30 Mart 2013 Cumartesi

Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi (1224)

Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi, Akşehir, Konya
Konya'nın Akşehir ilçesindeki Şeyh Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi, Şeyh Seyyid Mahmut Hayrani’nin ölümünden sonra 1204 yılında yapılmıştır.
Türbeyi Karamanoğlu II. Mehmet 1409’da Seydi Muhiddin’e yeniden yaptırmıştır.
Türbe taş kaide üzerinde, kare planlı tuğladan silindirik gövdelidir.
Üzerini yine dilimli bir külah örtmektedir.
Dilimlerin araları dikey tuğlalarla örülmüştür.
Üç renkli sırlı tuğla süslemeler ve sonraki yıllarda buraya eklenen yıldız ve haç biçimi çinilerle görkemli bir görünüş elde edilmiştir.
Türbenin giriş kemeri alınlığında rumi, palmet, altıgen ve yıldız motifleri ile bezeli kitabesinde türbenin mimarının Asli Bin Abdullah olduğu yazılıdır.
Türbenin içerisi kubbe ile örtülüdür.
Kubbenin içerisi firuze çinilerden altı köşeli yıldızlar ve kare şeklindeki altıgen motifleri ile bezenmiştir. Doğu yönündeki giriş kapısı ceviz ağacından tek kanatlı olup, devrinin en iyi ağaç işi örneklerindendir. Bugün bu kapı Akşehir Müzesi’nde korunmaktadır.
Türbenin üzerindeki ağaç işçiliği ve yazı sanatı yönünden önemli olan sandukası İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndedir.
Seyyid Mahmud Hayrani, Nasreddin Hoca ve pek çok Türk-İslam Alimi’nin Hocasıdır.
Türbe, Sultan Dağı’nın eteğine ve şimdi yok olan Akşehir Kalesi’nin içine yapılmıştır.
Seyyid Mahmud Hayrani’nin ölüm tarihi olan H.667 (M.1268) türbenin, inşa tarihi olarak kabul edilmektedir.
Sandukası Türk İslam Eserleri Müzesi’ndedir.
Akşehir'in batısında sur içerisinde bulunan bu zaviye, mescit, türbe ve hamamdan meydana gelmiştir.
Bu zaviyeyi Kuluzade Ferruh Şah 1224 yılında yaptırmıştır.
Bunu belirten sülüs yazılı bir kitabe zaviyenin mescit kısmının duvarında bulunmaktadır.

KAYNAKÇA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder