28 Ekim 2023 Cumartesi

Vehbî İlim nedir?

Nuri Keçebaş anlatıyor

Hani okuması yazması olmayan ümmi evliya üzerinde tereddütleri olur bazılarının: 
Bunlar da kim yaav! 
Bunlar ne bilir! gibi. 
Ve yahud da: 
Okuması yazması olmayan adamın bu kadar bilgisi, irfanı olamaz! filân derler. 
Halbu ki biz Ahmed Ağa'da bizzat gördük, yaşadık bunu işte. 
Ahmed Ağa ümmiydi, okuması yazması yoktu ama, konuştuğu şeyler hep Âyet ve Hadis idi.
Ayet ve Hadisin dışında kalan bir şey yoktu konuştuklarında... 
Bu bir vehbi ilim işte.
Allah veriyor onlara... 

Kaynak: Lâdikli Ahmed Ağa, Mustafa ÖZDAMAR Sh.:175.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder