31 Mart 2024 Pazar

Gezegen Sistemini ilk defa kuran Bitrûcî

XII.yüzyılda yaşayan Endülüslü astronomi âlimi, Ebû İshâk Nûrüddîn el-Bitrûcî el-İşbîlî (البطروجي).
XIII.yüzyılın hemen başlarında öldü.
Modern astronominin kurucusu  Kopernik değil, Bitrucî'dir.
Kopernik; 19 Şubat 1473, Toruń - 24 Mayıs 1543, Frombork)

30 Mart 2024 Cumartesi

Bu adamlara söyle, Bekir'le uğraşmasınlar!

Yaşar Gökçek Hoca* anlatıyor:

İmam Hatip Okulu'nun Müdürü Bekir (Elam) Bey, Halk Partisini tutardı. 
Bu itibarla Demokrat Partililer de onunla çok uğraşırlardı, ama değiştiremezlerdi.
Yine bir sabah, mübarek, tuttu elimden, gittik odasına:
-Oğlum, bu adamlara söyle, Bekir'le uğraşmasınlar!.. 
Ben sağken Bekir'den okula bir zarar gelmez!..

29 Mart 2024 Cuma

Bozktur/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Aziz Vatan'ımdan, Yüce Din'imden 
Allerji duyanın kanı bozuktur. 
Namuslu kazancın destekçisiyiz
Millet'i soyanın kanı bozuktur.

 *Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.23.

28 Mart 2024 Perşembe

İlk cebir kitabını yazan ve Batı'ya cebiri öğreten Âlim Hârizmî

İsmi Muhammed bin Musa el-Harezmi, künyesi Ebu Abdullah'tır (D.780-Ö.850). 

Adı Latince'ye Alkhorizmi, Fransızca'ya Algoritme, İngilizce'ye ise Augrim şeklinde geçmiştir.
Harizmi, 9. yüzyılın ilk yarısında matematikte en önemli devri yaşatan, Batı'da daha çok 12. yüzyıldan itibaren tanınan büyük bir Türk matematik alimidir.

27 Mart 2024 Çarşamba

Kalbin Ağacı'nın Meyvası / Şiir

Kalbe bir ağaç diktiler, Hû'dur onun meyvası 
Gece gündüz tevhid okur, odur kalbin gıdası 
Yusuf'un gördüğü rüyayı, tabir etti atası 
Yusuf'u Yakup yitirdi, zindan oldu dünyası 
Her gün için Tûr'a giderdi Hüdâ'nın Musa'sı 
Åleme şefâat eder, Muhammed Mustafa'sı

25 Mart 2024 Pazartesi

Pirenin böyreğinin (böbreğinin) kırk binde biri kadar.....

1952-57 yılları arasında, Konya İmam Hatib Okulunda okumuş, Hacı Veyiszâde merhuma bu tarihlerde öğrenci olmuş, emekli öğretmen Sabahaddin Öztürk anlatıyor:

Meselâ yazılılarda sınıfta namaza durur kimin ne yaptığını bilir, ama mahcub da etmezdi. 
Uyarırdı sadece: 
-Kopye çekme babam, onun sana bir faydası yok! 
Evvel bakacağıdın ona!.. der, yine namaza dururdu.

24 Mart 2024 Pazar

Müslüman ilim Adamları 84-5 hazır gibi

Ammar bin Ali Ebu'l Kasım (Mevsilî)
Musul da doğdu.
İlk defa katarakt ameliyatını yaptı.
Kitabü'l Müntehab bi Ilmi'l Ayn ve ileliha ve müdavatiha ve'l-hadîd isimli meşhur eserini Fatımî Sultanı Hakim zamanında[996-1020] Mısır'da yazmıştır.

23 Mart 2024 Cumartesi

Hoş Geldin Safa Geldin/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sen gelince imrenir, gökte bize Melekler. 
Ve senin hürmetine, kabul olur dilekler... 
Hoş geldin safâ geldin Ey Mübarek Ramazan; 
Bağrı yanık garipler, bir yıldır seni bekler.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.112.

22 Mart 2024 Cuma

Ecdadın büyük alim iken, sen başıboşluk içinde oyun oynuyorsun!

Osmanlı'nın Meşhur Matematik Âlimlerinden Gelenbevî İsmail Efendi, on iki-on üç yaşlarında bulunduğu esnalarda, bir gün sokakta çocuklarla ceviz oynuyordu. 
Bunu gören baba dostlarından bir şahsın; "Çok yazık! Ata ve ecdadın büyük alim ve ilim sahibiyken, sen sokaklarda dalgınlık ve başıboşluk içinde oyun oynuyorsun!" demesi üzerine, oyunu terk ederek o günden itibaren ilim tahsiline başlamıştı. 

21 Mart 2024 Perşembe

Zelve Ören Yeri, Avanos, Nevşehir

Zelve Ören Yeri, Nevşehir'in Avanos İlçesi’ne 5 km, Paşabağları’na 1 km. uzaklıkta bulunmaktadır.
Zelve, Aktepe’nin dik ve kuzey yamaçlarında kurulmuştur. 
Üç vadiden oluşan Zelve Ören Yeri, Kapadokya bölgesinde peribacalarının en yoğun olduğu yerdir. 
Doğanın yarattığı güzelliklerden biri olan bu alan IX. ve XIII. yüzyıllarda Hıristiyanların önemli yerleşim ve dini merkezlerinden birisi oldu, papazlara verilen ilk dini seminerler bu yörede gerçekleşti.

20 Mart 2024 Çarşamba

Hadi gari gidelim de yavruyu okuyuverelim!

A. İhsan Vatankurtar, Hacı Veyiszâde Hoca Efendi'yi anlatıyor:

İnandığım bir şahıstan dinlediğim şu: 
Benim mahalle komşum var. 
Benden bir kaç yaş büyük. 
Çocuğu hastalanmış. 
Daha bebek yavru. 
Konya'da bööğle bir şey oldu mu, hemen Hacı Veyiszâde Hoca Efendi akla gelirdi o zamanlar. 
Doktordan evvel ona koşulurdu.
O komşu da öyle yapmış. 
Sabahın erken saatlerinde, gitmiş câminin -Aziziye Câmii'nin- karşısına dikilmiş. 
Namaz niyaz yok bizim komşuda.

19 Mart 2024 Salı

Dürzünün/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Kafasına pek uygun bünyesi var dürzünün, 
Karanlık odalarda künyesi var dürzünün... 
Ölçsün, biçsin yoluna girecek bütün işler! 
Yakasında Pergeli-Gönyesi var dürzünün...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.22.

18 Mart 2024 Pazartesi

Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Hacıbektaş, Nevşehir

Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Hacıbektaş, Nevşehir
Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde yer almaktadır.
1988 yılında hizmete açılmıştır.
Müzede ilçe sınırları içerisinde bulunan Sulucakarahöyük’ten 1967-1976 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi’nden Prof.Dr. Kemal BALKAN tarafından gerçekleştirilmiş olan arkeolojik kazı sonucunda çıkarılmış olan Eski Tunç Çağı, Hitit, Hellenistik, Frig, Roma ve Geç Bizans dönemlerine ait eserlerin yanı sıra yöresel özellikler gösteren etnografik eserler de sergilenmektedir.

17 Mart 2024 Pazar

Külhânî Ali Baba Türbesi, Aksaray

Külhânî Ali Baba Türbesi, Aksaray
Külhânî Ali Baba Türbesi, Aksaray'ın Sebil Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Türbe, üç pencereli sağır kubbeli olup kapısı kıbleye açılmaktadır. 
Türbenin kitabesi yoktur. 
Ali Baba’nın burada Külhancı olduğu nakledilir. 
Bu türbeyi, Sultan II. Abdülhamid’in serkurenası Aksaray’ın Orta Köyü’nden Hacı Ali Paşa yaptırmıştır. 

16 Mart 2024 Cumartesi

Göz Tababeti Hakkında Dünya'da İlk Eser

Huneyn bin İshak, 809 tarihinde Fırat kıyısında, eski bir ticaret ve hükümet merkezi olan Bağdat'a 90 km uzaklıkta bulunan Hire'de doğdu. 
İbad kabilesindendi. 
Babası eczacıydı. 
Babasının laboratuvarındaki çanak ve aletler onda ilme karşı büyük bir ilgi uyandırdı. 
Bir yolunu bulup Bağdat'a ilim öğrenmeye gitti. 
Arzusu doktor olmaktı.

15 Mart 2024 Cuma

Bediuzzaman'ın büyük evliya olduğunda şüphe yok!

 Mustafa Özdamar, Yaşar Gökçek Hoca'ya soruyor:

-Hacı Veyiszâde ile Said-i Nursî tanışırlar mıydı şahsen? 
Siz hiç görüşdüklerine şahit oldunuz mu, hocam?

14 Mart 2024 Perşembe

Ak Sakallı İhtiyar

Aksakallı nur yüzlü ihtiyar bir adam, misafir odasının önüne çıkarak:
-Gelin evlatlarım, gelin! 
Öbür kardeşlerinizi de çağırın. 
Sizlere, içeride bulunan dedenizi tanıtayım:

13 Mart 2024 Çarşamba

Osmanlı'nın Meşhur Matematik Âlimlerinden Gelenbevî İsmail Efendi

Osmanlı'nın Meşhur Matematik Âlimlerinden Gelenbevî İsmail Efendi, 1730 senesinde Aydın Vilayetinin Saruhan sancağında bulunan Gelenbe kasabasında doğdu. 
Adı İsmail olmasına rağmen, doğduğu yerden dolayı Gelenbevi olarak tanınmıştır. 
1791'de Yenişehir'de vefat etti. 
Ataları Gelenbe'de müfti ve müderrislik yapmışlardı. 
Kendisi ise küçük yaşta yetim kaldığından, tahsiline başlayamamıştı. 

12 Mart 2024 Salı

İcadları ile anatomide çığır açan Müslüman Tabip Ebû Muhammed Bağdâdî

İcadları ile anatomide çığır açan Müslüman Tabip Ebû Muhammed Bağdâdî...
Ebu Muhammed Bağdadi; on ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Bağdat'ta yetişen din ve fen alimlerindendir. 
İsmi, Abdüllâtif bin Yusuf bin Muhammed bin Ali Ebi Es'ad el-Bağdâdî'dir. 
Künyesi Ebu Muhammed olup, lâkabı Muvaffakuddîn'dir. 
Aslen Musullu olan Ebu Muhammed, 1161 senesinde Bağdat'ta doğdu. 

10 Mart 2024 Pazar

Sana yasak masak işlemiyor!

Hoca Efendi yasak masak dinlemezdi. 
Her fırsatta Kur'ân hizmeti verirdi. 
En netâmeli günlerde bile, kendisini takibe, tahkike, tevkife gelen polisler de dahil herkese Kur'ân öğretmeye ve Kur'ân ahkâmını belletmeye çalışırdı.
Hoca Efendi veya babası (Hacı Veyis Efendi) için söylerler. 

9 Mart 2024 Cumartesi

Yem Havası/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Çözülmez kördüğüm olmuş sorular... 
Yaşın yanı sıra yanar kurular. 
İgdiş atlar arpa saman peşinde, 
Yem havası çalar bozuk borular...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.22.

8 Mart 2024 Cuma

Ladik'e geldiğimde bu adamı ziyaret etmeden gitmem!

Ladikli Ahmed Ağa'nın Torunu Ahmed Mehmet Elma anlatıyor:

Dedemin dostlarından Doktor Ahmet isminde biri vardı. 
Dedemin vefatından sonra bir ara kabrine ziyarete geldi. 
Uğurlamak için Ladik'in altına kadar ona eşlik edeyim, dedim. 
Yolun yarısına varınca:
-Ben buralarda evi olan Halil amcayı ziyaret edeceğim, onu ziyaret etmeden de Konya'ya gitmem, dedi. 

7 Mart 2024 Perşembe

Kimya Sanayisinin Kurucusu Ebû’l Mansûr...

 İran’da yetişen büyük kimya âlimi.

Kimya ilminin pratik sonuçlarını, insan hayatında ilk defa kullanan alim.
İsmi Muvaffak bin Ali el-Hirevî olup, künyesi Ebü’l-Mansûr’dur. 
Doğum ve vefat târihleri bilinmemektedir. 
Hayâtı hakkında bilinen tek husus, 961-976 seneleri arasında hüküm süren Sâmânî hükümdarı Emin Mansûr bin Nuh ile aynı zamanda yaşadığıdır.

6 Mart 2024 Çarşamba

Coğrafya Kitaplarında Alfabetik Sistemi İlk Kullanan Ebû Ubeyde El-Bekrî

Endülüs'lü meşhur coğrafyacı ve edip Ebû Ubeyde El-Bekrî...
Tam adı, Abdullah b. Abdilaziz b. Muhammed b. Eyyüb b. Amr el-Bekri el-Endelûsî'dir.
İşbiliye'nin (Sevilla) batısında yer alan Şeltiş'te (Saltes) M.1010 yıllarında doğmuş olduğu tahmin edilmektedir.
Kurtuba'da 487 Şevvalinde (Ekim 1094) vefat etti.

5 Mart 2024 Salı

Hacı Veyis Efendi'nin Gelecek Karanlık Günlere Dâir Acayip Rüyası

Bir gün, İslâh-ı Medâris-i İslâmiyye'nin konferans salonunda büyük bir şölen vardı. 
Sohbet ve hitâbet ziyafeti. 
Öğrencilerin ufuklarını açan bu sohbet ve hitâbet şöleninde, öğrenciler, diledikleri konularda kısa nutuklar çekerek hitabetlerini geliştiriyorlardı. 
En sonunda da üniversite dışından ârif, zarif bir zât sohbet ediyordu.
İbrahim Rüştü'nün geldiği gün, şölen günüydü. 
Öğrencilerin hitâbet faslından sonra kürsüye bir bilge çıktı. 
Su gibi şırıl şırıl bir üslubu vardı.
Allah'a hamd ve Rasûlüne salavat ettikten sonra:

3 Mart 2024 Pazar

İnce Minareli Medrese, Selçuklu, Konya

İnce Minareli Medrese, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi'nde, Alaaddin Tepesi'nin batısında yer almaktadır.
Selçuklu Sultanı II.İzzeddin Keykavus devrinde Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından, Hadis-i Şerif İlmi öğretilmek üzere H.663/M.1264 yılında inşa ettirilmiştir.
Medresesin mimarı Keluk bin Abdullah'tır (Kölük bin Abdullah). 
Darü-l Hadis, Selçuklu Devrinin avlusu kapalı medreseleri grubundadır. 
Tek eyvanlıdır. 

2 Mart 2024 Cumartesi

Gazze İçin Dua

اَللّٰهُمَّ أَفْرِغْ عَلَيَّ وَ عَلٰى الْمُجَاهِدٖينَ فٖى غَزَّةَ يَاصَبُورُ يَا شَكُورُ صَبْرَ الَّذِينَ تَدَرَّعُوا بِثَبَاتِ يَقِينِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ االلهِ

Yâ Sabûr (Ey çok sabırlı), Yâ Şekûr (Ey az iyiliğe çok mükâfat veren) Allahım!
"Nice az sayıdaki topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle çok sayıdaki topluluklara galip gelirler" âyetinin sırrına mazhar olmak için azîm, sebât ve imân ile cihâd etmek üzere zırh giyinenlerin sabrını benim üzerime ve Gazze'deki Mücâhidlerin üzerine indir.

Şeyh Memiş Efendi'ye Hazırlanan Haram Yemekler

Büyükler, "İnsan" kelimesi, "nisyan" kelimesinden müştaktır" derler. 
Beşer; şaşar, Şaşan; şaşırtır. 
Şaşırma; şüphe, vehim ve tereddütle başlar. 
Zanla beslenir.
İnkârla azarak tuğyan eder. 
İşte, büyük Şeyh Mehmed Kudsi Efendi'nin etrafını büyük bir sevgi ve saygı hâlesi ile çeviren bunca muhib ve müridin yanısıra, arada bir az da olsa tereddüde düşüp şaşıranlar da çıkıyordu. 
Ona inanıp, bel bağlama konusunda tereddüde düşenlerden bir gurup, bir gün kendi aralarında bir araya gelerek, bu konuyu uzun uzadıya tartışırlar. 

1 Mart 2024 Cuma

Hacı Veyiszâde'nin Sevinci


Hacı Veyiszâde'nin torunu (kızının oğlu) Prof. Dr. Mustafa Fayda anlatıyor:
Bir gün babam para verdi.
Gittim, Elmalılı Hamdi Yazır merhumun tefsirini aldım. 
O zamanlar bugünkü gibi setli paket düzeni filân yok. 
O dokuz cildin yarısını bir koltuğuma, yarısını öbür koltuğuma kıstırdım, eve gidiyorum. 
Ondört veya onbeş yaşlarında filânım işte.
İmam Hatibdeki öğrencilik yıllarım. 
Dedemle karşılaştım yolda.