30 Ekim 2023 Pazartesi

Mesnevi'nin Yazılmaya Başlanması

Hz.Mevlânâ'daki bu durulmayı ve söz, sohbet arzusu ile etrafiyle ilgilenmeyi gören Çelebi Hüsâmeddin, bir gün Mevlânâ'ya, Hakim Senâî, Ferîduddin-i Attar misâli, sevenlerin eline bırakacağı bir eserin yazılmasını istirham etti. 
Bunun üzerine Hz.Mevlânâ, bunu kendisinin de daha önce uygun gördüğünü ifade ederek, derhal sarığı arasından bir kâğıt çıkarttı. Bunda, Mesnevî'nin ilk onsekiz beyti yazılıydı. 
Hz.Mevlânâ sözüne devamla: 
-Çelebi, sen yazarsan, ben söylerim, dedi. 
Çelebi buna canla başla râzı oldu. 
Muhteşem eser Mesnevi böylece yazılmaya başlanıldı.

  1. Menâkıbü'l Ârifîn, Ahmed Eflaki Dede; 2/55.
  2. Konya Velileri, Hasan Özönder, Sh. 43, 44.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder