31 Aralık 2023 Pazar

O vefat ettikten sonra, yerinde ilk vaaz eden sen olacan!

Karaman'da M.Ali Kırboğa (Karasakal Hoca) Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

Bir gün Hacı Veyiszâde Hocama: 
-Köye gidecem Hocam, dedim. 

30 Aralık 2023 Cumartesi

Hz.Mevlânâ'nın Halefi; Çelebi Hüsameddin

Hüsameddin Çelebi, Hz.Mevlânâ'nın Hakk'a vuslatını takiben, hilâfet makamına getirilmiştir. 
Onun bu yüce mevkiye gelişi, Hz.Mevlânâ'nın da işâreti ve ifâdesi ile olmuştur. 
Çünkü, liyakatinden dolayı onu, Hz.Mevlânâ münâsip görmüştür. 

29 Aralık 2023 Cuma

Kini Var/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sokaklar onların, çarşı onların... 
Arş'a hırlamaktır marşı onların... 
Bitmeyen bir kîni, buğuzu vardır 
Hakk'ın Nizâmına karşı onların...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.107.

28 Aralık 2023 Perşembe

Hacı Veyiszâde Hoca'yı Sema Ettiren Hadise!

Karaman'da M.Ali Kırboğa (Karasakal Hoca) Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

1951-52'lerde, İmam Hatib Mekteblerinde din-dünya bütünlüğü ihtiva eden bir tedrisat başlayınca, Osmanlı Müderrislerinin bir kısmını bu mekteblere muallim ettiler. 
Çok sevindiler Hocalar buna tabii. 
Hatta, Hacı Veyiszâde Hocamız filân ayağa kalkıp sema ettiler: 
Sönmek üzere olan ilim ateşini, en son çıngasından yine tutuşturarak, kırılmış olan ilim halkasını ölüp gitmeden yine bağladık yerine Elhamdülillah... diyerek, sema ettiler sevinçlerinden. 

27 Aralık 2023 Çarşamba

Kazerûnî Zaviyesi Şeyh Hacı Hasan Türbesi, Meram, Konya

Kazerûnî Zaviyesi Şeyh Hacı Hasan Türbesi, Meram, Konya
Ebu İshak Kazerûnî (352/963 – 426/1035) Zaviyesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'nde Beyhekim Mahallesi'nde, Konya İl Sağlık Müdürlüğü binasının kuzeyinde yer almaktadır. 

Zaviye, Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında ve onun emriyle, Ebu İshak İbrahim Kazerûnî adına yaptırılmıştır. 
Zaviyenin inşa tarihi, zaviyenin kitabesinde H.821/M.1418 olarak gösterilmiştir. 
Zaviyedeki türbede Kazerûnî tarikatının halifelerinden Karamanoğlu devri meşâyihindan Şeyh Hacı Hasan medfundur. 

26 Aralık 2023 Salı

Ben bir hırsızlık yaptım!

Lâdikli Ahmed Ağa'yı sevip sayanlardan bir grup, Ankara'dan kalkıp Konya'ya, Ladik'e, ziyaretine gelirler. 
İçlerinden biri, bu sohbeti başkalarına da dinletip, istifade etmelerini sağlamak amacıyla yanına bir de teyp almıştır. 
Sohbet başlarken teyp sahibi isteğini bildirirse de Ahmet Ağa pek taraftar olmaz. 
Kendi arkadaşları da ısrar etmemesini söylerler. 
Neticede de kayıttan vazgeçilir.

25 Aralık 2023 Pazartesi

Allah'ın Mahlûkâttan İstediği 3 Şey

Bir gün Şemseddin, Hz.Mevlânâ'nın medresesinde bilgiler saçıyordu. 
Dedi ki:
-Her şeyden arı duru ve yüce olan Allah, bütün mahlûklardan üç şey istedi: 
  • Birincisi, emir tutmak
  • İkincisi, iş beğendirmek 
  • Üçüncüsü de, yadında tutmak

24 Aralık 2023 Pazar

Astronomi ve Matematik Âlimi Şeyh Bahai

İranlı Âlim Şeyh Bahai (Bahâeddin Âmilî)
16.Asırda İslam aleminde yetişmiş astronomi ve matematik alimidir.
Doğal tek tam sayılar ve doğal çift tam sayılar dizisinin toplamını veren ifadeyi formülleştirdi.
Cebirsel denklemin yaklaşık gerçek kökünü bulma metoduna dair yeni bir usul ortaya koydu ve buna "Tarikatü'l-Keffeteyn" (İki Kefe Üsûlü) veya "Tarikatü'lmiza-ni'r-Riyâzî" (Matematik Terazisi Üsûlü) ismini verdi. 

23 Aralık 2023 Cumartesi

Allahım, kabul olunmayan duadan sana sığınırım!

 اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ عِلْمٍ لَا يَنفَعُ
وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ
وَدُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ
وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ
وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ
آمين

22 Aralık 2023 Cuma

Kapatın şu radyoyu, Ezan okunmak üzre!

Hacı Veyiszâde merhumun Konya İmam Hatib Okulu'ndan öğrencisi, Eminönü Müftüsü Mehmet Doğru Hoca anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'nin genel metodu tebşiratdı ama, gerektiğinde de kırmadan gücendirmeden sertleşiverirdi.
Bir keresinde, yaz tatilinde bir yerde tezgâhtarlık yapıyorum. 
Radyo açıldı. 
Klâsik şarkılar var. 
Dükkân sahibleri filân da orada. 

21 Aralık 2023 Perşembe

Gıbta Ediyorum/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Yok ise Kâlbde Kâmil bir Mürşidin nazarı. 
O gönül gönül değil, şeytanların pazarı. 
Şu delirmiş dünya da gâliba en rahat yer 
İmanla Hakk'a göçmüş bir Mü'minin mezarı...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.107.

20 Aralık 2023 Çarşamba

Sizi Mevlânâ'nın aşkı ile âzâd ettim.

Zamanın en güçlü ve zengin müesseselerinden Fütüvvet Teşkilatı erbabınca da kollanan Ahî Türk oğlu Çelebi Hüsameddin, aynı zamanda maddi bakımdan geniş imkânlara sahipti. 
Hz.Mevlânâ ile tanışıp kaynaştıktan sonra, zaten o gibi yollara hazırladığı bütün varlığını, fakir, fukara için dağıtmıştır. 
Hazret-i Ebû Bekir misali her şeyini Allah'ın rızası için sarfeden Çelebi Hüsameddin'in o günlerdeki şu hatırası, onun ihlâsını bize anlatacak durumdadır:

19 Aralık 2023 Salı

Velî Cellad

Bir gün Mevlânâ Şemseddin, medresenin kapısında oturmuştu.
Birden bire bir cellât geçti. 
Şems:
-Bu adam velidir, buyurdu. 

18 Aralık 2023 Pazartesi

Hz.Mevlânâ'nın Torunu Ulu Ârif Çelebi'nin Rüyası

Hz.Mevlânâ'nın torunu Ulu Arif Çelebi, bir seferinde M.1320/H.719 yılının Zilkâ'de ayında Lârende'den Konya'ya dönüyordu. 
Aksaray'a gelmişlerdi. 
Orada kaldığı bir gecenin sabahında, yanındakilere:
-Acaib bir rüya gördüm, güzel sesler işittim. 
Gördüm ki bir çardakta oturmuş, pencerelerden bir bahçeye bakıyorum. 

17 Aralık 2023 Pazar

Hz.Mevlânâ'nın Cenaze Namazını Kim Kıldırdı?

Hz.Mevlânâ, 5 Cemaziyel Âhir 672 (17 Aralık 1273) Pazar günü Hakk'a yürüdü.
Tabutu, mezara ulaştığında muarrifler, Konevi'ye:
-Şeyhlerin sultanı, buyur, dedi. 

16 Aralık 2023 Cumartesi

Yağma, ey ahali, yağma!

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, mürşidi Şems-i Tebrizî'yi kaybettiği günlerden bir gün, olanca dalgınlığı ile çarşıdan geçiyordu. 
Yolu farkında olmayarak, kuyumcular çarşısına uğradı. 
Selâhaddin-i Zerkubî'nin bu çarşıda bir kuyumcu dükkânı vardı.
Günün âdeti üzere birkaç çırağıyla içeride altın dövüyorlardı. 

15 Aralık 2023 Cuma

Zavallı toprak, yağlı bir lokma istiyor!

Ama son günlerde Mevlânâ, sık sık göçten, göçmekten, vuslattan bahseder olmuştu. 
Hatta o sıralarda Konya'da sık sık depremler olmadaydı. 
Birçok evlerin ve bağların duvarları yıkıldı. 
Yedi gün yedi gece hadden aşırı yer salsıldı. 
İşte böylesine dehşetli günlerdeki yedinci depremde dostlar feryad ederek Allah'tan yardım dilediler. 
Hz.Mevlânâ: 

14 Aralık 2023 Perşembe

Hokkanın İçindeki Yılanla Hz.Mevlânâ'yı İmtihan

Sultan İzzeddin Keykâvus, saltanatının ilk günlerinde Hz.Mevlânâ'nın velâyetinin büyüklüğünden habersizdi. 
Vezirinin sık sık Hz.Mevlânâ'yı ziyârete gitmesine de bir mânâ veremiyor, Hz.Mevlânâ'nın böylesine üstün tutulmasını anlayamıyordu.
Sultan bir gün gördüğü bir yılan yavrusunu tutup, altın bir hokkaya koyup ağzını mühürledi. 

13 Aralık 2023 Çarşamba

Hacı Beşir Ağa Kimdir?

Hacı Beşir Ağa, Sultan III.Ahmed ve Sultan I.Mahmud devirlerinde otuz sene mütemadiyyen Dârü'ssaâde Ağası (Kızlarağası) makamında bulunmuş bir zat olup, evvelce Bayraksız Ali Ağa'nın çırağı iken bittefyiz Padişah Sultan III.Ahmed'in müsahiblerinden olmuş, bir müddet sonra 1119 senesi Rebiul'âhirinde Haznedar-ı Şehriyâri nasbedilmiştir. 

11 Aralık 2023 Pazartesi

Sebep Hakta Ayrılış/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Yarın sahip çıkar mı, bize Habib-i zişan... 
Üstümüzde kalmadı, Ümmet❜likten bir nişan... 
Dün; Dünya'ya Hak için, Hakk'ı haykıran Millet; 
Bugün öz Vatanında, perişan mi perişan...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.126.

10 Aralık 2023 Pazar

Hava, serin, bir hayli serin!

Karaman'da M.Ali Kırboğa (Karasakal Hoca) Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi, çok farklı bir insandı. 
En çetin şartlarda bile şikâyet babını açmazdı pek. 
Bir kış günü, zehir zemberek zemheri. 
Konya'nın kuru ayazı meşhurdur. 
Yıl 1946-47 filân işte. 

9 Aralık 2023 Cumartesi

Rehberi olmayanın rehberi şeytandır!

Konya'nın Seydişehir İlçesi'ne bağlı Çavuş Kasabası'nda bulunan Şeyh Memiş Efendi, her veli gibi, keramet izharından son derece imtina ederdi. 
Ama talebe ve müridanının gönül tokluğuna ve ruhi itmînânına vesile olacağını gördüğü zamanlarda, onları şek ve şüpheden kurtaracak bazı fevkalâdelikleri gösterirdi. 

Meselâ, kendisinin nice büyüklüklerine şâhid olduğu halde talebelerinden birisi, bir gaflet anında mürşide bağlanmanın önem ve lüzumlu olup olmadığı konusunda tereddüde düşer ve nefsine mağlup olarak, her hangi bir şahsa intisap edilmeden de dünya ve âhiret saadetine erişilebileceğini düşünür.

8 Aralık 2023 Cuma

Cabir bin Eflah Kimdir?

Usturlap, Müslümanların icadıdır. 
Onu geliştirenler de yine Müslüman alimlerdir.
Onlar yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen "Azimut kadranları" yaptılar. 

7 Aralık 2023 Perşembe

Serficeli Şirin Hanım Çeşmesi, Meram, Konya

Serficeli Şirin Hanım Çeşmesi, Meram, Konya
Serficeli Şirin Hanım Çeşmesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi sınırları içerisinde, Zafer Meydanı’ndan Anıt'a giderken sol tarafta, kaldırım üzerinde bulunmaktadır.
1931 yılında Serficeli Şirin Hanım tarafından yaptırılmıştır.

6 Aralık 2023 Çarşamba

Şeker Fürûş Türbesi, Meram, Konya

Şeker Fürûş Türbesi, Meram, Konya
Şeker Fürûş Türbesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'nde, Dede Korkut Mahallesi Hoca Fakıh Caddesi üzerinde Hoca Ahmed Fakih Camii ve Kemaleddin Rumtaş Mescidi'nin karşısında, Şeker Fabrikası sahası içerisinde yer almaktadır.
Şeker Fürûş, hocası ve şeyhine olan bağlılığından dolayı türbesini, Hoca Fakih Külliyesi karşısına yaptırmış ve vefatında da buraya defnedilmiştir. 

5 Aralık 2023 Salı

Kuklaların Oyunu/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Bir çıkıyor artık, ağızdaki baklalar. 
Boşa gitti değil mi, attığınız taklalar. 
Daha nice çoraplar, örülecek bu başa. 
Oynadıkça sahnede, sizin gibi kuklalar.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.55.

4 Aralık 2023 Pazartesi

Elin ağzının uçkuru musun sen?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Fıkıh Müderrisi Mehmet Savaş Hoca, hocası Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor.

Bir arkadaşın naklidir. 
Kendi başından geçen bir hadise olarak ondan dinledim. 
Hoca Efendinin talebelerinden biri:

Câmiye gidiyordum, Aziziye'ye. 
Bir dükkânın önünde oturmuşlar, Hoca Efendi'nin aleyhinde atıyorlar, birileri. 
Artık mesele her ne ise. 
Olmaz mı, olur. 
Her büyüğü sevenler de olur, aleyhinde çekiştirenleri de bulunur.

3 Aralık 2023 Pazar

Şeyh Hacı Abdullah (Dihlevî) Efendi, Seydişehir, Konya

Şeyh Hacı Abdullah Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya

Seydişehir'in ulu mânâ ricâlinden, Hakk'ın has kullarından birisi, Şeyh Hacı Abdullah Efendi'dir.
Kerametlerine, menkıbelerine şâhid olanların; Onları görenlerin şehadetiyle, unutulmaz hatıraları sımsıcak ve taptazedir.
Bozkır'ın Karacahisar Köyünde, H.1222/M.1806 yılında dünyaya gelmiştir. 
Müderris Yeğen Mehmed Efendi'nin (Ö:H.1227/M.1811) oğludur. 
Annesi de, mübarek soydan Sarı Fakih kızı Karacaardıçlı Zeynep Hanım'dır.

2 Aralık 2023 Cumartesi

Allahım, senden amel-i sålih gayreti vermeni istiyorum!

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ 
وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي 
وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ
آمين

1 Aralık 2023 Cuma

Şeyh Hâlid Efendi, Karaman

Şeyh Hâlid Efendi'nin medfun bulunduğu Karaman'daki Kethâne (Ketenci) Camii
Şeyh Muhammed Kudsi (Memiş) Efendi'nin 7 oğlundan birisidir.
Şeyh Mehmed Bahaeddin'in kardeşidir.
Şeyh Memiş Efendi'nin, Sıddık, Hasan Kudsi, Zeynel Âbidîn, Şeyh Hâlid, Abdullah, Mustafa, Mehmed Bâhaeddin olmak üzere yedi oğlu olmuştur. 

30 Kasım 2023 Perşembe

Hz.Mevlânâ'nın Halep'te Yaşadıkları

Bahâeddîn Veled Hazretleri yokluk âleminden varlık âlemine göçtüğünün ikinci senesinde Mevlânâ Hazretleri, zâhir ilimlerinde derinleşmek ve kemâlini mükemmeliyete ulaştırmak için Şam'a hareket etti. 
Derler ki bu onun ilk seferi idi. 
O uğur ve bereketle Halep şehrine ulaşınca Halaviyye Medresesi'ne indi. 
Babasının müridlerinden birkaçı da onunla beraberdiler. 
Bir müddet orada oturdular. 

29 Kasım 2023 Çarşamba

Koru İman Evini/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sonu selâmete çıkar bu yolun, 
Ah ihmal etmese, kul görevini.... 
Nöbet tut, Seher de uyanık bulun; 
Soydurma iblis'e İman evini...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.126.

28 Kasım 2023 Salı

Çingene Çocukların Hacı Veyiszâde'ye Hürmeti

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Fıkıh Müderrisi Mehmet Savaş Hoca Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

Konya İmam Hatib Okulu'nun orada bir simitçi fırını vardı o zamanlar. 
O fırın civarında elleri yüzleri kirli çingene çocukları izmarit içer dururdu. 
Hacı Veyiszâde Hoca Efendi Okuldan çıkınca, o çingene çocukları, ellerindeki izmaritleri atarlar, esas duruşa geçerlerdi. 

27 Kasım 2023 Pazartesi

Kırklar Mezarlığı, Altındağ, Ankara

Kırklar Mezarlığı, Altındağ, Ankara
Kırklar Mezarlığı, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi Kale Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Kırklar Türbesi Vakfı’na kayıtlı olan mezarlığın ne zaman oluşturulduğu bilinmemektedir.
Kadılar ve Kırklar Mezarlığı isimleriyle anılan bu mezarlıkta, çoğunlukla Ankara kadılarına ait
1247–1438 tarihleri arasında değişen mezarlar yer almaktadır. 

26 Kasım 2023 Pazar

İynel ve Mahmut Sultanlar Türbesi, Karatay, Konya

İynel ve Mahmut Sultanlar Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde, Mevlânâ Türbesi'nden Topraklık'a giderken, Akçeşme Mahalesi'ndeki Akçeşme'nin arkasında, genişçe bir arsada bulunmaktadır.
Yıllardan beri gözlerden gizli kalmış bu türbe, çoğu gelip-geçenlerin de farkına varmadıkları, kime ait olduğunu merak etmedikleri bir sade eserdir.
Taş temel üzerine kerpiçle inşa edilmiş, üzeri düz toprak damla örtülmüştür. 
Bu sade görünüm muhakkak ki, daha sonra yapılan muahhar inşaattan dolayıdır. 
Yoksa ilk türbenin, burada yatan iki büyük şahsiyete yaraşır güzellikte olduğu muhakkaktır. 
Bilemediğimiz bir sebeple yıkılmış ve neticede son asır içerisinde bugünkü mütevazı türbe inşa edilmiştir.

25 Kasım 2023 Cumartesi

Tükenmeyen Bal Petekleri

Nezih bir hayatın sahibi olan Çelebi Hüsâmeddin, züht ve takvasının neticesi olarak, birçok harikulâde mertebelere erişmiştir. 
Yakınları onun birçok kerâmetlerine şâhid olmuşlardır.
Bir tanesini şöyle naklederler: 

24 Kasım 2023 Cuma

Konya İmam Hatib Okulu'na Talebe Hücumu....

Yaşar Gökçek Hoca* anlatıyor:

-Konya İmam Hatib Okulu binası yapılırken, Hoca Efendi Hazretleriyle birlikte, şuraya, buraya gittiği niz oldu mu hiç?
-Hayır! Ben Konya'ya geldiğim zaman, İmam Hatibin binası yapılmıştı. 
Yalnız şöyle bir şey oldu.

23 Kasım 2023 Perşembe

Mehmet Hilmi Çerkeşî (Çerkeşli Velî) Kimdir?

Çerkeşli Veli
Esas adı; Mehmed Hilmi. 
Adı Mehmet Hilmi, ama çocukluğundan beri hemen hemen kimse onu bu adla çağırmamış. 
Devrinin meşhur alimlerinden Keskinli Ali Rıza ona Hocalık ederken eğer yanlarında bir başkası daha varsa öğrencisini Molla Mehmet, kimse yoksa Şeyh Muhammed diye çağırırmış. 

22 Kasım 2023 Çarşamba

Ebu Said Mehmed Hadimî Hazretleri Kimdir?

Ebu Said Mehmed Hadimi (Büyük Hadimi) Hazretleri'nin şöhreti, Hadim'den dışarıya taşmış, Konya'ya ve kısa bir süre sonra da, taa Pay-i Taht İstanbul'a kadar yayılmıştı. 
Onun ilm ü irfânı, keşf ü kerâmeti, Padişah Sultan I.Mahmud'un kulağına kadar erişti. 
Bunun üzerine Padişah, bu büyük âlim ve ârifin sohbetinde bulunmak arzusu ile, onu Hilafet Merkezi payitaht İstanbul'a davet etmeye karar verdi. 
Çünkü, Dârü'sSaâde Ağası Hacı Beşir Ağa'dan da, Hadimi'ye dair çok enteresan hatıralar dinlemişti.

Şimdi geliniz, Beşir Ağa'nın, Ebû Said Hadimi hakkında padişaha anlattığı enteresan müşâhedelerinden birini ve Hadimi'nin İstanbul'a davet ediliş sebebini ve orada geçirdiği günlerin bazı hatıralarını, torunlarından Hadim Eski Müftüsü Ahmed Said Hadimioğlu'nun, Ord.Prof.Ebul'Ulâ Mardin'e yazdığı mektubundan dinleyelim:

21 Kasım 2023 Salı

Bu Gece/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Bu gece indi Kur'an, O ki; Hakk'ın kelâmı. 
Bu gece yeryüzüne iner, Ruh ve Melekler... 
Allah (c.c.)'dan Mü'minlere getirirler Selâm'ı 
Bu gece Fecr'e kadar, kullar affını bekler.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.126.

20 Kasım 2023 Pazartesi

Sultan Veled'in Hz.Mevlânâ'dan Halvet Talebi

Sultan Veled Hazretleri yirmi yaşında iken Hz.Mevlânâ'dan mutlaka halvete girip çile çıkarmak için ricada bulundu.

Hz.Mevlânâ: 

-Bahaeddin! Hz.Muhammed'e mensup olanlar (müslümanlar) için çile ve halvet yoktur. 
Bu, bizim dinimizce bid'attır. 
Bu Musa ve İsa (Selâm onların üzerine olsun) şeriatında vardır. 
Bizim yapacağımız bütün mücadeleler, yalnız çocuklarımızın ve dostlarımızın rahatı içindir. 
Halvete hiç ihtiyaç yoktur. 
Zahmet çekip, mübarek vücudunu incitme, buyurdu.

19 Kasım 2023 Pazar

Ülen ahlâksız, gursaksız, ilin duasına ne garışın?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Fıkıh Müderrisi Mehmet Savaş Hoca Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

Konya'da, Dellâl Pazarında halı ticareti yapan bir arkadaşımız vardı. 
Câmiyle cemaatla alakası olan biri değildi pek, önceleri... 
Sonra usul usul alıştırdık. 
İşte onunla bir gün Câmiye, Aziziye Câmii'ne gittik. 
İkindi namazına... 
Son saflardayız, kapıya yakın bir yerde. 
Namaz kılındı, tesbih çekildi, âmin diyoruz. 

17 Kasım 2023 Cuma

Üçler Mezarlığı Filibeli Hüseyin Sıdkı Dede Mezarı, Karatay, Konya

Filibeli Hüseyin Sıdkı Dede (1239/1824-H 1352/1933) Mezarı, Karatay, Konya
Filibeli Hüseyin Sıdkı Dede, aslen Filibeli 1824 yılında o zamanlar Osmanlı toprağı olan Bulgaristan'ın Filibe şehri’nde doğdu.
İlk tahsili ile medrese tahsilini memleleketinde tamamladıktan sonra, yirmi beş yaşlarında iken Filibe’den çıkarak İstanbul’a geldi.
İstanbul’da ders vekili Kazasker Büyük Filibeli Halil Feyzi Efendi’den “Feridiye Haşiyesi” okudu ve ondan icazet aldı. 
Ayrıca Farsça öğrendi.

16 Kasım 2023 Perşembe

Gariplerin Yurdunda/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Haramlar kol gezer, Helâl'ler garip... 
Garip, doğup batan Hilâl'ler garip. 
Camide cemaat, Mihrapta İmam; 
Minareler mahzun, Bilâl'ler garip.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.126.

15 Kasım 2023 Çarşamba

Sultan benim, gül bahçesinin canı benim!..

Malatyalı Şemseddin Efendi, Hz.Mevlânâ ile alakalı hatırasını şöyle anlatıyor:
Bir gün Hüsameddin Çelebinin bağındaydık.
Hz.Mevlânâ Hazretleri ayaklarını arkın içinde akan suya sokmuş sohbet ediyordu.
Hazreti Şems bahsi açılınca öyle akıcı, öyle yakıcı şeyler söyledi ki, Müderris oğlu Bedreddin:
Âh, vah, yazık, çok yazık!... diye dövünmeye başladı.

14 Kasım 2023 Salı

Onların boğazlanası boyunlarını sana bırakıyoruz!

 اللَّهُمَّ قاتِلِ الكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ واجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذابَكَ  إِلَهَ الحَقِّ آمِينْ *

 اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأحْزَابِ *

اَهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ 

اللَّهُمَّ إنَّا نَجْعَلُكَ فٖي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ *

* Allahım, senin peygamberlerini yalanlayan ve senin yolundan uzaklaştıran kâfirlerin belasını ver.
Ey Hak olan İlah, onları rezil et ve cezalandır, amin.

13 Kasım 2023 Pazartesi

Evvelâ başkalarını kurtarmak için, ondan sonra kendimizi...

A.İhsan Vatankurtar, Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'yi anlatıyor:

Bir gün, askerden dönüşümden iki üç yıl sonra, Aziziye Camii'nde, Bozkırlı Mustafa Efendi'den İmam odasında ders okuyorum. 
Biraz sonra Hacı Veyiszâde Hoca Efendi geldi.
Selâm verdi, içeri girdiler, Müezzini Mehmet Efendi ile beraber. 
Tabi, biz ayağa kalktık.
Cübbesini çıkarmak istedi. 
Mehmet Efendi: 
-Hocam, hava soğuk, terlisiniz, çıkarmasanız?.. dedi. 
-İnşâallah çıkaracağım, dedi.

12 Kasım 2023 Pazar

Karyağdı Hatun Türbesi, Altındağ, Ankara

Karyağdı Hatun Türbesi, Altındağ, Ankara
Karyağdı Hatun Türbesi, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde, Gençlik Parkı'nın karşısındaki İtfaiye (Opera) Meydanı’nın yakınında, yer almaktadır.

Türbe, kitabesine göre 1577-78 yıllarında vefat eden genç bir hanım için yaptırılmıştır.
Sekizgen planlı türbe, kesme taş ve tuğla kullanılarak inşa edilmiştir.
Üzeri kurşun kaplı kubbe ile örtülüdür. 
Türbenin yedi cephesinde, üzeri sağır kemerli birer adet pencere ile beşik kemerli küçük üst pencere
bulunmaktadır. 

11 Kasım 2023 Cumartesi

İhtiyacını Allah'tan başkasına bildirirsen....

Hocası, Ebu Said Mehmed Hadimi (Büyük Hadimi) Hazretleri'ne, vefat eden babasının Hadim'deki medresesine müderris olmasını hocası tavsiye edince Ebu Said Mehmed, memleketine müderris oldu.
Babasının açtığı çığırda yürüyüp, etrafındaki öğrencilere ders vermiye başladı. 
Bu günlerde gördüğü bir vakıayı kendisi şöyle anlatır:

10 Kasım 2023 Cuma

Hz.Mevlânâ'nın oğlu Sultan Veled'in Yağmur Duası

Büyük adamların kalblerinde nur kalemi ile yazılmış olan (şöyle) meşhur bir haber vardır: 
Bir yıl, Konya başkentinde (Dârü'l-Mülk), yağmur kıtlığı olmuştu. 
Korkunç bir pahalılık oldu. 
Şehir halkı sıkıntıya girmişti. 
Birkaç defa yağmur duasına çıktılar, fakat hiç yağmur yağmadı. 
Hepsi, mahrumiyet ve ümitsizlik içinde döndüler. 

9 Kasım 2023 Perşembe

Neye Yarar?/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Cevahir var iken, pul neye yarar?.. 
Aczini bilmeyen, kul neye yarar?. 
Herkes bir yol tutmuş gidiyor amma; 
Mevlâ'ya varmazsa, yol neye yarar?..

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.125.

8 Kasım 2023 Çarşamba

Karapınar'daki Yağmapınar Erenleri

Karapınar...
Tarihi boyunca nice erenlere kucak açmış, nice gönülleri sulamış pınar, akpınar, aydınlık pınar...
Bu pınarın etrafında kimler toplanıp meclis kurmamışlar ki... 

7 Kasım 2023 Salı

Meleklerin Dua Ettikleri İnsanlar

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi Hazretleri kahve içmeyi çok severmiş. 
Ve kahveyi de sade içermiş.
Meleklerin, sade kahvenin kokusundan hoşlandıklarını söylermiş: 

6 Kasım 2023 Pazartesi

Âşıkân ile yâr ol!

Âşıkân ile yâr ol
Aşkı ihtiyâr eyle
Kim ki âşık değildir 
Kim olsa onu terk eyle.

    Hâce Ahrâr

5 Kasım 2023 Pazar

Bana hiç güvenme!.

Hareket ve bereket bilgesi Hazreti Mevlânâ bir gün Emir Alim'e:
-Şimdi iş ve hizmet zamanıdır. 
Sen elinden geldiği kadar taat ve itaat üzre çalış ve çabala! 
Ve bana hiç güvenme!.. 

4 Kasım 2023 Cumartesi

Mahmud Efendi'nin Erbakan Muhabbeti

Lalegül Dergisi, Aralık 2022 Sayısı, Sayı: 118

Kaos, memleketi darbenin kucağına itti. 
Ya da darbeciler hadiselere tepkisiz kalarak darbeye zemin hazırladı.
12 Eylül 1980'de silahlı kuvvetlerin dört kuvvet komutanı Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in başkanlığında darbe yapıp Milli Güvenlik Konseyi'ni (MGK) kurdu. 
Bu konsey, Kasım 1983 seçimlerine kadar ülkeyi yönetti. 
Siyasi parti liderleri tutuklandı. 
Ülkede sıkıyönetim ilan edildi. 
21 Eylül'de yürütme yetkisi MGK'da olacak şekilde Bülent Ulusu Hükümeti kuruldu. 
Bir yıl sonra tutuklananların toplam sayısı 122 bine ulaştı. 
Ülkedeki terörist saldırılar yüzde doksan oranında azaldı. 
Terör ve anarşi suçundan dolayı elli kişi idam edildi, binlerce kişi işkence gördü.

2 Kasım 2023 Perşembe

Şeyhler Köyü Şeyh Tâci Türbesi, Karaman

Yalıncak Sultan'dan sonra hizmet ve himmet kuşağını oğlu Şeyh Tâci Ahmed kuşanır. 
Yalıncak Sultan, oğlu Tâci Ahmed'i de gönlünce yeşertip yetiştirmiştir. 
Öylesine ki, zamanı gelmiş, müşkilatı olup da çare için kendisine başvuranlara: 
"Gayrı bana gelmeyesiz, Derviş Tâci benden yeğdir.
Muradınız için ona varın" tavsiyesinde bulunmuştur.

1 Kasım 2023 Çarşamba

"Kitabı sağ eline al" diyor!

A.İhsan Vatankurtar, Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'yi anlatıyor:

Bir gün Türbeden Aziziye Câmiine doğru gidiyorum. 
Hoca Efendi Hazretleri çıktı câmiden. 
Yanında da müezzini Mehmet Efendi var. 
O günlerde yeni yeni okumaya başlıyorum. 
Elimde kitap. 
Tam yanımdan geçerken:
-Es-Selâmü Aleykum, dedi.
Bir şey daha söyleyiverdi. 

31 Ekim 2023 Salı

Hadimi Hazretleri'nin Vakarı

Hadimi Hazretleri, tahsil döneminde zengin bir kişi ile tanışmıştı. 
O zengin, bir gün kitap alması için kendisine 75 kuruş hediye etmişti.
Aradan yıllar geçmişti. 
Hadimi, hoca olmuş, her gün ilim, ders ve öğrenci işleriyle inceden inceye meşgul olarak günlerini değerlendiriyordu. 

