30 Eylül 2022 Cuma

Eşekler Hangi Sebepten Dolayı Anırırlar?

Bir gün Hazreti Mevlana ve gönül dostları, Hüsameddin Çelebi'nin bağına gidiyorlardı. 
Hepsinin altında, birer eşek olunca, konu ister istemez eşeğe gelip dayandı. 
Hazreti Mevlânâ:
-Eşek salih kulların bineğidir! 

27 Eylül 2022 Salı

Âzâd-merd ve Civanmerd Hz.Mevlânâ

Başkalarının kendisine yaptıklarından incinmeyen azad-merd; cezaya müstehak hale gelenleri afveden civanmerddir" diyen Hz.Mevlânâ'ya, bir gün birisi:
-Sizin; "Biz, pergel gibi bir ayağımızla şeriatin merkezinde sağlam ve sabit durur, öbür ayağımızla yetmiş üç millet ve mezheble gezer tozarız!.. dediğiniz rivâyet ediliyor" doğru mu bu? diye sormuş. 
İnsanlığın piri Hz.Mevlânâ:

24 Eylül 2022 Cumartesi

Karaman'ın Koyunu Sonra Çıkar Oyunu

"Mimar Koca Sinan" Kitabının Kapağı
Mısır'daki Kölemen Devleti ile, güney hududlarımızda tâ Cennet Mekân Fâtih Sultan Mehmed Han Hazretleri'nin zamanından beri devam eden bir çekişme mevcuddur. 
Bir türlü sulh ve istikrar sağlanamamıştır. 
Bu durum aynen "Karamanoğulları Beyliği" ile olan münasebetlerimize benzemektedir. 

23 Eylül 2022 Cuma

Sen Bilen Rabbim!

Gönenli Mehmet Efendi Kitap Kapağı

Kâbe'de bir adama rastlamışlar. 
Adamcağız boyuna, kendi yöre ağzıyla: 
-Sen bilen Rabbim, sen bilen Rabbim! 

22 Eylül 2022 Perşembe

Bugün evimiz, peygamber evine döndü,

Bizler çoğumuz eve gelip de:
Nevâle ne bugün? diye sorduğumuz zaman:
"Hiçbir şey yok!" denilirse, kızar köpürür, homurdanır sokurdanır:
-Çok müsrifsiniz! 
İsraf etmeseydiniz böyle olmazdı! diye bağırır çağırır dururuz.

21 Eylül 2022 Çarşamba

Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti, Meram, Konya

Gökyurt Köyü Kilistra Antik Kenti, Meram, Konya
Kilistra Antik Kenti Konya'nın Merkez Meram İlçesi'ne bağlı Gökyurt Köyü'nde bulunmaktadır.
Gökyurt Köyü, Meram İlçesi'nin takriben 45 km güney-batısında yer almaktadır.
Helenistik ve Roma dönemlerinde yoğun yerleşime sahne olan ve Erken Hristiyanlık döneminde hızla büyüyen Kilistra (MS VI.-XIII. yüzyıl) zamanla Kapadokya benzeri bir mimarî dokuya kavuşmuştur.
Kilistra Antik Kenti, tarihî Kral Yolu (Via Sebaste) üzerinde yer alır. 

20 Eylül 2022 Salı

Allah’ın Hikmetinden Sual Olunmaz!

Konya'nın Çumra İlçesinden Nail Kocaer (Deli Nail)

Ahmet Yıldız anlatıyor:

Gece geç saatlerde doğum hastamızı acil olarak Devlet Hastanesine götürdük. 
Hastanede rahmetli Dr.Mustafa Büyükboduk nöbetçi idi. 
Hastamızda aynı zamanda kalp yetmezliği var. 
Doktor:
-Durum ciddi, her şey olabilir, dedi. 

19 Eylül 2022 Pazartesi

Rebabın Sesi ve Rabbânî Cennetler Kapısı

Bir gün bir meclisde Hz.Mevlânâ, musikinin kalb ve ruh üzerindeki etkilerinden söz ederken:
-Rebabın sesi, Rabbânî cennetlerin kapılarının sesidir! 
Biz bunda onu duyar, onu zevk ederiz! deyince, musikiden haz etmeyen, zevk almayan, sevmeyen bir muhalifin; "Biz de, istesek de istemesek de dinlemek zorunda kalıyoruz. 

16 Eylül 2022 Cuma

Karga Yemi

Gönenli Mehmet Efendi Kitap Kapağı
Bir adam vardı, tanıdığım, Karun gibi hırslıydı.
Para pul, mal mülk... 
Topladı, topladı, topladı... 
Sonra Efendim, ne yedi ne yedirdi, ne giydi ne giydirdi; hiç kimseye zırnık bir şey koklatmadan öbür tarafa hopladı gitti!

15 Eylül 2022 Perşembe

Taksim Camii Açılırken Hissettiklerim

Sene 1992 veya 1993. 
Uzunköprü’de Bölük komutanıyım. 
Yaz dönemi yâni tayinlerin ve izinlerin yoğun olduğu dönem. 
Tabur Komutanımız tayini çıktığı için birlikten ayrılmıştı. 
Yeni atanmış olan da yurt dışında olduğundan henüz katılmamıştı. 

14 Eylül 2022 Çarşamba

Kölenin 4 Duası

Yesrib şehrinde bir adam kavminin ileri gelenlerini topladı. 
Kölesine dört dirhem vererek bununla misafirler için çeşitli meyveler satın alıp getirmesini emretti.
Köle çarşıya çıkmak üzere evden ayrıldı. 
Yolda giderken Mansur bin Ammar Mescidi'ne uğradı. 
Orada Allah dostlarından Mansur’u ziyaret edip onun duasını almak istedi. 
Mescide girdiğinde gördü ki Mansur, bir fakire vermek üzere bir şeyler istiyordu:
-Kim bu fakire dört dirhem verirse, ona dört duâda bulunacağım, diyordu. 

13 Eylül 2022 Salı

Nail'in Yemek Israrı

Konya'nın Çumra İlçesinden Nail Kocaer (Deli Nail)

Bir gün müdür ailesiyle hazırlanıyor, Konya'ya gitmek için otogara gidiyor.
Nail "bana bir yemek ısmarla" diyor tutturuyor.
Müdür:
-Nail ben geç kalacağım, Konya'ya gideceğiz.
Söz, gelince sana yemek ısmarlarım, diyor.
Nail:

12 Eylül 2022 Pazartesi

Saratlı Kasabası Aziz Mercurius Yeraltı Şehri, Gülağaç, Aksaray

Saratlı Kasabası Aziz Mercurius Yeraltı Şehri, Gülağaç, Aksaray
Saratlı Kasabası Aziz Mercurius Yeraltı Şehri, Aksaray'ın Gülağaç İlçesi'ne bağlı Saratlı Kasabasında bulunmaktadır.
Bölgenin en büyük yer altı şehirlerinden birisidir.
Yeraltı Şehrindeki Kilise, Hristiyanlığın yasak olduğu milattan sonra 250'li yıllarda Aziz Mercirius döneminde kullanılmıştır.

11 Eylül 2022 Pazar

Yusuf Sinan'ın Mimar Sinan Olma Yolundaki İlk Adımı

"Mimar Koca Sinan" Kitabının Kapağı

Bir gün Yusuf Sinan (geleceğin Mimar Sinan'ı), kendi arkadaşları ile mezarlıktan çıkarken kapı önünde dikilen saçı sakalı birbirine karışmış bir meczub önlerine çıkıp, elindeki adam boyundaki âsâyı üç kere öfke ile yere vurduktan sonra:
-Yusuf Sinan! 
Kethüdânın teklifini kabul etme, yeniçeri ol! 
Padişahla seferlere katıl, Dünya'yı gez gör. 

10 Eylül 2022 Cumartesi

Üçler, Yediler, Kırklar, Üçyüzler, Ricâlü'l Ğayb

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Nuri Keçebaş anlatıyor:
-Harrani'yi anlatan oldu mu hiç? 
-Hayır! Hiç duymadım onu! Kim bu zat, Urfalı galiba?
-Evet! Urfalı. 
Ahmed Ağa'nın o gayb ricâli arkadaşlarından biri Harrani. 
Ayrı bir meşrebi vardı onun. 

8 Eylül 2022 Perşembe

Taşhan, Mut, Mersin

Taşhan, Mut, Mersin
Taşhan, Mersin'in Mut İlçesi'nde şehir merkezinde Mut Kalesi güneyinde, Yeni Cami'nin hemen karşısında yer almaktadır.
Han düzenlenerek kadınlar pazarı olarak hizmete verilmiştir.
Hana ait herhangi bir vakfiyesi mevcut değildir.

7 Eylül 2022 Çarşamba

"Sana ne" ne demek? Bana elbet!

"Gönenli Mehmet Efendi" Kitap Kapağı

Efendim, sizler de görüyor, biliyorsunuz. 
Şurada burada, özellikle de turistlerin çok bulunduğu yerlerde, adâba muğayir - İnsanlığımız ve İslâmlığımız icabı uyulması gereken kurallara aykırı- durumlar oluyor, biz de müdahale ediyoruz zaman zaman tabiî.

6 Eylül 2022 Salı

Ulvî (Alevî) Sultan Kimdir?

Ulvî Sultan (Alevî Sultan) Mescidi ve Türbesi, Meram, Konya
Selçuklu devrinin tanınmış şeyh ve velilerinden kabul edilir. 
Doğum ve ölüm tarihleri malum değildir. 
Adı Muhammed Ulvî Sultan’dır. 
Aslen Azerbaycan beylerinden bir bey olduğu rivayet edilir.

5 Eylül 2022 Pazartesi

Mahkeme lehinize neticelenecek, beraat edeceksiniz!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı
Bir tarihte, vaktiyle Ankara'da bir Alay Komutanı olan Albay izine ayrılmış.
Yerine de bir vekil bırakmış tabii, bir Yarbayı. 
Hem dindar hem de gayretli bir insanmış Yarbay.
Soğukta sıcakta, şurada burada kaçak köçek namaz kılan bir sürü asker varmış. 
Koca alayın bir mescidinin olmaması kahrına gitmiş Yarbayın. 

4 Eylül 2022 Pazar

Bana bak ülen, ibiğini bük, yoluna git!

Hazreti Mevlânâ bir gün bir yere giderken, bakmış ki iki Konya bıçkını ağız dalaşı yapıyor. 
Biri diğerine:
-Bana bak ülen! 
İbiğini bük, yoluna git! 

3 Eylül 2022 Cumartesi

Fakih Dede Türbesi, Karatay, Konya

Fakih Dede Türbesi, Karatay, Konya

Fakih Dede Türbesi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde, Karatay Otobüs Terminali'nin yanındaki Tellal Pazarı'nın yanında yer almaktadır.
Türbenin Arapça olarak yazılan kitabesine göre Hicrî Rebîu'l Evvel 860/Milâdî Şubat 1456 yılında mutasavvıf ve alim İsa oğlu Şeyh Fakih Paşa için yaptırılmıştır. 
Türbe kare prizmal tipte, tek katlı ve gövdesi sekiz köşelidir. 
Eser, içten kubbe, dıştan sekizgen pramidal külahlı/ çift katlı örtü sistemi ile Selçuklu eserlerine benzerlik gösterir. 

2 Eylül 2022 Cuma

Çarşaf giy, senin de çadırın olsun!

Bir Hanım Hoca tesettür hakkında Sohbet ediyordu.
Bir açık hanımda devamlı ağlayarak sohbeti dinledi. 
Sohbetin sonunda çarşaf giymek istediğini söyledi. 
Ona: 
-Sen sohbetin tesirindesin, sonra vaz geçersin, iyice düşündükten sonra giymeye karar ver, dediler. 
Kadın itiraz etti: 
-Yok, ben sohbete gelirken; "bugün hoca ne söylerse onunla amel edeceğim" diye kendi kendime söz verdim.

30 Ağustos 2022 Salı

Hoca'nın çocuğu ölmüş!

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Lâdikli Mustafa Külahlı anlatıyor:

Sabah erken açtım dükkânı, temizlik yapıyorum. 
Ahmed Ağa geldi, selâm kelâm: 
-Oğlum bana bir tütün ver! dedi. 
Tütün içerdi rahmetli.
Tuttum bir tütün verdim: 

28 Ağustos 2022 Pazar

Bâyezîd Camii'nin İbadete Açılması

"Mimar Koca Sinan" Kitabının Kapağı

İstanbul Fatih'teki Bâyezîd Camii, bir mübarek Cuma günü ibâdete açıldı. 
Seçkin devlet adamları ve âlimler hep oradaydı. 
Vakit öğlendi. 
Sünnet kılındıktan sonra bir müddet beklenir.
Çünkü hiç kimse mihraba geçip farzı kıldırmaya teşebbüs etmiyordu. 

27 Ağustos 2022 Cumartesi

Mut Kalesi, Mut, Mersin

Mut Kalesi, Mersin

Mut Kalesi, Mersin'in Mut İlçesi'nde, şehrin ortasında bulunmaktadır.
Kalenin ilk inşa tarihi bilinmemektedir. 
Küçük bir garnizonu hatırlatan kalenin temel taşları rektoponel düzgün kesme taşlarla örülmüştür.
Karamanoğulları ve Bizans döneminde tamir gören kalenin dört adet burcu bulunmaktadır. 
Kalenin içinde bir de "iç kale" diye adlandırılan kule vardır. 

26 Ağustos 2022 Cuma

Rızık Görevlisi Karınca

Gönenli Mehmet Efendi Kitap Kapağı
Vaktiyle birisi, pürtelâş bir karıncaya rast gelmiş: 
Nereye böyle arkadaş, acelen ne? demiş.
Pürtelâş karınca: 
-Ben rızık görevlisiyim arkadaş, benim görevim ihmale gelmez! diye cevap vermiş. 
Yine sormuş o birisi: Kime rızık taşıyorsun sen?

25 Ağustos 2022 Perşembe

Üç kuruşluk bir kilit için...

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Bir gün Ladikli Ahmed Ağa'nın çekmecesine kilit lazım olmuş. 
Bozulmuş çekmecenin eski kilidi: 
-Yiğen bir kilit ver! çekmecenin kilidi bozulmuş, torunlar karıştırıyorlar içini, dedi.

24 Ağustos 2022 Çarşamba

Ben Allah’ın evine gittim; ama seni Allah, evine çağırdı.

Hacc'dan yeni dönen bir hacının ibretlik hikayesi:

Muhammed isimli bir Fizyoterapist, hac farîzasını bitirmiş, dönüş için Cidde Havalimanı'nın bekleme salonunda uçağın hareket saatini bekliyordu. 
Bir ara yanına bir hacı gelip oturdu. 
Selâm verip Muhammed’e şöyle dedi:
-Ben inşaat sektöründe müteahhitlik yapıyorum. 

23 Ağustos 2022 Salı

Burada fazla oyalanma, evine git!

Konya'nın Çumra İlçesinden Nail Kocaer (Deli Nail) 

Boydan uzunca tek parça bir elbise giyen Nail Kocaer (Deli Nail), özellikle Çumra esnafı tarafından çok sevilmiş ve kendisine sahip çıkılmıştır.
Yine bir defasında Çumra pazarında bir satıcı bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri satmaya çalışmaktadır. 
Nail bu satıcıya yavaşça yaklaşır ve:

22 Ağustos 2022 Pazartesi

Saratlı Kasabası Kırkgöz Yeraltı Şehri, Gülağaç, Aksaray

Saratlı Kasabası Kırkgöz Yeraltı Şehri, Gülağaç, Aksaray
Saratlı Kasabası Kırkgöz Yeraltı Şehri, Aksaray'ın Gülağaç İlçesi'ne bağlı Saratlı Kasabasında yer almaktadır.
2000 yılında temizlik kazısına başlanan ve 2002 yılında kapalı durumdaki bir mekanı daha açığa çıkarılan yeraltı şehri üç katlıdır. 
İçerisinde ahır, mutfak, su kuyuları, tandır, ocak, ambar damları gibi hayati mekanlar olup bu mekanlar arasındaki bağlantılar dehlizlerle sağlanır.

20 Ağustos 2022 Cumartesi

Cezayir'de bir dağın eteğinde toplandılar ve harbin olmaması kararına vardılar...

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Hayreddin Karaman'a Ahmed Ağa'yı da sormuştum:
-Lâdikli Ahmed Ağa'ya gittiniz mi Hocam hiç? diye de: 
-Gittik efendim, Ağazâde Osman Efendi ve Mustafa Ateş'le beraber, demişti.

19 Ağustos 2022 Cuma

Hayvanat Bahçesi (Doğa Parkı), Tarsus, Mersin

Hayvanat Bahçesi (Doğa Parkı), Mersin'in Tarsus İlçesi'nde Berdan Baraj gölünün güney batısında Bolatlı mahallesi içinde yer almaktadır.
Daha evvel şehir merkezinde yer alan ve az sayıda küçük hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesi 27 Aralık 2013 tarihinde Tarsus Belediyesi tarafından Tarsus kent dokusu kuzeyine taşınmıştır.
Hayvanat Bahçesi, 110 dönümlük bir saha içerisinde bulunmaktadır.

16 Ağustos 2022 Salı

Yahu, bu kadar kesin konuşma, fazla abartıyorsun!

"Gönenli Mehmet Efendi" Kitap Kapağı
Gönenli öyle bir insan ki, şu İstanbul'da nerdeyse herkes bi şeyler almış ondan.
İstanbul deyip geçmeyin, İstanbul bir dünyadır. 
Ve bu dün yada Gönenli'nin ayrı bir yeri, yani farklılığı vardır. 
Herkesin kafasında kalbinde, gönlünde ya da cebinde cüzdanında, kursağında bir şeyler var ondan.
Ben, Doç. Dr. Yusuf Kılıç Hocayla görüşmeye gittim İlâhiyat'a.

15 Ağustos 2022 Pazartesi

Hızır'ı görünce tanıyabilecen mi?

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Bazıları otursun ve Hızır Aleyhisselâm hayatta mı değil mi tartışmasını yapsın dursun! 
Görenler görüyor efendim, işte görüyor sunuz!

Vaktiyle, saf-temiz bir adam, Hızır Aleyhisselâmı görme derdine düşmüş. 
Ona, birileri:
- Filân çöle gideceksin, filân istikâmete doğru yürüyeceksin!
İşte oralarda bir yerlerde görebilirsin!.. demiş. 

13 Ağustos 2022 Cumartesi

Hz.Hızır'ın Haftada Bir Ziyaret Ettiği Cami

Mimar Koca Sinan (Tarihi Roman) Kitabının Kapağı
İstanbul'daki Bâyezid Camii inşa hâlinde iken Sultan Bâyezid Han Hazretleri birgün teşrif edip ustaların çalışmalarını teftiş etmekteymiş. 
Ustanın birinin çok sür'atli bir şekilde önündeki duvarı yükselttiğini görüp hayret etmiş. 
Kalp gözü açık olan o mübarek pâdişah, bu ustanın yanına gidip selâm verdikten sonra onunla musafaha etmiş (tokalaşmış). 

10 Ağustos 2022 Çarşamba

Kadından Evliyâ Olur mu?

"Lâdikli Ahmed Ağa" Kitabının Kapağı

Ahmed Ağa'nın mektubcusu Zekai Genç anlatıyor:

Ben bir gün sordum kendisine: 
-Kadınlar da var mı bu işin içinde Ahmed Ağa? diye sordum. 

Bir mektup vardı o anda elinde okunacak: 
-Şunu bir oku da anlatayım! dedi.