31 Ocak 2022 Pazartesi

Koy silahını da otur gayri, konuşalım...

"Ladikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Ladikli Ahmed Ağa'nın aşıkları arasında bir Ekrem Babacan Paşa* vardı.
Bu Ekrem Babacan Paşa Albayken, bir Yarbay varmış komşusu veya aynı alayda. 
Ailecek görüşürlermiş bunlar. 
İyi görüşürlermiş hem de. 
Ahbabmışlar...
Yarbay Askerlik Şubesi Başkanlığı yapmış vaktiyle bizim Kadınhanı'da. 

29 Ocak 2022 Cumartesi

Gazneli Sultan Mahmud'un Ebu'l-Hasen El-Harakânî'yi Ziyareti

Gazneli Sultan Mahmut Türbesi, Gazne, Afganistan
Gazneli Sultan Mahmud Sebüktekin (971-1030) tarihte ilk Müslüman Türk devletlerinden biri olan Gaznelilerin en büyük ve en dirayetli hükümdarı idi.
Tarihte ilk defa "Sultan" adını kullanan Gazneli Mahmud Sebüktekin idi.

Çanakkale'de Bir Şehîdimizin Son Sözleri‏

2 Haziran 1916’da Kolağası (Yüzbaşı) Mehmed Tevfîk, Çanakkale Harbi’nde bir İngiliz mermisi ile yaralanmış ve şehîd olmadan önce şu mektubu yazmıştı:

Ovacık yakınlarındaki Ordugâhtan 18 Mayıs 1331 Pazartesi (1916)
Sebeb-i hayatım, feyz-i refîkım,
Sevgili babacığım ve vâlideciğim,

Bacağından sürükleye sürükleye, kafasına vura vura getirir.

İbrahim Edhem tâcı tahtı terk ediyor.
Seneler sonra seyr-i sülûkünü tamamladıktan sonra Belh şehrine tekrar geliyor.
Kendi yaptırdığı camide yatsı namazı kılıyor.
Dışarıda sulu kar, yağmur, soğuk…
-Şurada kıvrılayım da sabah olunca giderim, diye düşünüyor.

27 Ocak 2022 Perşembe

Şeyh Ümmî Türbesi, Develi, Kayseri

Şeyh Ümmî Türbesi, Develi, Kayseri
Şeyh Ümmî (1327-1381) Türbesi, Kayseri'nin Develi İlçesi'nde Abidler Mezarlığı'nda bulunmaktadır.
Bugün yıkılmış olan zaviye vakfiyesinde tam adı şöyle geçmektedir:
Şeyh Zekeriya’nın oğlu, merhum Seyyid Şeyh Alaaddin’in oğlu, Şeyh Ümmi.

25 Ocak 2022 Salı

Fransa'da Hırsız Yahudi Çocuk

Bir Yahudi çocuğun Türk bakkaldan hırsızlığı ile başlar hikaye…
İbrahim Amca bir Türk. 
Fransa’da yaşıyor ve mütevazı bir bakkal dükkânı var, daha doğrusu küçük bir marketi...
Ondan alışveriş yapan bir sürü site sakini var dükkânının çevresinde. 
Her milletten, her dinden, her renk ve ırktan pek çok insanlar… 

Bu Et Size Haram!

Beyzâde Ali Rıza Efendi Mezarı, Harput, Elazığ
Anadolu Evliyâlarından Beyzâde Efendi, bir sene hacca gitmeye karar verir.
Hac için yolculuğa çıkma zamanını kararlaştırdılar.
Eş ve dostları ile vedâlaştı. 

Bin Adam Değerinde Bir Kadın


Kabe İmamı anlatıyor:

Kur’an öğrettiğim gruba katılmak için küçük bir çocuk geldi.
Dedim ki çocuğa:
-Kur’an'dan ezberinde bir şey var mı?
-Evet dedi.

24 Ocak 2022 Pazartesi

Papaz, Tebbet Suresi Sebebiyle Müslüman Olmuş.

Müslüman Olan Papaz
İslâm'ı iyice araştıran bir papaz, Tebbet sûresi sebebiyle müslüman olur.
Papaz şöyle demiştir:
"Bu sûre'de muhteşem bir incelik ve mucize gördüm" der.

Ladikli Ahmed Ağa ile Bedîuzzaman Said-i Nursî'nin Görüşmesi

Ladikli Ahmed Ağa Kitabının Kapağı

Bediuzzaman Hazretleri Emirdağı veya Afyon Hapishanesinde yatarken, Lâdik'e gelmiş bir gece, Ahmed Ağa'ya. 
Ahmed Ağa'nın yanında da oğlu Zekeriya varmış sadece o anda.
Bediuzzaman "tayyi mekân" ederek gelmiş, 

23 Ocak 2022 Pazar

Bu dünyânın sıkıntısını çektiğin yeter, artık Bana gel...

Şeyhulislâm Berdeî Sultan Türbesi, Eğirdir, Isparta

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'ndeki Şeyhülislâm Berdeî Hazretleri bir gün talebelerini toplayıp;
-Bu gece rüyâmda Peygamber Efendimizi gördüm.
Bana; "Oğul bu dünyânın sıkıntısını çektiğin yeter, Artık bana gel" buyurdular.
Ben de, "Yâ Rasûlallah! Sana ne ile geleyim, Sana lâyık hediyem yok" deyince; 

20 Ocak 2022 Perşembe

Hoşab'da Sor Beni!

Seyyid Abdurrahmân Arvasî Türbesi, Gürpınar, Van
Bir gün bir Pilot Binbaşı, Hoşab’a (Van’ın Güzelsu nahiyesi) gelip mübareğin kabrini sorar.
Orada çok dua eder, sonra bir koç satın alır, kestirip dağıtır halka.
Sorarlar, “hayrola komutan, siz buralarda?”
- 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı esnasında adaya yönelmiştim.

İmam Şâfiî'nin Hristiyan Ruhbanlarına Cevabı

Harun Reşid`e her sene Bizans imparatorluğundan vergi olarak külliyetli miktarda para ve mal gelirdi.
Bir sene, âlimlerle münazara etmek üzere ruhbanlar gönderdiler.
Eğer, bizi yenerlerse, onlara vergi vermeye devam ederiz, yoksa vermeyiz, dediler.

Bir İlahiyat Talebesinin İlginç Menkıbesi

İlahiyat fakültesine girdiğim ilk yıldan itibaren İslam hakkında o kadar çok farklı şeyler duymaya başladım ki, ne diyeyim kafam allak bullak oluyordu.
Mezheb yoktu, uydurma idi.

18 Ocak 2022 Salı

Kocasını Kıskanma Sevabı

Peygamber Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem, ölüm döşeğinde olan Hz. Hatice Radıyallâhü Anhâ annemizin yanına gelir ve:
- Biliyor musun Ya Hatice!
Dünyadaki zevcelerim dışında ahirette dört tane daha zevcem olacak, der.

16 Ocak 2022 Pazar

Musul'un En Fakir İnsanı

Hazreti Ömer, Musul'a bir vali tayin eder.
Bir süre sonra; Musul'daki bütün fakirlerin listesini bana gönder, diye haber gönderir.
Vali de, en başa kendi ismini yazıp listeyi gönderir.
Hazret-i Ömer şaşırır.

15 Ocak 2022 Cumartesi

Onu da Hocanıza sorun oğlum!

Ladikli Ahmed Ağa Kitabının Kapağı

Lâdikli Ahmed Ağa bir gün Konya İman Hatip Lisesi'nden gelen öğrencilere va'zu nasihatte bulunmuştu.
Sonra çok özel bir ikramı oldu Ahmed Ağa'nın onlara. 
Mevsim yaz idi ama, o mevsimde, Konya'da olan şeyler değildi önlerine gelen nimet.

Haramdan Kaçanı Allah Korur!

Nimetullah Efendi Türbesi, Mahan, Kirman, İran
Meşhur hükümdar Timur'dan sonra yerine geçen oğullarından Şahruh (20 Ağustos 1377/13 Mart 1447) babasının tersine ilme ve âlime kıymet veren, dindar, halim, selim biriydi.
Ulemâyla oturup kalkmaktan zevk alırdı.
Şahruh'un etrafındaki âlim şahıslardan biri de Nimetullah Efendi idi.

13 Ocak 2022 Perşembe

Siz, Allah’ın Yeryüzündeki Köpeklerisiniz!

Hülagü'nün kızı Bağdat sokaklarını dolanırken insanların etrafında toplandığı bir adam görür.
Bu kişi Müslümanların alimlerinden biridir.
Hulagu'nun kızı bu zatın huzuruna getirilmesini emreder.

12 Ocak 2022 Çarşamba

Türkiye'de Kıtlığın Sebebi


Turgut Özal, Erdal İnönü'nün zayıf bir vücuda sahip olması hasebiyle "Yurt dışına çıksa yabancılar ülkede kıtlık var sanırlar" diye bir şaka yapar.

11 Ocak 2022 Salı

Altını Kendine Düşman Belle

Sultan Mahmud imanlı, amelli, bilgin bir hükümdardı ama güzel yüzlü değildi. 
Bundan müteessir de olmuyordu. 
Ne var ki halk güzel yüzlü hükümdarları daha çok severdi. 

Ceylanın Âhı


Bir grup insan hacca gidiyordu.
Mekke'ye yakın bir yerde konakladılar.
O grubun yanına bir ceylân geldi.

“Bizim aldığımız para haram”

1910 Balkan Savaşı öncesi Ahmet Cevdet Paşa üst düzey devlet görevlisi olarak Balkanları kaybetmeyelim diye Balkanlara gidiyor.
Bosna’ya giriyor.
Gezileri sırasında Bosna’ya Osmanlı’nın açtığı Ticaret Mahkemesi’nin 3 çalışanı geliyorlar “BİR TALEBİMİZ VAR” diye.

10 Ocak 2022 Pazartesi

Lâdikli Ahmed Ağa'nın Taktiği

Ladikli Hacı Ahmet Ağa 
Merhum Lâdikli Ahmed Ağa, erenlerden biri olduğu halde, kırklar toplantısına, Divan-ı Salihîne katılanlarla irtibatlı olduğu halde başında devamlı küfrün şapkası, elinde mütemadiyen sigara ile görülür, bazı kimselerin hiç mana veremediği haller sergilerdi.
Son derece zeki ve taktik biriydi.

8 Ocak 2022 Cumartesi

Zekat Parası

Suûdî Arabistan'da ikâmet eden bir Yemenli'nin anlattığı ilginç bir hadise:

Kefilim beni aldı, malının zekatını dağıtmak için fakir köylerin bulunduğu güney hattına götürdü.
Dağıtılacak zekat parası zarfların içine konulmuştu.
Ve her bir zarfta 5000 Riyal vardı.

7 Ocak 2022 Cuma

Taraşçı Kasabası Şeyh Mahmut Bin Yahya (Ekmek Yemez Dede) Türbesi, Seydişehir, Konya

Taraşçı Kasabası Şeyh Mahmut Bin Yahya (Ekmek Yemez Dede) Türbesi, Seydişehir, Konya

Şeyh Mahmut Bin Yahya (Ekmek Yemez Dede) Türbesi, Konya'nın Seydişehir İlçesi'ne bağlı Taraşçı Kasabası Şıhlar Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Şeyh Mahmut Bin Yahya, Seydişehir'in kurucularından Seyyid Harun Veli Hazretleri ile beraber 1300'lü yıllarda buraya gelerek Seydişehir ilçesini kurmuşlar.

6 Ocak 2022 Perşembe

Lâdikli Ahmed Ağa Esnafın İkramını Neden Reddediyormuş?

Lâdikli Ahmed Ağa
Ladikli, Ahmed Ağa'yı dükkanının önünden geçerken gören bir Konyalı esnaf Ahmed ağayı dükkanına ikram için çağırır. 
Ahmed Ağa ikramı reddeder ve "senin ikramını kabul etmeyiz" der.
Bu duruma çok üzülen esnaf bir süre sonra Hacıveyiszâde ile karşılaşır ve durumu anlatır.

Ladikli Ahmet Ağa: Lâdik’ten Washington 4 dakika...

Lâdikli Ahmet Ağa, kendisini kış günü  ziyarete gelenlere yaz gününün meyvelerini çıkarırdı.
Hatta köylü bu seferlerini bildiği için  Lâdikli Ahmet Ağa’ya:
-Bize dalıyla taze hurma getir, muz getir, gibi ısmarlamalar yapardı.

5 Ocak 2022 Çarşamba

Yavuz Sultan Selim'in Çumra'nın Dedemoğlu Köyü'ndeki Dede Molla ile Görüşmesi

Yavuz Sultan Selim, Mısır seferine giderken, yolu Konya’nın Çumra ilçesindeki Dedemoğlu köyüne düşmüştür.
Sultan, ordusunun önünde ilerlemektedir.

Senin teknede hamurun yok muydu, kıvamını kaçırma!

Bir gün Seyyid Abdurrahmân Arvâsî Hazretlerinin hanımı:
- Efendim, misafirlerin arasında beylerin, paşaların hanımları oluyor, albenili giyiniyor, kıymetli mücevherler takıyorlar.
Benim üstümde ise hep aynı entari.

.....Senin cenaze namazını kılmazdım!

Fâtımatü’z-Zehrâ Validemiz Radıyallâhü Anhâ ile Hz. Ali (Kerremallahü Veche) Efendimiz arasında “itaat meselesi”nden dolayı küçük bir kırgınlık olur.
Fâtıma annemiz:
“Ya Ali! Ben sana latife etmiştim, anlamadın mı?” der.
Hz. Ali Efendimiz ise:

Kendine yer baktıktan 2 hafta sonra vefat etti.

Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca, 60 yaşındayken mezarlığa gidip kendine yer baktı.
Arkadaşları kendisine "daha 60 yaşındasın, neden şimdiden yer bakıyorsunuz mezarlıkta?" diye sorunca,
O da;

Ummadık yerden gelen para...

Altı öksüz çocuğu ve bir de ihtiyar ana...
Kadın geçimi sağlamak üzere, hafta boyu el emeği verir, göz nuru döker, iplik eğirir, pazara çıkar ve anası ile çocuklarının rızkını temin etmeye çalışırdı.

4 Ocak 2022 Salı

Bulduğum altınlar benim rızkım imiş.

Mescid-i Harâm, Medîne, Suudî Arabistan
Gencin birisi Kâ'be’de hep;
“Ey doğruların yardımcısı olan Allah’ım, Ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah’ım, sana Hamdü Senâ ederim” diye dua ederdi.

Siz O'musunuz?

Eski tarihlerde bir medresede eğitim gören çok samîmi üç arkadaşın medreseden mezun olduktan sonra birbirlerinden ayrılmaları çok zor olmuş.
Yedikleri ve içtikleri ayrı gitmeyen bu üç samîmî arkadaş:
Nerede, hangi işte ve hangi görevde olurlarsa olsunlar, birbirleri ile;

2 Ocak 2022 Pazar

Adak adayanı da, para lâzım olanı da, caminin hocasını da aynı mekânda buluşturan Allah!

Ben Cami İmamıyım.
Ne kadar inanacaksınız bilemedim ama sır kalsın da istemedim.
Dün namaz bitti.
İki kişi, iki ayrı köşe de dua ediyor.
Biri ağlıyor, sanki diğeri de gülüyor.

1 Ocak 2022 Cumartesi

SEYDİŞEHİR'DEKİ TÜRBELER, KONYA

Konya'nın Seydişehir İlçesi, Seyyid Harun Veli Hazretleri'nin kentidir. 
O'nun himmetiyle kurulmuştur. 
O yörenin Türkleşip İslâmlaşmasında, tasavvuf neş'e ve neşvesinin yayılmasında âdeta bir üs olarak kullanılmıştır.

"Evlat, evlat, al şu torbayı"

Rahmetli Hüseyin Hilmi ışık anlatıyor:
Bundan on sene evvel (1957) Beylerbeyi'nde oturuyordum.
Birkaç sene oturduk.
O arada Beylerbeyi Sarayı'nın bekçilerinden birisi ile ahbab olduk.