31 Aralık 2021 Cuma

Meyyitzâde (Müeyyedzâde, Lohusa Hatun) Türbesi, Beyoğlu, İstanbul

Meyyitzâde (Müeyyedzâde, Lohusa Hatun) Türbesi, Beyoğlu, İstanbul
Sultan I. Ahmed Han zamanında yaşamış olan Meyyitzâde, fazîlet ve irfânıyla meşhur büyük bir Osmanlı âlimidir. 
Kendisine Meyyit-zâde, yâni “ölünün oğlu” isminin verilmesi, rivâyete nazaran başından geçen şu ilâhî tecellî sebebiyle olmuştur:

30 Aralık 2021 Perşembe

Kadir Abi'nin Kitap Parası

Osman Nuri Topbaş Efendi
Osman Nuri Topbaş Efendi 1974'te Kadir Mısıroğlu hapisteyken onun hanımına zaman zaman gider;
“Yenge, Kadir abinin kitaplarından sattık, bunlar ücretidir” diye takdim edermiş.
Gerçekte sattığı bir iki kitap, o ise bir maaş kadar para verirmiş yengeye.

Erbakan: İmtihan olunduğumuz makamlar ve imkânlar emanettir.


Prof.Dr.Necmettin Erbakan:

Arkadaşlar vaktiyle biz Hanefi Mezhebi’nin en önemli fıkıh kitaplarından biri olan Mülteka’yı okurken, av ve avcılık bahsinde şunları öğrendik.
Avcı avını gördüğü zaman, besmeleyi çeker ve tetiğe basar.

26 Aralık 2021 Pazar

Biz Rasûlüllâh'ın bulaşıkçısıyız!

Erbakan Hoca bir Restoran'da misafirleriyle yemek yedikten sonra tabağındaki ekmek kırıntılarını parmağıyla toplarken Restoran sahibi latife ile karışık biraz da alaylı bir şekilde;

22 Aralık 2021 Çarşamba

Kabe'nin Müezzini Saçlarını Niçin Kesmezmiş?


Allah Rasûlü Sallallahü Aleyhi ve Sellem bir gün Mescid-i Nebevî'ye giderken, yolda ezân ile dalga geçen yahudi çocuklarını duydu.
Aralarından birinin sesi çok güzeldi ve o ezânı ağzını eğip bükerek söylüyor, diğerleri de ona gülüyordu.

21 Aralık 2021 Salı

Abdestsiz(!) Namaz Kıldıran İmam

Yaşayanın dilinden bizzat anlatım:
Yaklaşık 20 sene evveldi.
Namaz kılmak için genellikle mahallemizdeki camiye giderdik.
Camimizin imamı da Şeyh Hadi isimli, mahalleli tarafından sayılıp sevilen,güvenilen bir zattı.
Günlerden bir gün akşam namazı kılmak üzere camiye biraz erken gitmiştim.

19 Aralık 2021 Pazar

İslâm'ın İlk Şehidi Hz.Sümeyye'nin Mezarı

Hz.Sümeyye'nin Mezarı

Hz.Sümeyye, meşhur sahabi Ammar bin Yasir’in annesidir.
İslamın ilk şehididir.
Kocası Yasir ile beraber Ebu Cehil (Amr bin Hişam) tarafından şehit edilmiştir.

17 Aralık 2021 Cuma

Annesine Hakaret Ettiği İçin Eşek🐴 Suretine Çevrilen Adam

Havşeb oğlu Avvam (RA) der ki:
“Günün birinde, bir yerde konaklamıştım. 
Orada bir kabir vardı. 
İkindi sularına doğru birden bire kabir açıldı. 

Şeyhülislâm Berdeî Sultan Kimdir?

Muhammed Çelebi Sultan Türbesi
Pîri Mehmet Halife Sultan Türbesi
Şeyh Burhaneddin Camii
Şeyhülislâm Berdeî Sultan Türbesi, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde Şeyh Burhaneddin Camii'nin doğu tarafında bulunmaktadır.
Türbe kare planlıdır.
Kare şeklindeki duvarlardan kubbeye geçişte Türk üçgenleri vardır.
Türbenin batı tarafı açıktır.

16 Aralık 2021 Perşembe

Camide niye tesbih yokmuş?

