28 Kasım 2022 Pazartesi

"Âhir zamanda din ehlini kadınlarda ve köylülerde arayınız."

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî Hazretleri'nin Vaazlarının Derlendiği Kitap

Hemşeri hanımları Peygamber-i Zîşan haber vermiştir:
"Âhir zamanda din ehlini kadınlarda ve köylülerde arayınız."
Din ehli, erkeklere nisbetle kadınlarda fazla ve şehirlere nisbetle köylerde daha fazla. 
Kadınlarda gece kıyam edenler, erkeklerden daha fazladır. Bu, kalp yoluyla da malumumdur, zâhirde de onu işitiyorum. 
Teheccüde kalkan kadın ihvanlar çok, sabah namazını bile yetiştirmeyen erkekler pek çok. 
Şimdi Şeyhimiz Sultanü'l Evliya Hazretleri onlar için bu mühim olan müjdeyi söyletiyor bana. 
Bu her gecedir, meselâ akşam hediyeyle gelen melâikeler yüksek makama doğru çıkar. 
Öteki yedi göğün melâikesi onlara tahammül edemez. 
Onlardaki nur Cenab-ı Hakk'ın Zâtü'l Buht nurudur. 

Efendimiz Hazretleri; 
"Fâtıma! O beşikteki çocuğu da buraya getir" demiş.
Çocuklar çok vakit o seher vaktinde uyanırlar, o gafil ana babayı uyandırırlar. 
Ana baba o çocuğu "uykunun lezzetli vaktinde uyandırıyor bizi" diye tokatlar, o yavruyu tân
ederler. 
Halbuki o yavru, o vaktin tecellisini hissediyor, onu melâike uyandırıyor. 
Bize de müvekkel melâike var, bizi de uyandırır ama bu taraftan uyanırsak diğer tarafa dönmek için uyanırız.
O bir şeye yaramayan nefse uya uya, ne kadar faziletlerden mahrum gidiyoruz. 
Biz nefse uyup, dünyada o nefsin hatırını hoş etmek için uğraşıyoruz. 
Başka hiçbir şey düşünmüyor.

*Tasavvuf Sohbetleri, Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî, Sh. 78, 79.

1 yorum: