29 Kasım 2022 Salı

Dingoz Baba Türbesi, Aksaray

Zinciriye Medresesi, Aksaray
Dingoz Baba Mezarı, Aksaray'da Zinciriye Medresesi'nin güney eyvanında, girişe göre sol tarafta bulunmaktadır.
Halk arasında Dingoz Baba (Dinkoz-Tingoz) olarak bilinen bu zât hakkında maalesef fazla bir malumatımız yoktur. Aksaray tarihi üzerine araştırmalar yapan merhum Mehmet Hamzakadı’nın İ. H. Konyalı’ya verdiği bir notta vaktiyle Dingoz Baba’nın kabrinde bulunan bir taşta Hicri 887’de vefat ettiği yazılmaktadır. 
Bu bilgiye göre 1482 tarihinde vefat eden bu zâtın Fatih devri müderrislerinden olduğunu kabul edebiliriz. 

Medresenin güney eyvanındaki Dingoz Baba Türbesi

Ayrıca Bursa’da da bir Dingoz Baba vardır. 
Ve bu Dingoz Baba da Fatih döneminde Yıldırım Bâyezîd Han Medresesi’nde müderrislik yapmıştır.
Fakat Aksaraylıların dillendirdikleri başka bir rivayete göre, Dingoz Baba Osmanlı’nın son dönemlerinde medresede devamlı olarak kalan, cezbeli ve ergin bir kişidir. 
Yine Aksaray tarihi üzerine araştırmaları bulunan merhum Bayram Ali Gürün’e göre medresedeki bu mezar, Arapça derslerine giren ve celalli bir kişiliği ile tanınan Mehmet Ali isimli bir müderris imiş.
Şimdiye kadar herhangi bir belgede, vakfiyede, kitabede ismine rastlanılamayan Dingoz Baba’nın kim olduğu gizemini korumaya devam etmektedir. 
Fakat şurası bir gerçektir ki, medresede bulunan bu mezarda birisi yatmaktadır ve saygı gereği rivâyetiyle de olsa korunması gerekmektedir. 
Ayrıca medreselerde herhangi birinin mezarının bulunmasının çok nadiren görülmesi sebebiyle de bu kabir ehemmiyet arz etmektedir. 

Dingoz Baba'nın Arapça olarak yazılmış mezar taşının üzerinde mealen şöyle yazmaktadır:

"Eğer dünya bir kişi için devamlı olsaydı, Peygamber devamlı dünyada kalırdı.
Allah mekanını cennet eylesin.
H.887/M.1482'de öldü."

Kaynak: http://www.yeniaksaray.com.tr/dingoz-baba-makale,267.html

Dingoz Baba'nın Mezar Taşı 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder