30 Ocak 2023 Pazartesi

Hz.Mevlânâ'nın Aradığı Teselli

Hz.Şems'in hasretiyle yanan gönlünü avutmak için Hz.Mevlânâ, aşk ve gönül işlerine ağırlık verdi. 
Kendisini tesellî edip, acısını unutturacak bir sır dostu aradı. 
Ve Kuyumcu Salâhaddin Feridun'u buldu. 
Salahaddin gerçi ümmî, ama aşkda ummân idi. 

29 Ocak 2023 Pazar

Hz.Ali'nin taşın altına sıkıştırdığı şeytan...

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap
Bir gün Hz. Ali Efendimiz sabah namazına çıkıyor. 
Sabah namazına giderken kapıyı açtığı gibi önünde bir ihtiyar bulunmuş. 
Hz. Ali Efendimizin edebi, ihtiyar olan kimsenin önüne geçmezdi. 
O sallana sallana adım adım yürürken Mescid-i Saadetin kapısına vardığında Peygamberimizin "Allahü Ekber" diye ikinci rekâta kalktığını gördü. 
O ihtiyarın da mescide değil de diğer tarafa saptığını görünce anladı ki, o iblistir. 
Onun şeytan olduğunu bildi. 

28 Ocak 2023 Cumartesi

Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Olduktan Sonra Namazlarını Nasıl Kılmış?

Özal Çankaya'ya çıktığı dönemlerde nasıl namaz kıldığını bir gazeteye verdiği demeçte şöyle anlatır.
-Askerler benim namaz kılıp kılmadığımı denetlemeye geliyorlardı.
Zaten geleceklerini, içerde adamlarının olabileceğini sezdim, tedbirimi almıştım.
Bulunduğum odanın arkasında tuvalet, onun az ötesinde boş bir oda vardı.
Evde kullanmadığımız bir hasır vardı, onu götürdüm o odaya, dürüp koydum.

27 Ocak 2023 Cuma

Dürüst Tüccâr

Tabiinden Yunus b. Ubeydü'l-Basrî, Basra'da ticaret eder, bir kölesi de Horasan'ın Sus şehrinde kendisi için şeker imal ederdi. 
Kölesi kendisine yazdığı mektupta: 
-Bu sene şeker kamışlarına hastalık geldi, sen şekeri depo et! dedi. 

Adamcağız da Basra'daki tüccarın şekerini tamamen aldı. 
Vakti gelince, şekeri otuz bin dirhem kârı ile sattı. 
Akşam evine gelip yatağına yatınca, şöyle bir düşündü: 
"Evet, ben otuz bin dirhem kazandım. 
Fakat diğer taraftan yapmakla mükellef olduğum nasihati terk ettim. 
Adama vaziyeti anlatmadan malını aldım. 
Bunun için de manevi ziyandayım. 
Bunun en doğrusu, bu ticareti adama vermektir" dedi ve sabahleyin doğruca şeker tüccarına giderek:
- Paranı al, dedi. 
Tüccar:
-Hayrola, bu para nereden? diye sorunca, adam, hâdiseyi anlattı ve o zaman piyasayı ve şekerin vaziyetini haber vermediği için kendisini aldatmış olduğunu söyledi. 
Tüccar:
-Helâli hoş olsun; o zaman anlatmamışsan, şimdi vaziyeti bildirdin.
Memnun oldum, paranı al götür! dedi. 

Adam evine dönünce yine düşündü: 
-Hayır, bu doğru değil! 
Ben tüccarı aldattım. 
O zaman şekerin vaziyetini kendisine bildirmedim.
Tüccar şimdi utandığı için bu parayı kabul etmemiştir, diyerek ertesi gün hemen parayı götürüp tüccara teslim etti ve:
-Benim gönlüm ancak böyle rahat eder, sen şu malını al, dedi.
Bu söz üzerine şekerin sahibi parayı aldı.

  • Gazâli'den Tasavvufî Hikayeler, S.47.

26 Ocak 2023 Perşembe

St.Jean (Karşı) Kilisesi, Gülşehir, Nevşehir

St.Jean (Karşı) Kilisesi, Gülşehir, Nevşehir

St.Jean (Karşı) Kilisesi, Nevşehir'in Gülşehir İlçesi Açık Saray Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi No:38 adresinde bulunmaktadır.
Karşı Kilise, Vaftizci Yahya Kilisesi veya Aziz John (Saint John, Saint Jean) Kilisesi olarak da bilinir.
Kapadokya’da bozulmadan kalmış en güzel freskolara sahip kilisedir.

25 Ocak 2023 Çarşamba

Bu dünyanın sûreti, Yüce Rabbin yüzüdür!

İnsanlığın piri Hazreti Mevlânâ bir gün, kainatın ve devranın çözümsüz gizem dekorlarında dönüp dolaşan şeylerin esrarından dem vururken, bir ara:
-Görüntünün ötesini görebilen Hak Ehli için bu dünyanın sûreti yüce Rabbin yüzüdür! deyince, görüntüye takılıp kalan Tâceddin-i Erdebilî:
-İyi de Efendi, Hazreti Peygamber, niye; "Dünya bir leştir!" dedi? 
Bu nasıl olur? diye sordu.

24 Ocak 2023 Salı

Halk Partisi, kalaysız bakır kap gibidir.

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi
Hadimî Mehmet Vehbi Efendi’nin halk partili olduğu ve oğlunun da il başkanı olduğu dönemde  bir bir toplantı düzenlenir.
Hacı Veyiszâde'ye:
-Hadimî Mehmet Vehbi Efendi halk partisine girmiş. 
Yoksa hoca onu hidayete mi erdirecek, diye sorarlar.
Hacı Veyiszâde:

23 Ocak 2023 Pazartesi

Hâce Mahmud Vehbi Efendi'nin Epsemce Köyü'ne Hediyesi

Emekli Astsubay Tevfik Akbulut Vehbi Efendi'yi anlatıyor:

Alvarlı Efe Hazretleri'nin kardeşi Hâce Mahmud Vehbi Efendi'nin vefatından sonra medfun bulunduğu Erzurum'un Pasinler İlçesi'ne bağlı Epsemce köyüne gitmiştim. 
Beni misafir eden köylüler Vehbi Efendi'nin kerametlerini anlata anlata bitiremiyorlardı.
Köyün ortasından gürül gürül akan çeşme O'nun hediyesi diyorlardı.

22 Ocak 2023 Pazar

Şeyh Sadruddin Konevî'nin Rüyası

Sadruddin Muhammed Konevi, H.656/1258 yıllarında Bağdat'ın Moğollar tarafından işgalinden sonra Hadis ilmiyle daha fazla ilgilenmiş ve Şerhu Hadis-i Erbaîn adlı eserini yazmaya başlamıştır. 
Bağdat'ın Moğollar tarafından işgali karşısında duyduğu büyük üzüntüyü, Hz. Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in ümmetine yani İslâm alemine yapılan zulüm, hareket ve işkenceleri şöyle dile getirmektedir:

20 Ocak 2023 Cuma

Namazdan sonra, kopya çekenleri tek tek azarlardı!

Hacı Veyiszâde merhumun Konya İmam Hatib Okulu'ndan öğrencisi Eminönü Müftüsü Mehmet Doğru Hoca, Nuruosmaniye Camii Hünkâr Kasrı'nda anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi, okulda, sınıfa girer, yazılı yapacaktır. 
Soruları sorar, yazdırır, sonra sınıfta seccâdeyi serdirir, kıbleye karşı, namaza dururdu.
-Namaz bittikten sonra, konuşanları, kopye çekenleri tek tek azarlardı. 
Görmediği halde, bilirdi. 
Azarlaması da kırıcı değildir: 

Abdurrahman Öksüz Hoca, Üçler Mezarlığı, Karatay, Konya

Abdurrahman Öksüz Hoca'nın, Üçler Mezarlığı'ndaki Mezarı
1929 Yılında Konya'nın Akviran Kasabası Çatören köyünde doğdu. 
2-3 yaşlarında iken 1932 yılında annesi Elmas hanımı kaybetti. 
İlk tahsilinin 1 ve 2. sınıflarını Alibeyhüyüğü’nde, 3. 4. ve 5. sınıflarını da Akviran’da bitirdi. 
Ortaokulu da Konya Karma Ortaokulu’nda okuduktan sonra Lise eğitimini Ticaret Lisesinde alır.
Yüksek tahsilini ise İstanbul iktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde yapar. 

19 Ocak 2023 Perşembe

Dünyanın ıvır zıvırı bitmez; sen onları dert etme.

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap
Dünyanın ıvır zıvırı bitmez.
Bu dünyanın o tatsız tutsuz işleri olur ya, onları sen kendine hüzün sebebi yapma. 
Allah sevmiyor onu.

-Neden sevmiyor?

"Ben bu kuluma minel-ezeli ile'l ebed bu kadar şerefât giydireyim de, benim verdiğim hesaba gelmez bu şerefi hatırına getirmesin, dünya için mahzun olsun, o kuldan razı değilim" der.

18 Ocak 2023 Çarşamba

Rızık İçin Tevekkül

Bir cemaat Cüneyd-i Bağdâdî'nin huzuruna girdi ve Cüneyd:
-Ne istiyorsunuz? diye sorduğunda, onlar:
-Rızkımızı istiyoruz, dediler. 
Cüneyd:
-Nerede olduğunu bilirseniz, arayın, dedi. 

16 Ocak 2023 Pazartesi

Peki, sen de aklın erdiğinde ver!

"Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi ve Ailesi" Kitabının Kapağı

Talebelerinden Nuri Baş, Hacı Veyiz Zâde'yi anlatıyor:

Hacı Veyis Zâde, ömür boyu insanları daima hayra ve ibadete teşvik etmiştir. 
İnsanlara böylesine ihlaslı, samimi ve candan hizmet eden birisini görmedim diyebilirim. 
Hocam bir gün İmam-Hatip Okuluna yardım için bir dükkâna varır. 

15 Ocak 2023 Pazar

Kubbelerimin altında gizli nice velilerim var.

"Veliler kubbelerimin altında" ya da "Kubbelerimin altında gizli nice velilerim var" tarzındaki Hadis-i Kudsî'yi şöyle açıklıyor Hz.Mevlânâ:

-Veliler ve mest dervişlerle sohbet ettiğiniz zaman, onların huyundan suyundan, kendi huyunuza suyunuza uyan, aklınıza yatan şeyleri alın; size uymayan taraflarını da orada bırakın, dışarıya taşımayın! 
Kötülüklerin yayılmaması için halkın önünde bu tür şeylerden hiç bahsetmeyin! 
Eğer onlarda bu kötü ahlak kubbeleri olmasaydı dünyada kalmazlar, ya tez zamanda ölürler ya da Abdallar zümresine katılarak gayblara karışırlardı.

14 Ocak 2023 Cumartesi

Önden alın evladım, millet bir adam görsün!

Turgut Özal görevi başındayken, Mahmut Efendi Hazretleriyle iftar yemeği yemek istemiş.
Davet etmiş.
Görevliler:
-Efendim, gizlice arkadan mı alalım içeri, önden mi, diye sormuşlar.

13 Ocak 2023 Cuma

Kulun Kısmeti

 Atâ-i Horasânî şöyle anlatıyor:

-Peygamberlerden birisinin yolu deniz kenarına uğrar. 
Adamın birisi orada balık avlamaktadır; 
'Bismillah' diyerek ağını denize atar, fakat ağına balık düşmez, boşa çıkar. 
Biraz ötede başka birisini görür, o, 'Bismişşeytân [şeytanın adıyle]' der ve ağını atar. 

12 Ocak 2023 Perşembe

Dokunur diyerek yersen dokunur, dokunmaz diyerek yersen dokunmaz!

Hacı Veyiszâde merhumun Konya İmam Hatib Okulu'ndan öğrencisi Eminönü Müftüsü Mehmet Doğru Hoca, Nuruosmaniye Camii Hünkâr Kasrı'nda anlatıyor:

- Şu bir gerçek ki, Hoca Efendi bize öyle müessir olmuştur ki, hâlâ her vesile ile onu anmadan, bir sözünü nakletmeden edemiyorum.

Gayb Âleminden Bir Hediye

Seher nurunun ârifi Mevlânâ Sirâceddin-i Tatarî, Hz.Mevlânâ'dan nakletti ki: 
Bir gün Şemseddin bir cemaatle bir köşede oturmuş konuşuyordu. 
Çok şiddetli bir kışın ortasında idi. 
O cemaatte azizlerden biri, bir deste gül arzusunda bulundu. 

11 Ocak 2023 Çarşamba

Hagios Georgios (Çanlı) Kilise, Nevşehir

Hagios Georgios (Çanlı) Kilise, Nevşehir
Hagios Georgios (Çanlı) Kilisesi, Nevşehir’in merkeze bağlı Cumhuriyet mahallesinde İbrahim Paşa İlkokulu’nun olduğu yerde bulunmaktadır. 
Halk arasında Çanlı Kilise olarak bilinmektedir.
Kilisenin 1797 yılında yapıldığı bilinmektedir. 

10 Ocak 2023 Salı

Bize, bir dinleyecek kimse gösteriniz...

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap

Salahaddin Mağribi Hazretleri:
Bize, bir dinleyecek kimse gösteriniz de, onlara bizim ilmimizden söyleyelim.
Bizi dinlemeyen bir kimseye bir söz söylediğimizde, biz o ilmi zâyi etmiş oluruz, malâyani yapmış oluruz.

*Tasavvuf Sohbetleri, Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî, Sh. 204.

9 Ocak 2023 Pazartesi

Yirmi kereden fazla onu enseme alarak arşa götürdüm.

"Konya Velileri" Kitabının Kapağı
Bir gün Şeyh Selahaddin Hazretleri (Allah O'ndan razı olsun) buyurdu ki: 
Bir gün Seyyid Burhaneddin Muhakkık'ın (Allah O'nun zikrini yüceltsin) hizmetinde tam bir huzurla başımı önüme eğip otur muştum. 
O da Mevlânâ'nın büyüklüğünden bahsediyordu. 
Dedi ki: 

8 Ocak 2023 Pazar

Siz Mevlânâ olmaya bakın!

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi
Öğrencilerinin ilim tahsilinden başka hiç bir şeyle meşgul olmalarını istemez, cemaatine tavsiye ettiği nafile ibadetleri öğrencilerine katiyen tavsiyede bulunmazlardı. 
İlim tahsili zaten en büyük nafile ibadet değil miydi?

7 Ocak 2023 Cumartesi

Şeyh Sadreddün Konevî'nin Vasiyeti

Şeyh Sadrüddün Konevî" Kitabının Kapağı

Dostlarım ve bana mensup olan müridlerim, talebelerim, beni müslümanların umumî kabristanına defnetsinler.
Ölümümün ilk gecesinde Allah'ın beni, her türlü azabından ve cezalandırmasından uzak tutarak beni bağışlaması ve Allah (C.C.)'ın kabul etmesi niyetiyle yetmiş bin Kelime-i Tevhid (Lâ İlâhe İllallah) diyerek tevhid hatmi yapsınlar. 

6 Ocak 2023 Cuma

Aziz Dimitros Rum Kilisesi, Gülşehir, Nevşehir

Aziz Dimitros Rum Kilisesi, Gülşehir, Nevşehir - 
Aziz Dimitros Rum Kilisesi, Nevşehir'in Gülşehir İlçesi Çalışanlar Mahallesinde bulunmaktadır.
Aziz Dimitros adına yapılmış olan tarihi kilise, mübadeleden sonra kaderine terkedilmiş halde yaklaşık 100 yılda tahrip oldu.   
Yapıldıktan sonra kısa bir süre kullanılan kilise, Rumların mübadele ile göç etmeleri sonucu atıl kaldı. 
Bazı dönemlerde depo olarak kullanılsa da uzun zaman kendi haline terkedilen kilise, 27.4.2011 yılında Gülşehir Belediyesine tahsis edildi. 

5 Ocak 2023 Perşembe

Kulak (Emir Arslan Doğmuş) Kümbeti, Niksar, Tokat

 Kulak (Emir Arslan Doğmuş) Kümbeti, Niksar, Tokat
Tokat ili Niksar ilçesi, Melik Gazi Mezarlığında bulunan bu kümbetin inşa tarihi bilinmemekle beraber kitabesinden Arslan Doğmuş tarafından yaptırıldığı öğrenilmektedir. 
Mimarı bilinmemektedir. 
Türbenin kufi yazılı kitabesinde;
“Büyük hacip Esedü’ddin Arslan Doğmuş bin Abdullah. Allah Ona rahmet etsin” yazılıdır.

Bugün Arabistan tarafına gideceğiz!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Konya'da, Hayra Hizmet Vakfi'nda, Hasan Hüseyin Varol Hoca anlatıyor:
-Bir kış günüydü, arkadaşlarla ziyaretine gitmiştik. 
Yatsı namazını kıldık. 
Belli bir saati vardı Ahmed Ağa'nın, o vakit gelince müsaade alıp gidiyordu. 
O gün de öyle yaptı: 

4 Ocak 2023 Çarşamba

Prof. Dr. Musa TOSUN

Prof. Dr. Musa TOSUN
1951 yılında Artova İlçesi, Kunduzağılı Köyü’nde doğdu. l964 yılında Artova Gazipaşa İlkokulu’ndan, 1970 yılında Amasya Lisesi’nden diploma aldı ve aynı yıl İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne girerek 1976 yılında tıp doktoru oldu.

Mezuniyetten sonra, İş ve İşçi Bulma Kurumu İstanbul Şubesi’nde, iki yıl kadar, müessese tabibi olarak çalıştı.


l978 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kürsüsü’ne asistan olarak girdi ve 1984 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

İçinde Yılanlar ve Çıyanlar Dolaşanlar

Hazreti Mevlânâ'nın göz ve gönül bebeği Sultan Veled, bir hatırasını şöyle anlatıyor:
-Bir gün bir topluluk gelmişti, babam da çok coşkun ve hararetliydi. 
Sohbetin akışı içinde, bana:
-Bahaddin, eğer daima cennette olmak istersen, herkesle dost ol! 
Hiç kimsenin kinini yüreğinde tutma!

3 Ocak 2023 Salı

Kaymaklı Kasabası Kaymaklı Kilisesi, Nevşehir

Kaymaklı Kasabası Kaymaklı Kilisesi, Nevşehir 
Kaymaklı Kilisesi, Nevşehir'in Kaymaklı Beldesinde Kaymaklı Yeraltı Şehrinin yakınında bulunmaktadır.
Kaymaklı' da eskiden Rumlar ve Türkler bir arada yaşarlarmış. 
Yapılan mübadele anlaşmasından sonra Rumlar gitmişler ve Türk göçmenler Kaymaklı'ya gelmişlerdir.

2 Ocak 2023 Pazartesi

TEKKE, TÜRBE VE YATIRLAR, ERBAA, TOKAT

Erbaa ve çevresi ziyaret yerleri (yatırlar) yönünden oldukça zengin sayılır.
Bölgede bulunan yatırlar:
1- Anadolu'nun fethi sırasında şehit düşen askerler.

2- İslam'ı yaymak üzere görevlendirilen alim, evliya zatlar olarak değerlendirmek mümkündür.

Bu zatların genellikle Horasan, Revan ve Şam taraflarından Anadolu'ya dalga dalga gelen 90.000 Selçuklu akıncılarından oldukları, bir kısmının Melik Ahmet Danişment Gazi'nin akrabası veya onun askerlerinden olduğu söylenir. 
Bunda Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın komutanlarından Melik Ahmet Danişment Gazi'nin 1095'te merkezi Niksar olmak üzere Danişment'li devletini kurarak 80 yıl bölgeye hakim olmasının etkisi büyüktür. 
Bir kısmının ise Türk-İslam şuurunun mimarlarından, Anadolu'nun Müslüman Türkler tarafından fethedilmesinde öncü olduğu gibi, Türk tasavvuf hayatının da öncüsü olan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin müridlerinden olup onun işaretiyle buralara geldiği söylenir. 
Nitekim Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri bile Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nden izin alarak 700 adamı ile birlikte Anadolu'ya gelmişti.

O yalanı neden söyledin?

Adı Mehmet Hilmi, ama çocukluğundan beri hemen hemen kimse onu bu adla çağırmamış. 
Devrinin meşhur alimlerinden Keskinli Ali Rıza ona Hocalık ederken eğer yanlarında bir başkası daha varsa öğrencisini Molla Mehmet, kimse yoksa Şeyh Muhammed diye çağırırmış. 

Derinkuyu Yeraltı Şehri, Derinkuyu, Nevşehir

Derinkuyu Yeraltı Şehri, Derinkuyu, Nevşehir

Nevşehir- Niğde karayolu üzerinde ve Nevşehir’e 30 km. uzaklıkta bulunan Derinkuyu ilçesindedir.
Kaymaklı yeraltı şehrinde olduğu gibi burada da büyük bir topluluğu içinde barındıracak ve ihtiyaçlarını karşılayacak mekânlar vardır.
Kapadokya bölgesinin jeolojik oluşumu sayesinde inşa edilmiştir.

1 Ocak 2023 Pazar

Şeyh Hacı Abdullah (Dihlevî) Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya - SLAYT


Şeyh Hacı Abdullah Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya - SLAYT


SEYDİŞEHİR'DEKİ DİĞER TÜRBELER

DAHA FAZLA SLAYT İÇİN TIKLAYINIZ... 

O benden büyük, ama ben ondan evvel doğmuşum.

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi

Hacı Veyiszâde hocamızın en bariz vasıflarından birisi son derece güzel ahlâk ve tevazu' sahibi bir insan olması idi.
Kelimenin tam manasıyla Muhammedî bir ahlâka sahipti.
O herkese, her yönüyle örnek olabilecek ahlâk timsali, kâmil bir insandı.