10 Şubat 2020 Pazartesi

Ebussuûd Hazretlerinin Dönüş Ânı

Ebussuûd Efendi'nin Mezarı
Ebussuûd Hazretlerinin dönüş ânı neydi biliyor musunuz?

Tarihte bazı Ulemâyı Kirâm Hazeratı maneviyata sonradan intisap etmiş ve maneviyattan önceki hayatlarını boşa geçirmenin pişmanlığı ile kahrolmuşlardır.