1 Aralık 2023 Cuma

Şeyh Hâlid Efendi, Karaman

Şeyh Hâlid Efendi'nin medfun bulunduğu Karaman'daki Kethâne (Ketenci) Camii
Şeyh Muhammed Kudsi (Memiş) Efendi'nin 7 oğlundan birisidir.
Şeyh Mehmed Bahaeddin'in kardeşidir.
Şeyh Memiş Efendi'nin, Sıddık, Hasan Kudsi, Zeynel Âbidîn, Şeyh Hâlid, Abdullah, Mustafa, Mehmed Bâhaeddin olmak üzere yedi oğlu olmuştur. 

30 Kasım 2023 Perşembe

Hz.Mevlânâ'nın Halep'te Yaşadıkları

Bahâeddîn Veled Hazretleri yokluk âleminden varlık âlemine göçtüğünün ikinci senesinde Mevlânâ Hazretleri, zâhir ilimlerinde derinleşmek ve kemâlini mükemmeliyete ulaştırmak için Şam'a hareket etti. 
Derler ki bu onun ilk seferi idi. 
O uğur ve bereketle Halep şehrine ulaşınca Halaviyye Medresesi'ne indi. 
Babasının müridlerinden birkaçı da onunla beraberdiler. 
Bir müddet orada oturdular. 

29 Kasım 2023 Çarşamba

Koru İman Evini/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Sonu selâmete çıkar bu yolun, 
Ah ihmal etmese, kul görevini.... 
Nöbet tut, Seher de uyanık bulun; 
Soydurma iblis'e İman evini...

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.126.

28 Kasım 2023 Salı

Çingene Çocukların Hacı Veyiszâde'ye Hürmeti

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Fıkıh Müderrisi Mehmet Savaş Hoca Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

Konya İmam Hatib Okulu'nun orada bir simitçi fırını vardı o zamanlar. 
O fırın civarında elleri yüzleri kirli çingene çocukları izmarit içer dururdu. 
Hacı Veyiszâde Hoca Efendi Okuldan çıkınca, o çingene çocukları, ellerindeki izmaritleri atarlar, esas duruşa geçerlerdi. 

27 Kasım 2023 Pazartesi

Kırklar Mezarlığı, Altındağ, Ankara

Kırklar Mezarlığı, Altındağ, Ankara
Kırklar Mezarlığı, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi Kale Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Kırklar Türbesi Vakfı’na kayıtlı olan mezarlığın ne zaman oluşturulduğu bilinmemektedir.
Kadılar ve Kırklar Mezarlığı isimleriyle anılan bu mezarlıkta, çoğunlukla Ankara kadılarına ait
1247–1438 tarihleri arasında değişen mezarlar yer almaktadır. 

26 Kasım 2023 Pazar

İynel ve Mahmut Sultanlar Türbesi, Karatay, Konya

İynel ve Mahmut Sultanlar Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde, Mevlânâ Türbesi'nden Topraklık'a giderken, Akçeşme Mahalesi'ndeki Akçeşme'nin arkasında, genişçe bir arsada bulunmaktadır.
Yıllardan beri gözlerden gizli kalmış bu türbe, çoğu gelip-geçenlerin de farkına varmadıkları, kime ait olduğunu merak etmedikleri bir sade eserdir.
Taş temel üzerine kerpiçle inşa edilmiş, üzeri düz toprak damla örtülmüştür. 
Bu sade görünüm muhakkak ki, daha sonra yapılan muahhar inşaattan dolayıdır. 
Yoksa ilk türbenin, burada yatan iki büyük şahsiyete yaraşır güzellikte olduğu muhakkaktır. 
Bilemediğimiz bir sebeple yıkılmış ve neticede son asır içerisinde bugünkü mütevazı türbe inşa edilmiştir.

25 Kasım 2023 Cumartesi

Tükenmeyen Bal Petekleri

Nezih bir hayatın sahibi olan Çelebi Hüsâmeddin, züht ve takvasının neticesi olarak, birçok harikulâde mertebelere erişmiştir. 
Yakınları onun birçok kerâmetlerine şâhid olmuşlardır.
Bir tanesini şöyle naklederler: 

24 Kasım 2023 Cuma

Konya İmam Hatib Okulu'na Talebe Hücumu....

Yaşar Gökçek Hoca* anlatıyor:

-Konya İmam Hatib Okulu binası yapılırken, Hoca Efendi Hazretleriyle birlikte, şuraya, buraya gittiği niz oldu mu hiç?
-Hayır! Ben Konya'ya geldiğim zaman, İmam Hatibin binası yapılmıştı. 
Yalnız şöyle bir şey oldu.

23 Kasım 2023 Perşembe

Mehmet Hilmi Çerkeşî (Çerkeşli Velî) Kimdir?

Çerkeşli Veli
Esas adı; Mehmed Hilmi. 
Adı Mehmet Hilmi, ama çocukluğundan beri hemen hemen kimse onu bu adla çağırmamış. 
Devrinin meşhur alimlerinden Keskinli Ali Rıza ona Hocalık ederken eğer yanlarında bir başkası daha varsa öğrencisini Molla Mehmet, kimse yoksa Şeyh Muhammed diye çağırırmış. 

22 Kasım 2023 Çarşamba

Ebu Said Mehmed Hadimî Hazretleri Kimdir?

Ebu Said Mehmed Hadimi (Büyük Hadimi) Hazretleri'nin şöhreti, Hadim'den dışarıya taşmış, Konya'ya ve kısa bir süre sonra da, taa Pay-i Taht İstanbul'a kadar yayılmıştı. 
Onun ilm ü irfânı, keşf ü kerâmeti, Padişah Sultan I.Mahmud'un kulağına kadar erişti. 
Bunun üzerine Padişah, bu büyük âlim ve ârifin sohbetinde bulunmak arzusu ile, onu Hilafet Merkezi payitaht İstanbul'a davet etmeye karar verdi. 
Çünkü, Dârü'sSaâde Ağası Hacı Beşir Ağa'dan da, Hadimi'ye dair çok enteresan hatıralar dinlemişti.

Şimdi geliniz, Beşir Ağa'nın, Ebû Said Hadimi hakkında padişaha anlattığı enteresan müşâhedelerinden birini ve Hadimi'nin İstanbul'a davet ediliş sebebini ve orada geçirdiği günlerin bazı hatıralarını, torunlarından Hadim Eski Müftüsü Ahmed Said Hadimioğlu'nun, Ord.Prof.Ebul'Ulâ Mardin'e yazdığı mektubundan dinleyelim:

21 Kasım 2023 Salı

Bu Gece/Şiir/Abdullah GÜLCEMAL

Bu gece indi Kur'an, O ki; Hakk'ın kelâmı. 
Bu gece yeryüzüne iner, Ruh ve Melekler... 
Allah (c.c.)'dan Mü'minlere getirirler Selâm'ı 
Bu gece Fecr'e kadar, kullar affını bekler.

*Gönül Söyler Dil Susar, Abdullah GÜLCEMAL, 1986, s.126.

20 Kasım 2023 Pazartesi

Sultan Veled'in Hz.Mevlânâ'dan Halvet Talebi

Sultan Veled Hazretleri yirmi yaşında iken Hz.Mevlânâ'dan mutlaka halvete girip çile çıkarmak için ricada bulundu.

Hz.Mevlânâ: 

-Bahaeddin! Hz.Muhammed'e mensup olanlar (müslümanlar) için çile ve halvet yoktur. 
Bu, bizim dinimizce bid'attır. 
Bu Musa ve İsa (Selâm onların üzerine olsun) şeriatında vardır. 
Bizim yapacağımız bütün mücadeleler, yalnız çocuklarımızın ve dostlarımızın rahatı içindir. 
Halvete hiç ihtiyaç yoktur. 
Zahmet çekip, mübarek vücudunu incitme, buyurdu.

19 Kasım 2023 Pazar

Ülen ahlâksız, gursaksız, ilin duasına ne garışın?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Fıkıh Müderrisi Mehmet Savaş Hoca Hacı Veyiszâde'yi anlatıyor:

Konya'da, Dellâl Pazarında halı ticareti yapan bir arkadaşımız vardı. 
Câmiyle cemaatla alakası olan biri değildi pek, önceleri... 
Sonra usul usul alıştırdık. 
İşte onunla bir gün Câmiye, Aziziye Câmii'ne gittik. 
İkindi namazına... 
Son saflardayız, kapıya yakın bir yerde. 
Namaz kılındı, tesbih çekildi, âmin diyoruz. 

17 Kasım 2023 Cuma

Üçler Mezarlığı Filibeli Hüseyin Sıdkı Dede Mezarı, Karatay, Konya

Filibeli Hüseyin Sıdkı Dede (1239/1824-H 1352/1933) Mezarı, Karatay, Konya
Filibeli Hüseyin Sıdkı Dede, aslen Filibeli 1824 yılında o zamanlar Osmanlı toprağı olan Bulgaristan'ın Filibe şehri’nde doğdu.
İlk tahsili ile medrese tahsilini memleleketinde tamamladıktan sonra, yirmi beş yaşlarında iken Filibe’den çıkarak İstanbul’a geldi.
İstanbul’da ders vekili Kazasker Büyük Filibeli Halil Feyzi Efendi’den “Feridiye Haşiyesi” okudu ve ondan icazet aldı. 
Ayrıca Farsça öğrendi.