11 Mayıs 2022 Çarşamba

Ateşbâz-ı Velî Türbesi, Meram, Konya

Ateşbâz-ı Velî Türbesi, Meram, Konya
Ateşbâz-ı Velî Türbesi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Aşkan (Âşıkân=Aşıklar) Mahallesi'nde, Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin karşısındaki yoldan gidince 375 m ilerde sağ tarafta bulunmaktadır.
Ateşbâzı Velî Hazretleri, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî Hazretleri'nin meşhur talebelerindendir. 
Ha­yatı hakkında yeterli bilgiye rastlanamamıştır. 
Doğum yeri ve senesi belli değildir. 
H.684/M.1285 yılında Konya'da vefat etmiştir. 
Adı, Yusuf, babasının adı İzzeddin'dir. 
Bu zatın Mevlânâ Hazretlerinin babası Bahaeddin Veled ile Horasan'dan geldiği ve kafileye Karaman'da katıl­dığı rivayet edilmektedir. 
Yusuf b. İzzeddin Efendi, Konya'da Mevlânâ Hazretleri'nin sohbetleri ile olgunlaştı. 
Tasavvuf yolunda ileri derecelere erişti. 
Dergâhta kendisine aşçıbaşılık görevi verildi. 
Ateşbâz-ı Velî Hazretleri'nin Mezarı
Bir gün yine yemek pişireceği sırada dergâhta hiç odun kalmadığını gör­dü. 
Yemek vakti de yaklaşmış olup, odun tedarik etmek çok zaman alacaktı. 
Mahcup bir halde Mevlânâ Hazretleri'nin huzuruna vardı ve: 
-Efendim, mutfakta hiç odun kalmamış, ne yapayım? dedi. 
Mevlânâ Hazretleri latife yollu: 
-Kazanın altına ayaklarını sokarak kazanı kaynat, demesi üzerine, Yusuf Efendi derhal mutfağa girdi ve söyleneni aynen yaptı. 
Ayak parmaklarından çıkan ateşle yemeği pişirdi. 
Ancak Hz.Mevlânâ Hazretleri bunu duyunca kerame­tin açıklanmasını uygun bulmayarak: 
-Hay Âteşbâzım hay, dedi. 
Böylece Yusuf bin İzzeddin Efendi bu olaydan sonra "Ateşle Oynayan" manasına gelen "Âteşbâz" unvanı ile anılmaya başladı. 
Yüz yaşına yakın uzun bir ömür suren Yusuf Efendi Hazretleri, M.684/M.1285 yılında Konya'da vefat etti. 
Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.

Türbe, 1285 yılında inşa edilmiştir.
Türbe klasik Selçuklu kümbetleri tipindedir. 
Kesme taşlardan sekiz köşeli gövdesi üzerine, tuğla ile örülmüş sekizgen piramit külah oturur. 
Türbenin kıblesinde küçük pencere üzerindeki kitabesi şöyledir: 
“Bu kabir, kutlu şehit rahmetli İzzeddin oğlu, milletin ve dinin güneşi Yusuf Ateşbaz’ın kabridir. 
684 yılı Recep Ayının ortasında Allah’ın rahmetine kavuştu. Allah bağışlasın.”
Asıl Mezar, alt tarafta (kripto kısmında) bulunmaktadır. Üst kısımda ise sanduka vardır.
Türbeye gelenlerden kimileri tuz getirip içeride bulunan bir tabağa tuz doldurmaktadır, kimi de teberrüken almaktadırlar.
Bu tuzun sofraya bereket getirdiğine inanılmaktadır. 
Bu gelenek, Ateşbaz-ı Veli ile Mevlânâ arasında geçen bir konuşmaya isnad edilmektedir:
Hz.Mevlânâ Ateşbaz-ı Velî’ye; “Tuzunu alanlar huzur bulsun, ziyaret edenlerin her derdi iyi olsun. 
Aşları artsın, eksilmesin, taşsın dökülmesin.” dediği rivayet edilmektedir.
Ateşbâz-ı Velî Hazretleri'nin Mezarı

Türbenin KitabesiHiç yorum yok:

Yorum Gönder