19 Mayıs 2022 Perşembe

Cennet Çöküğü(Obruğu), Silifke, Mersin

Cennet Çöküğü, Silifke, Mersin
Cennet Çöküğü(Obruğu), Mersin'in Silifke İlçesi'ne 25 km uzaklıktaki Narlıkuyu Kasabası'nın 2 km kuzeybatısında bulunmaktadır.
Cennet Obruğu, bir yeraltı deresinin kimyasal erozyonla tavanın çökmesi sonucu meydana gelmiş büyük bir çukurdur. 
Elips biçimdeki ağız kısmı çapları 250m ve 110m olup derinliği 70 metredir. 
Çökük tabanın güney ucunda 200m uzunluğunda ve en derin noktası 135m olan büyük bir mağara girişi ve bu mağaranın ağzında küçük bir kilise vardır. 
Kilisenin giriş kapısı üzerindeki dört satırlık kitabede, bu kilisenin V.yy'da Paulus adında dindar bir kişi tarafından Meryem Ana'ya ithafen yaptırılmış olduğu yazılmaktadır. 
Cennet çöküğünün içine her biri oldukça geniş 452 basamaklı taş bir merdivenle inilir. 
Kiliseye 300. basamakta varılır. Kiliseden sonra mağaranın bitim noktasında mitolojik bir yeraltı deresinin sesi duyulur.
Cennet Çöküğü'ne, Meryem Ana Kilisesi'ne kadar Asansör ile inilip çıkılabilmektedir.
Kiliseye kadar inen asansör, ziyaretçilere büyük kolaylık sağlamaktadır.
Obruğun kuzey yamacı, oldukça diktir. 
Obruk, kapalı bir karstik mağara sistemi içinde bulunan bir galerinin tavanının çökmesi ile gelişmiştir. 
Bir yer altı akarsuyu da diyebileceğimiz bu sistem günümüzde faaliyetine devam etmekte ve akarsu yolu üzerinde oluşmuş Cehennem çukurunun taban yüzeyi altından geçmektedir. 
Narlıkuyu arazisinin derinliklerinden, karstik kaynaklar şeklinde Akdeniz’e karışmaktadır.  


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder