30 Mart 2013 Cumartesi

Hacı İbrahim Veli Türbesi, Akşehir, Konya

Hacı İbrahim Veli Türbesi, Akşehir, Konya
Şeyh Hacı İbrahim Veli, Şeyh Hasan Paşa'nın oğludur.
Şecereye göre ilk bilinen ataları İbrahim'dir.
13. asrın başlarında Orta Asya'dan gelerek Akşehir'in Maruf (Alanyurt) köyüne yerleşmişlerdir.
Dedeleri, Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'yu aydınlatmak için görevlendirdiklerindendir.
Yaşadığı devir Anadolu Selçukluları'nın çöküş dönemidir.
Anadolu'nun büyük merkezlerinde kurulan tekkeler, dağılan toplumu toparlamış, düzene koymuştur. Akşehir'de Seyyid Mahmut Hayrani, Marufta da Şeyh Hasan Paşa ve Şeyh Hacı İbrahim Sultan Veli başlıcalarıdır.
Şeyh Hasan Paşa'nın 14. asrın sonlarında ölümü üzerine tekkenin şeyhliği Şeyh Hacı İbrahim Sultan Veli'ye geçer...
Hacı İbrahim Sultan kısa zamanda tekkeyi geliştirdi.
Bütün müştemilatıyla tekkeyi külliye haline getirir.
Tekkenin vakfını kurar ve tevliyeti kendisine bırakarak ilk mütevellisi olur.
H.770/ M.1368 tarihli vakfıyenamesinde; vakfın çalışması ve malları genişçe belirtilmiştir.


KAYNAKÇA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder