17 Mart 2021 Çarşamba

Seyyid Harun Velî Hamamı, Seydişehir, Konya

 Seyyid Harun Veli Hamamı, Seydişehir, Konya
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Seyyid Harun Veli Külliyesi’nin kuzeydoğusunda bulunan Seyyid Harun Veli Hamamı’nın kitabesi günümüze gelemediğinden ne zaman yapıldığı kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber, Seyyid Harun menakıbına göre; Seyyid Harun tarafından veya Onun adına XIV.yüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır.
Hamam Selçuklu ve Beylikler döneminde Anadolu’da yapılan klasik çifte hamam örneklerindendir. Güneybatı, kuzeydoğu yönünde uzanan hamamın kadınlar ve erkekler bölümü birbirlerine simetriktir. Her iki bölüm de soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir.
Seyyid Harun Veli Hamamı, Seydişehir, Konya
Seyyid Hârun Hamamı, Seyyid Hârun Külliyesi içindedir. 
Seyyid Hârun Camiî’nin Kuzeydoğusunda yer almıştır. 
Hamamın yapıldığı tarihi belirten bir kitabesi mevcut değil ise de, Seyyid Hârun Menâkıbına göre, bânisinin Seyyid Hârun veya onun adına yapılmış olduğu anlaşılmıştır.
Seyyid Hârun Hamamı, Selçuklu ve Beylikler devrinde Anadoluda yapıla gelen klâsik çifte hamamlar örneğidir. 
Hamam güneybatıdan kuzeydoğu yönüne uzanan bir aks üzerine yapılmıştır. 
Kadın ve erkeklere ait iki bölümün soyunma yerleri güneybatıda, külhani, ılık ve sıcaklıklar kuzeydedir.
Seyyid Harun Veli Hamamı, Seydişehir, Konya
Erkekler Bölümü:
Moloz taş ve tuğladan yapılan hamamın erkekler bölümünün üzeri kiremit döşeli bir çatı ile örtülüdür.
Soyunmalık yerinden yuvarlak kemerli bir kapı ile ılıklığa geçilmektedir.

Ilıklığın üzeri kubbe ile örtülü olup, kare planlı küçük bir mekândır. 
Burası kubbe ile örtülü küçük bir holdür. 
Sıcaklığın üzerini örten ana kubbenin iki yanında yarım kubbeli iki hücre bulunmaktadır.
Buradan sıcaklığa geçildiğinde ortada göbek taşı görülür. 
Tam karşısında sivri kemerli ve kubbeli bir evyan, evyanın sağında ve solunda kubbeli iki oda (halvet) yer alır.
Son tadilatta güneybatı yönünde üç ahşap soyunma odası yapılmıştır. 
Kubbedeki tepe penceresinden ışık almaktadır.
Seyyid Harun Veli Hamamı, Seydişehir, Konya
Kadınlar Bölümü:
Hamamın kadınlar bölümü, erkekler bölümünün doğusunda olup, burası da soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmektedir. 
Soyunmalık daha sonra girilen ılıklık çatı ile örtülü olup, sıcaklık yan yana iki kubbe ile örtülüdür. 
Bu iki kubbeye bitişik olan üçüncü kubbe de halvet bölümlerinin üzerini örtmektedir. 
Yanındaki külhan ve su deposu da tonozla örtülüdür. 
Bu bölümde de çatı örtülü ılıklığa, oradan da sıcaklığa geçilir.
Sıcaklığın doğusu yanyana iki kubbe ile örtülü bir sofa şeklindedir. 
Bunun da bitişiğinde üçüncü kubbe vardır. 
Külhan ve su deposu tonozla örtülmüştür.


Seyyid Hârun Hamamı, zaman içinde çeşitli tadilatlar görmüş, son tadilatı  1970-71 yıllarında Vakıflar İdaresince yapılmıştır. 
Günümüzde halen faal olan hamam, çeşitli dönemlerde yapılan tadilat ve ilavelerle orjinalliğinden kısmen uzaklaşmıştır.


SEYDİŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder