31 Ekim 2023 Salı

Hadimi Hazretleri'nin Vakarı

Hadimi Hazretleri, tahsil döneminde zengin bir kişi ile tanışmıştı. 
O zengin, bir gün kitap alması için kendisine 75 kuruş hediye etmişti.
Aradan yıllar geçmişti. 
Hadimi, hoca olmuş, her gün ilim, ders ve öğrenci işleriyle inceden inceye meşgul olarak günlerini değerlendiriyordu. 

30 Ekim 2023 Pazartesi

Mesnevi'nin Yazılmaya Başlanması

Hz.Mevlânâ'daki bu durulmayı ve söz, sohbet arzusu ile etrafiyle ilgilenmeyi gören Çelebi Hüsâmeddin, bir gün Mevlânâ'ya, Hakim Senâî, Ferîduddin-i Attar misâli, sevenlerin eline bırakacağı bir eserin yazılmasını istirham etti. 
Bunun üzerine Hz.Mevlânâ, bunu kendisinin de daha önce uygun gördüğünü ifade ederek, derhal sarığı arasından bir kâğıt çıkarttı. 

29 Ekim 2023 Pazar

Gönenli Mehmed Efendi'nin Hacca Giderken Urfa ve Kudüs'te Yaşadıkları

Gönenli Mehmed Hocaefendi, hac yolunda yaşadığı hadiseleri anlatıyor:

Bakın, size bir yağmur hikâyesi anlatayım, şimdi hatırıma getirildi:
Bendeniz karayoluyla ilk hacca giden kafilelerde bulundum. 
Biliyorsunuz, uzun bir süre hacca gitmek yasaktı, sonra -Allah razı olsun- Menderes zamanında kanunlar müsaade etti. 
İşte karayoluyla gidiyorduk. 
(Birden ağlamaya başladı ve sağ elini kaldırarak ‘Hey hey...’ der gibi havada salladı ve devam etti.)

Bu duaya amin demek içimden hiç gelmedi.

Sa'd Bin Ebi Vakkas anlatıyor:

Uhud savaşında bir ara baktım, Abdullah bin Cahş yanıma geldi. 
Dedi ki:
-Şöyle bir kenara çekilsek, ben dua etsem, sen amin diyeyim, sonra sen dua et, ben amin diyeyim olmaz mı?

Ben de davetine icabet ettim ve olur dedim. 
Bir kenara çekildik. 
Önce ben dua ettim:
-Allah'ım! Bugün benim karşıma güçlü, kuvvetli birini çıkar, onunla çarpışayım, ben onu öldüreyim.
Böylece hem en büyük hizmeti yapmış olayım, hem de ganimetini alayım.

28 Ekim 2023 Cumartesi

Vehbî İlim nedir?

Nuri Keçebaş anlatıyor

Hani okuması yazması olmayan ümmi evliya üzerinde tereddütleri olur bazılarının: 
Bunlar da kim yaav! 
Bunlar ne bilir! gibi. 
Ve yahud da: 
Okuması yazması olmayan adamın bu kadar bilgisi, irfanı olamaz! filân derler. 

27 Ekim 2023 Cuma

Bir insanın namazı kabul olursa, ahlâkı güzelleşirmiş!

İnsanın bir vakit namazı kalsa, şu kadar cezası varmış. 
Allah Allah!.. 
Hele üzerinde haram bir şey varsa, bilmem kaç gün namazı kılınmazmış, kabul olunmazmış.
Şimdi nelere geldik, neler arıyoruz, neler sayıyoruz. 
Hiç bir şey aramıyoruz, yalnız, "kıldık kıldık" amma kabul oldu mu? 
Acaba kabul olduğuna dair bir alâmet var mı? 

26 Ekim 2023 Perşembe

Ne Kadar Muhtacız!/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Batılı batıl bilir, Hakk'ı da Hak tanırdık. 
Sadece senden korkar ve senden utanırdık. 
Halimiz sana malum, Yâ Rab şuur ver bize
Eğer uyumuş olsak, şimdiye uyanırdık...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.9124.

25 Ekim 2023 Çarşamba

Vallâhi bizim Konya çok mes'ûd ve mübârek bir şehirdir.

Eflâkî Ahmed Dede Türbesi, Karatay, Konya
Hz.Mevlânâ'nın oğlu Sultan Veled'in hoş bir hatırasını dostların ağzından Eflaki, bize şöyle nakleder: 
Bir gün Mevlânâ Hazretleri'nin refakatinde Meram Mescidi tarafına gitmiştik. 
Büyük bir semå oldu. 
Bahara dair tercî'in yedi bendini o gün okudu.

24 Ekim 2023 Salı

Her elini öpene; "hafız ol, âlim ol" deyip durma!

Karaman'da M.Ali Kırboğa (Karasakal Hoca) Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hocamızın zâhiri ve batıni ilimlerdeki en yakın arkadaşı ve sırdaşlarından biri de Taşkentli Fahri Kulu Efendiydi. 
Ama Hacı Veyiszâde'nin şöhreti üstadlarını aşmıştı.

23 Ekim 2023 Pazartesi

Sadır Sultan Türbesi, Karatay, Konya

Sadır Sultan Türbesi, Karatay, Konya
Sadır Sultan Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde, Yanık Camii karşısında, günümüzde "Sedirler" diye tanınan büyük yerleşim sahasının tarihî mezarlığın içinde bulunmaktadır.
Türbe, zamanla harap hâle gelip yıkılmak üzere iken 2000’li yılların başında Karatay Belediyesi tarafından yenilenmiştir.

22 Ekim 2023 Pazar

Ömür kadehimiz dolmaya başladı!

Çelebi Hüsâmeddin Hazretleri'nin Mevlânâ Müzesi İçerisindeki Mezarı

Çelebi Hüsâmeddin, günlerden bir gün yakın dostları ile Hümâm'ın bağına gitmişlerdi. 
Büyük bir kalabalık vardı.
Birden bire bir derviş gelip:
-Tertemiz olan Türbe'nin yeşil kubbesinin alemi düştü ve büyük bir çatlak hâsıl oldu, diye, kötü bir haber verdi. 

Bunun üzerine Çelebi Hazretleri, bir ah çekip kendinden geçti ve birkaç defa ellerini mübarek dizlerine vurup ağladı. 
Dostlar da hep birden ağlayıp, feryad ettiler. 
Bir müddet sonra Çelebi:
-Şeyh'in göçtüğü tarihe bakın, dedi. 

Hesap ettiler; Şeyh öleli tam on yıl olmuştu. (Onbirinci yılda da Hüsâmeddin Çelebi öldü).
Derhal Çelebi Hazretlerinin mübarek yüzünden bir değişiklik belirdi.
Ve vücuduna bir titreme geldi. 
Yanında bulunanlara: 
-Beni eve götürün. 
Zira bizim de ömür kadehimiz dolmağa başladı ve göç zamanımız yaklaştı.
Artık bundan kurtulma imkânı yoktur. 
Dost, vuslatın elde edildiği müjdesini verince, değil ayaklarımızla, başımızın üzerinde sürünerek koşa koşa gitmemiz gerekir, dedi. 

Şiirler okudu.
Çelebi Hazretleri'ni bir hayvana bindirip eve götürdüler. 
Birkaç gün yatakta yattıktan sonra tam bir sevinç içinde Allah'ın rahmet ve inayetine kavuştu.
683 yılı Mübarek Şaban'ın 12.nci Çarşamba günü.

Çelebi Hüsâmeddin'in techiz ve tekfini ile Sultan Veled bizzat meşgul olmuştur. 
Cenaze namazından sonra kalabalık bir cemaatle getirip, Türbe'de, bu gün ziyaret edilen mahalle tevdi etmişlerdir.
Sandukası tuğlayla örülmüş ve alçıyla sıvanmış durumdadır. 
Kitabesinde sülüs yazı ile yazılmış Arapça ibârenin mânâsı şudur:

"Burası, şeyhler şeyhinin, âriflerin uydukları zâtın; hidayet ve yakîn imamının; arş hazinelerinin anahtarı, yeryüzü definelerinin emini, zamanın Cüneyd'i, devrin Bâyezid'i olan faziletler sahibi, 
Hak ışığı, Hasan oğlu Ahi Türk diye tanınmış Muhammed'in oğlu Hüsâmeddin Hasan'ın türbesidir. 
Allah ondan da râzı olsun, onlardan da. 
Asıl bakımından Urumiye'lidir, ve "Kürt olarak yattım, Arap olarak kalktım" diyen Şeyh'e mensuptur.
Allah ruhunu kutlasın.
Altıyüzseksen üç yılı Şaban ayının onikinci Çarşamba günü göçtü."

Yedi satırlık bu kitâbede geçen vasıflar, Mesnevi'nin dibâcesinde Hz.Mevlânâ'nın, Çelebi hakkında söylediklerinden alınmıştır. 
İbâre, Sultan Veled tarafından düzenlenmiştir. 


  1. Menâkıbü'l Ârifîn, Ahmed Eflaki Dede; II/173, 192, 193.
  2. Konya Velileri, Hasan Özönder, Sh. 69, 70.

21 Ekim 2023 Cumartesi

Üçler Mezarlığı Abdülmecîd Nursî Ünlükul'un Mezarı, Karatay, Konya

Üçler Mezarlığı Abdülmecîd Nursî'nin Mezarı, Karatay, Konya

Said-i Nursi'nin küçük kardeşi Abdülmecîd Nursî Ünlükul'un Mezarı, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde, Mevlânâ Müzesi'nin yanındaki Üçler Mezarlığı'nda bulunmaktadır.
1884 yılında doğmuştur.
Abdülmecid Efendi Konya İmam-Hatip Okulu'nda bir süre öğretmenlik yapmıştır. 
Risale-i Nûr'un Müellifi Bedîuzzaman Said-i Nursî'nin küçük kardeşidir.

20 Ekim 2023 Cuma

Kibirli Alim'in Fecî Akıbeti

Hz.Mevlânâ Hazretleri'nin hocası, Üstâd- Azam Seyyid Burhaneddin Muhakkak-i Tirmizî Hazretleri mutasavvıfların dilinde, Seyyid-i Sırdan, halk arasında Seyyid Burhaneddin ünvanı ile meşhurdur. 
Bu mübarek Ramazanın 10. günü, Horasan ülkesinde Biyabanek adında bir şehre gitti. 
O şehrin bütün uluları ve ileri gelenleri onu karşılayarak son derece hürmet ve ikramda bulundular. 
O kasabada her fenne aşina ve engin bilgili "Şeyhülislam" lakaplı bir adam vardı. 

19 Ekim 2023 Perşembe

Sahtekâr, kuzuları kim güderse gütsün!

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Fıkıh Müderrisi Mehmet Savaş Hoca, hocası Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

-Mustafa Cartlak diye bir arkadışımız vardı. 
Konya İmam Hatib Okulundan öğrencisi Hoca Efendi'nin. 
O anlatmıştı. 
Sınıfta derste, dalmış gitmiştim köye: 
"Ah babam ah!.. 
Beni buraya gönderdin... 
Azığımı alacaktım, kuzuları önüme katacaktım, kırda bayırda dolaşacaktım" diye hayalleniyordum. 

18 Ekim 2023 Çarşamba

İstanbul'da Dağların Yürüdüğünü Gören...

Şimdi biraz büyük hesaplar söylersem, belki hayret edersiniz.
Bakınız, bugün "bir şey bileyim, yeni bir şey öğreneyim niyetiyle" buraya geldiğinizden dolayı bütün dünya fakirlerine sofra kurmuşsun sevabını verdi.

17 Ekim 2023 Salı

Kadı Hürrem Şah Türbesi, Meram, Konya

Konya Şer'iye Sicillerinde Şeyh Sadrüddin Muhammed Konevî Mamuresine Yapılan Tamirler:

Şeyh Sadrüddin mamuresinin imareti'nin tamiri için keşfi H.1188/M.1809 yılında yapılmıştır. 
Buna göre Şeyh Sadrüddin vakıflarının mütevellisi olan Derviş Hafız el-Hac İbrahim Efendi, meclise giderek, cami ile sofası içinde bulunan şadırvanın etrafı ve türbe zemininde örtülü taşların, matbah ve kilerin ve Kadı Hürrem Şah Türbesi'nin zamanla harap bir hale geldiğini bildirerek, bu hususta keşif yapılmasını, tamirine izin verilmesini istedi.

16 Ekim 2023 Pazartesi

Geçenler Var/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sükût yüklü sorular; ölü kimdir, diri kim?.. 
Depremin dehşetinde gerçeği seçenler var. 
Rızâ-i Bâri için bir hayat yaşamış ki; 
Son nefeste gülerek öteye geçenler var...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.106.

15 Ekim 2023 Pazar

Konya'ya kasteden bizim darbemizden kurtulamaz.

Kabri bu gün de, Kubbe-i Hadrâ bağlılarının, önemli ziyâret yeridir. 
Onun yedi asrı aşkın zamandır sevenlerinin ziyâretgâhı olmasına vesile olan büyüklüğünü bizzat Mevlânâ'mız, şu olayla da dile getirmiştir: 

14 Ekim 2023 Cumartesi

Tayy-i Mekânın Keyfiyeti

Ladikli Hacı Ahmed Ağa

Konya'da Hayra Hizmet Vakfı'nda Hasan Hüseyin Varol Hoca'ya sorduk:

-Tayy-i mekânın keyfiyeti üzerinde bir açıklaması oldu mu Ahmed Ağa'nın Hocam hiç? 
Gerçi bu izaha gelir bir şey değil ama...

Hasan Hüseyin Varol Hoca:
-Yoo, olmadı ama, böylesi şeyler, kerametler, esmaya bağlı hâdiseler. 
Onlar kendilerine verilen, kendilerine bildirilen esmayı üç beş defa ya da her ne kadar tekrarlanması gerekiyorsa, onu söyleyip sır oluyorlar gidiyorlar. 
Bize garip gelen, zor gelen, imkansız gözüken şeyler, onlar için o kadar basit ki.. 

13 Ekim 2023 Cuma

Sözünden Dönen Valinin Hazin Sonu

Ahmed Satîha Hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 
Mısır'da Betâ beldesinde doğdu. 
Zamânın âlimi ve velîlerinin derslerini tâkip ederek yetişti. 
Birçok talebe yetiştirdi. 
Meşhûr âlim ve velî Abdülvehhâb-ı Şa'rânî, talebelerindendir. 
1535 (H.942) senesinde Mısır'ın Garbiyye şehrinde vefât etti.

12 Ekim 2023 Perşembe

Allah’a yemin ederim ki, hayatımda aldığım en değerli hediye bu!

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nde Koordinatör olarak görev yapan Yüksel Sezgin bey anlatıyor:

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 2015 yılı Ramazan Programı kapsamında Etiyopya’ya gittim. 
Çok dinli, çok dilli, çok kültürlü bir ülke olan Etiyopya’da insanların cömertçe paylaştığı tek unsur fakirlik.

11 Ekim 2023 Çarşamba

Allah'ım ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum

Filistin davasının en mühim yılmaz savunucularında şehit Şeyh Ahmed Yasin'in mektubu:

Allah’ım! Ümmetin suskunluğunu Sana şikâyet ediyorum!

Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah!..

Rağbet Görür/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Bu düzen de, beterin beteri, rağbet görür. 
Ehli küfrün konvoyu, katarı rağbet görür 
Müslümanın Tesbihi, takkesi suç sayılır 
Zangoçun yularıyla, foteri rağbet görür.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.55.

10 Ekim 2023 Salı

Ey dost! Bize daha iyi bak; Çünkü, biz kolayca görünemeyiz.

Hz.Mevlânâ'nın oğlu Sultan Veled nakletti ki: 
Şeyh Sadreddin'in (Konevî) başlangıçta Mevlânâ hakkında çok inkârı vardı. 
Bir gece rüyâsında kendisinin Mevlânâ'nın mübarek ayağını ovduğunu gördü. 
Uykudan uyanıp, Allah'tan mağfiret diledi.

9 Ekim 2023 Pazartesi

Türk 'ün dini nedir, ben anlayamadım!

Rahmetli Ali Ulvi KURUCU diyor ki, Almanya’nın Köln şehrinde Ayhan isimli bir Türk doktorla tanışmıştık. 
Türk doktor ve Alman olan eşi hacca gelmişti. 
Onların dindarlığı hoşuma gitmişti:
-Bu Alman hanımı nasıl müslüman yaptın? diye sordum. 

8 Ekim 2023 Pazar

Şeyhler Köyü Yalıncak Sultan Türbesi, Karaman

Şeyhler Köyü Yalıncak Sultan Türbesi, Karaman

Karaman'ın "Şeyhler Köyü"; ismiyle müsemmå, ulu erenlerin harman yeridir. 
Hemen her köşesine bir evliyanın himmeti sinmiş olan bu köyün meşhur yatırları, Horasan asıllıdırlar.
Horasan; O ne mübarek ilim ve irfan ağacıdır ki, kökü Orta Asya'da, dal ve yapraklarıyla lezzetli meyvaları Anadolu'dadır...

7 Ekim 2023 Cumartesi

Adem'in İbretlik Hayat Hikayesi

Adem, 1996 senesinde Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümünden mezun oldu.
Mezun olduktan bir sene sonra, yolu eski okuluna düşer.
Namaz vakti gelince okulun arkasındaki tarihi Hacı İlyas Camii'nde namazını kılar.
Namaz kılarken üç genç görür.

6 Ekim 2023 Cuma

Hacı Veyiszâde, Telebesini Nereye Göndermiş?

Hacı Veyiszâde, bir gün sınıfa girdikten sonra, öğrencileri şööyle bir süzdü.
-Çetin evlâdım, yumuşak kadife bir sesle: 
Az gel bakayım şöyle! 

Çetin sırasından çıkıp öğretmen kürsüsüne yürürken, Hacı Veyiszâde kolundan tuttuu, birlikte sınıftan dışarı çıktılar. 

Koridorda Çetin'in sağ elinin avucuna bir miktar para kıstırarak: 
-Hadi babam, şurdan bir faytona bin, dooooğru en yakın hamama! 
Yun yıkan, paklan, hiç vakit kaybetmeden, gine bir paytona bin, çabuk dön! 
Derslerinden geri kalma!

5 Ekim 2023 Perşembe

Mevlânâ Türbesi'nin İlk Temel Taşları

Hz.Mevlânâ'nın Türbesi'nin ve dergahının çekirdeği kendisi zamanında belirmişti. 
Moğol hükümdarı tarafından vergi işlerini takib için Anadolu'ya gönderilen Harezmli Emir Taceddin Mu'tezz, Mevlânâ dostlarına bir "Dâr'ul-Uşşak (Aşıklar Yuvası)" yapmayı teklif etmişti.

4 Ekim 2023 Çarşamba

Sen bana nimetsin, ben de bana mihnetim!

Medine-i Münevvere’de güzelliği ve zenginliğiyle tanınan bir hanımefendi vardı.
İsmi Hîfâ Hatun (Radıyallahu Anhâ) idi.
Bu soylu hâtun kişi, bir gün âlemlere rahmet olan (Rahmetenlilâlemin) Hz.Muhammed Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in huzuruna kemâl-i edep ile geldi. 
Dedi ki:
-Ey Allah’ın Rasûlü! 
Bana, beni cennete girmemi sağlayacak bir şey öğretmeni talep ediyorum.
Bana öğrettiğini hayatıma uygulayayım.
Böylece cennete girebileyim!

3 Ekim 2023 Salı

"“Oy gurban olayım sağa! Biz gardaşuk!


Oflu‘nun biri Osmanlı zamanı askere alınmış.
Tesadüfe bakın ki; kur’ası Yemen’e çıkmış.
O zamanlar Yemen’e altı ayda gidilir, altı ayda gelinirmiş. 
Tabiî gelinebilirse…

Çünkü Yemen ahâlîsi ekseriyetle Şia'nın Zeydiyye koluna mensûb olduğundan onlar “Hilâfet”i tanımaz “İmâmet”e inanırlar. 
Bundan dolayı Osmanlı’yı pek çok uğraştırmışlar ve çete muharebeleriyle sayısız Anadolu evladını hâinâne bir sûrette şehit etmişlerdir..

2 Ekim 2023 Pazartesi

Rasûlullah Efendimiz: Türk Milleti dinime çok hizmet etti, daha da edecek...

Bütün dünya gâvurları, tarih boyunca da, İstiklal Savaşı'mızda da Türk Milletine hücum ettiler. 
Bu milleti yok etme için bütün dünyanın kâfirleri hepsi birlikti, yok edelim diye ama yapamadılar. 
Yapamayacaklar da, yapamayacaklar İnşâallah...
Ortalığın ne olacağını, nasıl olacağını haber veren zevât-ı kiramdan mübârek bir zât -kendisiyle ölmeden biraz önce konuşmuştuk da- ağlayarak haber vermişti.

1 Ekim 2023 Pazar

Allah'a Döneceksin/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Nedir bu hırs, bu tamah, bu gurur, bu kin, kibir?... 
Lâv püsküren yanardağ olsan da söneceksin... 
Kaç ecelin önünden, eğer kaçabilirsen; 
Gün gelecek muhakkak, Allah'a döneceksin....

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.93.