28 Nisan 2012 Cumartesi

KAYSERİ'DEKİ KİLİSELER

Kayseri çevresinde 30’a yakın manastırın bulunduğu, kaynaklarda ileri sürülmüştür. XX.yüzyılın başlarında il merkezinde yedi Ermeni ve bir Rum kilisesinin olduğu da söylenmektedir. Ayrıca çevredeki ilçe ve köylerde de bir çok kilise ile manastır bulunuyordu.

Yılanlı (Canavarlı) Kilise, Yeşilhisar, Kayseri

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nde Karabaş Kilisesi’nin çıkışında bulunan Yılanlı Kilise XI.yüzyıla tarihlendirilmektedir. Kilisenin ilginç bir yapı planı bulunmaktadır. Avluyu çevreleyen mutfaklar, yemek odaları, mezar odaları, çift koridorlu ve iki derin nişli şapeli ile diğerlerinden farklı bir plan düzenine sahiptir. Fresklerinden büyük çoğunluğu günümüze gelememiştir.

Karabaş Kilisesi, Yeşilhisar, Kayseri

 Karabaş Kilisesi, Yeşilhisar, Kayseri
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nin sağ yamacında Kubbeli Kilise’nin karşısında bulunan Karabaş Kilisesi ismini, Azizlerin başlarındaki halelerden almıştır. Bu haleler zamanla kararmış ve halk arasında da bu kiliseye Karabaş Kilisesi ismi verilmiştir. Bu kilise Bizans başkent üslubunda yapılmış olup, 1060-1061 yıllarına tarihlendirilmektedir. Kilisenin tonoz örtülü bir ibadet yeri ile yanlarındaki nişler, güneyinde üç şapel ve bir de ibadet mekanı bulunmaktadır. Kilise içerisindeki freskler oldukça iyi korunmuştur.

Hagia Barbara (Tahtalı Kilise) Kilisesi, Yeşilhisar, Kayseri

 Hagia Barbara (Tahtalı Kilise) Kilisesi, Yeşilhisar,  Kayseri
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nin bitiminde bulunan Hagia Barbara (Tahtalı Kilise) Kilisesi X.yüzyılın başlarına tarihlendirilmektedir. Bu kilise tek nefli, tek apsisli olup, üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Vadideki önemli kiliselerden biri olan Hagia Barbara Kilisesi’ni tonozlar ortadan ikiye bölmüştür.

Kubbeli Kilise, Kayseri

 Kubbeli Kilise, Kayseri
Soğanlı kiliseleri arasında en tanınmışı ve en görkemlisi vadinin kuzey yamacındaki Kubbeli Kilisedir. Soğanlı Vadisi’ne hakim, tüf kayalıklarına oyulmuş, silindirik görünümdeki kilisenin yüksekliği yaklaşık 50 m.yi bulmaktadır. Yedi katlı olduğu sanılan bu kilise, sanat tarihçileri tarafından yeterince araştırılmamıştır. Günümüzde yalnızca depremlerden geriye kalan 2 kat üzerinde durulmuştur.

Soğanlı Kiliseleri, Yeşilhisar, Kayseri

 Soğanlı Kiliseleri, Yeşilhisar, Kayseri
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nde sayıları 50’ye yakın kayalar içerisindeki mağaralarda kiliseler bulunmaktadır. Bu kiliselere ilk defa J.W.Hamilton değinmiş ancak bunların isimleri üzerinde durmamıştır: “Soğanlı’da başlangıç olarak bilinen kısma geldiğimizde manzara bize son derece acayip ve cezp edici gözüktü. Vadinin her bir tarafındaki uçurumlar bal peteği gibi sayısız, çok büyük miktarda hafriyatlar, meskenler ve mezarlıklar, 200 feet yüksekliğinde yumuşak ve özel kayalarla ayrılmış olup, binlercesine de girilebilmektedir”.

Rum Kilisesi (Yeni Cami), Talas, Kayseri

 Rum Kilisesi (Yeni Cami), Talas, Kayseri
Kayseri'nin Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi’nde bulunan ve bugün Yeni Cami olarak kullanılan Rum Kilisesi 1886 yılında yapılmış ve daha sonra da camiye dönüştürülmüştür. Kilisenin 1997 yılına kadar kapı girişinde bulunan kitabesi günümüze ulaşamamıştır. Bu kitabede kilisenin 1886 yılında yapıldığı ve ayrıca Sultan II.Abdülhamit’e bir teşekkür yazısı bulunmaktadır.

Şammaspir Kilisesi, Bünyan, Kayseri

Kayseri Bünyan ilçesi Doğanlar mahallesi’nde bulunan Şammaspir Kilisesi’nin ne zaman yapıldığı konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu kilisenin Hıristiyan Dinini yaymak amacıyla yapıldığı sanılmaktadır. Kilise yaklaşık 100 m. yüksekliğinde bir kayanın üzerinde yapılmış olup, kale görünümündedir. İç içe üç surla çevrili bulunan kilise yıkılmış ve günümüze gelememiştir. Bugün yalnızca temel kalıntıları görülebilmektedir. Bu bakımdan kilisenin mimarisi ile ilgili bilgi edinilememiştir.

Aya Nikola Kilisesi, Kayseri

 Aya Nikola Kilisesi, Kayseri
 Kilisenin ismi, Astavavazin olarak da geçmektedir. 19.yy'da yapılmış, cumhuriyet dönemine kadar kilise, 1961 yılına kadar da değşik amaçlarla kullanılmış ve sonra beden terbiyesine devredilmiştir. Uzun zaman Beden Terbiyesine bağlı bir bina olarak hizmet vermiştir.

Mardin - SLAYT


Mardin'den Çok Güzel Fotoğraflar - SLAYT

2 Nisan 2012 Pazartesi

Zeus (Jupiter) Tapınağı, Silifke, Mersin

Zeus (Jupiter) Tapınağı, Silifke, Mersin
Üç ayrı dönemde hizmet vermiş olan bu tapınak tanrıların babası Zeus'un dev ejderha Typhon'a karşı kazandığı zaferin bir simgesi olarak yapılmıştır. 
Kuzey yan duvarının doğusundaki taşlarda Helenistik ve Roma dönemlerinde görev yapmış 130 din ve devlet adamının isimleri kazınarak yazılmıştır.

Zafer Takı, Silifke, Mersin

Zafer Takı, Silifke, Mersin
Güney - kuzey yönündeki ikinci sütunlu yol üzerinde ve Zeus Tapınağı'nın kuzeyinde bulunan kapının ortasında bir büyük; yanlarında iki küçük kemerli girişi vardır. 
Üzerindeki kitabede, depremde zarar gören kapının Roma İmparatorları Arcadius (395 - 408) ile Honorius (395 - 423)'un beraber idareleri esnasında mühim bir tamirat gördüğü yazılıdır.

Uzuncaburç Kulesi, Silifke, Mersin

Uzuncaburç Kulesi, Silifke, Mersin
İçel'in en önemli ve en iyi korunmuş tarihi kalıntıları Silifke'nin 30 km kuzeyindeki Uzuncaburç beldesindedir. Helenistik çağda merkezi Uzuncaburç'un 4 km doğusundaki (ura) Olba Krallığı'nın ibadet yeri olan bugünkü Uzuncaburç yerleşim yeri, Roma döneminde, İ.S. 72 yılında İmparator Vespasianus zamanında Olba'dan ayrılarak Diocaesarea (Tanrı-İmparator Kenti) adıyla özerk, kendi adına para basabilen yeni bir site durumuna getirilmiştir.

Tyche (Fortuna) Tapınağı, Silifke, Mersin

Tyche (Fortuna) Tapınağı, Silifke, Mersin
Sütunlu caddenin bitimindeki Şans Tapınağı İ.S. I. yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştır. Bugün beşi ayakta olan, 6'şar metre yüksekliğindeki yekpare granit 6 sütunun taşıdığı arşitravdaki kitabe, tapınağın kentin soylularından Oppius ile eşi Kyria tarafından yaptırılıp kente hediye edildiğini bildirmektedir.

Tokmar Kalesi, Silifke, Mersin

Tokmar Kalesi, Silifke, Mersin
Silifke - Antalya karayolunun 22. km kuzeye ayrılan 5 km asfalt bir yolla ulaşılan Tokmar Kalesi (Castellum Novum), denize hakim bir tepe üzerine inşa edilmiştir.
Güneyi yalçın bir kaya ile çevrili kalenin kuzeyinde savunma burçları vardır. XII. yy'da yapıldığı tahmin edilmektedir.

Tiyatro, Silifke, Mersin

Tiyatro, Silifke, Mersin
Roma İmparatorları Marcus Aurelius (161 - 180) ile Lucius Verus (161 - 169)'un birlikte yönetimleri sırasında yapılmış olduğu burada bulunan bir yazıttan anlaşılmaktadır. Yer olarak doğal çukur bir arazi seçilerek oturma basamakları arazinin meyilinden faydalanılarak yapılmıştır.

Tekir Ambarı, Silifke, Mersin

Tekir Ambarı, Silifke, Mersin
Kalenin eteğinde, Bizanslılardan kalma bu su deposu 46 m uzunluğunda, 23 m genişliğinde ve 14 m derinliğinde olup, içine doğu kösesindeki helezonik merdivenle inilmektedir.
Anadolu sarnıç mimarisinde örneği az görülen Tekir Ambarı su sarnıcının tüm duvarları su sızmasını önlemek ve ayrıca anıtsal bir özellik vermek için düzgün kesme taslarla desteklenmiş, uzun kenarında 8; kısa kenarında 5 yuvarlak kemerli niş oluşturulmuştur.

Taşhan, Silifke, Mersin

Taşhan, Silifke, Mersin
Taşhan, Mersin'in Silifke İlçesi'nde çarşı merkezinde bulunmaktadır.
Takriben 210 m2 alana sahip kâgir bir eserdir.
Güneybatıda bulunan ve 1.dönem olarak tarif ettiğimiz bölüm büyük bir ihtimalle Silifke merkez ve çevresinde yoğun olarak bulunan "Geç Roma-Erken Bizans" dönemi eserlerinden biridir. 
Kuzeydoğuda bulunan 2.dönem bölümün ise bir Selçuklu eseri olabilir. 

1 Nisan 2012 Pazar

Roma Tapınağı, Silifke, Mersin

 Roma Tapınağı, Silifke, Mersin
Şehir merkezinde bulunan ve doğu ile güney yanlarındaki sütun tabanlıkları orijinal şekilde korunmuş olan tapınağın uzun kenarında 14'er, kısa kenarında 8'er sütun bulunmaktaydı. 
Ancak, her biri 10 m boyundaki Korint başlıklı bu sütunlardan bugün sadece biri ayakta kalmış olup 3 tanesi de yıkılmış durumda yerdedir.
1980 yılında Kültür Bakanlığı'nca başlatılan kazı çalışmaları aralıklarla devam etmektedir.

Kültür Evi, Silifke, Mersin

 Kültür Evi, Silifke, Mersin

1995 yılında Silifke Belediyesi tarafından yörenin geleneksel kültürünü tanıtmak amacıyla Silifke Kültür evi açılmıştır.Burada Türk Sanat Müziği, halkoyunları ve tiyatro kursları verilmektedir.Yörenin tanınmış ressamlarından Bahattin ERİM'in de çalışmalarını yürüttüğü bir resim atölyesinin yanısıra çulfalık ve ıstar tezgahları, Silifke de eski yıllarda kullanılan bir dizgi ve bir matbaa makinası yer almaktadır.

Kıbrıs Barış Harekatı Şehitleri Hatıra Ormanı, Silifke, Mersin


 Kıbrıs Barış Harekatı Şehitleri Hatıra Ormanı, Silifke, Mersin
Kıbrıs Barış Harekatında şehit düşen 454 subay, astsubay, erbaş ve er'imizin anısına Silifke - Gülnar yolunun 5. km Çamdüzü mevkiinde bir hatıra ormanı oluşturulmuştur.
1976 yılında tamamlanan ve 9 hektarlık bir alanı kaplayan şehitlikte, Atatürk Anıtı ve tören alanı ile çevresinde şehitlerimizin sembolik mezarları vardır. Her mezar yanına bir de ağaç dikilmiştir.Şehitlikte ayrıca 220 Kıbrıs Türk Mücahidi Şehitleri anısına bir de abide bulunmaktadır.1974 Kıbrıs Barış Harekatında ele geçen Rum tank, top, zırhlı araç ve silahların bir kısmı burada sergilenmektedir.

Jupiter Tapınağı, Silifke, Mersin


 Jupiter Tapınağı, Silifke, Mersin
Şehir merkezinde bulunan ve doğu ile güney yanlarındaki sütun tabanlıkları orjinal şekilde korunmuş olan tapınağın uzun kenarında 14'er, kısa kenarında 8'er sütun bulunmaktaydı. Ancak, her biri 10m boyundaki Korint başlıklı bu sütunlardan bugün sadece biri ayakta kalmış olup 3 tanesi de yıkılmış durumda yerdedir. 1980 yılında Kültür Bakanlığı'nca başlatılan kazı çalışmaları aralıklarla devam etmektedir. I.S. II. yy'da yapılmış olduğu anlaşılan tapınak V. yy' da planında önemli değişiklikler yapılarak kiliseye dönüştürülmüştür. I.S. V. yy'da yaşamış tarihçi Zosimos "Tapınak, ovadaki ürünlerine musallat olan çekirgelerden kurtulmak için Güneş ve Sanat Tanrısı Apollon'dan yardim isteyen ahali tarafından, çekirgeler Apollon'un gönderdiği kus sürüsünce yok edilince O'na bir şükran ifadesi olarak yaptırılmıştır" diyorsa da Zeus adına yaptırıldığı da söylenmektedir.

Işık Kale, Silifke, Mersin


 Işık Kale, Silifke, Mersin
Karadedeli'nin kuzeyinde ve 8 km mesafededir. Aynı yol üzerinde Karakabaklı'dan 1 km sonra, erken Bizans dönemine ait iyi durumda bir bazilika, lahit, sarnıç ve gelişigüzel planlı tek katlı evlere ait kalıntılar vardır.

Frederik Barbarossa Anıtı, Silifke, Mersin

 Frederik Barbarossa Anıtı, Silifke, Mersin
Roma - Germen İmparatoru Frederik Barbarossa, III. Haçlı Seferi'nde ordusu ile Filistin'e giderken 10 Haziran 1190 günü Eksiler Köyü yakınlarında Göksu Irmağı'nda boğulmuştur. 1971 yılında Alman Büyükelçiliği tarafından Frederik Barbarossa'nın boğulduğu yere yaptırılan anıt taş Silifke - Konya karayolunun 9. kilometresinde yolun hemen sağ kenarındadır.