Bir âlim, Sultan Muhammed Râşid Hazretleri’ne gelmiş ve:
-Efendim, burada her şey çok hoş. 
Ama; size bir soru sormak isterim, demiş.
Muhammed Râşid Hazretleri de:
-Tabî ki; buyrun sorun, demişler.
Âlim;
-Niye câmide tesbih yok; inanın ki ilgimi çekti, öyle soruyorum, kasıtlı değil, demiş.
Muhammed Râşid Hazretleri demişler ki;
-Rasûlullah, gazâlara giden mücâhid ve mücâhidelere gelen medhiye dolu âyetler karşısında Hazreti Âişe annemizi bir gün hüzünlü görür.
Efendimiz sorar:
-Yâ Aişe; niye üzgünsün?
Hz.Âişe Validemiz:
-Efendim; biz gazâlara katılmıyoruz ve bu medhiyelerden mahrumuz, hüznümüz bu yüzdendir, der.
Efendimiz:
-Yâ Âişe; şunları yaptığın takdirde, aynı sevâbı kazanmak ister misin?  der.
Hazreti Âişe Annemiz:
-Tabî ki Efendim; kim istemez ki, der.
Efendimiz o zaman:
-Her namaz sonrası:
33 kere Sübhânallâh
33 kere Elhamdülillâh
33 kere Allâhü Ekber
ve sonunda da;
'Sübhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' oku, der.

Hazreti Âişe Annemiz de, bu dedikleri şeyin sayısını unutmamak için hurma çekirdeklerinden tesbih yapar ve okumaya başlar.
Bir müddet sonra tesbihte nur görmüş ve Efendimiz’e der ki;
-Yâ Rasûllallâh; çektiğim tesbihte beyaz nur görüyorum.
Efendimiz:
-Yâ Âişe, o nuru, elinde de görmek ister misin? diye sorar.
Hz.Aişe Validemiz de:
-Kim istemez Efendim, der.
Efendimiz:
-O zaman o dediklerimi elinde çek, der ve sözü tamamlar.

Muhammed Râşid Hazretleri daha sonra buyurmuşlar ki:
-Biz de, Sünnet-i Seniyye’ye tam ittibâ ediyoruz.
O nurlar, elimizde de devam etsin diye tesbih bulundurmuyoruz.

Bu cevab karşısında âlim donmuş kalmış:
-Efendim; inanın ki bilmiyorduk, demiş.

Felâketi gördüm ve sizden o belgeyi istedim.

Halife Harun Reşid, Bermek olan veziri Cafer bin Yahya ile birlikte, “Saray’ın bahçesi”nde gezerken, canı “meyve” çekiyor...
“Elma”yı dalından koparmak için uzanıyor.
Ne var ki; “biraz şişman ve orta boylu” olduğu için, meyveye yetişemiyor!

15 Aralık 2021 Çarşamba

Suriyeli bir Hanımefendi anlatıyor.

Halep'te 3 katlı bir evimiz vardı. 

Halep çarşısında iki tane dükkanımız vardı. Ben ise hemşireydim.

3 Kasım 2021 Çarşamba

192.Fransız Dergisi'nin Karikatürü

Sen şapka inkilabı, kılık-kıyafet inkilâbı, harf devrimi, tevhid-i tedrisat, ezan yasakları yap. 
Milletin ekseriyetinin çehresini, zihniyetini değiştir ama Fransız dergisi seni yine bir "Osmanlı" olarak çizsin..

20 Ekim 2021 Çarşamba

Yavuz Sultan Selim Çeşmesi, Karatay, Konya

Yavuz Sultan Selim Çeşmesi, Karatay, Konya
Yavuz Sultan Selim Çeşmesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi Şems-i Tebîzî Mahallesi'nde, Şems-i Tebrîzî Camii’nin kuzeyinde Mehmet Bayır İmam-Hatip Ortaokulu (eski 19 Mayıs İlköğretim Okulu)’nun duvarının bitişiğinde bulunmaktadır.

15 Ekim 2021 Cuma

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu'nun Unutulmaz Duası

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu
Yastığım seccade olsun, uykum namaz kılsın, soluğum zikir çeksin Allah’ım. 
Ayağımdan başıma, doğduğumdan bu yaşıma bütün günahlarıma tövbe yâ Rabbi!

Öleceğime bütün kalbimle inanıyorum, Azrail‘i karşıma güler yüzle çıkar yâ Rabbi!

12 Ekim 2021 Salı

Cennette Sigara Arayan Hoca!

Şeyhülislâm Ebussuud Efendi, Amerika kıtasının keşfinden sonra keşfolunup bütün dünyayı saran tütün iptilâsı üzerine şu sözleri söylemiş:

Bir acayip bid’at gelmiş cihana,
Aman ha değmesin ehl-i îmana!
Duhan diye isim vermişler ona,
Tütsü verir çıksın diye îmana!

9 Ekim 2021 Cumartesi

Terceman (Tercüman) Çeşmesi, Karatay, Konya

Terceman (Tercüman) Çeşmesi, Karatay, Konya

Tercüman (Tercemen) Çeşmesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi Şems-i Tebîzî Mahallesi'nde, Terceman Baba Sokak ile Babas Sltan Sokak'ın kesiştiği köşede bulunmaktadır.
Çeşmenin birisi, güneyde, diğeri batıda olmak üzere iki tane kitabesi vardır. 

8 Ekim 2021 Cuma

"Barmen, bu bardaki herkese içki alıyorum, şuradaki siyahi kadın hariç!"

Zengin bir adam Miami'de bir bara girdi. 
İçeri girer girmez Afrikalı (siyahi) bir kadının köşede oturduğunu fark etti. 
Tezgaha gitti, cüzdanını aldı ve bağırdı: 
"Barmen, bu bardaki herkese içki alıyorum, şuradaki siyahi kadın hariç!" 

5 Ekim 2021 Salı

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu, Karatay, Konya

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu
Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi Kimdir?
Konya'da yetişen velîlerdendir.
İsmi Mustafa olup, babasınınki Veyis'tir.
Konya'nın Yarma bucağına bağlı Şatır köyünde 1888 (H.1303)de doğdu.
Babası âlim, velî bir zâttı.

10 Eylül 2021 Cuma

Tahir Büyükkörükçü, Karatay, Konya

Tahir Büyükkörükçü Mezarı, Karatay, Konya
Tahir Büyükkörükçü (1925 - 5 Mart 2011) Konya eski müftüsü ve Kapu Camii vâizi, 20. yüzyılın önemli İslâm âlimlerindendir.
5 Mart 2011 günü 06:00 sularında tedavi gördüğü Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etmiştir.
1925'te Konya'da Dünya'ya gelen Tahir Büyükkorukçu, İlkokulu mahalle okulunda okur.
Konya'da Karma Ortaokulu olarak bilinen meşhur okula devam eder.
Bu sıralar ilk defa hoca olmak ister.

1 Eylül 2021 Çarşamba

Sultan Melikşah'ı Av Etiyle Zehirlediler

Zehirlenerek öldürülen Sultanlar arasında kimler yokki. 
Meşhur Selçuklu Sultanı Melikşâh, bir av dönüşü verdiği ziyafette birden sancılandı. 
Sayıklamaya başlayan Sultan kendinden geçti. 

17 Ağustos 2021 Salı

Ya Rabbi, bu taşlardan birini ilçe başkanı, birini de teşkilatlanma başkanı atıyorum!

Erbakan Hoca, Konya teşkilatını ziyarete gider. 
Konya il başkanı:
- Efendim 30 ilçe başkanımla buradayım, der. 
Konya'nın 31 ilçesi olduğunu bilen Erbakan Hoca sorar. 

13 Ağustos 2021 Cuma

Ugandaca da konuşsan başımın tacısın!

Milli Görüş Lideri Merhum Necmeddin Erbakan
Bingöl'deki bir miting esnasında;
 "Kürtçe konuşmak istiyoruz" pankartını gören merhum Necmeddin Erbakan, pankartı açanı çağırır ve sorar:

- Gel bakalım, Kürtçe konuşup ne anlatacaksın?

Der ki :

10 Ağustos 2021 Salı

Sultan II.Abdülhamid Han Hazretleri Hacc'a Gitti mi?

