazreti Mevlânâ bir gece, Selçuklu Veziri Süleyman Müîneddîn Pervâne'nin sarayında sema ediyordu. 
Sema o kadar uzun sürdü ki, Süleyman Pervâne, o anda yanında bulunan bir gönül dostunun kulağına:
-Çok yoruldum! 

29 Eylül 2023 Cuma

Kutbü Zamân ve Tasarruf

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Konya'da Hayra Hizmet Vakfı'nda Hasan Hüseyin Varol Hoca anlatıyor:

Bir gün Ahmed Ağa'ya gittik. 
Hacı Tahir Efendi de var, onunla beraber gitmiştik. 
Irak'da ihtilal olmuştu o günlerde. 
O ihtilal konuşuldu o gün orada. 
-Hangi tarihte olmuştu o ihtilal? 
-1958'di galiba Hocam. 
1958'de kanlı bir darbeyle Kral İkinci Faysal şehid edilmiş ve Haşimi iktidarına son verilmişti. 

27 Eylül 2023 Çarşamba

Ayasofya'da Sabah Namazı!

-Vaktiyle biz, talebelik yıllarımızda- Fatih'den kalkıyor Ayasofya'ya sabah namazı kılmaya koşuyorduk.
Neden?
"Hafız İdris Efendi, Kur'an'ı çok okuyor, çok da tatlı okuyor" diye.
Hafız İdris Efendi ne kadar okuyordu?
Bir rekâtta yirmi sayfa okuyordu! 

26 Eylül 2023 Salı

Ahmed Satîha'nın Evlenmek İstediği Kız

Ahmed Satîha Hazretleri, bir kızla evlenmek istedi. 
O kıza haber gönderilince, kız kabul etmediği gibi, güzelliğiyle övünerek hakâretlerde bulundu. 
Daha bu uygunsuz sözlerini bitirmemişti ki, o ânda felç oldu. 
Ne yaptılar ise tedâvî edemediler, sonunda o şekilde öldü...

25 Eylül 2023 Pazartesi

Konyalılardaki Mevlâna Aşkı

Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hakk'a yürüdüğü zaman, Hazreti Mevlânâ Konya'da, ilim ve irfan doruklarında halka ve dervişlere bilgi ve görgü sofraları açıyor, ışık saçıyordu.
Bu ilim ve irfan şölenleri, bu bilgi ve görgü ziyafetleri halkta ve dervişlerde öyle öyle bir tiryakilik, öyle bir alışkanlık meydana getirdi ki, Konya halkı Mevlânâ'sız edemiyordu. 

23 Eylül 2023 Cumartesi

Hürrem Paşa Türbesi, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya

Hürrem Paşa Türbesi, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya
Hürrem Paşa Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'ndeki Mevlânâ Müzesi Bahçesi'nde bulunmaktadır.
Sinan Paşa Türbesi'nin sağında yer almaktadır.
Karaman Beylerbeyi Hürrem Paşa için 1528'de Sadrazam İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Matbah-i Şerif'in doğusunda yer alan sekizgen planlı tipik Osmanlı türbesinin girişinin önünde iki sütunlu, dört sivri kemer üzerine basan kubbeli bir revak bulunmaktadır. 

22 Eylül 2023 Cuma

Ateşbâz-ı Velî ile Türbedâr'ı Nereye Gitmişler?

Ateşbâz-ı Velî Türbesi'nin Türbedârı Fatma Hanım, ölümüne yakın bir zamanda, sabah namazından sonra her zamanki alışkanlığıyla, dedesinin türbesine bakmak ister. 
Kısa bir süre baktıktan sonra tam perdeyi kapatacağı esnâda, türbenin karşısındaki duvarın üzerinde gezinen Ateşbâz Hazretlerini görür. 

21 Eylül 2023 Perşembe

20 Eylül 2023 Çarşamba

Gelir/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sen oku Ezan'ı, sen Hakk'a çağır.
Dâvete icâbet edenler gelir...
Görmeyen, duymayan; hem kör hem sağır 
Ateş'e mühürlü bedenler gelir...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.90.

19 Eylül 2023 Salı

Hadi canım sen de Ahmet Ağa, Kore nere Konya nere?

Kore harbinin olduğu devre, bir gün Ladikli Ahmet Efendi'yi ziyaret için Ladik’e gitmiştim.
Gece odasında kalıp odasında misafir olduk. 
O gün Ahmet Efendi'nin iki komşusu da ziyarete geldi. 
Yatsı namazına kadar beraber kaldıktan sonra, Hacı Baba namazı kıldı ve bir müddet daha muhabbet ettik. 
Muhabbet esnasında kapı çalındı. 

18 Eylül 2023 Pazartesi

Oğul, sen Kur'an'ın dış yüzüne bakma!

Bil ki Kur'an'ın bir zâhiri var. 
Zâhirin de gizli ve pek kudretli bir de içyüzü var. 
O bâtının bir bâtını, onun da bir üçüncü bâtını var ki onu akıllar anlayamaz, hayran kalır.

17 Eylül 2023 Pazar

İnsanları Gafletten Uyandırmak

İnsanlarla görüşüp konuşmaktan gaye nedir? 
Asıl maksat, insanları uykudan, gafletten uyandırmaktır.
Meselâ şuradan gidiyorsun, azıcık ilerde bir ahbâb var; bir selâm vereyim de, o da selâm alsın sevaplaşalım, sevap paylaşalım.

14 Eylül 2023 Perşembe

Kerâmeti Külahta Sanmış!

Allahü Teâlâ'nın Velî kullarına hürmet edip edepli olanlar çok olduğu gibi, onlara karşı gelip, büyüklüklerini inkâr edenler de çıkmıştır. 

Ahmed Satîha Hazretleri zamanında da, haddini bilmez bir kimse, kendisine o zâtınkine benzeyen bir külâh alıp; "Ben de onun gibi olabilirim" düşüncesiyle, kibirli bir şekilde gidiyordu. 
Her şeyin, cübbe ve külâh giymekle hallolacağını zanneden bu kimse, hizmetçinin yardımıyla ata binerken birden hayvandan düştü ve boynu kırıldı. 
Hatâsını anlayıp, acılar içinde kıvranırken:
-Beni Ahmed Satîha Hazretleri'nin yanına götürün, diye inlemeye başladı.

13 Eylül 2023 Çarşamba

Ateşbâz-ı Velî Hazretleri'ni Rahatsız Eden Sebep

Konya'nın idârî manada yetkilileri tarafından da sık sık ziyaret edilen Ateşbâz-ı Veli Türbesi'nin, müdavimleri arasında o devrin Konya İl Emniyet Müdürü olan Mehmet Aksu da vardı. 
Mehmet Bey, son derece âlîcenâp yüreğe sahip, bir hayır severdi.
Mehmet Aksu, Aşçı Dede'yi her ziyârete geldiğinde Fatma Teyzesiyle uzun uzun sohbet eder, halini hatırı sorar ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı.

12 Eylül 2023 Salı

Düşmanının da Seni Sevmesini İstersen?

Büyük terbiye ustası Hazreti Mevlânâ, bir gün, oğlu Sultan Veled'e diyor ki:
-Bahaddin! 
Senin düşmanını sevmeni, düşmanının da seni sevmesini istersen, kırk gün onun hayrını ve iyiliğini söyle.
O düşman senin dostun olur.
Zira, gönülden dile yol olduğu gibi, dilden de gönüle yol vardır.

11 Eylül 2023 Pazartesi

10 Eylül 2023 Pazar

Siyavuş Paşa Çeşmesi, Eyüpsultan, İstanbul

Siyavuş Paşa Çeşmesi
Yaptıran : Sadrazam Siyavuş Paşa.
İnşa ılı : H 1011 / M 1602
Yeri : Eyüp’te, Sadrazam Siyavuş Paşa Türbesi bitişiğindedir.
Tipi : Tek yüzlü duvar çeşmesi.

Hâmûşân Mezarlığı, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya

Hâmûşân Mezarlığı, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya
Hâmûşân Mezarlığı, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'ndeki Mevlânâ Müzesi Bahçesi'nde, Sinan Paşa Türbesi'nin sağında, dergahın güneyinde Üçler Mezarlığı'na bakan tarafta bulunmaktadır.
Hazret-i Mevlânâ Türbesinin etrafında yer kalmayınca Mevlevi Dedeleri ile şehrin mühim kişileri muayyen bir ücret mukabilinde bu mezarlığa defnedilmişlerdir. 
1926 yılına kadar defin yapılan mezarlık 1927-1931 yılları arasında kaldırılmıştır. 

9 Eylül 2023 Cumartesi

Zavallılar/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Rahmet değil, afetten ıslanmış zavallılar.
Hem bedenen hem ruhen paslanmış zavallılar.
Yaradanı unutmuş gafletinden dolayı
Kendi gibi fâniye yaslanmış zavallılar.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.104.

8 Eylül 2023 Cuma

Ladikli Ahmed Ağa Kore'de...

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Orta Asya Büyük Türk Hakanlığıyla, Cengiz İmparatorluğunun sınırları içinde imiş vaktiyle. 
1392-1910 yılları arasında Yi Hanedanı hüküm sürmüş ve Çin İmparatorluğuna bağlı krallarca yönetilmiş. 
1910'larda Japonya'nın müstemlekesi haline gelmiş. 1945'lerde bu ülke bağımsızlığını kazanmış.
Fakat bu kez de Güney Kore ve Kuzey Kore olarak ikiye bölünmüş. 

7 Eylül 2023 Perşembe

Beş'i 'peş'ten aldın, okka'yı da 'hokka'dan aldın, peki 'soğan'ı nereden aldın?

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri
Hacı Veyiszâde Hocamız lâtif bir kimse olduğundan lâtife yapmayı sever ve yapılan lâtifelerden de hoşlanırdı. 
Allah rahmet eylesin, Ahmet Gürtaş arkadaşımız, yolda kendisiyle karşılaşmış ve Hocamız ona "nereden gelip, nereye gidiyorsun?" anlamında Arapça olarak "min eyne ilâ eyne" diye sormuş. 
O da Arapça cevap vermek için düşünürken hemen ne düşünüyorsun "MinAllah, İlâ'llah, yani Allahtan geldim, Allah'a gidiyorum" diyerek cevabını verivermiş, dolayısıyla lâtife yaparken de öğretimden geri durmamış. 

6 Eylül 2023 Çarşamba

Söyleyen kim be aptal!

Hz.Mevlânâ, bir gün, Şeyh Muhammed Hadim'e:
-Şeyh Muhammed, git şu işi tamamla! dedi.

Şeyh Muhammed Hâdim, eyvallah edilecek yerde:
-İnşâallah!.. diye cevap verince, vahdet ustası Hz.Mevlânâ:

5 Eylül 2023 Salı

Biz senin ve senin gibilerin....

Biz senin ve senin gibilerin ne olduğunu çok iyi biliyoruz da, bilmeyen/anlamayan aptallara bir türlü anlatamıyoruz.

4 Eylül 2023 Pazartesi

Vâlideler Mezarlığı, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya

Vâlideler Mezarlığı, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya
Vâlideler Mezarlığı, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'ndeki Mevlânâ Müzesi Bahçesi'nde bulunmaktadır.
Mevlevihånede görev yapan çelebilerin anneleri, eşleri ile kızlarının defnedildikleri mezarlıktır.
Mezarların baş ve ayak taşlarının üst taraflarında gül ve çiçek motiflerinin sevilerek kullanılmış olduğu görülür. 

3 Eylül 2023 Pazar

Ateşbâz-ı Velî Türbesi Hangi Hastalıklara Şifadır?

Konya'nın Merkez Meram İlçesi'ndeki Ateşbâz-ı Velî Türbesi'nin bazı hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir. 
Dolayısıyla Konya'nın ziyaretçisi bakımından en zengin türbesi olan Ateşbâz-ı Velî Türbesi, Aşçı Dedesinin ateşle alakalı ahvalinden olsa gerek, ateş basması, iç daralgınlığı, ruhi bozukluklar gibi daha bir çok hastalığa, pirînin yüzü suyu hürmetine himmet dileyen ziyâretçilerle dolup, taşmaktadır. 
Türbenin içerisinde güzel lezzetlerin ustası Aşçı Dede'nin, gizemli tuzu bulunmaktadır. 
Rivâyete göre bu tuzu şifa bulanlar getiriyor, şifa arayanlar ise götürüyor. 
Fakat burada çok enteresan bir durum var ki, hakikaten insanı derin düşüncelere sevk ediyor.

2 Eylül 2023 Cumartesi

Geeeel gel! İyi ki geldin!

Hazreti Mevlânâ, bir gün medresede sohbet ederken, içeriye aniden devrin Ebû Hanifesi Şemseddin-i Mardinî girince, Hazreti Mevlânâ coşup taşarak:
-Geeeel gel! İyi ki geldin!.. 

1 Eylül 2023 Cuma

Ne Güzel/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Ne güzel; katre iken bir ummana karışan.
Ne güzel; Hakk yolunda hizmet için yarışan...
Kim var ise hepsinin ellerinden öpeyim, 
Allah için kin tutan, Allah için barışan...

31 Ağustos 2023 Perşembe

Peygamberimiz Kabr-i Şerifinde kan ağlıyor.

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri, Dostları ve Arkadaşları
Hacı Veyiszâde'nin Talebelerinden Mustafa Ateş anlatıyor:
O bize her zaman sevgi ile yaklaştı. 
Bizi Islâh-ı Medaris'in gayretli talebeleri yerine koydu ve kucakladı.
Biz ise gençliğin verdiği umursamazlıkla ona karşı nâdânlık ettik. 

30 Ağustos 2023 Çarşamba

Müsaade etseler, iki üç saatte dünyayı düzeltirim...

Ladikli Hacı Ahmed Ağa

Bab-ı şeriattan (şeriat kapısından) tarikat, marifet ve hakikat haremine geçemeyenler:
-Yahu, bu adamların (Allah Dostları'nın, Evliyaların) madem ki bu kadar güçleri var da, niye boyunlarını çekivermiyorlar şu namızsız gâvurların?
İslâmı hâkim kılıverseler ya yeryüzüne? 
Şer fârelerinin, küfür böcülerinin işlerini bitiriverseler ya şöyle, sizin üzerinde çok durduğunuz şu meşhur "teveccüh" ve "tasarruf"larıyla? gibi itirazlar yöneltirler.

29 Ağustos 2023 Salı

Pervane'nin Sarayının Kapısında Teşrifatçılık Yapan Hz.Mevlânâ

Selçuklu Veziri Süleyman Muineddin Pervane'nin sarayında bir gün bir sohbet ve semâ toplantısı vardı.
Gecenin en ağır, en hatırlı davetlisi ve toplantının yıldızı olan Hazreti Mevlânâ, toplantı başlayıncaya kadar Pervane'nin sarayının kapısında bekleyerek adeta teşrifatçılık yapınca, Hüsameddin Çelebi:
-Niye böyle zahmet buyurdunuz efendimiz? diye sordu.

27 Ağustos 2023 Pazar

Texas'ın Nurlu Annesi Amine Assilmi...

Her şey bir bilgisayar hatası ile başladı. 
Amine, Kızılderili ailesi olan Cheroke kabilesindendi, 
1975 yılında okulda alacağı dersleri seçti. 
Sonra bir işi çıktı, Oklahoma’ya gitti, orada işleri uzun sürdü. 
İki hafta sonra Teksas’a dönebildi. 
Döner dönmez okulun yolunu tuttu, yanlışlıkla tiyatro dersine kaydedildiğini öğrendi. 
Ders sonrası hocasına durumu izah etti, tiyatroda rol almak yerine alternatif ödev verilmesini istedi.
Hoca, teklifi olumlu karşıladı ve ondan Ortadoğu kültürünün kıyafetlerini tanıtmasını istedi ve Arap öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir sınıfa gönderdi.

25 Ağustos 2023 Cuma

Eğer evde bir huzursuzluğun olursa.....

Mahmud Toptaş Hoca, bir zaman Mersin'in Mut İlçesi'nde vaizlik yapmış.
Yıllar sonra, bir konferans münasebetiyle İstanbul'dan Mut'a gidişinde, vaktiyle kendisini çok izleyen cemaattan birine sormuş orada:
-Uzun yıllar geçti aradan. 
Vaktiyle burada çook vaz u nasihat ettik. 
Sen de takip ettin onların hepsini. 
Ne kaldı sende o yıllardan? 
Mahmud Toptaş Hoca denildiğinde senin hatırına ne geliyor meselâ önce?.. demiş. 

24 Ağustos 2023 Perşembe

Ateşbâz Dede, seni çağırıyor!

Konya'nın Merkez Meram İlçesi'ndeki Ateşbâz-ı Velî Türbesi'nin Türbedârı Fatma Bekleyiciler Hanım, uzun süredir kendisini çağıran Antalya'daki kızının yanına, gezmeye gider. 
Aslında kendisi de huzursuzdur ama, ısrarlara dayanamaz ve kısa süreliğine de olsa, kızını ziyârete gider. 

23 Ağustos 2023 Çarşamba

Mehdi Aleyhisselâm Nerede?

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap
-İlim nedir?

İlim, Allah'ın bizi kurbiyyetine iten kuvvettir. 
İlim ile makamlarına biz yürüyebiliriz. 
O zaman ki ilim, hikmet membâındandır. 
Hikmet, ilmin ruhu mesabesindedir, kurbiyyet hikmetsiz ilmin faydası yoktur. 
Ruhsuz ilim faydasızdır.
İbliste ilim vardı, hikmet yoktu. 
Hikmet olmadığından Adem Peygamber'e secde etmedi. 
Edep dairesinden dışarıda kaldı. 
Hikmet sahibinde edep vardır. 
Allah, bizim kalplerimize de, o hikmet membâlarından açsın.

22 Ağustos 2023 Salı

Kim Vuracak?/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Namlu, kılınç temizlensin pasından... 
Kahrolsun kitapsız, kendi yasından... 
O kirli alnının tam ortasından, 
Sen vurmazsan; söyle kim vuracaktır?..

21 Ağustos 2023 Pazartesi

Görmediği hâlde bilirdi!

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri
Hocamız okulda sınıfa girer, yazılı imtihan yapacaktır. 
Soruları sorar, yazdırır, sonra seccadeyi serdirir ve namaza dururdu. 
Namazı bitirdikten sonra konuşanları, kopya çekenleri tek tek uyarırdı. 
Görmediği hâlde bilirdi. 
Uyarısı da kırıcı değildir. 

20 Ağustos 2023 Pazar

"Bizim Habalı", Hızır Aleyhisselâm mı?

Ladikli Hacı Ahmet Ağa

Emekli memur Nazım Erkal anlatıyor:
Bizim burda -Kadınhanı'nda Kamber Hoca diye bir Hocamız vardı. 
Ahmed Ağa'nın dostuydu, Allah rahmet eylesin öldü o. 
İşte onunla birlikte bir gidişimizde Ahmed Ağa bize şiirlerini okuyordu. 
Şimdi o şiiri hatırlayamıyorum, ezberimde değil. 

18 Ağustos 2023 Cuma

Fatma Hatun Türbesi, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya

Fatma Hatun, Sinan Paşa, Hasan Paşa Türbeleri
Fatma Hatun Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'ndeki Mevlânâ Müzesi Bahçesi'nde bulunmaktadır.
Sinan Paşa Türbesi'nin solunda, Hasan Paşa Türbesi'nin ise ön tarafında yer almaktadır.
Sekizgen planlı türbe 1585'te Karaman Beylerbeyi Murad Paşa'nın kızı Fatma Hâtun için yaptırılmıştır.
Kapının söveleri ve basık kemeri mermerden olup üzerine ters-düz lâle motifleri işlenmiştir. 

17 Ağustos 2023 Perşembe

Baba, Seninle Benim Aramdaki Fark?

Henüz çocukluk ve gençlik yaşlarında iken bile, yaşıtlarından çok farklı bir anlayış, düşünüş ve yaşayışa sahip bulunan Şems-i Tebrizî o günlerini şöyle anlatır:
Henüz erginlik çağına girmemiştim. 
Aşk deryasına daldım mı, 30-40 gün hiç bir şey yiyemezdim; istekten kesilirdim. 
Günlerce açlığa, susuzluğa katlanırdım. 
Bir gün babam bana çıkıştı:

16 Ağustos 2023 Çarşamba

Hz.Musa'nın Asası

Hazreti Mevlânâ bir gün, Hazreti Musa'nın Asasını anlatıyordu.

-Hz.Mûsâ'nın asası, dinsiz sihirbazların sapıklıklarının eseri olup, yetmiş deve yükü tutan, dağları sahraları dolduran sihir aletlerini, celal sahibi Allah'ın inayetiyle öyle yuttu ki, bunlardan hiçbir eser kalmadı. 
Bunların hepsini yuttuğu halde asânın kendisinde ne artma oldu, ne eksilme...

15 Ağustos 2023 Salı

Ladikli Ahmet Ağa ile MSP'li Ekrem Babacan

Ladikli Hacı Ahmet Ağa

Ahmet Ağa’nın Ekrem Babacan isimli bir dostu, henüz onunla tanışmadan evvel, Ankara’da gittiği bir Cuma camisinde anlatılan, veliler ve kerametleri hakkındaki hutbeden çok etkilenir. 
Namazı müteakip imam efendiye “hocam, şu anda hutbede belirttiğin vasıfları taşıyan bir veli var mıdır?” diye sorar ve kendisine söylemesini ister. 
Hoca efendi ise “aradığınız takdirde bulabilirsiniz” cevabını verir.

14 Ağustos 2023 Pazartesi

Bu paranın gönderilmesini babam istemişti.

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri
Merhum Gazeteci Mustafa Araman ağabeyin bir hatırası şöyledir:
Mustafa Bey, bir ara midesinden rahatsızdır. 
İstanbul'a ameliyata gidecektir. 
Çalıştığı gazetenin patronundan biraz borç para ister. 
Bir bahane ile patronu Mustafa Bey'in istediği parayı vermez. 

13 Ağustos 2023 Pazar

Dostum/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sakın ha, bîvefâdan; vefâ bekleme dostum 
Sadist ruhlu kimseden; sefâ bekleme dostum. 
Diplomaya aldanıp, imansız bir tabîbin; 
Yazdığı reçeteden, şifa bekleme dostum.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.74.

12 Ağustos 2023 Cumartesi

Cennet Kumaşı (!)

Hile ile rızık artmaz, belki malın bereketi gider. 
Aldatarak azar azar biriktirilen şeyler, ansızın gelen bir felâketle yok olur, geride yalnız günahları kalır.
Yunus bin Âbid (Radıyallahü Anh) ipekli kumaş tüccarıydı. 
Malını satarken hiç övmezdi. 

11 Ağustos 2023 Cuma

Sinan Paşa Türbesi, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya

Sinan Paşa Türbesi, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya
Sinan Paşa Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'ndeki Mevlânâ Müzesi Bahçesi'nde bulunmaktadır.
Fatma hatun Türbesi'nin sağında, Hasan Paşa Türbesi'nin ise ön tarafında yer almaktadır.
1573-74 yıllarında Karaman Beylerbeyi Sinan Paşa için yaptırılan sekizgen planlı türbenin on altıgen kasnak üzerine oturan kubbesi kurşun kaplıdır. 

10 Ağustos 2023 Perşembe

İmam, Kâfirûn Sûresi'ni Kim İçin Okumuş?

Necmeddin Râzî'nin Konya'ya geldiği günlerde, bir gün bir yerde Hz.Mevlânâ ve Sadreddin Konevî ile beraber yârenlik ederken, akşam vakti girince, Râzi'yi imam etmişler, namaza durmuşlar.
O da, ne hikmetse, her iki rekâtta da Kâfirûn süresini okuyunca, namazdan sonra, çok latifeci bir bilge olan Hz.Mevlânâ, Sadreddin Konevi'ye:

8 Ağustos 2023 Salı

Hasan Paşa Türbesi, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya

Sinan Paşa Hasan Paşa Türbeleri , Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya
Hasan Paşa Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'ndeki Mevlânâ Müzesi Bahçesi'nde bulunmaktadır.
Fatma hatun Türbesi ile Sinan paşa Türbesi'nin arkasında yer almaktadır.
Sinan Paşa Türbesi ile aynı tarihte Karaman Beylerbeyi Hasan Paşa için yaptırılmıştır. 
Dergah'ın güneybatı köşesine bitişik sekizgen planlı inşa edilen türbenin zemini taş döşeli olup mezar sandukası yoktur. 

7 Ağustos 2023 Pazartesi

Felah Yok/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Kemlik sâdır olmaz, yiğitten, mertten. 
Dürüst toplum çıkmaz, bozulan fertten... 
Felâh yok, aslına rücû etmezse 
Hukukî, siyasi ve sosyal dertten.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.62.

6 Ağustos 2023 Pazar

Annesinin Diri Diri Toprağa Gömüldüğünü Söyleyen Kız

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri
Hastası olan, bir derde duçar olan, çaresiz kalan insanlar da Hocamıza koşarlardı. 
Bizzat gazeteci Mustafa Ataman Bey'den dinlediğim bir hatıra da çok ilgi çekicidir:
Ataman Bey'in annesi öldüğünde, kız kardeşine bir vehim gelir. 
Annesinin ölmediğini ve diri diri toprağa gömüldüğünü söyler; yemez içmez ve devamlı feryad ü figan eder.

5 Ağustos 2023 Cumartesi

Osmanlı Hat Ekolünün Kurucusu Olan Şeyh Hamdullah Efendi

Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan Şeyh Hamdullah Efendi Amasya'nın Eslem Hatun (halk arasında İslâm, bugün Dere) mahallesinde "temeşşuk قشمت" kelimesinde ifadesini bulan 840/1436 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Buhara'dan gelip Amasya'ya yerleşen, fazileti ve kemali ile halkın gönlünü kazanmış ve Sühreverdî tarikatına mensup olması sebebiyle "Şeyh Efendi" diye şöhret bulmuş olan Mustafa Dede'nin oğludur. 
Ailesi, dedesi Sarıkadı Rukneddin Mahmud'a nisbetle "Sarıkadızâdeler" diye şöhret bulmuştur. 
Daha sonra "şeyh, ibnü'ş-şeyh, kıbletü'l-küttâb, kutbü'l-küttâb" gibi sıfatlarla anılıp pek meşhur bir hattat olarak Osmanlı hat sanatındaki haklı yerini alacak olan Şeyh Hamdullah, aklâm-ı sitte100deki icazetini hat sanatının beşiği kabul edilen Amasya'da üstadı Maraşlı Hayreddin Efendi'den aldığı sıralarda, II.Bâyezîd ilim ve sanata, bilhassa hat sanatına gösterdiği büyük ilgi ve destekle Şeyh Hamdullah'ın etrafında yeni ufukların açılmasını sağlamıştır. 
Nitekim "Yakut el-Musta'sımî'nin itina edip yazdıkların görmemişsiz" diyerek hazineden yedi adet Yakut yazması çıkarıp Hamdullah Efendi'ye vererek, "bu tarzdan gayri bir vadi ihitrâ' olunsaydı iyi olurdu" diye tavsiyede bulunmasından sonra Şeyh Hamdullah'ın kendi üslûbunu ortaya koyduğu101 ve "yazı yazmak ile ok atmak güya bir ferace giymek gibidir. 
Yazı yazmakta feraceyi tamam giydim ve ok atmakta feracenin eteğine tam yapışabildim" dediği kaydedilmektedir.

Yeni müslüman olan İtalyan bilgini Markoni vefat etmiş.

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Millî Selâmet Partisi Milletvekili Ekrem Babacan, Ahmet Ağa’yı bir ziyaretinde, onun yorgun hâlini görerek:
"Hayrola Ah­met Ağa, sende bir yorgunluk var" demiş.
Bunun üzerine dedem:
"Yeni müslüman olan İtalyan bilgini Markoni vefat etmiş. 

4 Ağustos 2023 Cuma

3 Ağustos 2023 Perşembe

Allah’ın emriyle ve izniyle oğlancık dirildi!

Zamanın birinde Konya’da taun (veba) salgını oldu. 
Pir Ebi Sultan’ın iki oğlu da taundan öldü. 
Derken üçüncüsü de tutuldu, birkaç gün yattı, sonunda o da can verdi.
Çocuğu teneşire koyup yıkarlarken Pîr Ebi eve girdi, baktı ki, hatunu pek acıklanmada, çok ağlamada. 
Hemen dışarı çıktı, oğlunun yanına gitti, yüzünü göğe çevirdi:
-İlâhi! İkisini aldın, birini bize bağışla! diye dua edip Besmele çekti, oğlunun eline yapıştı:
-Kalk oğul! dedi.

2 Ağustos 2023 Çarşamba

Hz.Mevlânâ ile Osman Gazi'nin Konuşması

Ertuğrul Gazi, Sultan Alâeddîn-i Sânî-i Selçûkî’nin Divanında
Osmanlı tarihine dair muhtelif eserlerde kaydedildiğine göre, Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddîn-i Sanî-i Selçûkî, intisâb ettiği mürşidini ilân maksadıyla bir divan tertipler. 

30 Temmuz 2023 Pazar

Allah Allah, O pek dışarı çıkmaz!

Ladikli Hacı Ahmed Ağa

Seyid Ali Büyükyılmaz Hoca anlatıyor:

Salih Hoca (Büyükcam)'nın ikinci hacca gidişiydi
Hacdan döndükten sonra bir şey anlatmıştı. 
Medine-i Münevvere'de Hasan Takî adında bir zatla görüşmüş ve ona hayran olmuş. 
Çok etkilemiş o zat bizim Salih Hoca'yı, Anlata anlata bitiremiyordu...
Bir zaman sonra, o günlerin akabinde işte, yine Ladik'e, Ahmed Ağa'ya gittik. 

29 Temmuz 2023 Cumartesi

Sahtekâr, sabırlı ol, biraz daha otur.

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri, Dostları ve Talebeleri
Konya'nın meşhur âşıklarından rahmetli Mehmet Yakıcı bir gün erkenden köyünden bir tulum peynir getirir ve caminin kapısı yanına bırakır. 
Sabah namazı için camiye girer.
O zamanlar Aziziye Camii'nin önü pazar yeri idi. 
Buraya ihtisabın altı denirdi. 

28 Temmuz 2023 Cuma

27 Temmuz 2023 Perşembe

Bilenler Öyle Dedi/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Gören var mı baykuşun, bahçede öttüğünü?.. 
Duyan var mı bir Kurt'un; koyunu güttüğünü? 
Ne Yunan ne de Moskof, yapmamış bu Millet'e 
Soyu sopu belirsiz, birinin ettiğini.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.61.

26 Temmuz 2023 Çarşamba

Dîn İle Dünyalık Peşinde Koşan Adamın İbretlik Sonu

 Hz.Musâ Aleyhisselâm'a hizmet eden bir adam dâima:

"Mûsâ Safiyyu'llah şöyle dedi, Mûsâ Neciyyu'llâh böyle buyurdu, Musâ Kelîmu'llah böyle anlattı" diye  diye bir çok servet elde etti. 
Bir ara Hz.Mûsâ Aleyhisselâm bu adamı kaybetti, ne kadar aradı ise de izini bulamadı. 
Bir gün boğazından ip bağlı siyah bir domuz olduğu hâlde bir adam Mûsâ Aleyhisselâm'a geldi. 
Hazreti Mûsâ ondan da bu adamı sorunca: 
-Aradığın adam bu domuzdur, dedi.

25 Temmuz 2023 Salı

Bir de kalkmış da, "baba bana bir ışık göster!" diyor.

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Ladikli Hacı Ahmed Ağa'nın dünürü ve oğlu Zekeriya'nın kayınbabası İshak Serdaroğlu anlatıyor:

Bu, zan idersem 1960'lar veya altmışlardan evvel filân, kara yoluyla hacca gitme müsâdesi yeni açıldığı sıralarda olmuş. 
Zekeriya davar güdüyor. 
Köye giden birisiyle haber salmış. 
Kakil Memed Ağa diye birisi var bizim köylü, ona rastlamış: 

24 Temmuz 2023 Pazartesi

Hoca Ahmet Fakih’in Nasreddin Hoca'ya Bedduası

Bir menkıbeye göre Pir Ebî Sultan, Nasreddin Hoca ve Hoca Cihan arkadaştır.
Bir gün, hocaları Ahmet Fakih’in kuzusunu kesip yerler. 
Hocaları bunlara beddua eder. 

23 Temmuz 2023 Pazar

İncitme Cânânı / Alvarlı Efe Hazretleri

Cânânı incitme cânâ tendeki cânın incinir
Kimseye renc etme cânâ dürr ü mercânın incinir

Hâtır-şikest olma amân söyleme bir ferde yamân
İncidirsen halkı hemân femde zebânın incinir

22 Temmuz 2023 Cumartesi

Allah'ın kitabı 4 esas üzerine kurulmuştur!

Allah'ın kitabı 4 esas üzerine kurulmuştur:

  1. İbare; avam için
  2. İşâre; haslar için
  3. Latifeler; veliler
  4. Hakikatler; Peygamberler için.

21 Temmuz 2023 Cuma

Nadas tarlada karıncanın yürüdüğü gibi ders okunmaz.

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri
Öğrencilerin arzu ettiği seviyede olmayışına çok hayıflanır, ama dersten de asla vazgeçmezdi. 
Ayrıca öğrencilere geldikleri için teşekkür ederdi. 
Şükrü Bağrıaçık Hoca anlatıyor:
Bir gün dersteyiz. 
O gün biraz gevşemiştik galiba ki, Hacı Veyiszâde Hoca Efendi şahin gibi atıldı: 
-Sahtekârlar, nadas tarlada karıncanın yürüdüğü gibi ders okunmaz!

20 Temmuz 2023 Perşembe

Safra Kesesi Taşlarına Karşı Hareketli Hayat

Safra kesesi, karaciğerde üretilen safranın yoğunlaştırılarak depolandığı ve gerektiği zaman uygun miktarlarda bağırsaklara boşaltıldığı bir organdır. 
Besinlerin sindirilmesinde önemli bir işlev üstlenir. 
Hayatî bir organ değildir. 
Taş ile dolduğunda veya iltihaplandığında cerrahi girişim ile çıkarılması önemli bir sağlık problemine yol açmaz.

Hukuk Fakültesi Talebesinin Takıntıları

Ladikli Hacı Ahmed Ağa

Seyid Ali Büyükyılmaz Hoca anlatıyor:

Sene 1967'nin ortaları falan. 
Kadınhanı Tekke Camii'nde imamım. 
Bir gün öğle namazından sonra câmiden çıktım. 
Baktım câminin önünde bir genç bekliyor beni: 

19 Temmuz 2023 Çarşamba

Evlilerin Bekârlar Üzerine Üstünlüğü

Adamın biri İbrâhim b. Edhem'e:
-Ne mutlu sana, bekârlığı tercih etmekle, tamamen ibâdete bağlanmış oldun? deyince İbrâhim b. Edhem:
-Çoluk çocuğun için çektiğin bir sıkıntı benim bütün yaptıklarımdan daha üstündür, dedi. 
Adam:
-O hâlde niçin bekârlığı tercih ettin? deyince İbrâhim b. Edhem:
-Benim aileye ihtiyacım yok. 
Keyfi olarak da bir kadını sefil etmek istemedim, dedi.

18 Temmuz 2023 Salı

Zavallı/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Batıl olan, her şeye kapısını kapamaz. 
Binlerce puta tapar, bir Allah'a tapamaz. 
Üç günlük ömrü için, gökdelenler diker de, 
Ebedi hayat için, bir kabrini yapamaz.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.54.

17 Temmuz 2023 Pazartesi

16 Temmuz 2023 Pazar

Bundan sonra bu son olsun emi sahtekârlar!

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri
Bir gün Hacı Veyiszâde Hoca Efendi sağa sola selâm vererek evine giderken, Mevlâna Müzesi'ne açılan bir köşenin başında üç kişi içki şişeleri önlerinde iken onlara selâm vermiş.
Onlar da ayağa kalkmışlar, çok mahcup olmuşlar. 
Hoca Efendi, iki üç adım gittikten sonra dönmüş mezelerinden bir tane almış ve:

15 Temmuz 2023 Cumartesi

Niğdeli Elvan Velî

 

Ladikli Hacı Ahmed Ağa

Mustafa Özdamar:
- Elvan Dayı'yı tanırsınız herhalde.
Mustafa Dinçer:
-Tanımaz mıyız, tanırız elbet. 
Buraya da çok gelir gider. 
Konyalılar el üstünde tutarlar onu. 
Çok hürmet ederler, çok ikram ederler ama... 

14 Temmuz 2023 Cuma

Yükseklik Belası

Hz.Mevlânâ'nın oğlu Sultan Veled, Meram yollarında yaşadığı bir tavır zarafetini şöyle anlatıyor:

Bir gün babamla beraber Hüsameddin Çelebi'nin bağına gidiyorduk. 
Dostlar beni bir hayvana bindirmişlerdi. 
Ben onların arkasından ağır ağır ve etrafı seyrederek gidiyordum.
O anda birden bire âniden bir hal geldi bana. 

13 Temmuz 2023 Perşembe

Toprak gibi olmayan adam olamaz!

Hazreti Mevlânâ bir gün bir vaazında tevazu ve mahviyyetten, Allah'ın esrarı içinde boyun bükme ve verimli olabilme halinden dem vururken, meyvesi bol olan ağaçları dallarının aşağıya sarkışını alçak gönüllü insanların tevâzuuna benzeterek şunları söyledi: 
-Enbiyalar Sultanı Efendimiz Alehisselâm, -ezel ebed en yüce mertebede bulunduğu halde- son derece alçak gönüllü idi.

12 Temmuz 2023 Çarşamba

Hacı Bektâş-ı Velî'nin Sadreddin Konevi'ye Hediyesi

Bir gün Şeyh Sadreddin Konevi, Hünkar Hacı Bektaş-ı Velî Hazretleri'ne bir er göndererek:
-Pek mecburuz, sohbetinize iştiyâkımız var. 
Fakat bulunduğumuz yerde de işimiz var. 
Bu hizmet de onların hizmeti. 
Sülük görmüş halifelerinden birini gönderse de burada ona bir mekan göstersek, bizimle beraber bulunsa, kendilerinin manâsını onda bulsak, kendilerinin kokusunu onlardan alsak, dedi.

11 Temmuz 2023 Salı

Huddâm-ı nisâ oldu ricâl!

Bir meşreb-i mest ile görüş şâm u seherde 
Def-i gam içün bâde-keş ol kalma kederde

Elvân nakşına sakın aldanma fenânın 
Zarf-ı zeherin âdeme her kâri haterde

10 Temmuz 2023 Pazartesi

Duuuur, ona pis diyemezsin!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Kadınhanlı Bakkal Mustafa Dinçer şunu anlatıyor:

Ahmed Ağa davarcılıkla meşguldü. 
Koyun, kuzu, keçi ve saire... 
Özellikle kıl davar... 
Keçisi çoktu Ahmed Ağa'nın. 
Bir gün işte, birileriyle çobansalıkta (çoban evi) otururken, bir oğlak girmiş, pislemiş içeriye. 
Aniden. 

9 Temmuz 2023 Pazar

Tarlada Baba ile Oğulun Selamlaşması

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri'nin Mezarı

Hacı Veyiszade Mustafa Efendi Hocamız, çocuk denecek kadar gençtir. 
Yazları babasıyla birlikte köye harman kaldırmaya giderler.
Ekin biçilir, saplar ortada toplanır. 
Kenarından harmanı sürmeye başlarlar.