30 Ekim 2022 Pazar

Behey şaşkın, Şıh Ahmed'in 900 koyunu var.

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Marangoz Hilmi Tuğrul anlatıyor:
Ben şu yukarı tepede oturuyorum. 
Evim de dükkânım da orada. 
Taa Selçuklulardan kalma bir câmimiz var. 

27 Ekim 2022 Perşembe

İngiliz milletinin hepsi Müslüman olacaktır.

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap

Bendenize Londra da bulunduğum andan itibaren, secde etmeyen kimselerin yerine iki rekât kılmak için bana emir vardı.
24 saatte onu tamam ederdim. 
Buralarda, İslâm ülkelerinde başka vazifeli olduğum için bize teklif olunmadı.

25 Ekim 2022 Salı

Gözleri Çapaklı Misafir

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Bir gün Ahmed Ağa'ya bir misafir gelmiş. 
Misâfiri eksik olmazdı zâten... 
Gece gündüz farketmez, geleni gideni çoktu. 
Misafire sofra açmışlar, yemek yiyorlar... 

23 Ekim 2022 Pazar

Mü'minler ölmezler, bir evden başka bir eve göç ederler!

Hazreti Mevlânâ bir gün bir mecliste, ölüm ve ölüm ötesinden söz ederken:
-Mü'minler ölmezler, bir evden başka bir eve göç ederler, taşınırlar!.. deyince, orada bulunan Taceddin-i Erdebilî:
-İyi de Efendi, Cenâb-ı Hak: Her nefs ölümü tadacaktır! buyuruyor.
Bunu nasıl tevil edeceksiniz? diye sordu.

22 Ekim 2022 Cumartesi

Buraya niye hiç Türkler gelmiyor da hep Ruslar geliyor?

Yaz tatilinde çocuklarla beraber Kapadokya'yı gezdik. 
İlkokuldaki kızım; "Baba buraya niye hiç Türkler gelmiyor da hep Ruslar geliyor" dedi.
Ben de: 
-Bu gelenlerin hepsi Rus değil.
Bak şimdi şunların yanından geçiyoruz, konuşmalarını dinle.
Türkçe konuşuyorlar gördün mü?
Senin Rus dediklerin, bizim Türkler, dedim.

21 Ekim 2022 Cuma

Zinciriye Medresesi, Aksaray

Zinciriye Medresesi, Aksaray
Zinciriye Medresesi, Aksaray Merkez'de Zincirli Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Yerel (tüf) kesme taş ve tuğla kullanılarak yapılan medrese dört eyvanlı ve açık avlulu medrese planı düzenindedir. 
Portali Selçuklu geleneğini devam ettiren plastik Selçuklu motifleriyle işlenmiş, eyvanlar nebatî ve hendesî biçimlerle tezyin edilmiştir. 

20 Ekim 2022 Perşembe

Şu rüzgârdan bir avuç al da getir bize!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Bazıları baş gözleriyle görmedikleri şeylere inanmıyorlar akılları sıra. 
Bir gün böyle biri, -artık neyse mesele- Ahmed Ağa'ya: 
-Varsa, gerçekse göster!.. Gözümle göreyim, elimle tutayım! demiş. 

Ahmed Ağa'ya böyle söyleyen adama göre gerçek "elle tutulur, gözle görülür" şeylerden ibarettir.

19 Ekim 2022 Çarşamba

Sen Geçtin mi Sınıfını?

Gönenli Mehmet Efendi Kitap Kapağı

Hoca câmiye girerken ya da kürsüde konuşurken çeşit çeşit notlar uzatıyorlar eline. 
İşte bunlardan bir tanesi yine elinde:
"İmtihanımız var, oğlumuzun kızımızın imtihanı var!
Hoca dua et de sınıflarını geçsinler!"

17 Ekim 2022 Pazartesi

Dinimi terk etmek için O'ndan korkuyor ve utanıyorum!

"İnsanlığın Pîri Hazreti Mevlânâ" Kitap Kapağı

Hz.Mevlânâ deryasının incilerini toplamada çok mâhir olan Bahaddin Bahri diyor ki:
Bir gün bir Rum Usta, Hüdâvendigâr'ın evinde ocak yapıyordu. 
Dostlar Ustaya şaka yollu:
-Niye Müslüman olmuyorsun sen be Usta? 
Dinlerin en iyisi İslâm dinidir! diye takıldılar.

16 Ekim 2022 Pazar

Çumra'nın Gülü Nail Kocaer (Deli Nail (!)) Kimdir?

Konya'nın Çumra İlçesinden Nail Kocaer (Deli Nail)

Nail Kocaer, Konya'nın Çumra İlçesi'ne bağlı İçeri Çumra Kasabasında 1935’li yıllarda dünyaya gelmiştir.
1985 yılında geçirdiği bir trafik kazasında Çumra’da vefat etmiştir.  
Halk arasında “Deli Nail” olarak bilinip tanınmaktadır.
Bölgenin bilinen ve sevilen meczuplarındandır. 
Allah kendisine öyle bir hayat lütfetmiş.
Nail, bir ömür boyu özellikle Çumra bölgesinde halk arasındaki tabiriyle “deli ya da meczup” bir hayat yaşamıştır. 

15 Ekim 2022 Cumartesi

Biseciiii! Bise alır mısınız Efendiii?

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Vaktiyle, bir tarihte -yıllar evvel tabii- Akşehir Kaymakamı şimdi ismini hatırlamıyorum- Ahmed Ağa'ya:
-Ahmed Ağa, siz hep görüşüyorsunuz, bir de bana göster Hızır Aleyhisselâmı!
Ahmed Ağa, Kaymakamın talebine yuvarlak çerçeveli bir cevap vermiş:
-Oğlum, nasibse görürsünüz İnşâallah, demiş. 

9 Ekim 2022 Pazar

Ölümün Rengi

Adamın birisi Hz.Mevlânâ'ya;
-Sizden çok özel bir ricam var Efendim! 
Öldüğüm zaman hiçbir şey incitmesin beni ne olur! diye naz ve niyazda bulunmuş.
Hz.Mevlâna bu adama şöyle söylemiş:

7 Ekim 2022 Cuma

Basralı Zengin Aile'nin Oğlu

Basra şehrinde bir zengin aile vardı. 
Mallarının hesabını Allah bilirdi. 
Fakat Allah onlara ne kız, ne de bir erkek evlat vermişti.
Bunların dünyada dilediği bir evlat idi. 
Bunlar dileklerine ermek için fukaraya ve zaiflere külliyetli miktarda hayır hasenat yaptılar, çok dua aldılar. 
Bir zaman sonra, Allahü Teala bunlara öyle güzel bir erkek evlat verdi ki... 
Sanki gökten ay inmiş hanelerine girmiş idi. 
Hz.Yusuf kadar güzeldi. 
Anası ve babası şad olmuşlardı. 
Allah’a şükredip fakir-fukaraya tekrar şükran borcu olarak sadakalar ve ziyafetler verdiler. 
Bir müddet sonra her fani gibi, baba Allah’ın Rahmetine kavuşup ameli ile baş başa kaldı. 

Şam'daki nur, güneş misalidir, Bağdat'taki nurlar ise yıldızlar gibidir.

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap

Şam; Allah Azze ve Celle'nin ehl-i imânı himaye için tâyin etmiş olduğu makamdır. 
Şam'da muhlis kullar bulunur. 
Bütün dünyada ne bereket varsa dokuzunu Şam'a, birisi bütün dünyaya verilmiştir. 
O huduttan içeriye giren şekavet olamaz. 
Şam'ı ziyaret etmeden Hicaz'a geçip gidiyorlar. 
Hac farizası yerini bulur, tamam olur lâkin efdaliyyeti, Şam'ı ziyaret ki, o derecede hac seferine kemal verir. 
Bazı kimseler dalgınlıkla Bağdat'a gider de, Şam'dan geçmez.

4 Ekim 2022 Salı

Avanos Çömlekçi Anıtı, Avanos, Nevşehir

Avanos Çömlekçi Anıtı, Avanos, Nevşehir
Avanos Çömlekçi Anıtı, Nevşehir'in Avanos ilçesinin merkezinde, Kızılırmak Köprüsü'nün yakınında, Şehit Şevket Çetin Merkez Camii'nin karşısında bulunmaktadır.
Bölgenin çömlek yapımında simge olan bu heykeli Heykeltıraş Hacı Ömer Taşkın yapmıştır.

3 Ekim 2022 Pazartesi

Cennet Nasıl Bir Yerdir?

Gönenli Mehmet Efendi 
Allahımızın kelâmı veciz. 
Kur'ân veciz, okuyan âciz. 
Kur'ân muciz, okuyan âciz. 
Kur'an-ı Kerim muciz, okuyan âciz. 
Ne kadar okusak, senelerce okusak, tekrar tekrar, mânaya geliyor, tevatür ediyor. 
Dünyanın sonuna kadar olacakları da haber veriyor. 
Meselâ; "Hälidînâ fîhâ" (O Cennet-i A'lâ'da ebediyyen bulunacaklar.)