1 Mayıs 2022 Pazar

Şeyh Mehmet (Muhammed) Emin Efendi (İbiş Efendi) Türbesi, Seydişehir, Konya

Şeyh Mehmet (Muhammed) Emin Efendi (İbiş Efendi) Türbesi, Seydişehir, Konya
Burdur Dirmilli (Altınyaylalı) Şeyh Mehmet (Muhammed) Emin Bey Türbesi, Konya'nın Seydişehir ilçesi, Alaylar Mahallesi’nde Akyol Mezarlığının kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Mezar taşının üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre 1854 yılında yapılmıştır.
Kitabesinden başka türbeyle alakalı her hangi bir malumata rastlanmamıştır
Şeyh Emin Bey Nakşibendî tarikatinin şeyhlerindendir.
İbiş (Mehmet Emin) Efendi, Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi Kuddise Sirruh (1806-1903)'un halifelerindendir.
Şeyh Mehmet (Muhammed) Emin Efendi Mezarı'nın Kitabesi

Mezar taşındaki kitabede şöyle yazılmaktadır:
Hu
El-Merhum el mağfur tarikat-i aliyye-i 
ve saadattan olup terk-i
Ma'seva ile mürşid-i meşayih-i âlîden
El hac Abdullah Kuddüs
Efendi Medresesinde ve rütbesinde
iken cezbe-i
Rahmani ile irtihal eden
Şeyh Muhammed Emin Efendi
Ruhuna Fatiha Sene 1271 (1854
)”.

Türbe moloz taştan yapılmış olup, 4.35x4.35 m. ölçüsünde kare planlıdır.
2 m. yükseklikte ve üzeri açıktır.
Şeyh Mehmet (Muhammed) Emin Efendi (İbiş Efendi) Türbesi'nin Konumu

SEYDİŞEHİR'DEKİ DİĞER TÜRBELER

SEYDİŞEHİR İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder