30 Haziran 2017 Cuma

1932 Belçika Güzellik Yarışması ve Keriman Halis

Yarışmayı gören Halit Turhan Bey'in Anlatımları

Hâlid Turhan Bey Hatıraları’nda Keriman Hâlis Ece’nin dünyâ güzeli seçilmesini şu şekilde anlatıyor:

1932 senesinde yine Cumhûriyet Gazetesinin tertiplediği güzellik yarışmasını Keriman Hâlis kazanmıştı.

Aynı yıl Belçika’nın Spa şehrinde 28 ülkenin katılmasıyla dünyâ güzellik yarışması düzenlenmişti.
Keriman Hâlis bu yarışmaya Türkiye’yi temsilen katıldı.

24


Benim dostuma düşmanlık edenlere harp ilan ederim.

Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim.
Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım şeyleri eda etmesidir.

21 Haziran 2017 Çarşamba

“Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla berâber olun!..” (Tevbe, 119)

Şeyh Sâdî, sâlih ve sâdıklarla ünsiyet netîcesinde meydana gelen “aynîleşme”yi “Gülistan” adlı eserinde temsîlî bir şekilde şöyle hikâye eder:

“Bir kişi hamama gider.
Hamamda dostlarından biri kendisine temizlenmesi için güzel kokulu bir kil verir.
Kilden, rûhu okşayan enfes bir râyiha yayılır.

15


18 Haziran 2017 Pazar

12

Dünyanın geri kalanında yiyecek sıkıntısı hakkındaki düşünceniz nedir?

Afrikalı       : Yiyecek nedir?
Avrupalı     : Kıtlık nedir?
Amerikalı   : Dünyanın geri kalanı nedir?
Arabistanlı : Görüş nedir?

6 Haziran 2017 Salı

Yarasa'nın Hususiyetleri

 Yahudîler. İsa Aieyhisselâm’dan yarasa yaratmasını istediler.
(Bunun sebep ve hikmeti şudur:) Çünkü Yarasa mahlûkatın en acâib yaratıklarındandır. Yarasanın acaipliklerindendir:
1. Yarasanın eti ve kanı var.
2. Kanatları olmadan uçar.
3. Hayvanların doğumu gibi doğum yapar.