Sultan 2.Abdülhamid Han Hazretleri
Bir hac rehberinin anlattıklarından, II. Abdülhamid Han’ın (r.aleyh) hac yaptığını öğrenmekteyiz.
Malum, Osmanlılar zamanında 1900'lü yıllarda, mukaddes topraklarda bugünkü gibi Otel sistemi yoktu... 

4 Ağustos 2021 Çarşamba

Sırbistan'ın Fethi

Hazreti  Fatih   İstanbul'u  fethettikten sonra  Avrupa'da  fütuhata devam ediyordu.
Bir seferinde Sırbistan hududuna gelmiş ve Sırbistan'ın fethi artık an meselesi idi..

3 Ağustos 2021 Salı

Halife Sultan Kümbeti, Seydişehir, Konya

Konya'nın Seydişehir ilçesi, Seyyid Harun Camii’nin kuzey cephesi önündeki kümbetlerden ikincisinin son tadilat esnasında tek satırlık kitabesi yerine oturtulmuştur.
Bu kitabenin bir kısmı eksiktir.
Çok azı okunabilen kitabeden türbenin kime ait olduğu anlaşılamamıştır.

2 Ağustos 2021 Pazartesi

Gerçek Sebep?

Hz.Ali'nin halifeliği sırasında, Hz.Osman'ın şehid edilmesiyle sonuçlanan fitne, fesad daha da arttı.
Bu durumdan üzülen, şikayetçi olan bir mümin Hz.Ali'ye gelip sordu:
-Ya Ali, neden Hz.Ebû Bekir ve Hz.Ömer zamanında meydana gelmeyen bu olaylar senin zamanında meydana geliyor, müminler birbirine düşüyor?

13 Temmuz 2021 Salı

Başpehlivan Ordulu Mustafa Tam Bir Centilmendi!

1966 -67 -68 yılları altın kemerli başpehlivanı Ordu’lu Mustafa Bük, 1969 yılı Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde yine finale çıkar.
Rakibi Babaeskili Nazmi Uzun’dur. 
Final güreşi başlayalı 4 saat 40 dakika olduğunda pehlivanlar bir kez daha yağlanıp su aldıktan sonra; Ordu’lu, son kez aldığı yağdan ve sudan sonra hakem heyetine doğru yürüyerek:

8 Temmuz 2021 Perşembe

Yemen Meliki Tübba'nın Peygamber Efendimiz'e Mektubu

Mescid-i Nebevî'nin Eski Bir Fotoğrafı

Yemen krallarından yirmi beşincisi, Zebur’la amel eden I. Tübbâ bir vakit seyahate çıkarak Hicaz’a gelir. 

Peygamber Efendimiz’in hicretinden 700 veya 1000 sene kadar evvel bu diyardan geçerken yanında bulunan 400 kişilik bir ulemâ ve hukemâ cemaatinden şöyle bir haber işitir:

19 Haziran 2021 Cumartesi

PİÇ

Ömer Seyfeddin, asker bir yazardır.

İstiklal Savaşı'nda bir çok cephede savaşmıştır..
Filistin Cephesinde olan bir hatırasında bakın neler söylüyor:

"Alman'ların yenilmesiyle savaş bitmiş, mütareke imzalanmıştı. 

18 Haziran 2021 Cuma

Muallimhane Türbesi, Seydişehir, Konya

Muallimhane Türbesi, Seydişehir, Konya
Muallimhane Camii'nin duvarına bitişik olarak bulunmaktadır. 
Türbe içerisinde Muallimhane Camisi’nin ve türbeyi yaptıran Hacı Recep’in babası Pir Mehmet’in mezarı bulunmaktadır.

13 Haziran 2021 Pazar

Siz olsanız bir daha böyle bir yere girer misiniz?

Küçük bir mahalle bakkalından bir kaç ekmek aldım.  
Cebimde bozuk paralar (50 kuruş, 1 TL falan) vardı.  
"Bozuk paraları versem işinize yarar mı" dedim.  

24 Mayıs 2021 Pazartesi

Topkapı Sarayı'ndaki Sohum Kalesi Kitabesi'nin Hüzünlü Kitabesi

Sohum Kalesi Kitabesi

İstanbul Topkapı Sarayı’nda Sessiz bir köşede bir kitabe var.
Bu Kitabe Sohum Kalesi Kitabesi.. 
Bu kitabenin fark edilmesi hem hüzün verici hem şaşırtıcıdır. 
Kitabe fark edildikten sonra insanın hemen aklına, Sohum Kalesi neresi ve bu kitabe nedir? 
Buraya nasıl gelmiştir diye geliyor.. 

22 Mayıs 2021 Cumartesi

Ağalar! Buyurun cenaze namazına...

Otoriter idare şekliyle tanınan Osmanlı padişahlarından IV. Murat Üsküdar'daki bir evde tütün içildiğini öğrenir ve hemen derviş kılığına girerek, adamları ile beraber gizlice tütün içilen bu yeri bulur. 
Evin bir odası kahve bir odası ise tütün içmek için ayrılmıştır. 

21 Mayıs 2021 Cuma

Nuh Aleyhisselâm'ın Diktiği Üzüm Asması

Nuh Aleyhisselâm, asma kökleri dikmiş, geniş bir üzüm bahçesi meydana getirmek istiyordu. 
Fakat diktiği kökler bir türlü yeşermek bilmiyordu. 
Nûh Aleyhisselâm, "Acaba neden yeşermiyor?" diyerek tasalanıp dururken bir gün kendisine, yaşlı bir ihtiyar kıyafetine bürünerek lânetlik şeytan çıkageldi ve:

16 Mayıs 2021 Pazar

Biz bitirdik diye sevinirken.....

Meşhur hiciv şairi Eşref (Şair Eşref) Padişah II. Abdülhamid'in bir oğlunun dünyaya geldiğini ve şehzadenin isminin Ertuğrul konulduğunu öğrenir. 
Bunun üzerine derin bir eyvah çekerek ekler: 

7 Mayıs 2021 Cuma

Yüksek Çözünülürlüklü "Hacerü'l- Esved" Görüntüleri

Hacerü'l- Esved

Suudî yetkililer tarafından ilk kez yüksek çözünülürlüklü paylaşılan "Hacerü'l- Esved" görüntüleri.

3 Mayıs 2021 Pazartesi

Tarihî Osmanlı Kuba Kalesi

Tarihî Osmanlı Kuba Kalesi
Medine’nin dışında bulunan bir tepedir. 
Cahiliyye dev­rinde, Medine’den taşraya gitmek isteyenler buradan uğurlandığı için bu te­peye Uğurlama tepesi anlamına "Seniyyetü’l-Veda" ismi verilmiştir.

1 Mayıs 2021 Cumartesi

"Ben Abdullah Öcalan'ın yanına kadar gittim"

Mahmut Yıldırım

Ben Abdullah Öcalan'ın yanına kadar gittim.
Orada onu öldürmek için tam 3 ay bekledim. 
3 ay hainlerle yaşadım, yılan yedim, böcek yedim. 

15 Nisan 2021 Perşembe

191.Cehennem'de şeytanın yakasına yapışarak şöyle diyecekler:

Cehennem'de şeytanın yakasına yapışarak şöyle diyecekler: 
- Senin yüzünden geldik buraya ey mel'un. 
+ Bir dakika bir dakika, siz dünya'da beni gördünüz mü? 
- Görmedik. 

12 Nisan 2021 Pazartesi

40 Senedir Nafile Oruç Tutan Adam

40 sene üç ayların tamamında nafile oruç tutan bir kişi, bir gün alışveriş kuyruğunda bulunur. 
Dışardan gelen bir kişi, kuyruğa girmeden hemen alışveriş yapmak ister ve bunda ısrar eder. 
O kadar ısrar eder ki, kuyrukta bulunanların sabrını taşırır.

7 Nisan 2021 Çarşamba

Melekler Hz.Fâtıma'nın Evine Niçin Gelmişler?

Bir gün Efendimiz Resulullah Sallallâhû Aleyhi ve Sellem kalkıyor, kızı Fatıma'nın evine geliyor.
Eve girdiğinde görüyor ki, Hz.Fatıma Validemiz oturmuş elinde kocasının elbisenin söküğünü dikiyor.
Ayağıyla Hz.Hasan'ın beşiğini sallıyor, ağzıyla da Kur'ân-ı Kerim okuyor.

Bu haldeyken Efendimiz Sallallâhû Aleyhi ve Sellem içeri girince hemen Fatıma Validemiz:

"Buyur Babacağım" diye ayağa kalkıyor.

Ama Efendimiz Sallallâhû Aleyhi ve Sellem:

"Kalkma kızım, otur otur" diyor, ısrar ediyor, ama Fatıma Validimiz ayağa kalkıyor.
Efendimiz Sallallâhû Aleyhi ve Sellem buna rağmen, "Keşke otursaydın" diye ısrar edince, Fatıma Validemiz de merak ediyor:
"Babacığım, sen gelirsin de ben sana ayağa kalkmaz olur muyum? Niye otursaydım ki?"

4 Nisan 2021 Pazar

Ben Sana Havlamazsam Sahibim Bana Ekmek Vermez!

Hz.Musa Aleyhisselâm, bir gün bir yerden geçerken kendisine bir köpek saldırmış.
Demiş ki:
-Ey zalim köpek sen beni tanımıyor musun!

1 Nisan 2021 Perşembe

Bisikletle Hacca Gitmek...

1964 yılında bisikletiyle Hacca gitmek istiyor.
Fakat gideceğini kimseye ilan etmiyor.
Cebinde sadece 66 lirası var.
Yollarda paraya çok ihtiyacı olmuyor.

Akşemseddin İle Diğerleri Arasındaki Fark

Anadolu'nun yetiştirdiği en büyük velilerden biri olan Hacı Bayram-ı Velî (XV. asır) Anadolu kökenli başka birçok âlim ve erenin de üstadıdır. 
Bunlardan biri de Fatih Sultan Mehmed'in hocalarından Akşemseddin idi. 

30 Mart 2021 Salı

"İllallâh" Diyen Adam


Bir Kardeşimizin Yaşanmış Hikayesi

Kimisi deli derdi onun için, kimisi veli. 
Bıçak biler, hamallık yapar, helalinden kazanırdı rızkını. 
Küçük bir kulübede yaşardı. 

29 Mart 2021 Pazartesi

Darbelerin Anası 1960 Darbesidir!

Darbelerin anası 1960 darbesidir. 
1960'da ABD eliyle darbe yapılır
1959 yılında, Bandırma Uzay Araştırma Derneği kurulur.

22 Mart 2021 Pazartesi

Siz bizden bir parçasınız, biz de sizden bir parçayız...

Kuzey Irak yönetimini ziyaret eden Papa namına pul bastıran Barzani yönetimi bir skandala imza attı.

Papa'nın başının üzerinde bulunan harita da Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi illerimiz, sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edildi.

20 Mart 2021 Cumartesi

Baykuş Niçin Uğursuz Sayılmış?

Ka’bü’l-Ahbâr Radıyallâhü Anh Hz.Ömer’in huzurunda şöyle anlattı:
Yâ Emîrel Mü’minîn, geçmiş Peygamberlerin kitablarında okuduğum en acayip şeyi sana haber vereyim. 

Bir baykuş, Süleyman Aleyhisselâm'ın yanına geldi, selâm verdi. 
Hz.Süleyman Aleyhisselâm selâmını aldı. 
Sonra aralarında şöyle konuşma geçti: 

Seyyid Harun Velî Kimdir? (d.? / ö.1320)

 Seyyid Harun Veli Camii ve Türbesi, Seydişehir, Konya
Konya'nın Seydişehir ilçesini kuran büyük bir velidir.
Horasan bölgesinde doğmuş olup doğum tarihi belli değildir.
Zamanın âlimlerinden ilim tahsil etmiş, amcasının vefatı üzerine Horasan bölgesinin emirliğine getirilmiştir.
Bu görev sırasında büyük babası Harun Keramet'in ve amcasının kabrini sık sık ziyaret ederdi.
Bu ziyaretlerinden birinde hatiften şöyle bir ses duydu:
"Ey Harun! Rum diyarına çık. 
Karaman ilinde, Küpe Dağı'nın doğu eteklerinde bir şehir kur. 

18 Mart 2021 Perşembe

Tanzanya Devlet Başkanı John MAGUFULİ

Tanzanya Devlet Başkanı John MAGUFULİ

Küresel şeytanların corona tiyatrosuna düşmeyen,
Halkını corona aşılarına, pandemi dayatmalarına ve zorbalıklarına kobay etmeyen,
DSÖ denilen mafyayı ülkesinden kovan,

17 Mart 2021 Çarşamba

Seyyid Harun Velî Hamamı, Seydişehir, Konya

 Seyyid Harun Veli Hamamı, Seydişehir, Konya
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Seyyid Harun Veli Külliyesi’nin kuzeydoğusunda bulunan Seyyid Harun Veli Hamamı’nın kitabesi günümüze gelemediğinden ne zaman yapıldığı kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber, Seyyid Harun menakıbına göre; Seyyid Harun tarafından veya Onun adına XIV.yüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır.

16 Mart 2021 Salı

Yuh Baba...


Vaktiyle Gaziantep'de meczûbândan YUH BABA diye maruf bir eskici varmış.
Bu zât, dükkanının önünden bir cenâze geçerken ölenin kim olduğunu sorar, ismi söylenince de, eğer ölen sâlih bir müslümân ve kâmil bir mü'min ise yüksek sesle :

Fakirlik 24 şeyden gelir...

1-Ayakta bevl (idrar) etmek
2-Cünüp olarak birşeyler yemek
3-Ekmek ufaklarını hor görüp basmak

15 Mart 2021 Pazartesi

Zâlimi Allah'a Havale Etti!

Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerini "Rahmetullahi Aleyh" babası, çocukken İsmâil Fakîrullah hazretlerine teslim etmişti. 
İbrahim Hakkı hazretleri "Rahmetullahi Aleyh", bir gün eline aldığı bir testiyle çeşmeye gitti.
Su doldururken oraya gelen bir atlı:

13 Mart 2021 Cumartesi

Seyyid Harun Veli Türbesi, Seydişehir, Konya

 Seyyid Harun Veli Türbesi, Seydişehir, Konya
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çarşı merkezinde bulunan Seyyid Harun Veli Camisi ve Türbesi’nin, Seyyid Harun Veli’nin ölümünden önce 1320’de yapıldığı tahmin edilmektedir.
Seyyid Harun Camii’nin kuzey cephesine bitişik olan üç kümbetten sağdaki kümbet Seyyid Harun Veli’ye aittir. 

9 Mart 2021 Salı

Seyyid Harun Veli Ailesi Kümbeti, Seydişehir, Konya

 Seyyid Harun Veli Ailesi Kümbeti, Seydişehir, Konya
Konya'nın Seydişehir ilçesi girişinde, Rüstem Bey Kümbeti’nin arkasında bulunan bu kümbetin de ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. 
Büyük bir ihtimalle bu türbe XIII.yüzyılda Selçuklu döneminde yapılmıştır.
Kesme taştan kare planlı bir yapı olan türbenin üzeri kubbe ile örtülüdür. 

1 Mart 2021 Pazartesi

Sultan Hatun Türbesi, Seydişehir, Konya

Sultan Hatun Türbesi, Seydişehir, Konya
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Seyyid Harun Camii’nin ve Halife Sultan Kümbeti’nin kuzey duvarına bitişik olan bu kümbet, buradaki üç kümbetten en küçüğüdür. 
Kümbetin içerisinde beş mezar bulunmaktadır.

28 Şubat 2021 Pazar

Erbakan ve İslâm Dinarı

Ortak bir "para birimi" olusturulacakti.
İşte bu, başta ABD olmak üzere emperyalist batı ülkelerini ürküttü.
Ortak para birimi oluşturulduğunda Doların bu topraklardaki sömüren hakimiyeti son bulacaktı.
Ayrıca ortak bir Merkez Bankası kurulacaktı.

16 Şubat 2021 Salı

Revâha Kuyusu, Mekke, Suûdî Arabistan

Revaha Kuyusu, Mekke, Suûdî Arabistan
Revâha Su Kuyusu, Suûdî Arabistan'da  Eski Mekke-Medine yolu 75. km'de bulunmaktadır.
Rasûlüllah Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Efendimiz, bu Vadi’den defalarca geçmiş, su içmiş ve abdest alıp namaz kılmıştır.