1 Şubat 2023 Çarşamba

Hz.Mevlânâ'ya Saygısızlığın Cezası


El-Hac Kaşî adında birkaç defa hacca gitmiş, seyahatları esnasında pek çok şeyhin sohbetinde bu lunmuş, Sadrüddin Konevi'nin bağlılarından birisi vardı ki, bir defasında Hz.Mevlânâ ve Konevi'nin buluştukları bir mecliste de bulunmuş, Hz.Mevlânâ'ya saygısızlık edip gücendirmişti. 
Bunun cezası olarak bu olaydan üç gün sonra iki rind, bir gece evini basıp, kendisini öldürmüş, nesi varsa alıp götürmüşlerdi. 

30 Ocak 2023 Pazartesi

Hz.Mevlânâ'nın Aradığı Teselli

Hz.Şems'in hasretiyle yanan gönlünü avutmak için Hz.Mevlânâ, aşk ve gönül işlerine ağırlık verdi. 
Kendisini tesellî edip, acısını unutturacak bir sır dostu aradı. 
Ve Kuyumcu Salâhaddin Feridun'u buldu. 
Salahaddin gerçi ümmî, ama aşkda ummân idi. 

29 Ocak 2023 Pazar

Hz.Ali'nin taşın altına sıkıştırdığı şeytan...

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap
Bir gün Hz. Ali Efendimiz sabah namazına çıkıyor. 
Sabah namazına giderken kapıyı açtığı gibi önünde bir ihtiyar bulunmuş. 
Hz. Ali Efendimizin edebi, ihtiyar olan kimsenin önüne geçmezdi. 
O sallana sallana adım adım yürürken Mescid-i Saadetin kapısına vardığında Peygamberimizin "Allahü Ekber" diye ikinci rekâta kalktığını gördü. 
O ihtiyarın da mescide değil de diğer tarafa saptığını görünce anladı ki, o iblistir. 
Onun şeytan olduğunu bildi. 

28 Ocak 2023 Cumartesi

Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Olduktan Sonra Namazlarını Nasıl Kılmış?

Özal Çankaya'ya çıktığı dönemlerde nasıl namaz kıldığını bir gazeteye verdiği demeçte şöyle anlatır.
-Askerler benim namaz kılıp kılmadığımı denetlemeye geliyorlardı.
Zaten geleceklerini, içerde adamlarının olabileceğini sezdim, tedbirimi almıştım.
Bulunduğum odanın arkasında tuvalet, onun az ötesinde boş bir oda vardı.
Evde kullanmadığımız bir hasır vardı, onu götürdüm o odaya, dürüp koydum.

27 Ocak 2023 Cuma

Dürüst Tüccâr

Tabiinden Yunus b. Ubeydü'l-Basrî, Basra'da ticaret eder, bir kölesi de Horasan'ın Sus şehrinde kendisi için şeker imal ederdi. 
Kölesi kendisine yazdığı mektupta: 
-Bu sene şeker kamışlarına hastalık geldi, sen şekeri depo et! dedi. 

Adamcağız da Basra'daki tüccarın şekerini tamamen aldı. 
Vakti gelince, şekeri otuz bin dirhem kârı ile sattı. 
Akşam evine gelip yatağına yatınca, şöyle bir düşündü: 
"Evet, ben otuz bin dirhem kazandım. 
Fakat diğer taraftan yapmakla mükellef olduğum nasihati terk ettim. 
Adama vaziyeti anlatmadan malını aldım. 
Bunun için de manevi ziyandayım. 
Bunun en doğrusu, bu ticareti adama vermektir" dedi ve sabahleyin doğruca şeker tüccarına giderek:
- Paranı al, dedi. 
Tüccar:
-Hayrola, bu para nereden? diye sorunca, adam, hâdiseyi anlattı ve o zaman piyasayı ve şekerin vaziyetini haber vermediği için kendisini aldatmış olduğunu söyledi. 
Tüccar:
-Helâli hoş olsun; o zaman anlatmamışsan, şimdi vaziyeti bildirdin.
Memnun oldum, paranı al götür! dedi. 

Adam evine dönünce yine düşündü: 
-Hayır, bu doğru değil! 
Ben tüccarı aldattım. 
O zaman şekerin vaziyetini kendisine bildirmedim.
Tüccar şimdi utandığı için bu parayı kabul etmemiştir, diyerek ertesi gün hemen parayı götürüp tüccara teslim etti ve:
-Benim gönlüm ancak böyle rahat eder, sen şu malını al, dedi.
Bu söz üzerine şekerin sahibi parayı aldı.

  • Gazâli'den Tasavvufî Hikayeler, S.47.

26 Ocak 2023 Perşembe

St.Jean (Karşı) Kilisesi, Gülşehir, Nevşehir

St.Jean (Karşı) Kilisesi, Gülşehir, Nevşehir

St.Jean (Karşı) Kilisesi, Nevşehir'in Gülşehir İlçesi Açık Saray Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi No:38 adresinde bulunmaktadır.
Karşı Kilise, Vaftizci Yahya Kilisesi veya Aziz John (Saint John, Saint Jean) Kilisesi olarak da bilinir.
Kapadokya’da bozulmadan kalmış en güzel freskolara sahip kilisedir.

25 Ocak 2023 Çarşamba

Bu dünyanın sûreti, Yüce Rabbin yüzüdür!

İnsanlığın piri Hazreti Mevlânâ bir gün, kainatın ve devranın çözümsüz gizem dekorlarında dönüp dolaşan şeylerin esrarından dem vururken, bir ara:
-Görüntünün ötesini görebilen Hak Ehli için bu dünyanın sûreti yüce Rabbin yüzüdür! deyince, görüntüye takılıp kalan Tâceddin-i Erdebilî:
-İyi de Efendi, Hazreti Peygamber, niye; "Dünya bir leştir!" dedi? 
Bu nasıl olur? diye sordu.

24 Ocak 2023 Salı

Halk Partisi, kalaysız bakır kap gibidir.

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi
Hadimî Mehmet Vehbi Efendi’nin halk partili olduğu ve oğlunun da il başkanı olduğu dönemde  bir bir toplantı düzenlenir.
Hacı Veyiszâde'ye:
-Hadimî Mehmet Vehbi Efendi halk partisine girmiş. 
Yoksa hoca onu hidayete mi erdirecek, diye sorarlar.
Hacı Veyiszâde:

23 Ocak 2023 Pazartesi

Hâce Mahmud Vehbi Efendi'nin Epsemce Köyü'ne Hediyesi

Emekli Astsubay Tevfik Akbulut Vehbi Efendi'yi anlatıyor:

Alvarlı Efe Hazretleri'nin kardeşi Hâce Mahmud Vehbi Efendi'nin vefatından sonra medfun bulunduğu Erzurum'un Pasinler İlçesi'ne bağlı Epsemce köyüne gitmiştim. 
Beni misafir eden köylüler Vehbi Efendi'nin kerametlerini anlata anlata bitiremiyorlardı.
Köyün ortasından gürül gürül akan çeşme O'nun hediyesi diyorlardı.

22 Ocak 2023 Pazar

Şeyh Sadruddin Konevî'nin Rüyası

Sadruddin Muhammed Konevi, H.656/1258 yıllarında Bağdat'ın Moğollar tarafından işgalinden sonra Hadis ilmiyle daha fazla ilgilenmiş ve Şerhu Hadis-i Erbaîn adlı eserini yazmaya başlamıştır. 
Bağdat'ın Moğollar tarafından işgali karşısında duyduğu büyük üzüntüyü, Hz. Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in ümmetine yani İslâm alemine yapılan zulüm, hareket ve işkenceleri şöyle dile getirmektedir:

20 Ocak 2023 Cuma

Namazdan sonra, kopya çekenleri tek tek azarlardı!

Hacı Veyiszâde merhumun Konya İmam Hatib Okulu'ndan öğrencisi Eminönü Müftüsü Mehmet Doğru Hoca, Nuruosmaniye Camii Hünkâr Kasrı'nda anlatıyor:

Hacı Veyiszâde Hoca Efendi, okulda, sınıfa girer, yazılı yapacaktır. 
Soruları sorar, yazdırır, sonra sınıfta seccâdeyi serdirir, kıbleye karşı, namaza dururdu.
-Namaz bittikten sonra, konuşanları, kopye çekenleri tek tek azarlardı. 
Görmediği halde, bilirdi. 
Azarlaması da kırıcı değildir: 

Abdurrahman Öksüz Hoca, Üçler Mezarlığı, Karatay, Konya

Abdurrahman Öksüz Hoca'nın, Üçler Mezarlığı'ndaki Mezarı
1929 Yılında Konya'nın Akviran Kasabası Çatören köyünde doğdu. 
2-3 yaşlarında iken 1932 yılında annesi Elmas hanımı kaybetti. 
İlk tahsilinin 1 ve 2. sınıflarını Alibeyhüyüğü’nde, 3. 4. ve 5. sınıflarını da Akviran’da bitirdi. 
Ortaokulu da Konya Karma Ortaokulu’nda okuduktan sonra Lise eğitimini Ticaret Lisesinde alır.
Yüksek tahsilini ise İstanbul iktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde yapar. 

19 Ocak 2023 Perşembe

Dünyanın ıvır zıvırı bitmez; sen onları dert etme.

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap
Dünyanın ıvır zıvırı bitmez.
Bu dünyanın o tatsız tutsuz işleri olur ya, onları sen kendine hüzün sebebi yapma. 
Allah sevmiyor onu.

-Neden sevmiyor?

"Ben bu kuluma minel-ezeli ile'l ebed bu kadar şerefât giydireyim de, benim verdiğim hesaba gelmez bu şerefi hatırına getirmesin, dünya için mahzun olsun, o kuldan razı değilim" der.