30 Eylül 2023 Cumartesi

Dostların hatırı için bir gece sabahlasan ne olur?

Hazreti Mevlânâ bir gece, Selçuklu Veziri Süleyman Müîneddîn Pervâne'nin sarayında sema ediyordu. 
Sema o kadar uzun sürdü ki, Süleyman Pervâne, o anda yanında bulunan bir gönül dostunun kulağına:
-Çok yoruldum! 

29 Eylül 2023 Cuma

Kutbü Zamân ve Tasarruf

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Konya'da Hayra Hizmet Vakfı'nda Hasan Hüseyin Varol Hoca anlatıyor:

Bir gün Ahmed Ağa'ya gittik. 
Hacı Tahir Efendi de var, onunla beraber gitmiştik. 
Irak'da ihtilal olmuştu o günlerde. 
O ihtilal konuşuldu o gün orada. 
-Hangi tarihte olmuştu o ihtilal? 
-1958'di galiba Hocam. 
1958'de kanlı bir darbeyle Kral İkinci Faysal şehid edilmiş ve Haşimi iktidarına son verilmişti. 

27 Eylül 2023 Çarşamba

Ayasofya'da Sabah Namazı!

-Vaktiyle biz, talebelik yıllarımızda- Fatih'den kalkıyor Ayasofya'ya sabah namazı kılmaya koşuyorduk.
Neden?
"Hafız İdris Efendi, Kur'an'ı çok okuyor, çok da tatlı okuyor" diye.
Hafız İdris Efendi ne kadar okuyordu?
Bir rekâtta yirmi sayfa okuyordu! 

26 Eylül 2023 Salı

Ahmed Satîha'nın Evlenmek İstediği Kız

Ahmed Satîha Hazretleri, bir kızla evlenmek istedi. 
O kıza haber gönderilince, kız kabul etmediği gibi, güzelliğiyle övünerek hakâretlerde bulundu. 
Daha bu uygunsuz sözlerini bitirmemişti ki, o ânda felç oldu. 
Ne yaptılar ise tedâvî edemediler, sonunda o şekilde öldü...

25 Eylül 2023 Pazartesi

Konyalılardaki Mevlâna Aşkı

Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hakk'a yürüdüğü zaman, Hazreti Mevlânâ Konya'da, ilim ve irfan doruklarında halka ve dervişlere bilgi ve görgü sofraları açıyor, ışık saçıyordu.
Bu ilim ve irfan şölenleri, bu bilgi ve görgü ziyafetleri halkta ve dervişlerde öyle öyle bir tiryakilik, öyle bir alışkanlık meydana getirdi ki, Konya halkı Mevlânâ'sız edemiyordu. 

23 Eylül 2023 Cumartesi

Hürrem Paşa Türbesi, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya

Hürrem Paşa Türbesi, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya
Hürrem Paşa Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'ndeki Mevlânâ Müzesi Bahçesi'nde bulunmaktadır.
Sinan Paşa Türbesi'nin sağında yer almaktadır.
Karaman Beylerbeyi Hürrem Paşa için 1528'de Sadrazam İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Matbah-i Şerif'in doğusunda yer alan sekizgen planlı tipik Osmanlı türbesinin girişinin önünde iki sütunlu, dört sivri kemer üzerine basan kubbeli bir revak bulunmaktadır. 

22 Eylül 2023 Cuma

Ateşbâz-ı Velî ile Türbedâr'ı Nereye Gitmişler?

Ateşbâz-ı Velî Türbesi'nin Türbedârı Fatma Hanım, ölümüne yakın bir zamanda, sabah namazından sonra her zamanki alışkanlığıyla, dedesinin türbesine bakmak ister. 
Kısa bir süre baktıktan sonra tam perdeyi kapatacağı esnâda, türbenin karşısındaki duvarın üzerinde gezinen Ateşbâz Hazretlerini görür. 

21 Eylül 2023 Perşembe

20 Eylül 2023 Çarşamba

Gelir/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sen oku Ezan'ı, sen Hakk'a çağır.
Dâvete icâbet edenler gelir...
Görmeyen, duymayan; hem kör hem sağır 
Ateş'e mühürlü bedenler gelir...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.90.

19 Eylül 2023 Salı

Hadi canım sen de Ahmet Ağa, Kore nere Konya nere?

Kore harbinin olduğu devre, bir gün Ladikli Ahmet Efendi'yi ziyaret için Ladik’e gitmiştim.
Gece odasında kalıp odasında misafir olduk. 
O gün Ahmet Efendi'nin iki komşusu da ziyarete geldi. 
Yatsı namazına kadar beraber kaldıktan sonra, Hacı Baba namazı kıldı ve bir müddet daha muhabbet ettik. 
Muhabbet esnasında kapı çalındı. 

18 Eylül 2023 Pazartesi

Oğul, sen Kur'an'ın dış yüzüne bakma!

Bil ki Kur'an'ın bir zâhiri var. 
Zâhirin de gizli ve pek kudretli bir de içyüzü var. 
O bâtının bir bâtını, onun da bir üçüncü bâtını var ki onu akıllar anlayamaz, hayran kalır.

17 Eylül 2023 Pazar

İnsanları Gafletten Uyandırmak

İnsanlarla görüşüp konuşmaktan gaye nedir? 
Asıl maksat, insanları uykudan, gafletten uyandırmaktır.
Meselâ şuradan gidiyorsun, azıcık ilerde bir ahbâb var; bir selâm vereyim de, o da selâm alsın sevaplaşalım, sevap paylaşalım.

14 Eylül 2023 Perşembe

Kerâmeti Külahta Sanmış!

Allahü Teâlâ'nın Velî kullarına hürmet edip edepli olanlar çok olduğu gibi, onlara karşı gelip, büyüklüklerini inkâr edenler de çıkmıştır. 

Ahmed Satîha Hazretleri zamanında da, haddini bilmez bir kimse, kendisine o zâtınkine benzeyen bir külâh alıp; "Ben de onun gibi olabilirim" düşüncesiyle, kibirli bir şekilde gidiyordu. 
Her şeyin, cübbe ve külâh giymekle hallolacağını zanneden bu kimse, hizmetçinin yardımıyla ata binerken birden hayvandan düştü ve boynu kırıldı. 
Hatâsını anlayıp, acılar içinde kıvranırken:
-Beni Ahmed Satîha Hazretleri'nin yanına götürün, diye inlemeye başladı.

13 Eylül 2023 Çarşamba

Ateşbâz-ı Velî Hazretleri'ni Rahatsız Eden Sebep

Konya'nın idârî manada yetkilileri tarafından da sık sık ziyaret edilen Ateşbâz-ı Veli Türbesi'nin, müdavimleri arasında o devrin Konya İl Emniyet Müdürü olan Mehmet Aksu da vardı. 
Mehmet Bey, son derece âlîcenâp yüreğe sahip, bir hayır severdi.
Mehmet Aksu, Aşçı Dede'yi her ziyârete geldiğinde Fatma Teyzesiyle uzun uzun sohbet eder, halini hatırı sorar ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı.

12 Eylül 2023 Salı

Düşmanının da Seni Sevmesini İstersen?

Büyük terbiye ustası Hazreti Mevlânâ, bir gün, oğlu Sultan Veled'e diyor ki:
-Bahaddin! 
Senin düşmanını sevmeni, düşmanının da seni sevmesini istersen, kırk gün onun hayrını ve iyiliğini söyle.
O düşman senin dostun olur.
Zira, gönülden dile yol olduğu gibi, dilden de gönüle yol vardır.

11 Eylül 2023 Pazartesi

10 Eylül 2023 Pazar

Siyavuş Paşa Çeşmesi, Eyüpsultan, İstanbul

Siyavuş Paşa Çeşmesi
Yaptıran : Sadrazam Siyavuş Paşa.
İnşa ılı : H 1011 / M 1602
Yeri : Eyüp’te, Sadrazam Siyavuş Paşa Türbesi bitişiğindedir.
Tipi : Tek yüzlü duvar çeşmesi.

Hâmûşân Mezarlığı, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya

Hâmûşân Mezarlığı, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya
Hâmûşân Mezarlığı, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'ndeki Mevlânâ Müzesi Bahçesi'nde, Sinan Paşa Türbesi'nin sağında, dergahın güneyinde Üçler Mezarlığı'na bakan tarafta bulunmaktadır.
Hazret-i Mevlânâ Türbesinin etrafında yer kalmayınca Mevlevi Dedeleri ile şehrin mühim kişileri muayyen bir ücret mukabilinde bu mezarlığa defnedilmişlerdir. 
1926 yılına kadar defin yapılan mezarlık 1927-1931 yılları arasında kaldırılmıştır. 

9 Eylül 2023 Cumartesi

Zavallılar/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Rahmet değil, afetten ıslanmış zavallılar.
Hem bedenen hem ruhen paslanmış zavallılar.
Yaradanı unutmuş gafletinden dolayı
Kendi gibi fâniye yaslanmış zavallılar.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.104.

8 Eylül 2023 Cuma

Ladikli Ahmed Ağa Kore'de...

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Orta Asya Büyük Türk Hakanlığıyla, Cengiz İmparatorluğunun sınırları içinde imiş vaktiyle. 
1392-1910 yılları arasında Yi Hanedanı hüküm sürmüş ve Çin İmparatorluğuna bağlı krallarca yönetilmiş. 
1910'larda Japonya'nın müstemlekesi haline gelmiş. 1945'lerde bu ülke bağımsızlığını kazanmış.
Fakat bu kez de Güney Kore ve Kuzey Kore olarak ikiye bölünmüş. 

7 Eylül 2023 Perşembe

Beş'i 'peş'ten aldın, okka'yı da 'hokka'dan aldın, peki 'soğan'ı nereden aldın?

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hazretleri
Hacı Veyiszâde Hocamız lâtif bir kimse olduğundan lâtife yapmayı sever ve yapılan lâtifelerden de hoşlanırdı. 
Allah rahmet eylesin, Ahmet Gürtaş arkadaşımız, yolda kendisiyle karşılaşmış ve Hocamız ona "nereden gelip, nereye gidiyorsun?" anlamında Arapça olarak "min eyne ilâ eyne" diye sormuş. 
O da Arapça cevap vermek için düşünürken hemen ne düşünüyorsun "MinAllah, İlâ'llah, yani Allahtan geldim, Allah'a gidiyorum" diyerek cevabını verivermiş, dolayısıyla lâtife yaparken de öğretimden geri durmamış. 

6 Eylül 2023 Çarşamba

Söyleyen kim be aptal!

Hz.Mevlânâ, bir gün, Şeyh Muhammed Hadim'e:
-Şeyh Muhammed, git şu işi tamamla! dedi.

Şeyh Muhammed Hâdim, eyvallah edilecek yerde:
-İnşâallah!.. diye cevap verince, vahdet ustası Hz.Mevlânâ:

5 Eylül 2023 Salı

Biz senin ve senin gibilerin....

Biz senin ve senin gibilerin ne olduğunu çok iyi biliyoruz da, bilmeyen/anlamayan aptallara bir türlü anlatamıyoruz.

4 Eylül 2023 Pazartesi

Vâlideler Mezarlığı, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya

Vâlideler Mezarlığı, Mevlânâ Müzesi, Karatay, Konya
Vâlideler Mezarlığı, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'ndeki Mevlânâ Müzesi Bahçesi'nde bulunmaktadır.
Mevlevihånede görev yapan çelebilerin anneleri, eşleri ile kızlarının defnedildikleri mezarlıktır.
Mezarların baş ve ayak taşlarının üst taraflarında gül ve çiçek motiflerinin sevilerek kullanılmış olduğu görülür. 

3 Eylül 2023 Pazar

Emir Seyfeddin Karasungur Türbesi, Karatay, Konya

Emir Seyfeddin Karasungur Türbesi, Karatay, Konya
Emir Seyfeddin Karasungur Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde Şems-i Tebrizî (Çifte Merdiven) Mahallesi, Mehterhane Sokağı'nda yer almaktadır.
Eser, sekizgen gövdeli ve piramidal külahlı türbelerdendir. 
Asıl mezar hücresi, mumyalık, kripta, cenazelik gibi isimlerle söylenen alt kat, sembolik sandukanın konduğu gövdeden ibaret olan üst kat ile içte kubbe, dıştan külahın meydana getirdiği örtü sisteminden oluşmaktadır. 

Ateşbâz-ı Velî Türbesi Hangi Hastalıklara Şifadır?

Konya'nın Merkez Meram İlçesi'ndeki Ateşbâz-ı Velî Türbesi'nin bazı hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir. 
Dolayısıyla Konya'nın ziyaretçisi bakımından en zengin türbesi olan Ateşbâz-ı Velî Türbesi, Aşçı Dedesinin ateşle alakalı ahvalinden olsa gerek, ateş basması, iç daralgınlığı, ruhi bozukluklar gibi daha bir çok hastalığa, pirînin yüzü suyu hürmetine himmet dileyen ziyâretçilerle dolup, taşmaktadır. 
Türbenin içerisinde güzel lezzetlerin ustası Aşçı Dede'nin, gizemli tuzu bulunmaktadır. 
Rivâyete göre bu tuzu şifa bulanlar getiriyor, şifa arayanlar ise götürüyor. 
Fakat burada çok enteresan bir durum var ki, hakikaten insanı derin düşüncelere sevk ediyor.

2 Eylül 2023 Cumartesi

Geeeel gel! İyi ki geldin!

Hazreti Mevlânâ, bir gün medresede sohbet ederken, içeriye aniden devrin Ebû Hanifesi Şemseddin-i Mardinî girince, Hazreti Mevlânâ coşup taşarak:
-Geeeel gel! İyi ki geldin!.. 

1 Eylül 2023 Cuma

Ne Güzel/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Ne güzel; katre iken bir ummana karışan.
Ne güzel; Hakk yolunda hizmet için yarışan...
Kim var ise hepsinin ellerinden öpeyim, 
Allah için kin tutan, Allah için barışan...