25 Haziran 2013 Salı

MUŞ'TAKİ TÜRBELER

Şeyh Ömer Sahubi Türbesi, Bulanık, Muş

 Şeyh Ömer Sahubi Türbesi, Bulanık, Muş
Muş'un Bulanık ilçesi, Mollakent Köyü’nde Şeyh Ömer Sahubi’nin Türbesi bulunmaktadır.
Şeyh Ömer Sahubi’nin kim olduğu konusunda kaynaklarda bilgiye rastlanmamıştır.
Türbenin bulunduğu yerde kendisi tarafından misafirhane ve mutfak yaptırdığı söylenmektedir.
Bu iddia doğru ise bu yerde bir de dergâhın olması kuvvetle muhtemeldir.

Şeyh İbrahim Mezarı, Bulanık, Muş

Muş'un, Bulanık ilçesi Esenlik Köyü’ndeki Esenlik Camisi yakınında bulunan mezarlıkta gömülü olan Şeyh İbrahim Efendi’nin kimliği konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Bazı kaynaklarda Mevlevi olduğu belirtilmekte olup, çeşitli hastalıkları iyileştirdiğine halk tarafından inanılmaktadır.3

MUŞ'TAKİ DİĞER TÜRBELER

MUŞ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ...

KAYNAKÇA

Abdulvahap Gazi Türbesi, Muş

Muş Merkez ilçeye 7-8 km. uzaklıkta, Çatbaşı Köyü’ndeki camiye bitişik olarak 40-50 mezarın bulunduğu bir hazire vardır.
Bu hazire içerisindeki Abdülvahap Gazi Türbesi moloz taştan yapılmış dikdörtgen planlıdır.
Üzeri ahşap desteklerin taşıdığı beşik bir tonozla örtülüdür.

Şeyh Muhammed-i Mağribi Türbesi, Muş

Muş il merkezindeki Ulu Cami’nin avlusunda bulunan mezarda Şeyh Muhammed-i Mağribi gömülüdür. Şeyh Muhammed Mağribi Arabistan’dan gelerek Muş’a yerleşmiş bir din adamıdır.
Söylentiye göre de 1517’de Ulu Cami’yi yaptırmıştır.3

MUŞ'TAKİ DİĞER TÜRBELER

MUŞ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ...

KAYNAKÇA

Seyyid Ahmed (Hacı Gal) Mezarı, Muş

Muş'un Kale Mahallesi’ndeki mezarlıkta Seyyid Ahmet’in mezarı bulunmaktadır.
Seyyid Ahmed Bağdat’ta 1696 yılında dünyaya gelmiş 1710 yılında Muş halkının isteği üzerine babası tarafından Şeyh Fazıl Efendi tarafından Muş’a ders vermek üzere gönderilmiştir.

Üstad-ı Azam Şeyh Molla Mezarı, Muş

Muş il merkezinde Alâeddin Bey Camisi’nin avlusunda Üstad-ı Azam Şeyh Molla’nın mezarı bulunmaktadır.
Şeyh Molla Bitlis’in Sipik Köyü’nde dünyaya gelmiş, dini bilgisinden ötürü Üstad-ı Azam unvanı verilmiştir.

Müştak Baba Türbesi, Muş

Müştak Baba mezarı Abdurrahim Yeşilbaş isimli şahsın evinin avlusunda bulunmaktadır.
Müştak Baba’nın Bitlis’te dünyaya geldiği, medresede okuduğu ve şiirler yazdığı kaynaklardan öğrenilmektedir.
Şemsi Bitlisi olarak bilinen amcası Hacı Mahmut Hoca’dan ders almış, daha sonra Hacı Hasan Şirvani’den eğitim görmüştür.

Kesik Baş Türbesi, Muş

Muş il merkezindeki Hacı Şeref Camisi’nin haziresinde bulunan Kesik Baş Türbesi’nden günümüze yalnızca cami duvarına bitişik iki mezar gelebilmiştir.
Bu mezarlar yakın tarihte onarılmıştır.
Kesik Baş Türbesi caminin doğu duvarına bitişiktir.

Şeyh Halil ve Şeyh Mustafa Türbesi, Muş

Muş Kızılay binasının karşısında bulunan iki türbeden biri Şeyh Halil’e, diğeri de Şeyh Mustafa’ya aittir. Bu kişilerin kim oldukları konusunda kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır.
Türbelerin mimari yönden bir özelliği bulunmamaktadır.

İbrahim Samidi (Zemzemi) Türbesi, Muş

Muş il merkezinde Alâeddin Bey Hamamı’nın karşısındaki bahçe içerisinde İbrahim Samidi’nin türbesi bulunmaktadır.
İbrahim Samidi’nin Arabistan’dan gelerek Muş’a yerleşen bir din alimi olduğu bilinmektedir.
Türbe taş bir binanın altında olup, dikdörtgen planlı, peş peşe iki bölümden meydana gelmiştir.
Kesme taş ve moloz taştan yapılmış olan türbenin girişi kuzey yönündedir.

Şeyh Molla İbrahim Efendi Türbesi, Muş

Muş'un Çatbaşı Köyü’ndeki Şeyh Molla İbrahim Efendi Türbesi’nde gömülü bulunan bu kişi hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.
Yalnızca Çatbaşı Köyü’nde dünyaya gelmiş, öğrenci yetiştirmiş bir din alimi olduğu bilinmektedir.3

MUŞ'TAKİ DİĞER TÜRBELER

MUŞ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ...

KAYNAKÇA

9 Haziran 2013 Pazar

Malazgirt Kalesi, Muş

 Malazgirt Kalesi, Muş
Muş ili Malazgirt ilçesinde bulunan bu kalenin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır.
Kale, bir tepe üzerinde, eski Malazgirt şehrini çepeçevre kuşatmaktadır. 
Akkoyunlu Uzun Hasan Bayındır’ı ele geçirmek isterken Fatih Sultan Mehmet tarafından bozguna uğratılmış ve Malagirt Kalesi ile birlikte yöreye hâkim olmuştur.

Haspet Kalesi, Muş


 Haspet Kalesi, Muş 
Kalenin yapımı ile ilgili bir söylentiye göre; Büyük İskender Mısır seferi sırasında komutanlarından Beatlis’den güçlü bir kale yapmasını istemiştir. 
Bundan sonra komutan çalışmaya başlamış, İskender’in dönüşüne kadar Hasbet Kalesi’nin yapımını tamamlamıştır. 
İskender bu kalenin komutanı tarafından yapıldığını bilmiyor, Muş Ovası’nı ve bu kaleyi ele geçirmek ister.

Muş Kalesi

 Muş Kalesi
Muş il merkezinde bulunan Muş Kalesi şehrin en eski yerleşim alanıdır. 
Kalenin kitabesi günümüze gelemediğinden kesin yapılış tarihi ve kimler tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir
Bununla beraber Moğol istilası sırasında burada yapılan savaşlarda kalenin ismi geçmektedir. 
M.S VII.yüzyıl sonlarında Müslüman Arapların Anadolu’ya yönelik fetih hareketlerinde bu kalenin çevresinde savaşlar olmuştur. 

Katerin (Zincirli) Kalesi, Muş

Katerin (Zincirli) Kalesi, Muş'un Malazgirt ilçesinde Katerin Dağı üzerinde bulunmaktadır.
Kale Bizanslılar tarafından yapılmıştır.
Kesme taş ve moloz taştan yapılmış kaleden pek az kalıntı günümüze gelebilmiştir.

Bostan Kalesi, Malazgirt, Muş

Muş'un Malazgirt ilçesine 10 km uzaklıkta bulunan Bostan Kalesi, yapılan yüzey araştırmalarına göre Urartu’lar döneminde yapıldığı sanılmaktadır.
Kale büyük bir kaya kütlesi oyularak yapılmıştır.
Sur duvarlarında kaya ve moloz taşlar kullanılmıştır.

Tıkızlı Kalesi, Malazgirt, Muş

Muş'un Malazgirt ilçesinin Tıkızlı Köyü’nde bulunan bu kalede yapılan araştırmalarda, kalenin Urartu’lar tarafından yapıldığı belirlenmiştir.
Zivistan ile Menua egemenliği sırasında M.Ö 810-786 yıllarında yapıldığı sanılmaktadır.
Kale bir tepe üzerinde büyük taşların bir biri üzerine yığılması ile harçsız olarak yapılmıştır.

Kepenek Kalesi, Muş

Muş ilinin Merkez ilçeye bağlı Kepenek Köyü’nde bulunan bu kalede, Yrd. Doç. Dr. Nurettin Koçhan araştırma yapmaktadır.
Nurettin Koçhan’ın bulduğu Urartu dönemine ait bir taş üzerideki kitabe, Mirjo Salvini tarafından çözülmüş ve “Studı Mıceneı Ed Egeo-Anatolıcı” dergisinde FascılcoloXLII/2-2000 sayısında yayınlanmıştır.

Bu kitabenin anlamı:

Muşet Kalesi, Muş

Muş’un güneyinde, Kızıl Ziyaret Dağı’nda bulunan Muşet Kalesi’nin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır.
Bununla beraber Urartu’lar zamanında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Günümüze oldukça değişikliğe uğramış olarak gelebilmiştir.

MUŞ'TAKİ KALELER

Kambur Hikayesi

Bir zamanlar iyi mi iyi, çalışkan mı çalışkan bir külhancı varmış.
Otuz-otuzbeş yaşlarında olan külhancı şehrin hamamında çalışırmış.
Kimsenin varına yoğuna karışmaz, kendi halinde bir adammış.
Ne var ki, sırtındaki kamburu yüzünden herkes ismi yerine "kambur" diye çağırırmış.
Bir gece hamamda kimse kalmamış.

Üç Kardeşler Hikayesi

Zamanın birinde bir baba ile üç oğlu varmış.
Gel zaman git zaman, baba ölünce oğulları babalarından kalan malları bölüşmüşler.
Büyük ile ortanca oğlan, küçük kardeşleri İdris'e otuz koyunun sadece beşini vermişler.
İdris bu duruma çok içerlemiş ve ağabeylerinden intikam almaya yemin etmiş.
İdris kendi payına düşen koyunları almış.

Kızıl Ziyaret Tepesi Efsanesi

Bir zamanlar Kurtik Dağları eteğinde yaşayan yaşlı bir adamın dünyalar güzeli bir kızı vardır.
Kız bir çobana sözlüdür.
Onun güzelliğini duyan Muş Beyi’nin oğlu, günün birinde buralara gelir.
Kuzularını yayan kızı görür görmez sevdalanır.
Güzelliği gözlerini kamaştırmış dili tutulmuştur.

Bayındır Baba Efsanesi

Malazgirt Savaşı’nın meşhur komutanlarından Bayındır Baba’ya ilişkin efsane şöyledir:

Muşlu bir delikanlı Yemen Çölleri’nde savaşırken yaralanır, yıkıldığı yerde "su su" diye inlerken ağzına bir desti uzanır.

Ak sakallı nur yüzlü bir adam, testisiyle bağrını serinletir, yarasını sarar.
Delikanlı kendine gelince, kim olduğunu sorar. 
Dede:

MUŞ EFSANELERİ

6 Haziran 2013 Perşembe

M.Kemal Cumhuriyetten Sonra İstanbul'a İlk Defa Ne Zaman Gitmiştir? - VİDEO

Tarihçi, Araştırmacı, Yazar Kadir Mısıroğlu Açıklıyor - VİDEO
M.Kemal Cumhuriyetten Sonra İstanbul'a İlk Defa Ne Zaman Gitmiştir?

Bu video, www.kadirmisiroglu.com sitesinden alınmıştır.

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE ATATÜRK ANA SAYFA

2 Haziran 2013 Pazar

Hacı İlyas Sami Efendi (Muş) (?-1945)


Hacı İlyas Sami Efendi (Muş) (?-1945)
Devlet adamıdır.
Rüştiye ve İdadi’de öğrenim gördü.
Muhammed Hamdi Efendi’den ders aldı.
1908’de Osmanlı Mebusan Meclisi’ne seçildi.
Meclis İngiliz’lerce basılıp dağıtılınca, Malta’ya sürüldü.

Kemal Mükremin BARUT (1954- )

 Kemal Mükremin BARUT
K.Mükremin Barut, 1954 yılında Muş'ta doğdu.
Lise yıllarından sonra kendi açtığı atölyede grafik tasarımları, serigrafik baskı ve afiş işleri yaptı.
Mimar, Ressam ve Öğretim Görevlisidir.

Tahsin SARAÇ (1930- )

Şair ve tercümandır.
Çeşitli okullarda okuduktan sonra ortaöğrenimini Erzurum Öğretmen Okulu’nda, yükseköğrenimini Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü’nde tamamladı (1952).
Bir süre Hakkâri’de öğretmenlik yaptı.
Devlet tarafından gönderildiği Paris Sorbonne Üniversitesi’nde Fransız Dili ve Uygarlığı, Sesbilim ve çağdaş Fransız Yazını dallarında öğrenim gördü (1953-1954-1957-1959).

Mehmet Ali ERMİŞ (1925-1968)

Yayımcıdır.
Malazgirt’te doğdu.
Ortaöğrenimini Kars Lisesi’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu.
Öğrenimini yarıda bıraktı.
Saat Altı Tiyatrosu’nda sahneye çıktı (1950-1951).

Molla Mehmet Efendi ( ?-1952)

İslam alimidir.
Alaeddin bey ve maksutpaşa medreselerinde öğrenim gördü. 
Hacı Tayyip Efendi ve Muhammed Hamdi Efendi’den ders aldı.
Uzun süre Muş Müftülüğü’nde bulundu. 

İsa BİNGÖL (1919- )

Politikacıdır.
Yükseköğrenimini Orman Fakültesi’nde tamamladı. 
Orman Genel Müdürlüğü’nde (1942-1951), karayolları Genel Müdürlüğü’nde, Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü’nde (1959-1964) çalıştı.

Molla İbrahim Efendi (? – 1953)

İslam alimidir. 
Muğakom Köyü’nde doğdu. 
Muratpaşa ve Alaeddin Bey medreselerinde öğrenim gördü. 
Muhammed Hamdi Efendi’den icazet aldı. 
Bir süre Muratpaşa Medresesi’nde öğretmenlik yaptı.

Arapzade Muhammed Hamdi Efendi (1814-1917)

Eğitimcidir.
Arapçayı çok iyi bildiği için kendisine “Arapzade” lakabı verilmiştir.
Ehvedizade Hüseyin Efendi Medresesi’nde öğrenim gördü.
Uzun süre Alaeddin bey Medresesi’nde öğretmenlik yaptı.

MUŞ BELEDİYE BAŞKANLARI

Şimdiki Muş Belediye Başkanı Necmeddin Dede

MUŞ VALİLERİ

2011 yılından beri Valilik yapan Ali Çınar28

MUŞ'TAKİ MEŞHUR ŞAHISLAR