30 Mart 2013 Cumartesi

AKŞEHİR'DEKİ TÜRBELER, KONYA

Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi, Akşehir, Konya

Nimetullah Nahçivani Türbesi, Akşehir, Konya

Nimetullah Nahçivani Türbesi, Akşehir, Konya
BABA NÎMETULLAH NAHÇIVÂNÎ
Osmanlılar zamânında yetişen İslâm âlimlerinden ve Nakşibendiyye yolunun büyük velîlerinden. Âzerbaycan'ın Nahçıvân şehrinde doğdu. 

Asıl ismi Nîmetullah bin Mahmûd Şeyh Alvan'dır. 
Doğum târihi bilinmemektedir. 

Hacı İbrahim Veli Türbesi, Akşehir, Konya

Hacı İbrahim Veli Türbesi, Akşehir, Konya
Şeyh Hacı İbrahim Veli, Şeyh Hasan Paşa'nın oğludur.
Şecereye göre ilk bilinen ataları İbrahim'dir.
13. asrın başlarında Orta Asya'dan gelerek Akşehir'in Maruf (Alanyurt) köyüne yerleşmişlerdir.
Dedeleri, Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'yu aydınlatmak için görevlendirdiklerindendir.
Yaşadığı devir Anadolu Selçukluları'nın çöküş dönemidir.

Şeyh Hasan Türbesi, Akşehir, Konya

Konya Akşehir ilçesine 3 km. uzaklıktaki Alanyurt Köyü’nde bulunan Şeyh Hasan Türbesi Hamidoğulları Beyliği döneminde yaptırılmıştır. 
Türbenin yapımı kitabesinden öğrenildiğine göre; 1370 yılında tamamlanmıştır.
Türbe Şeyh Hasanoğlu Hacı İbrahim Sultan isimli zaviyenin içerisinde bulunuyordu. 

Bu zaviyeden günümüze yalnızca türbe gelebilmiştir. 
Türbenin dış duvarları düzgün mermer bloklardan örülmüş olup, kare planlıdır. 
Üzeri konik bir kubbe ile örtülüdür. 

Üç Kızlar Türbesi, Akşehir, Konya


Üç Kızlar Türbesi, Akşehir, Konya 
Konya'nın Akşehir ilçesi merkezinde Taş Medrese yanında bulunan Üç Kızlar Türbesi’nde Sahibi Ata Ali’nin kızları gömülüdür.
Türbe medrese girişinin solunda bulunmaktadır.
Kare planlı bir yapı olup, güney duvarı üzerinde revaklı avluya açılan basık kemerli bir kapısı vardır.
Bu kapının üzerine de sivri kemerli bir pencere yerleştirilmiştir.

Nasreddin Hoca Türbesi, Akşehir, Konya

 Nasreddin Hoca Türbesi, Akşehir, Konya
Konya Akşehir ilçesi surlarının doğusunda kendi ismi ile tanınan mezarlıkta bulunan Nasreddin Hoca Türbesi’nin yapıldığı tarih kesinlik kazanamamıştır. 
Değişik zamanlarda yapılan onarımlarla özgünlüğünü yitiren bu yapıyı Akşehir Kaymakamı Şükrü Bey 1905 yılında yaptırmıştır. 

Hıdırlık Tepesi, Akşehir, Konya


Akşehir Hıdırlık Tepesi'nden Bir Görünüm
Hıdırlık Tepesi, Akşehir'i seyrederek çayınızı yudumlayabileceğiniz, ağaçlar içinde bol oksijenli bir mesire yeridir.
Özellikle bahar aylarında öğrencilerin piknik yapmak için sıkça uğradıkları birlikte eğlenip doğa yürüyüşü yaptıkları ve Akşehir'i yüksekten seyrettikleri serin ve bol oksijenli bir dinlence yeridir aynı zamanda. Akşehirliler özellikle yaz aylarında ailece piknik yapmak serin çınar gölgesinde demli çaylarını yudumlayarak sohbet ediyorlar Hıdırlıkta.

24 Mart 2013 Pazar

Akşehir'e Düşman Giremez...

Hıdırlık Tepesinde Büyük Bir Ağaç
Milli Mücadele yıllarında Akşehir ile ilgili olarak halk arasında hikâye anlatılır:
Cankurtaran Köyü'nün kurucusu Hacı Abdurrahman Ağa, rüyasında tabur hocasını görür.
"Deli Hafız" lakabıyla tanınan bu zatla birlikte namaz kılarlar.
Düşmanın Akşehir'e girmemesi için dua eder, niyazda bulunurlar.

Gelinle Kaynana Masalı

 Akşehir'den Bir Görünüm
Bir varmış, bir yokmuş. 
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir gelinle kaynana varmış. 
Gelin, kaynanayı hiç istemez; kaynananın da gözleri hiç görmezmiş. 
Bir gün kaynana gelinine:
- Kızım bir tavuk pişir de yiyeyim, demiş.

AKŞEHİR YEMEKLERİ

Akşehir'den Güzel Bir Manzara
EKMEK AŞI:
Malzemesi: Ev ekmeği, yoğurt, sarımsak.
Yapılışı: Yoğurt, sarımsakla karıştırılır (sarımsakların rendelenmiş olması gerekir).Ekmekler normal büyüklükte parçalara bölünür. Önceden kaynatılmış suya ekmekler atılarak, üzerine kevgir geçirilir. Sonra kevgirden geçirilir. Kaynamış suyun içindeki ekmekler, tabağa konur, üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür. Tereyağı ve kırmızıbiberle karışmış olan yağ, üzerine gezdirilir. Sonrasında servis yapılır.

Akşehir'de Nişan ve Düğün

Akşehir'de Tarihi Bir Evin İçi Görünüyor
NİŞAN
BAYANLAR ŞERBETİ:
Oğlan evinin, dünürlüğünden sonra, nişan ve şerbet yapılır. Bunun için oğlan evi, kız evi ile uygun bir gün belirlerler. O gün için, "okuyucular" akraba, konu- komşuyu kadınlar şerbeti için davet ederler. Belirlenen gün ve saatte yürüyerek kız evine gidilir. Misafirler kapıda karşılanır. "Buyur" edilir. Kahve ikramında bulunurlar. Teklif tekrarlanır. Bu arada müstakbel gelin gelerek, kayınvalidesinin ve diğer davetlilerin ellerini öper. Eski anılardan, evlilikten, aile saadeti vb... konulardan konuşulur. Hayır ve saadet temennileri ve duaları arasında "Kalın sağlıkla" denilir, bu olayla kadınlar şerbeti sona erer. Aynı günün gecesi, erkekler şerbeti yapılır.

Akşehir'e Has Atasözleri

Adam olmayacak köpek, sabaha kadar ürer.
Ağanın malı çıkar, uşağın canı...
Altın, toprağın yüzündedir.
Çalışan el, tok karın üzerindedir.

Akşehir Deyimleri

Yanı yere gelmek (Beddua)
Terle kuzum terle, terlemezsen parla (Boşuna uğraş verme)
Elee, gaç anam gaç (Hayret, heyecan)
Od'un, ocağın yansın (Ocağın tütsün)

22 Mart 2013 Cuma

AKŞEHİR TARİHİ

Akşehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Akşehir'deki Eski Kilise
1.Dünya Savaşı sonunda Akşehir İtalyanlar tarafından işgal edilir.
İtalyanlar hıristiyan mahallelerindeki evlere yerleşirler.
Ancak işgal günleri uzun sürmez.  
Çınaraltı Mescidi avlusundaki çınarın üstünde yuvalanan leyleğe ateş eden İtalyanların silah seslerini duyan halk sokağa fırlar.

Selçuklular Sonrasında Akşehir'in Pozisyonu

Ferruh Şah Mescidi, Akşehir, Konya
(Timur'un Yıldırım Bayezit'i Hapsettği Mescid)
Selçuklu devleti'nin çökmesiyle önce Eşrefoğulları, sonra da 100 Hamitoğulları yönetir.
Akşehir'de, beyliklerden günümüze kadar sadece Marif köyündeki Şeyh Hasan Türbesi ile mezar taşları ulaşır.
Akşehir 1381 yılında Murat Hüdavendigar'a satılır.  
Yıldırım Beyazıt 1402 yılında Timur'a yenilince, Ferruhşah Mescidi'nin cenazelik bölümüne hapsedilir ve burada intihar ettiği rivayet edilir.

Akşehir'in Müslümanların Eline Geçmesi

Akşehir Seyyid Mahmut Hayrânî Türbesi
Müslüman Araplar, birçok kez fethettikleri şehre, Belde-i Beyza (Beyaz Şehir) adını verdiler.
Malazgirt Savaşı'nın ardından başlayan Anadolu'nun Türkleşmesi sonucunda Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından alınan kentin bundan sonra adı ve kaderi değişir.
Nehçet-ül Menazil'de buraya gelen hükümdarlardan birinin çiçek açmış ağaçlardan esinlenerek"Akşehir" dediği rivayet edilmektedir.

Akşehir'in İlk Kuruluşu

Akşehir'deki Taş Medrese'den Bir bölüm
Tarih boyunca hep önemli bir yerleşim, ticaret, kültür merkezi olan Akşehir'e ait ilk arkeolojik bulgular Neolitik Dönem'e kadar uzanıyor.
Etiler zamanında Akşehir'in adı Thymbrion' dur.
Zamanla Frikya egemenliğine daha sonra Anadolu'da egemenlik kuran Lidyalılar’ın yönetiminde kalan Akşehir'in önemi daha da arttı.
"Krallar Yolu" Akşehir'den geçmekteydi. 

19 Mart 2013 Salı

AKŞEHİR, KONYA

Akşehir'in Konumu

 Konya İlçeler Haritası
Akşehir, Konya'nın en büyük ilçelerinden birisidir.
İlçe yüzölçümü 1442 km² 'dir. Denizden yüksekliği 1050 metredir.
Konya - Afyon karayolu üzerinde olup Konya'ya 135 km, Afyonkarahisar'a ise 90 km mesafededir.
2012 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 94,575'tir.
Bu nüfusun 62,054'ü Akşehir merkezinde, 32,521'i ise köy ve kasabalarda yaşamaktadır.

AKŞEHİR'DEKİ TARİHÎ MEKANLAR

Akşehir Hakkında Kısa ve Genel Bilgiler

Akşehir'deki Gülmece Parkı'ndan Bir Görünüm
Nasreddin Hoca gençliğinden itibaren burada yaşamıştır.
Türbesi de Akşehir'dedir.
Dünya'nın Ortası Akşehir'dir.
2007 yılında Nasreddin Hoca Derneği, Türk Patent Enstitüsü'nden Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'ye göre, "Dünyanın Ortası Akşehir" şeklindeki tescil belgesini almıştır.

Akşehir'de Ulaşım Bilgileri

 Akşehir'e Giriş
Akşehir, Orta Doğuyu Avrupa'ya bağlayan kara ve demiryolu üzerinde kurulmuş olmasıyla merkezi bir yerdir.
Konya'ya 135 km, Afyon'a 94 km, Ankara'ya 260 km, İstanbul'a 523 km, İzmir'e 430 km, Antalya'ya 245 Km ve Adana'ya 483 km uzaklıktadır.

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

Nasreddin Hoca, Akşehir
5-10 Temmuz tarihleri arasında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliklere dünyadan, farklı alanlarda çalışmaları olan sanatçılar, yazarlar, bilim adamları ve basın mensupları katılmaktadır.
4 Temmuz günü Temsili Nasreddin Hoca'nın türbeden şenliğe davet edilmesiyle şenlik başlar, ardından Akşehir Gölü'ne maya çalmaya gidilir ve 10 Temmuz gecesine kadar sürer.
Her yıl ülkemizin sevdiği, mizahi karakteri bulunan bir sanatçı Temsili Nasreddin Hoca olma şerefine sahip olur.

Akşehir'de Nüfus Bilgileri

Akşehir Çarşı İçinden Bir Görünüm
1965 ile 2011 yılları arasında Akşehir'in merkez, köylerinin ve kasabalarının nüfusları aşağıdaki tablodaki gibidir.

AKŞEHİR'DEKİ MAHALLELER, KONYA

İmaret Camii'nden Bir Görünüm, Akşehir, Konya
 1. Altunkalem Mahallesi
 2. Anıt Mahallesi
 3. Ahicelal Mahallesi
 4. Çay Mahallesi
 5. Çimenli Mahallesi
 6. Eskikale Mahallesi
 7. İstasyon Mahallesi

AKŞEHİR'İN KASABALARI, KONYA

Eski Postaneden Türbeye Bakış
 1. Adsız
 2. Akşehir
 3. Altuntaş
 4. Atakent
 5. Çakıllar

AKŞEHİR'İN KÖYLERİ, KONYA

Akşehir'den Bir Görünüm
 1. Alanyurt
 2. Bozlağan
 3. Cankurtaran
 4. Değirmenköy
 5. Çamlı
 6. Çimendere
 7. Değirmenköyü
 8. Gedil

AKŞEHİR İLE İLGİLİ BİLGİLER İÇİN FAYDALANDIĞIMIZ KAYNAKLAR

15 Mart 2013 Cuma

BOZKIR'DAKİ YAYLALAR, KONYA

Tufanderesi Yaylası'nda “Hanay” Adlı Yapı
(Bozkırlılar Kütük Balı Yapımı İçin Arılara Hanaylar Yapmışlardır.) 
 • Tufanderesi Yaylası
 • Akçapınar Yaylası
 • Çat Yaylası
 • Dikilitaş Yaylası
 • Hisarlık Yaylası

BOZKIR'DAKİ GÖLLER, KONYA

Bozkır'ın Akyokuştan Görünümü
 • Sarıot Gölü 
 • Dipsiz Göl
 • Eğri Göl

BOZKIR'DAKİ AKARSULAR, KONYA

Zengibar Kalesi, Bozkır, Konya

 Zengibar Kalesi, Bozkır, Konya
Bozkır'ın en kıymetli turizm varlıklarından birisi Tarihi Zengibar Kalesidir.
Konya'nın Bozkır İlçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Orta Anadolu Ovasını Toroslara bağlayan, denizden yüksekliği ortalama 1750 metre yükseklikte olan Asar Tepe üzerinde bulunmaktadır.
Kuzeydoğusunda Hacılar Köyü, güneyinde Işıklar Köyü ve Hisarlık Kasabası, batısında Yazdamı Köyü ve kuzeybatısında Ulupınar Köyünün bulunmaktadır.

8 Mart 2013 Cuma

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu

 
Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu
Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu, 1994-1995 Eğitim Öğretim yılında Harita Kadastro programı ile Bozkır Belediye'sinin geçici olarak verdiği binada eğitime başlamiş olup,1995-1996 Eğitim Öğretim yılında Elektrik proğramı açılmış,1998-1999 Eğitim Öğretim yılında da Bilgisayar proğramı açılmıstır.

BOZKIR'IN KÖYLERİ, KONYA

Bozkır Haritası
 1. Akçapınar
 2. Armutlu
 3. Arslantaş
 4. Aydınkışla
 5. Ayvalıca

Çarşamba Deresi Köprüsü, Bozkır, Konya


Konya'nın Bozkır ilçesinde, Konya yolunda, Çarşamba Deresi üzerinde bulunan bu köprünün Selçuklu döneminde yapıldığı bilinmektedir.
Ancak yapım tarihini belirten bir kitabesi bulunmamaktadır.

BOZKIR'IN KASABALARI, KONYA


BOZKIR VE KASABALARI'NIN KONUMU
 1. Bozkır
 2. Çağlayan
 3. Dereiçi
 4. Dereköy
 5. Hamzalar

Oğuz TANSEL (1915-1994)

Oğuz Tansel
Şair ve yazardır. 
Bozkır’ın Meyre Köyü’nde doğdu. 
Ortaöğrenimini Pertevniyal Lisesi’nde tamamladı. 
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde okurken (1938) başladığı öğretmenliği 1969’da emekliye ayrılıncaya dek sürdürdü. 

BOZKIRLI MEŞHUR KİŞİLER