30 Ekim 2023 Pazartesi

Mesnevi'nin Yazılmaya Başlanması

Hz.Mevlânâ'daki bu durulmayı ve söz, sohbet arzusu ile etrafiyle ilgilenmeyi gören Çelebi Hüsâmeddin, bir gün Mevlânâ'ya, Hakim Senâî, Ferîduddin-i Attar misâli, sevenlerin eline bırakacağı bir eserin yazılmasını istirham etti. 
Bunun üzerine Hz.Mevlânâ, bunu kendisinin de daha önce uygun gördüğünü ifade ederek, derhal sarığı arasından bir kâğıt çıkarttı. 

29 Ekim 2023 Pazar

Gönenli Mehmed Efendi'nin Hacca Giderken Urfa ve Kudüs'te Yaşadıkları

Gönenli Mehmed Hocaefendi, hac yolunda yaşadığı hadiseleri anlatıyor:

Bakın, size bir yağmur hikâyesi anlatayım, şimdi hatırıma getirildi:
Bendeniz karayoluyla ilk hacca giden kafilelerde bulundum. 
Biliyorsunuz, uzun bir süre hacca gitmek yasaktı, sonra -Allah razı olsun- Menderes zamanında kanunlar müsaade etti. 
İşte karayoluyla gidiyorduk. 
(Birden ağlamaya başladı ve sağ elini kaldırarak ‘Hey hey...’ der gibi havada salladı ve devam etti.)

Bu duaya amin demek içimden hiç gelmedi.

Sa'd Bin Ebi Vakkas anlatıyor:

Uhud savaşında bir ara baktım, Abdullah bin Cahş yanıma geldi. 
Dedi ki:
-Şöyle bir kenara çekilsek, ben dua etsem, sen amin diyeyim, sonra sen dua et, ben amin diyeyim olmaz mı?

Ben de davetine icabet ettim ve olur dedim. 
Bir kenara çekildik. 
Önce ben dua ettim:
-Allah'ım! Bugün benim karşıma güçlü, kuvvetli birini çıkar, onunla çarpışayım, ben onu öldüreyim.
Böylece hem en büyük hizmeti yapmış olayım, hem de ganimetini alayım.

28 Ekim 2023 Cumartesi

Vehbî İlim nedir?

Nuri Keçebaş anlatıyor

Hani okuması yazması olmayan ümmi evliya üzerinde tereddütleri olur bazılarının: 
Bunlar da kim yaav! 
Bunlar ne bilir! gibi. 
Ve yahud da: 
Okuması yazması olmayan adamın bu kadar bilgisi, irfanı olamaz! filân derler. 

27 Ekim 2023 Cuma

Bir insanın namazı kabul olursa, ahlâkı güzelleşirmiş!

İnsanın bir vakit namazı kalsa, şu kadar cezası varmış. 
Allah Allah!.. 
Hele üzerinde haram bir şey varsa, bilmem kaç gün namazı kılınmazmış, kabul olunmazmış.
Şimdi nelere geldik, neler arıyoruz, neler sayıyoruz. 
Hiç bir şey aramıyoruz, yalnız, "kıldık kıldık" amma kabul oldu mu? 
Acaba kabul olduğuna dair bir alâmet var mı? 

26 Ekim 2023 Perşembe

Ne Kadar Muhtacız!/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Batılı batıl bilir, Hakk'ı da Hak tanırdık. 
Sadece senden korkar ve senden utanırdık. 
Halimiz sana malum, Yâ Rab şuur ver bize
Eğer uyumuş olsak, şimdiye uyanırdık...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.9124.

25 Ekim 2023 Çarşamba

Vallâhi bizim Konya çok mes'ûd ve mübârek bir şehirdir.

Eflâkî Ahmed Dede Türbesi, Karatay, Konya
Hz.Mevlânâ'nın oğlu Sultan Veled'in hoş bir hatırasını dostların ağzından Eflaki, bize şöyle nakleder: 
Bir gün Mevlânâ Hazretleri'nin refakatinde Meram Mescidi tarafına gitmiştik. 
Büyük bir semå oldu. 
Bahara dair tercî'in yedi bendini o gün okudu.

24 Ekim 2023 Salı

Her elini öpene; "hafız ol, âlim ol" deyip durma!

Karaman'da M.Ali Kırboğa (Karasakal Hoca) Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hocamızın zâhiri ve batıni ilimlerdeki en yakın arkadaşı ve sırdaşlarından biri de Taşkentli Fahri Kulu Efendiydi. 
Ama Hacı Veyiszâde'nin şöhreti üstadlarını aşmıştı.

23 Ekim 2023 Pazartesi

Sadır Sultan Türbesi, Karatay, Konya

Sadır Sultan Türbesi, Karatay, Konya
Sadır Sultan Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde, Yanık Camii karşısında, günümüzde "Sedirler" diye tanınan büyük yerleşim sahasının tarihî mezarlığın içinde bulunmaktadır.
Türbe, zamanla harap hâle gelip yıkılmak üzere iken 2000’li yılların başında Karatay Belediyesi tarafından yenilenmiştir.

22 Ekim 2023 Pazar

Ömür kadehimiz dolmaya başladı!

Çelebi Hüsâmeddin Hazretleri'nin Mevlânâ Müzesi İçerisindeki Mezarı

Çelebi Hüsâmeddin, günlerden bir gün yakın dostları ile Hümâm'ın bağına gitmişlerdi. 
Büyük bir kalabalık vardı.
Birden bire bir derviş gelip:
-Tertemiz olan Türbe'nin yeşil kubbesinin alemi düştü ve büyük bir çatlak hâsıl oldu, diye, kötü bir haber verdi. 

Bunun üzerine Çelebi Hazretleri, bir ah çekip kendinden geçti ve birkaç defa ellerini mübarek dizlerine vurup ağladı. 
Dostlar da hep birden ağlayıp, feryad ettiler. 
Bir müddet sonra Çelebi:
-Şeyh'in göçtüğü tarihe bakın, dedi. 

Hesap ettiler; Şeyh öleli tam on yıl olmuştu. (Onbirinci yılda da Hüsâmeddin Çelebi öldü).
Derhal Çelebi Hazretlerinin mübarek yüzünden bir değişiklik belirdi.
Ve vücuduna bir titreme geldi. 
Yanında bulunanlara: 
-Beni eve götürün. 
Zira bizim de ömür kadehimiz dolmağa başladı ve göç zamanımız yaklaştı.
Artık bundan kurtulma imkânı yoktur. 
Dost, vuslatın elde edildiği müjdesini verince, değil ayaklarımızla, başımızın üzerinde sürünerek koşa koşa gitmemiz gerekir, dedi. 

Şiirler okudu.
Çelebi Hazretleri'ni bir hayvana bindirip eve götürdüler. 
Birkaç gün yatakta yattıktan sonra tam bir sevinç içinde Allah'ın rahmet ve inayetine kavuştu.
683 yılı Mübarek Şaban'ın 12.nci Çarşamba günü.

Çelebi Hüsâmeddin'in techiz ve tekfini ile Sultan Veled bizzat meşgul olmuştur. 
Cenaze namazından sonra kalabalık bir cemaatle getirip, Türbe'de, bu gün ziyaret edilen mahalle tevdi etmişlerdir.
Sandukası tuğlayla örülmüş ve alçıyla sıvanmış durumdadır. 
Kitabesinde sülüs yazı ile yazılmış Arapça ibârenin mânâsı şudur:

"Burası, şeyhler şeyhinin, âriflerin uydukları zâtın; hidayet ve yakîn imamının; arş hazinelerinin anahtarı, yeryüzü definelerinin emini, zamanın Cüneyd'i, devrin Bâyezid'i olan faziletler sahibi, 
Hak ışığı, Hasan oğlu Ahi Türk diye tanınmış Muhammed'in oğlu Hüsâmeddin Hasan'ın türbesidir. 
Allah ondan da râzı olsun, onlardan da. 
Asıl bakımından Urumiye'lidir, ve "Kürt olarak yattım, Arap olarak kalktım" diyen Şeyh'e mensuptur.
Allah ruhunu kutlasın.
Altıyüzseksen üç yılı Şaban ayının onikinci Çarşamba günü göçtü."

Yedi satırlık bu kitâbede geçen vasıflar, Mesnevi'nin dibâcesinde Hz.Mevlânâ'nın, Çelebi hakkında söylediklerinden alınmıştır. 
İbâre, Sultan Veled tarafından düzenlenmiştir. 


  1. Menâkıbü'l Ârifîn, Ahmed Eflaki Dede; II/173, 192, 193.
  2. Konya Velileri, Hasan Özönder, Sh. 69, 70.

21 Ekim 2023 Cumartesi

Üçler Mezarlığı Abdülmecîd Nursî Ünlükul'un Mezarı, Karatay, Konya

Üçler Mezarlığı Abdülmecîd Nursî'nin Mezarı, Karatay, Konya

Said-i Nursi'nin küçük kardeşi Abdülmecîd Nursî Ünlükul'un Mezarı, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde, Mevlânâ Müzesi'nin yanındaki Üçler Mezarlığı'nda bulunmaktadır.
1884 yılında doğmuştur.
Abdülmecid Efendi Konya İmam-Hatip Okulu'nda bir süre öğretmenlik yapmıştır. 
Risale-i Nûr'un Müellifi Bedîuzzaman Said-i Nursî'nin küçük kardeşidir.

20 Ekim 2023 Cuma

Kibirli Alim'in Fecî Akıbeti

Hz.Mevlânâ Hazretleri'nin hocası, Üstâd- Azam Seyyid Burhaneddin Muhakkak-i Tirmizî Hazretleri mutasavvıfların dilinde, Seyyid-i Sırdan, halk arasında Seyyid Burhaneddin ünvanı ile meşhurdur. 
Bu mübarek Ramazanın 10. günü, Horasan ülkesinde Biyabanek adında bir şehre gitti. 
O şehrin bütün uluları ve ileri gelenleri onu karşılayarak son derece hürmet ve ikramda bulundular. 
O kasabada her fenne aşina ve engin bilgili "Şeyhülislam" lakaplı bir adam vardı. 

19 Ekim 2023 Perşembe

Sahtekâr, kuzuları kim güderse gütsün!

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Fıkıh Müderrisi Mehmet Savaş Hoca, hocası Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

-Mustafa Cartlak diye bir arkadışımız vardı. 
Konya İmam Hatib Okulundan öğrencisi Hoca Efendi'nin. 
O anlatmıştı. 
Sınıfta derste, dalmış gitmiştim köye: 
"Ah babam ah!.. 
Beni buraya gönderdin... 
Azığımı alacaktım, kuzuları önüme katacaktım, kırda bayırda dolaşacaktım" diye hayalleniyordum. 

18 Ekim 2023 Çarşamba

İstanbul'da Dağların Yürüdüğünü Gören...

Şimdi biraz büyük hesaplar söylersem, belki hayret edersiniz.
Bakınız, bugün "bir şey bileyim, yeni bir şey öğreneyim niyetiyle" buraya geldiğinizden dolayı bütün dünya fakirlerine sofra kurmuşsun sevabını verdi.

17 Ekim 2023 Salı

Kadı Hürrem Şah Türbesi, Meram, Konya

Konya Şer'iye Sicillerinde Şeyh Sadrüddin Muhammed Konevî Mamuresine Yapılan Tamirler:

Şeyh Sadrüddin mamuresinin imareti'nin tamiri için keşfi H.1188/M.1809 yılında yapılmıştır. 
Buna göre Şeyh Sadrüddin vakıflarının mütevellisi olan Derviş Hafız el-Hac İbrahim Efendi, meclise giderek, cami ile sofası içinde bulunan şadırvanın etrafı ve türbe zemininde örtülü taşların, matbah ve kilerin ve Kadı Hürrem Şah Türbesi'nin zamanla harap bir hale geldiğini bildirerek, bu hususta keşif yapılmasını, tamirine izin verilmesini istedi.

16 Ekim 2023 Pazartesi

Geçenler Var/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sükût yüklü sorular; ölü kimdir, diri kim?.. 
Depremin dehşetinde gerçeği seçenler var. 
Rızâ-i Bâri için bir hayat yaşamış ki; 
Son nefeste gülerek öteye geçenler var...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.106.

15 Ekim 2023 Pazar

Konya'ya kasteden bizim darbemizden kurtulamaz.

Kabri bu gün de, Kubbe-i Hadrâ bağlılarının, önemli ziyâret yeridir. 
Onun yedi asrı aşkın zamandır sevenlerinin ziyâretgâhı olmasına vesile olan büyüklüğünü bizzat Mevlânâ'mız, şu olayla da dile getirmiştir: 

14 Ekim 2023 Cumartesi

Tayy-i Mekânın Keyfiyeti

Ladikli Hacı Ahmed Ağa

Konya'da Hayra Hizmet Vakfı'nda Hasan Hüseyin Varol Hoca'ya sorduk:

-Tayy-i mekânın keyfiyeti üzerinde bir açıklaması oldu mu Ahmed Ağa'nın Hocam hiç? 
Gerçi bu izaha gelir bir şey değil ama...

Hasan Hüseyin Varol Hoca:
-Yoo, olmadı ama, böylesi şeyler, kerametler, esmaya bağlı hâdiseler. 
Onlar kendilerine verilen, kendilerine bildirilen esmayı üç beş defa ya da her ne kadar tekrarlanması gerekiyorsa, onu söyleyip sır oluyorlar gidiyorlar. 
Bize garip gelen, zor gelen, imkansız gözüken şeyler, onlar için o kadar basit ki.. 

13 Ekim 2023 Cuma

Sözünden Dönen Valinin Hazin Sonu

Ahmed Satîha Hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 
Mısır'da Betâ beldesinde doğdu. 
Zamânın âlimi ve velîlerinin derslerini tâkip ederek yetişti. 
Birçok talebe yetiştirdi. 
Meşhûr âlim ve velî Abdülvehhâb-ı Şa'rânî, talebelerindendir. 
1535 (H.942) senesinde Mısır'ın Garbiyye şehrinde vefât etti.

12 Ekim 2023 Perşembe

Allah’a yemin ederim ki, hayatımda aldığım en değerli hediye bu!

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nde Koordinatör olarak görev yapan Yüksel Sezgin bey anlatıyor:

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 2015 yılı Ramazan Programı kapsamında Etiyopya’ya gittim. 
Çok dinli, çok dilli, çok kültürlü bir ülke olan Etiyopya’da insanların cömertçe paylaştığı tek unsur fakirlik.

11 Ekim 2023 Çarşamba

Allah'ım ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum

Filistin davasının en mühim yılmaz savunucularında şehit Şeyh Ahmed Yasin'in mektubu:

Allah’ım! Ümmetin suskunluğunu Sana şikâyet ediyorum!

Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah!..

Rağbet Görür/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Bu düzen de, beterin beteri, rağbet görür. 
Ehli küfrün konvoyu, katarı rağbet görür 
Müslümanın Tesbihi, takkesi suç sayılır 
Zangoçun yularıyla, foteri rağbet görür.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.55.

10 Ekim 2023 Salı

Ey dost! Bize daha iyi bak; Çünkü, biz kolayca görünemeyiz.

Hz.Mevlânâ'nın oğlu Sultan Veled nakletti ki: 
Şeyh Sadreddin'in (Konevî) başlangıçta Mevlânâ hakkında çok inkârı vardı. 
Bir gece rüyâsında kendisinin Mevlânâ'nın mübarek ayağını ovduğunu gördü. 
Uykudan uyanıp, Allah'tan mağfiret diledi.

9 Ekim 2023 Pazartesi

Türk 'ün dini nedir, ben anlayamadım!

Rahmetli Ali Ulvi KURUCU diyor ki, Almanya’nın Köln şehrinde Ayhan isimli bir Türk doktorla tanışmıştık. 
Türk doktor ve Alman olan eşi hacca gelmişti. 
Onların dindarlığı hoşuma gitmişti:
-Bu Alman hanımı nasıl müslüman yaptın? diye sordum. 

8 Ekim 2023 Pazar

Şeyhler Köyü Yalıncak Sultan Türbesi, Karaman

Şeyhler Köyü Yalıncak Sultan Türbesi, Karaman

Karaman'ın "Şeyhler Köyü"; ismiyle müsemmå, ulu erenlerin harman yeridir. 
Hemen her köşesine bir evliyanın himmeti sinmiş olan bu köyün meşhur yatırları, Horasan asıllıdırlar.
Horasan; O ne mübarek ilim ve irfan ağacıdır ki, kökü Orta Asya'da, dal ve yapraklarıyla lezzetli meyvaları Anadolu'dadır...

7 Ekim 2023 Cumartesi

Adem'in İbretlik Hayat Hikayesi

Adem, 1996 senesinde Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümünden mezun oldu.
Mezun olduktan bir sene sonra, yolu eski okuluna düşer.
Namaz vakti gelince okulun arkasındaki tarihi Hacı İlyas Camii'nde namazını kılar.
Namaz kılarken üç genç görür.

6 Ekim 2023 Cuma

Hacı Veyiszâde, Telebesini Nereye Göndermiş?

Hacı Veyiszâde, bir gün sınıfa girdikten sonra, öğrencileri şööyle bir süzdü.
-Çetin evlâdım, yumuşak kadife bir sesle: 
Az gel bakayım şöyle! 

Çetin sırasından çıkıp öğretmen kürsüsüne yürürken, Hacı Veyiszâde kolundan tuttuu, birlikte sınıftan dışarı çıktılar. 

Koridorda Çetin'in sağ elinin avucuna bir miktar para kıstırarak: 
-Hadi babam, şurdan bir faytona bin, dooooğru en yakın hamama! 
Yun yıkan, paklan, hiç vakit kaybetmeden, gine bir paytona bin, çabuk dön! 
Derslerinden geri kalma!

5 Ekim 2023 Perşembe

Mevlânâ Türbesi'nin İlk Temel Taşları

Hz.Mevlânâ'nın Türbesi'nin ve dergahının çekirdeği kendisi zamanında belirmişti. 
Moğol hükümdarı tarafından vergi işlerini takib için Anadolu'ya gönderilen Harezmli Emir Taceddin Mu'tezz, Mevlânâ dostlarına bir "Dâr'ul-Uşşak (Aşıklar Yuvası)" yapmayı teklif etmişti.

4 Ekim 2023 Çarşamba

Sen bana nimetsin, ben de bana mihnetim!

Medine-i Münevvere’de güzelliği ve zenginliğiyle tanınan bir hanımefendi vardı.
İsmi Hîfâ Hatun (Radıyallahu Anhâ) idi.
Bu soylu hâtun kişi, bir gün âlemlere rahmet olan (Rahmetenlilâlemin) Hz.Muhammed Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in huzuruna kemâl-i edep ile geldi. 
Dedi ki:
-Ey Allah’ın Rasûlü! 
Bana, beni cennete girmemi sağlayacak bir şey öğretmeni talep ediyorum.
Bana öğrettiğini hayatıma uygulayayım.
Böylece cennete girebileyim!

3 Ekim 2023 Salı

"“Oy gurban olayım sağa! Biz gardaşuk!


Oflu‘nun biri Osmanlı zamanı askere alınmış.
Tesadüfe bakın ki; kur’ası Yemen’e çıkmış.
O zamanlar Yemen’e altı ayda gidilir, altı ayda gelinirmiş. 
Tabiî gelinebilirse…

Çünkü Yemen ahâlîsi ekseriyetle Şia'nın Zeydiyye koluna mensûb olduğundan onlar “Hilâfet”i tanımaz “İmâmet”e inanırlar. 
Bundan dolayı Osmanlı’yı pek çok uğraştırmışlar ve çete muharebeleriyle sayısız Anadolu evladını hâinâne bir sûrette şehit etmişlerdir..

2 Ekim 2023 Pazartesi

Rasûlullah Efendimiz: Türk Milleti dinime çok hizmet etti, daha da edecek...

Bütün dünya gâvurları, tarih boyunca da, İstiklal Savaşı'mızda da Türk Milletine hücum ettiler. 
Bu milleti yok etme için bütün dünyanın kâfirleri hepsi birlikti, yok edelim diye ama yapamadılar. 
Yapamayacaklar da, yapamayacaklar İnşâallah...
Ortalığın ne olacağını, nasıl olacağını haber veren zevât-ı kiramdan mübârek bir zât -kendisiyle ölmeden biraz önce konuşmuştuk da- ağlayarak haber vermişti.

1 Ekim 2023 Pazar

Allah'a Döneceksin/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Nedir bu hırs, bu tamah, bu gurur, bu kin, kibir?... 
Lâv püsküren yanardağ olsan da söneceksin... 
Kaç ecelin önünden, eğer kaçabilirsen; 
Gün gelecek muhakkak, Allah'a döneceksin....

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.93.

30 Eylül 2023 Cumartesi

Dostların hatırı için bir gece sabahlasan ne olur?

Hazreti Mevlânâ bir gece, Selçuklu Veziri Süleyman Müîneddîn Pervâne'nin sarayında sema ediyordu. 
Sema o kadar uzun sürdü ki, Süleyman Pervâne, o anda yanında bulunan bir gönül dostunun kulağına:
-Çok yoruldum! 

29 Eylül 2023 Cuma

Kutbü Zamân ve Tasarruf

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Konya'da Hayra Hizmet Vakfı'nda Hasan Hüseyin Varol Hoca anlatıyor:

Bir gün Ahmed Ağa'ya gittik. 
Hacı Tahir Efendi de var, onunla beraber gitmiştik. 
Irak'da ihtilal olmuştu o günlerde. 
O ihtilal konuşuldu o gün orada. 
-Hangi tarihte olmuştu o ihtilal? 
-1958'di galiba Hocam. 
1958'de kanlı bir darbeyle Kral İkinci Faysal şehid edilmiş ve Haşimi iktidarına son verilmişti. 

27 Eylül 2023 Çarşamba

Ayasofya'da Sabah Namazı!

-Vaktiyle biz, talebelik yıllarımızda- Fatih'den kalkıyor Ayasofya'ya sabah namazı kılmaya koşuyorduk.
Neden?
"Hafız İdris Efendi, Kur'an'ı çok okuyor, çok da tatlı okuyor" diye.
Hafız İdris Efendi ne kadar okuyordu?
Bir rekâtta yirmi sayfa okuyordu! 

26 Eylül 2023 Salı

Ahmed Satîha'nın Evlenmek İstediği Kız

Ahmed Satîha Hazretleri, bir kızla evlenmek istedi. 
O kıza haber gönderilince, kız kabul etmediği gibi, güzelliğiyle övünerek hakâretlerde bulundu. 
Daha bu uygunsuz sözlerini bitirmemişti ki, o ânda felç oldu. 
Ne yaptılar ise tedâvî edemediler, sonunda o şekilde öldü...

25 Eylül 2023 Pazartesi

Konyalılardaki Mevlâna Aşkı

Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hakk'a yürüdüğü zaman, Hazreti Mevlânâ Konya'da, ilim ve irfan doruklarında halka ve dervişlere bilgi ve görgü sofraları açıyor, ışık saçıyordu.
Bu ilim ve irfan şölenleri, bu bilgi ve görgü ziyafetleri halkta ve dervişlerde öyle öyle bir tiryakilik, öyle bir alışkanlık meydana getirdi ki, Konya halkı Mevlânâ'sız edemiyordu. 

23 Eylül 2023 Cumartesi

Hürrem Paşa Türbesi, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya

Hürrem Paşa Türbesi, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya
Hürrem Paşa Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'ndeki Mevlânâ Müzesi Bahçesi'nde bulunmaktadır.
Sinan Paşa Türbesi'nin sağında yer almaktadır.
Karaman Beylerbeyi Hürrem Paşa için 1528'de Sadrazam İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Matbah-i Şerif'in doğusunda yer alan sekizgen planlı tipik Osmanlı türbesinin girişinin önünde iki sütunlu, dört sivri kemer üzerine basan kubbeli bir revak bulunmaktadır. 

22 Eylül 2023 Cuma

Ateşbâz-ı Velî ile Türbedâr'ı Nereye Gitmişler?

Ateşbâz-ı Velî Türbesi'nin Türbedârı Fatma Hanım, ölümüne yakın bir zamanda, sabah namazından sonra her zamanki alışkanlığıyla, dedesinin türbesine bakmak ister. 
Kısa bir süre baktıktan sonra tam perdeyi kapatacağı esnâda, türbenin karşısındaki duvarın üzerinde gezinen Ateşbâz Hazretlerini görür. 

21 Eylül 2023 Perşembe

20 Eylül 2023 Çarşamba

Gelir/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sen oku Ezan'ı, sen Hakk'a çağır.
Dâvete icâbet edenler gelir...
Görmeyen, duymayan; hem kör hem sağır 
Ateş'e mühürlü bedenler gelir...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.90.

19 Eylül 2023 Salı

Hadi canım sen de Ahmet Ağa, Kore nere Konya nere?

Kore harbinin olduğu devre, bir gün Ladikli Ahmet Efendi'yi ziyaret için Ladik’e gitmiştim.
Gece odasında kalıp odasında misafir olduk. 
O gün Ahmet Efendi'nin iki komşusu da ziyarete geldi. 
Yatsı namazına kadar beraber kaldıktan sonra, Hacı Baba namazı kıldı ve bir müddet daha muhabbet ettik. 
Muhabbet esnasında kapı çalındı. 

18 Eylül 2023 Pazartesi

Oğul, sen Kur'an'ın dış yüzüne bakma!

Bil ki Kur'an'ın bir zâhiri var. 
Zâhirin de gizli ve pek kudretli bir de içyüzü var. 
O bâtının bir bâtını, onun da bir üçüncü bâtını var ki onu akıllar anlayamaz, hayran kalır.

17 Eylül 2023 Pazar

İnsanları Gafletten Uyandırmak

İnsanlarla görüşüp konuşmaktan gaye nedir? 
Asıl maksat, insanları uykudan, gafletten uyandırmaktır.
Meselâ şuradan gidiyorsun, azıcık ilerde bir ahbâb var; bir selâm vereyim de, o da selâm alsın sevaplaşalım, sevap paylaşalım.

14 Eylül 2023 Perşembe

Kerâmeti Külahta Sanmış!

Allahü Teâlâ'nın Velî kullarına hürmet edip edepli olanlar çok olduğu gibi, onlara karşı gelip, büyüklüklerini inkâr edenler de çıkmıştır. 

Ahmed Satîha Hazretleri zamanında da, haddini bilmez bir kimse, kendisine o zâtınkine benzeyen bir külâh alıp; "Ben de onun gibi olabilirim" düşüncesiyle, kibirli bir şekilde gidiyordu. 
Her şeyin, cübbe ve külâh giymekle hallolacağını zanneden bu kimse, hizmetçinin yardımıyla ata binerken birden hayvandan düştü ve boynu kırıldı. 
Hatâsını anlayıp, acılar içinde kıvranırken:
-Beni Ahmed Satîha Hazretleri'nin yanına götürün, diye inlemeye başladı.

13 Eylül 2023 Çarşamba

Ateşbâz-ı Velî Hazretleri'ni Rahatsız Eden Sebep

Konya'nın idârî manada yetkilileri tarafından da sık sık ziyaret edilen Ateşbâz-ı Veli Türbesi'nin, müdavimleri arasında o devrin Konya İl Emniyet Müdürü olan Mehmet Aksu da vardı. 
Mehmet Bey, son derece âlîcenâp yüreğe sahip, bir hayır severdi.
Mehmet Aksu, Aşçı Dede'yi her ziyârete geldiğinde Fatma Teyzesiyle uzun uzun sohbet eder, halini hatırı sorar ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı.

12 Eylül 2023 Salı

Düşmanının da Seni Sevmesini İstersen?

Büyük terbiye ustası Hazreti Mevlânâ, bir gün, oğlu Sultan Veled'e diyor ki:
-Bahaddin! 
Senin düşmanını sevmeni, düşmanının da seni sevmesini istersen, kırk gün onun hayrını ve iyiliğini söyle.
O düşman senin dostun olur.
Zira, gönülden dile yol olduğu gibi, dilden de gönüle yol vardır.

11 Eylül 2023 Pazartesi

10 Eylül 2023 Pazar

Siyavuş Paşa Çeşmesi, Eyüpsultan, İstanbul

Siyavuş Paşa Çeşmesi
Yaptıran : Sadrazam Siyavuş Paşa.
İnşa ılı : H 1011 / M 1602
Yeri : Eyüp’te, Sadrazam Siyavuş Paşa Türbesi bitişiğindedir.
Tipi : Tek yüzlü duvar çeşmesi.

Hâmûşân Mezarlığı, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya

Hâmûşân Mezarlığı, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya
Hâmûşân Mezarlığı, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'ndeki Mevlânâ Müzesi Bahçesi'nde, Sinan Paşa Türbesi'nin sağında, dergahın güneyinde Üçler Mezarlığı'na bakan tarafta bulunmaktadır.
Hazret-i Mevlânâ Türbesinin etrafında yer kalmayınca Mevlevi Dedeleri ile şehrin mühim kişileri muayyen bir ücret mukabilinde bu mezarlığa defnedilmişlerdir. 
1926 yılına kadar defin yapılan mezarlık 1927-1931 yılları arasında kaldırılmıştır. 

9 Eylül 2023 Cumartesi

Zavallılar/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Rahmet değil, afetten ıslanmış zavallılar.
Hem bedenen hem ruhen paslanmış zavallılar.
Yaradanı unutmuş gafletinden dolayı
Kendi gibi fâniye yaslanmış zavallılar.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.104.

8 Eylül 2023 Cuma

Ladikli Ahmed Ağa Kore'de...

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Orta Asya Büyük Türk Hakanlığıyla, Cengiz İmparatorluğunun sınırları içinde imiş vaktiyle. 
1392-1910 yılları arasında Yi Hanedanı hüküm sürmüş ve Çin İmparatorluğuna bağlı krallarca yönetilmiş. 
1910'larda Japonya'nın müstemlekesi haline gelmiş. 1945'lerde bu ülke bağımsızlığını kazanmış.
Fakat bu kez de Güney Kore ve Kuzey Kore olarak ikiye bölünmüş. 

7 Eylül 2023 Perşembe

Beş'i 'peş'ten aldın, okka'yı da 'hokka'dan aldın, peki 'soğan'ı nereden aldın?

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri
Hacı Veyiszâde Hocamız lâtif bir kimse olduğundan lâtife yapmayı sever ve yapılan lâtifelerden de hoşlanırdı. 
Allah rahmet eylesin, Ahmet Gürtaş arkadaşımız, yolda kendisiyle karşılaşmış ve Hocamız ona "nereden gelip, nereye gidiyorsun?" anlamında Arapça olarak "min eyne ilâ eyne" diye sormuş. 
O da Arapça cevap vermek için düşünürken hemen ne düşünüyorsun "MinAllah, İlâ'llah, yani Allahtan geldim, Allah'a gidiyorum" diyerek cevabını verivermiş, dolayısıyla lâtife yaparken de öğretimden geri durmamış. 

6 Eylül 2023 Çarşamba

Söyleyen kim be aptal!

Hz.Mevlânâ, bir gün, Şeyh Muhammed Hadim'e:
-Şeyh Muhammed, git şu işi tamamla! dedi.

Şeyh Muhammed Hâdim, eyvallah edilecek yerde:
-İnşâallah!.. diye cevap verince, vahdet ustası Hz.Mevlânâ:

5 Eylül 2023 Salı

Biz senin ve senin gibilerin....

Biz senin ve senin gibilerin ne olduğunu çok iyi biliyoruz da, bilmeyen/anlamayan aptallara bir türlü anlatamıyoruz.

4 Eylül 2023 Pazartesi

Vâlideler Mezarlığı, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya

Vâlideler Mezarlığı, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya
Vâlideler Mezarlığı, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'ndeki Mevlânâ Müzesi Bahçesi'nde bulunmaktadır.
Mevlevihånede görev yapan çelebilerin anneleri, eşleri ile kızlarının defnedildikleri mezarlıktır.
Mezarların baş ve ayak taşlarının üst taraflarında gül ve çiçek motiflerinin sevilerek kullanılmış olduğu görülür. 

3 Eylül 2023 Pazar

Emir Seyfeddin Karasungur Türbesi, Karatay, Konya

Emir Seyfeddin Karasungur Türbesi, Karatay, Konya
Emir Seyfeddin Karasungur Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde Şems-i Tebrizî (Çifte Merdiven) Mahallesi, Mehterhane Sokağı'nda yer almaktadır.
Eser, sekizgen gövdeli ve piramidal külahlı türbelerdendir. 
Asıl mezar hücresi, mumyalık, kripta, cenazelik gibi isimlerle söylenen alt kat, sembolik sandukanın konduğu gövdeden ibaret olan üst kat ile içte kubbe, dıştan külahın meydana getirdiği örtü sisteminden oluşmaktadır.