28 Şubat 2023 Salı

Allah'ım celaline sığınırım, cemaline değil!

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi'nin Babası Hacı Veyis Efendi

Şapka inkılabından sonra imam olduğu için sarık giymeye başlayan Hacı Veyis Efendi 1934'te o da kanunla yasaklanınca takkesi ile dışarı çıkar olmuş. 
Devrime muhalefet ettiğine inanan bir subay ona takmış, bir gün atını üzerine sürüp korkutmuş:
-Bir daha bu takkeyle görürsem atımla seni çiğnerim, diye de tehdit etmiş. 

27 Şubat 2023 Pazartesi

Açık Saray Müzesi (Örenyeri) Alan 2, Gülşehir, Nevşehir

Nevşehir'in antik adı Zoropassos olan Gülşehir İlçesi'ndeki Açık SarayHarabeleri, tüf kayalar içine oyulmuş sayısız mekanları, Roma dönemi kaya mezarları ve 9-10.yy ‘a tarihlenen kaya kiliseleri ile mühim bir piskoposluk merkeziydi. 
Süslemeleri, cepheleri, büyük salonları ve at ahırları ile öne çıkar. 

25 Şubat 2023 Cumartesi

Selâmı coşturun babam!

Hacı Veyiszâde, selâm vermeye müsâit her yerde bir selâm ırmağı gibi akar giderdi.

Kızından torunu Prof. Dr. Mustafa Fayda'nın ifadesiyle, yaşardı selâmı Hoca.
Evde okulda, câmide her yerde, önüne gelene selâm verirdi.

24 Şubat 2023 Cuma

Konya'da Medfûn Sahabe

Konya'da medfun enbiyâ ve evliyaları gösteren yazma eserlerde, Ali Gâv Medresesi'nin civarında bir Sahabi'nin medfun olduğu belirtilmektedir.

23 Şubat 2023 Perşembe

Câhillerin İnkârı

Câhiller, cehâlet ve bilmedikleri ilmi inkâr ederler!.. 
Körlükleri sebebiyle tam ve tertemiz bir imânı bile; bilmedikleri için küfür zannederler!

Hz.Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

22 Şubat 2023 Çarşamba

21 Şubat 2023 Salı

1930’ların Konya’sı tanınmayacak bir haldedir...

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi
Hacı Veyiszade Mustafa Efendi, 1939 yılında yeğeni Ali Ulvi Kurucu ile beraber, baskılar yüzünden Medine’ye hicret etmeye karar verir ama son anda bir sebepten dolayı vazgeçer.
Ve o karanlık yıllarda Konya'nın himmetten örülen hisarını sağlamlaştırmaya koyulur.

20 Şubat 2023 Pazartesi

Ekmeklerin Üzerindeki Tek Çizgi Ne İfade Eder?

Orhan Gazi Bursa'yı fethetmiştir.
Uludağ'ın eteklerindeki fırıncıları denetliyordu fırıncının birinde ekmeklerdeki ilginç bir durum dikkatini çekti.
Sordu fırıncıya ekmeklerin üzerinde neden 3 çizgi var?

Hz.Mevlânâ'nın Gördükleri

Haberleri rivayet edenler, hakikatleri iyi bilen sır taşıyıcıları şöyle rivâyet ettiler ki: 
Mevlânâ Hazretleri beş yaşında iken çok defa yerinden sıçrar ve heyecan geçirirdi. 
O derece ki, babası Bahâeddin Veled'in müridleri onu ortalarına almak zorunda kalırlardı. 
Çünkü onun gözlerine gayb aleminden ruhâni suretler ve görünmeyen gizli şekiller görünürdü. 

19 Şubat 2023 Pazar

Terbiyesizlik etmeyin!.. Herkes yoluna!!!

Zamanın birinde kara kış, Erzurum'un ilçelerinden Pasinler ovasında esip savuruyordu.
Her taraf gibi Dinarkom Köyü de karlar altındaydı. 
Atın üstünde bir adam, uzun yoldan geliyordu, üşümüştü.
Tütün kaçakçısı idi bu adam.
Köy köy dolaşır, tütün satardı.
Altındaki at da zorlanmaya başlamıştı, ayakları ikide bir kara saplanıyordu. 
Adam atından indi, atın üstündeki şişkin yük heybesinden bir şişe çıkardı.
"Kanyak"tı bu. 
Adam serkeşin biriydi. 
Kan yapar, bedeni ısıtır, diyerek şişeyi kafasına dikti. 
Tütün kaçakçısı, köyün bir kaç kilometre ötesinde karla buzla boğuşurken, Dinarkom köylülerinin hemen hemen tamamı, o gün ziyâretlerine gelen Vehbi Efe'nin huzurunda hilâl olmuşlardı.
O sırada, Dinarkom'da, bir evin düğün bayram odasında zikir fikir demleyen Vehbi Efe'yle, köyün bir kaç kilometre ötesindeki tütün kaçakçısı arasında esrarengiz bir şey oldu.
Tütün kaçakçısı adamın etrafını, aç kurtlar sarmıştı. 
İşte tam o sırada, Vehbi Efe, sohbetin akışı içinde, sanki orada bulunanlara öfkelenmiş gibi ayağa fırlayarak:
-Terbiyesizlik etmeyin!.. Herkes yoluna!.. diye gürlemiş ve tekrar oturmuştu.

17 Şubat 2023 Cuma

Açık Saray Müzesi (Örenyeri) Alan 1, Gülşehir, Nevşehir

Açık Saray Müzesi (Örenyeri), Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'nde, Nevşehir'den Gülşehir'e giderken Gülşehir'e varmadan 4 km geride yolun sol tarafında bulunmaktadır.
Açıksaray Harabeleri, tüf kayalar içine oyulmuş Roma Dönemi kaya mezarları, IX. ve X. yüzyıla ait kaya kiliseleri ile önemli bir piskoposluk merkezidir.

16 Şubat 2023 Perşembe

Bu Zamanda Böyle Müşteri ve Satıcı Bulmak...

Seriyyü's-Sakatî 60 dinara bir kürr (748 dirhem ağırlığında bir ölçü birimi) badem satın aldı. 
Yevmiye defterine bunun kârını üç dinar olarak kaydetti. 
Yani on dinarda yarım dinar kâr kabul etti. 
Tam bu sırada bademin kürr'ü 90 dinara yükseldi. 

15 Şubat 2023 Çarşamba

14 Şubat 2023 Salı

Evde Fatiha okuyup geçmişlerin ruhuna bağışlamayı, mektupla görüşmeye benzer!

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi'nin Babası Hacı Veyis Efendi

Hacı Veyis Efendi, evlerinde Fatiha okuyup geçmişlerin ruhuna bağışlamayı, mektupla görüşmeye benzettiğinden, gece gündüz, kabir ziyaretlerinde bulunur. 
Merhum manevi sırlara da aşinadır. 
Bir yatsı namazından sonra Hoca Efendi, Üçler Kabristanına doğru yönelir. 
Cemaatinden yaşlı bir zat da, merak edip hocanın peşine düşer. 

13 Şubat 2023 Pazartesi

Asmalı Konak, Ürgüp, Nevşehir

Asmalı Konak, Ürgüp, Nevşehir
Asmalı Konak, Ürgüp, Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'nde Yunak Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta Yunak Camii'nin karşısında yer almaktadır.
Konak, 180 yıllık geçmişe sahiptir.

11 Şubat 2023 Cumartesi

Babamın Mezarına Mermer Taşıyan ihtiyar

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal anlatmıştı:
Vefatından sonra babamın mezarını yaptırıyorum, hiç görmediğim bir adam ihtiyar haliyle mermer taşıyor.
-Babamın mezarını yaptıracağımızı nereden haber aldınız, diye sordum.

10 Şubat 2023 Cuma

Görmezsin ve İşitmezsin

Bir gün Hz.Mevlânâ Şemseddin Hazretleri bir mecliste çenk dinlemekle meşguldü. 
Biri: 
-Derviş ve çenk sesi... dedi. 
Şemseddin: 
-Görmezsin ve işitmezsin, buyurdu. 

9 Şubat 2023 Perşembe

Biz fedai olduk, biz namussuz olduk, siz namuslu kaldınız!

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap
Bir kısım insanlar hayır işlemeye tayin olunmuştur.
Bir kısmı da şerri işlemeye memur kılınmıştır.

"Evliyalar, Nakşibendî sadatının meclisinde isimlerinin zikrolunmasını arzu ederler. 
Onların isimlerinin zikrolunması onlara şeref ve derece kazandırır. 
Onun için diri bir kimsenin onların ismini anmalarını çok isterler.

Geçmiş olan kimselere; rahmetlik babam, rahmetlik anam diye söylenen; hatta cennet mekân Şeyh Efendi Hazretleri öyle buyurdu:

8 Şubat 2023 Çarşamba

Buna mı küçük diyorsun?

Uzun müddet Allahü Teâlâ'ya ibadet eden bir âbid, bir gece rüyasında, "Senin cennette arkadaşın çobanlık eden falan kadındır." diye görür. 
Bunu merak eder. 
Kadını bulur ve üç gün misafir eder. 
Maksadı, kadının ibadetini öğrenmektir. 
Ne görsün? 

7 Şubat 2023 Salı

Şeyh Hamza Baba Türbesi, Aksaray

Şeyh Hamza Baba Türbesi, Aksaray
Şeyh Hamza Baba Türbesi, Aksaray'daki Ervah Kabristanlığı içerisinde yer almaktadır.
Türbenin hemen yanında çilehane ve itikafhane bölümleri bulunmaktadır.
Türbenin mimari üslubuna göre Selçuklular veya Karamanoğulları döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir.
2022 yılı Haziran ayı itibariyle Aksaray Belediyesi tarafından restorasyonu devam etmektedir.

6 Şubat 2023 Pazartesi

Halka Sadâkât, Hakk'a Sadâkât

Selçuklular zamanında, ictimâî ve siyasî gerilimlerin halkı da yöneticileri de çok yorup yıprattığı günlerde, iki ara bir dere hengâmelerinde çok yorulan bir şahne (bir tür vali), Hazreti Mevlânâ'ya, yorgunlugunu gerekçe göstererek, şahnelikten istifa edip başka bir işle meşgul olmak istediğini söyleyince; Hazreti Mevlânâ söyle bir hikâye anlatmış şahneye:
-Harun Reşîd zamanında bir şahne vardı. 

5 Şubat 2023 Pazar

Muhsine! Mustafa'm beni geçti.

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi'nin Babası Hacı Veyis Efendi

Aile çevrelerinde anlatıldığına göre Hacı Veyis Efendi, ibadet ve taatına son derece düşkün ve muttaki bir insandır. 
Bazı geceler aniden yatağından fırlar ve abdest almaya koşar. 
Hanımı merak edip sorduğunda:

4 Şubat 2023 Cumartesi

Neşter Kendini Kesmez!

Adamın birinin gözü ağrıyormuş.
Hazreti Mevlânâ'ya gitmiş okutmaya: 
Hazretim, bir nazar bir nefes, bir naz bir niyaz et de, iyileşsin şu gözüm!.. diyecek fakat....
Gitmiş, varmış bakmış ki, Hazreti Mevlânâ'nın gözleri de şiş, onun da gözü ağrıyor!.. 
Vazgeçmiş derdini açmaktan: 

3 Şubat 2023 Cuma

Hepimize gönlümüzden geçen yemekleri yedirdi...

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Bizim bir arkadaş vardı, Kadınhanlı. 
Oğlunun düğünü varmış, oraya çağırdı bizi. 
Bir arkadaşla birlikte kalktık, eski İstanbul yoluna çıktık, bir vasıta denk gelirse binip gideceğiz.
O zamanlar hep bağ bahçe oraları.

2 Şubat 2023 Perşembe

Türkiye Evliyâları

Adana:
 1. Abdülgafûr Dede (Seyyid)
 2. Abdürrezzâk Dede
 3. Arpacı Dede
 4. Cabbâr Dede (Misis)

Adıyaman:
 1. Abdülhakim Hüseynî (Kahta)

Afyon:
 1. Abapûş-i Velî
 2. Abdurrahman Sultan (Başmakçı)
 3. Ahmed Dede (Başmakçı)
 4. Çelebi Ârif Küçük
 5. Destine Hâtun
 6. Fürûrî Mehmed Dede
 7. Hacım Sultan (Sandıklı)
 8. Karahisârî Abdürrahîm Efendi
 9. Sultan Dîvânî
 10. Şâhidî İbrâhim Dede

Ağrı:

Hocam, kusura bakma kitabı ters verdim!

Emekli Astsubay Tevfik Akbulut Vehbi Efendi'yi anlatıyor:

Alvarlı Efe Hazretleri'nin kardeşi Hâce Mahmud Vehbi Efendi gönül fethetmede çok muhteşemdi. 
Çok hasta olduğu bir esnada tedavi için gelmiş ve bize misafir olmuştu. 
Akşam beraber kaldığımız bir esnada gündüz mevzusu olan bir kitabı istedi. 
Hemen koşup getirdim. 

1 Şubat 2023 Çarşamba

Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi (1224), Akşehir, Konya

Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi, Akşehir, Konya
Konya'nın Akşehir ilçesindeki Şeyh Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi, Şeyh Seyyid Mahmut Hayrani’nin ölümünden sonra 1204 yılında yapılmıştır.
Türbeyi Karamanoğlu II. Mehmet 1409’da Seydi Muhiddin’e yeniden yaptırmıştır.
Türbe taş kaide üzerinde, kare planlı tuğladan silindirik gövdelidir.
Üzerini yine dilimli bir külah örtmektedir.

Hz.Mevlânâ'ya Saygısızlığın Cezası


El-Hac Kaşî adında birkaç defa hacca gitmiş, seyahatları esnasında pek çok şeyhin sohbetinde bu lunmuş, Sadrüddin Konevi'nin bağlılarından birisi vardı ki, bir defasında Hz.Mevlânâ ve Konevi'nin buluştukları bir mecliste de bulunmuş, Hz.Mevlânâ'ya saygısızlık edip gücendirmişti. 
Bunun cezası olarak bu olaydan üç gün sonra iki rind, bir gece evini basıp, kendisini öldürmüş, nesi varsa alıp götürmüşlerdi.