7 Şubat 2023 Salı

Şeyh Hamza Baba Türbesi, Aksaray

Şeyh Hamza Baba Türbesi, Aksaray
Şeyh Hamza Baba Türbesi, Aksaray'daki Ervah Kabristanlığı içerisinde yer almaktadır.
Türbenin hemen yanında çilehane ve itikafhane bölümleri bulunmaktadır.
Türbenin mimari üslubuna göre Selçuklular veya Karamanoğulları döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir.
2022 yılı Haziran ayı itibariyle Aksaray Belediyesi tarafından restorasyonu devam etmektedir.

Şeyh Hamza Baba'nın Mezarı

 Şeyh Hamza Baba Kimdir?

16. yy’ın ikinci yarısı ile 17. yy’ın ilk yarısı arasında yaşamış olan Hamza Baba, Aksaray’ın büyük şeyhlerinden biridir. 
Sultan I. Ahmed ile görüştüğü bilinen Hamza Baba, Kuyucu Murad Paşa’nın da şeyhidir.
Kuyucu Murad Paşa, Canbolatoğlu Seferine çıktığında Aksaray’a uğrayıp şeyhi Hamza Baba’yı ziyaret etmiş, ondan nasihat almış ve seferde nasihatini dinleyip zaferle İstanbul’a dönmüştür. 
Zaferle dönünce de kendisini öven Sultan I.Ahmed’e esas fatihin Hamza Baba olduğunu söylemiştir. 
Bunun üzerine Hamza Baba, fermanla İstanbul’a davet edilmiştir.
İstanbul’da padişah tarafından kendisine çeşitli hediyeler sunulan Hamza Baba, tüm hediyeleri usulü ile iade etmiş ve yerine Aksaray’ın her türlü vergiden muaf tutulmasını istemiştir. 
Şeyhin bu arzusunu kabul eden Sultan I.Ahmed, Aksaraylılardan vergi almamıştır. 
Bu vergi muafiyeti 30 yıl sürmüştür ve Aksaray, Sultan I. İbrahim döneminde yeniden vergiye bağlanmıştır.

Şeyh Hamza Baba Türbesi, Aksaray

Şeyh Hamza Baba'nın Menkıbesi

Aksaray Belediyesi tarafından Ervah Mezarlığına yakın sulama kanalları döşenmektedir. 
Ekipler, Hamza Baba Türbesini de güzergah üzerinde olduğundan yıkmak istemişler. 
Fakat, yıkım için hareket eden dozer önce istop etmiş, daha sonra tekrardan çalıştırılıp türbeye yöneldiğinde bu sefer dozerin bıçağı kırılmış. 
Bu yıkıma Hamza Baba’nın müsaade etmemesi üzerine su kanalı türbeye 50 m. öteden geçirilmiştir.

        Kaynaklar:

  1. https://www.aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=1863&AKSARAY-BELEDIYESI-HASHAS-VE-HAMZA-BABA-TURBELERINI-RESTORE-EDIYOR
  2. http://sosyodenemeler.blogspot.com/2013/05/seyh-hamza-baba-turbesi-aksaray-merkez.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder